Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၃၂ ဦး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆုိသည္။ ကရင္လူမ်ိဳး မိသားစု ေျခာက္ခုမွ ဒုကၡသည္ ၃၂ ဦး တတိယ ႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္ႏုိင္ေရး အစီအစဥ္အရ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ပထမဆုံး ေနထုိင္ခြင့္ ရမည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုအခါ အဆုိပါ ကရင္ဒုကၡသည္ ၃၂ ဦးမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ေဒသရွိ Mera ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာ စကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေလ့လာေရး ၁ လ သင္တန္း တက္ေရာက္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

Mera ဒုကၡသည္ စခန္းမွ ျမန္မာဒုကၡသည္ အေယာက္ ၅၀ အနက္ အဆုိပါ ၃၂ ဦးက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္လုိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ရာ ၎တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ အေျခခ် ေနထုိင္မႈ အစီအစဥ္အရ ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာ ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း အေယာက္ ၉၀ ကုိ သုံးႏွစ္ အတြင္း ေခၚယူရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။

ယခု ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမႈ ကိစၥသာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ခဲ့ပါက ဂ်ပန္အစုိးရ အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ေခၚယူသြားရန္ စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရ အရာရွိမ်ားက ဆုိသည္။

ယင္း ကရင္ ဒုကၡသည္ ၃၂ ဦး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိပါက တုိက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေျခာက္လတာမွ် ေနထုိင္ၿပီး ဂ်ပန္ဘာသာႏွင့္ ရုိးရာ အေလ့အထမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေလ့လာ ဆည္းပူးခြင့္ ေပးမည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

၎တုိ႔ကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မည္သည့္ ျပည္နယ္ေဒသတြင္ အၿပီးအပိုင္ အေျခခ် ေနထုိင္ခြင့္ေပးမည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ မဆုံးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆုိသည္။

Mera ဒုကၡသည္ စခန္းသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံးေသာ ဒုကၡသည္ စခန္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း ငါးေသာင္းခန္႔ ခုိလႈံ ေနထုိင္လ်က္ ရွိသည္။

Kyodo သတင္းဌာနမွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း ေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အရွိန္ျမွႇင့္တင္ လုပ္ေဆာင္လာၿပီး ေနအိမ္မ်ားကုိလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ရာ လူေပါင္း ရာႏွင့္ ခ်ီ၍ ေတာတြင္းသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ သြားၾကရေၾကာင္း ကရင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အုပ္စုမ်ားက သတင္းေပးပုိ႔သည္။

၂၀၁၀ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ ယခု တုိက္ခုိက္မႈသည္ စစ္အစုိးရ၏ စစ္ဆင္ေရး စတင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက စုိးရိမ္လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိ ဇူလုိင္ လဆန္းပုိင္းခန္႔က ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ထုိင္းနယ္စပ္ ေဒသတြင္ စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကရင္ အမ်ိဳးသား ယူနီယံ (KNU) က သတင္း ေပးပုိ႔သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေက်းရြာမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ရာ လူေပါင္း ၉၀၀ ခန္႔ အနီးရွိ ေတာတြင္း ေဒသသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။

KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Zipporah Sein က ယခု ျမန္မာစစ္တပ္၏ တုိက္ခုိက္မႈသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ ၿခိမ္းေျခာက္ ဖိအား ေပးေသာ စစ္ဆင္ေရးသစ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္မည္ဟု စုိးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာၿပီ ဆုိေတာ့ စစ္ေရး ထုိးစစ္ဆင္မႈေတြ တုိးျမႇင့္လာတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္က ဒါဒါးေက်းရြာကုိ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ရုံတင္ မကပါဘူး။ အျခား ေက်းရြာေတြကုိ တပ္ဖြဲ႕ေတြ ေစလႊတ္ၿပီး ရြာေတြကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ေနပါတယ္" ဟု Zipporah Sein က ေျပာသည္။ ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္က တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေက်းရြာ ေနအိမ္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီး ပစ္လုိက္ေသာေၾကာင့္ လူေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ထုိင္းနယ္စပ္ ေဒသ မဲေဆာက္ ၿမိဳ႕အနီး ကရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ သာမက စစ္အစုိးရ လုိလားေသာ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားပါ အင္အား တုိးျမႇင့္ထားေၾကာင္း သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားက ဆုိသည္။

အဆုိပါ ေဒသမ်ားတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စက္ရုံ တည္ေဆာက္ရန္ ရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ေနထုိင္ရာ ေက်းရြာမ်ားကုိ အစီအစဥ္ ဆြဲ၍ ရွင္းလင္းေနျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက ဆုိသည္။

Alternative ASEAN Network အဖြဲ႕မွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Debbie Stothardt က ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၈ လအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား တုိးျမင့္လာရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္း ေဒသတြင္ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ ထြက္ေျပးရသူ ဦးေရ ၁၁၈၀၀၀ ခန္႔အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"စစ္အစုိးရက သူတုိ႔ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ေပၚထြန္းေအာင္ လုပ္မယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္၊ အစစအရာရာ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာမယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ တုိက္ခုိက္ ထုိးစစ္ဆင္မႈေတြ ပုိလုပ္လာတာတုိ႔၊ ရုတ္တရက္ ထုိးစစ္ဆင္တာ တုိ႔ေတြ ရွိေနပါတယ္။ သူတုိ႔ ေကာင္းမယ္လုိ႔ ေျပာတာေတြဟာ ဒုကၡသုကၡ မ်ိဳးစုံ ေရာက္ေစတာေတြ ခ်ည္းပါပဲ" ဟု Debbie Stothardt က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး ျဖစ္လာမည့္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မည္သည့္ ေန႔ရက္ အတိအက်တြင္ က်င္းပမည္ ဟူသည္ကုိ စစ္အစုိးရက ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။ ေအာက္တုိဘာလ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိဝင္ဘာလ ေလာက္တြင္ က်င္းပဖြယ္ ရွိသည္ဟုသာ ခန္႔မွန္း ေျပာဆုိလ်က္ ရွိၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ စစ္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း မဲေပးမႈ၊ မဲဆြယ္မႈမ်ား အားလုံးကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စီစဥ္ထားမႈေၾကာင့္ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းက ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေဆာ္ၾသလ်က္ ရွိသည္။

မၾကာေသးခင္ ရက္သတၱပတ္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ဖုိရမ္၌ ျမန္မာအစုိးရအား အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖိအားေပး ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ က်င္းပရန္ ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိေရး၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရရွိေရး အစရွိသည္ တုိ႔အတြက္ ဖိအားေပး ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးကုိ လႊတ္ေပးရန္လည္း ဖိအားေပး ေျပာဆိုခံခဲ့ရသည္။

VOA သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy News, 27th July 2010

ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ DKBA တို႔အၾကားမွ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမည္ကို စိုးရြံ႕ၾကျခင္းေၾကာင့္ ကရင္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ ၇၀၀ ခန္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တနဂၤေႏြေန႔က ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

ယခု တစ္ပတ္ အတြင္း ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ DKBA တို႔ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ျမဝတီ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း အနည္းဆံုး ေက်းရြာ ေလးရြာမွ ရြာသားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တပ္ခ္ျပည္နယ္ ေပါ့ဖရားၿမိဳ႕ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္ဟု ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ အေျခစိုက္ ကရင္ သတင္း အခ်က္အလက္ ဌာန KIC က ဆိုသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရး အႀကီးအကဲ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ထံမွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ကိစၥ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းမႈကို ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ပယ္ခ်ခဲ့သူ DKBA ထိပ္တန္း စစ္ဖက္ အရာရွိ "ကိုမုတ္ဆိတ္ဟု လူသိမ်ားသူ" ဗိုလ္မႉးႀကီး လာဖြယ္က ရြာသားမ်ားကို သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု KIC က ေျပာၾကားသည္။

ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ DKBA သည္ ခရစ္ယာန္ အမ်ားစု ပါဝင္သည့္ KNU၊ KNLA အဖြဲ႕ထံမွ ၁၉၉၅ တြင္ ခြဲထြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ ဧၿပီလမွ စ၍ ေနျပည္ေတာ္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အားလံုးကို အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းၾကေအာင္ ဖိအားေပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အခ်ိန္အထိ NDAK ကခ်င္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္နီ တပ္ဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ကသာ အစိုးရ၏ အမိန္႔ကို လိုက္နာရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ထြက္ေျပးသြားၾကသူ အမ်ားစုမွာ မိန္းမမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ၎တို႔အား ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ေရႏွင့္ အစားအစာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟု နယ္စပ္မွ လူမႈ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ကရင္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ NGO မ်ားကလည္း အဆိုပါ ရြာသားမ်ားကို အကူအညီ ေပးေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တနလၤာေန႔ မနက္တြင္ အခ်ဳိ႕ရြာသားမ်ား အိမ္သို႔ ျပန္လာၾကသည္ဟု ကရင္ နယ္စပ္ သတင္း ရပ္ကြက္ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအား အိမ္ျပန္ မပို႔ခဲ့ပါဟု ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ တိုက္ပြဲ မျဖစ္ပြားပါက လာ၍ မရႏိုင္ဟု အသိေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုင္းစစ္တပ္ကလည္း ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ အင္အား ျဖည့္တင္းေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

အကယ္၍ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ အစီအစဥ္ကို လက္မခံပါက ျမန္မာ စစ္တပ္က DKBA ကို တုိက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းမည္ဟု ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၈) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သန္းစိုးက ဗိုလ္မႉးႀကီး လာဖြယ္ကို ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ သတိေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

အစိုးရ ကမ္းလွမ္းသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ DKBA အဖြဲ႕အတြင္း သေဘာ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ DKBA တပ္ရင္း ၉၉၉ မွ DKBA ၏ အင္အား အႀကီးဆံုး တပ္မႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ခ်စ္သုက နယ္ျခားေစာင့္တပ္သို႔ ပူးေပါင္းရန္ လက္ခံလိုၿပီး တပ္ရင္း ၉၀၇ တပ္မႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး လာဖြယ္က ပူးေပါင္းရန္ ကန္႔ကြက္သည္ဟု ဆိုသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ကို ဆန္႔က်င္သူ ေနာက္တစ္ဦးမွာ DKBA ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ ဦးသုဇန ျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ကို ဆန္႔က်င္ရန္ အတြက္ ၎ႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကရန္ အျခားသူမ်ားကို စည္း႐ံုးလ်က္ ရွိသည္။

လက္နက္ကိုင္ အင္အား ၆၀၀၀ ရွိသည္ဟု ေၾကညာထားေသာ DKBA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ၁၉၉၅ တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

DVB News, 28th July 2010

ျမန္မာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပါတီသည္ ၎တို႔အား ေထာက္ခံသူ အင္အား တိုးပြားလာေစရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ထက္ဝက္ခန္႔ကို ၎တို႔၏ ပါတီဝင္ အျဖစ္ သိမ္းသြင္း စုေဆာင္းရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ လာမည့္ ၾသဂုတ္ လကုန္ ေနာက္ဆံုးထား၍ လူဦးေရး ၁၅ သန္းခန္႔ကို ပါတီဝင္ အျဖစ္ သိမ္းသြင္း စုေဆာင္းမည္ဟု ပါတီႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္း ရပ္ကြက္က DVB သို႔ ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မဲေပးခြင့္ ရွိသူ သန္း ၃၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားထားသည္။

"ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြက တကယ္လို႔ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုမွာ မဲဆႏၵရွင္ ၂၀၀၀၀ ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ၁၀၀၀၀ ဟာ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီဝင္ေတြ ျဖစ္ရမယ္လို႔ အမိန္႔ေပးထားတယ္။ အဓိကကေတာ့ ပါတီဝင္ အင္အားကို တိုးခ်ဲ႕တာပါပဲ။ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲက ၅၀ % ရွိရမယ့္ ပါတီဝင္ စာရင္းကို ၾသဂုတ္ လကုန္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး တင္ျပရမယ္လို႔ ပါတီ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္" ဟု အဆိုပါ သတင္း ရပ္ကြက္က ဆိုသည္။

၎ပါတီသည္ ဝင္ေၾကး ၁၀၀၀ က်ပ္ (၁ ေဒၚလာ) ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ ပါတီဝင္မ်ားအား မက္လံုး ေပးကာ ကမ္းလွမ္းလ်က္ ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲျခင္း ခံေနရသည္။ အကယ္၍ ပါတီဝင္ အင္အား ၁၅ သန္း ျပည့္သြားမည္ ဆုိပါက ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ အေနျဖင့္ မဲဆြယ္ စရိတ္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္း ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပါတီဝင္သစ္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ မက္လံုးေပးေနေသာ အတုိးနည္း ေခ်းေငြ အစီအစဥ္မွ ရရွိမည့္ ေငြစာရင္းသို႔ အထက္ပါ ပါတီဝင္ေၾကး ေကာက္ခံေငြမ်ား စာရင္းဝင္ မဟုတ္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ျပည္သူ အမ်ားစုမွာ ၎ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ားကို နားလည္ သိရွိျခင္း မရွိဟု ဝန္ခံ အသိအမွတ္ ျပဳၾကေသာ္လည္း မက္လံုးေပး၍ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပါတီသို႔ ဝင္ရန္ တြန္းအား တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ ခန္႔မွန္းေခ် ပ်မ္းမွ် ႏွစ္စဥ္ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၂၀၀ (က်ပ္ ၂ ေသာင္း) မွ်သာ ရွိေသာ အေျခအေနႏွင့္အတူ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက သယ္ေဆာင္ ေပးခဲ့သည့္ စီးပြားေရး ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ား အေပၚတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္က အျမတ္ထုတ္မည့္ လကၡဏာ ရွိေနသည္။

ၿပိဳင္ဖက္ ပါတီမ်ားထံမွ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားထဲတြင္ ထိပ္ဆံုးက ပါဝင္ေနေသာ အခ်က္ တစ္ခုမွာ လက္ရွိ အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားစြာ ပါဝင္ေနသည့္ ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အထူး အခြင့္အေရးေပး ဆက္ဆံေနသည့္ ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ စည္း႐ံုးေရးမႉးမ်ားက ပါတီဝင္သစ္ စုေဆာင္းရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ တင္ျပခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရၿပီး ေဒသခံ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ အကူအညီ ရရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။ ျမန္မာ ျပည္သူ လူထုအတြင္း ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္ဟု အဆိုပါ သတင္း ရပ္ကြက္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီဝင္ အတင္းအၾကပ္ စုေဆာင္းမႈကို ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ေစာင္းပါး ရိပ္ျခည္ ထုတ္ေဖာ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ယခုကိစၥကို နယ္ေျမခံ ရပ္ကြက္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ႐ံုးမ်ားက သတိမထားမိေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ၾကရန္ ပါတီဝင္မ်ားအား မွာၾကားထားမႈေၾကာင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ "ႏိုင္ျမင္း" အျဖစ္ တစ္ေပးခံေနရသည့္ ပါတီႏွင့္ အစိုးရ အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ သိသာ ထင္ရွားျခင္း မရွိပါ။

ထို႔အျပင္ ပါတီ မူဝါဒႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စာမ်က္ႏွာ ေၾကညာစာတမ္းကို ပါတီဝင္သစ္ စုေဆာင္းရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျဖန္႔ေဝေပးထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Rediff.com, 28th July 2010

ျမန္မာ့ အာဏာ႐ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ Foreign Policy ဂ်ာနယ္၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ကမာၻ႔ အဆိုးဆံုး အာဏာ႐ွင္ တစ္ဦး အျဖစ္ မၾကာမီက သတ္မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္သည္ လတ္တေလာတြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ အလည္အပတ္ ေရာက္႐ွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ သယံဇာတမ်ားကို မ်က္ေစာင္းထိုးေနေသာ နယူးေဒလီက အဆိုပါ အၾကင္နာ ကင္းမဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ အတြက္ ေကာ္ဇာနီ ျဖန္႔ခင္း ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

ကမာၻႀကီးကို လူသားတို႔ ေနထိုင္ရန္ အလြန္႔အလြန္ အႏၲရာယ္ မ်ားေသာ ေနရာျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္တကြ အျခား နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အာဏာ႐ွင္ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ကို Rediff.com က ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ ေလ့လာခဲ့သည္။

အထက္ပါ စာပို႔လုလင္ တျဖစ္လဲ၊ စစ္သား တျဖစ္လဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ မည္သည့္ အဆိုးဆံုး အာဏာ႐ွင္ စာရင္းေတြ မဆို ပံုမွန္ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား ႐ွိသူ ျဖစ္သည္။ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္၍ ပုန္းေ႐ွာင္ေလ့ ႐ွိသူ အာဏာ႐ွင္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အဆိုးဆံုး စစ္အစိုးရမ်ားထဲမွ တစ္ခုတြင္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ႐ွိၿပီ ျဖစ္သည္။

၎သည္ အတိုက္အခံ  ႏုိင္ငံေရး အုပ္စုမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ ႀကိဳးပမ္းမႈ မွန္သမွ်ကို နင္းေခ်ပစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ ခ်စ္ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ လံုးလံုး ဖမး္ဆီး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ အသက္ ၆၀ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ အနားယူရမည့္ အစား ၎သည္ အာဏာကို ဆက္လက္ ဖက္တြယ္ ေနခဲ့ၿပီး ၎၏ မိန္းမႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားက ေျမာက္ျမားစြာေသာ ဥစၥာဓနမ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။