Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အုိဘားမားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ေဆြးေႏြးမည္

(VOA သတင္းဌာနမွ 18 May 2013 ရက္စြဲပါ Obama, Burmese President to Discuss Reform Progress, Challenges ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. Qatar ေလေၾကာင္းလိုင္း ႏွင့္ Bangkok ေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔၏ Code Share သေဘာတူညီမႈျပဳလုပ္

(ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ AME info.com တြင္ပါရွိေသာ “Qatar Airways, Bangkok Airways in code share deal” သတင္းအား ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္မည္

(19 May 2013 ရက္စြဲပါ Japan Times မွ Abe to cook up business in Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ မူဝါဒကို တိုင္းတာျခင္း

(19 May 2013 ရက္စြဲပါ Washington Post မွ Calibrating U.S policy on Burma ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1.  ရွင္ဇုိအာေအး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေသာ ဂ်ပန္စီးပြားေရး

(www.BBCNews.com မွ Japan's economy shows recovery signs in boost for Abe သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)


ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အုိဘားမားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ေဆြးေႏြးမည္

(VOA သတင္းဌာနမွ 18 May 2013 ရက္စြဲပါ Obama, Burmese President to Discuss Reform Progress, Challenges ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

Photo Credit by Online

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတအုိဘားမားႏွင့္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ တနလၤာေန႔တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံကာ ျမန္မာႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ အဟန္႔အတားမ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ေျပာင္းလဲမည့္ကိစၥမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကုိ အေလးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတအုိဘားမားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္ခဲ့ရာ အဆုိပါခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ပထမဆုံးလာေရာက္သည့္ အေမရိကန္သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိခရီးစဥ္တြင္ ၎အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေရးပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ဖူးသည့္ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္းေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံးအႀကီးအကဲတာဝန္ယူခဲ့ဖူးသူ အၿငိမ္းစားသံတမန္ Priscilla Clapp က ယခု ဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္ကုိ “သမုိင္း၏ အပုိင္းအစတစ္ခု” ဟု သတ္မွတ္ ေျပာဆုိသည္။

“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ဖူးတာဆုိလုိ႔ တစ္ႀကိမ္တည္း ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒါက ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွာ ဦးေနဝင္းလာေရာက္ခဲ့တာပါ” ဟု Priscilla Clapp ကေျပာၾကားသည္။

အုိဘားမားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ဆက္လက္ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ဦးေအာင္ဒင္ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဒီမုိကေရစီအျပည့္အဝရရွိသြားေအာင္ ဆက္လက္ေဆာ္ၾသသြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

“သူတုိ႔(အေမရိကန္အစိုးရ)က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆက္လက္ၿပီး တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြေပၚေပါက္လာဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္မႈဟာ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းသြားေရးပဲျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ယုံၾကည္ေနၾကတယ္” ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေပၚလာေရးမွာ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ အစိုးရ၏ အရည္အခ်င္းအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္လ်က္ရွိသည္။ တည္ၿငိမ္ေသာဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္တုိ႔သည္လည္း အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု Priscilla Clapp ကေျပာၾကားသည္။

“အဂတိလုိက္စားမႈေတြကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းတာတုိ႔၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာသာမက စီးပြားေရး စနစ္ထဲမွာ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္တာတုိ႔ စတာေတြကအေရးႀကီးပါတယ္။ လတ္တေလာအႀကီးမားဆုံးျပႆနာကေတာ့ အရာရာဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ နားလည္ရဖုိ႔ခက္ခဲေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိအေျခအေနဟာ အဂတိလုိက္စားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚဖုိ႔ ေရကန္အသင့္ၾကာအသင့္အေျခအေနမ်ိဳးပါပဲ။ သူတုိ႔က အဲဒါကုိနားလည္သေဘာေပါက္ထားတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ယမန္ႏွစ္က  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

“ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ေတြ႕ျမင္ရၿပီလုိ႔ ထင္မွတ္လုိက္တဲ့အခ်ိန္ဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြရဲ႕ အခက္ခဲဆုံး အခ်ိန္ကာလပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈတံလ်ပ္ေတြရဲ႕ ဖ်ားေယာင္းမႈမခံရဖုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔တေတြ အင္မတန္ သတိႀကီးႀကီးရွိၾကရပါမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာဖူးသည္။

ယခုဦးသိန္းစိန္ခရီးစဥ္ မတုိင္မီအခ်ိန္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာအစုိးရက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕ကုိ လႊတ္ေပးသည္။ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ဦးေအာင္ဒင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိသည့္ကိစၥျဖစ္သည္ဟုဆုိၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးကုိ ျခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ဖိအားေပးရန္ အုိဘားမားကုိ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

“ဒီခရီးစဥ္မွာ အုိဘားမားအေနနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ကုိ ဖိအားေပးႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတြရရွိပါလိမ့္မယ္။ သိသာထင္ရွားတဲ့ ရလဒ္ေတြ၊ အေျဖေတြထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ပုိမုိဖိအားေပးႏုိင္မွာပါ” ဟု ဦးေအာင္ဒင္ကေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္၏ သမုိင္းဝင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမန္မာအစိုးရကုိ ေထာက္ပံ့မႈျပဳမည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပရာေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  အလားအလာကုိ ျပည္သူမ်ား သိရွိသေဘာေပါက္ရန္ ကူညီရာလည္းေရာက္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ကေျပာၾကားသည္။


Qatar ေလေၾကာင္းလိုင္း ႏွင့္ Bangkok ေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔၏ Code Share သေဘာတူညီမႈျပဳလုပ္

(ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ AME info.com တြင္ပါရွိေသာ “Qatar Airways, Bangkok Airways in code share deal” သတင္းအား ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

Qatar ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ Bangkok ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ Code Share သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္အသစ္ အား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္တြင္ ထိုုင္းႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာသို႔ သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း Arabian Aerospace က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

Qatar ေလေၾကာင္းလိုင္းရွိ QR ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ႕သည္ ယမန္ေန႔မွ အစျပဳပ်ံသန္းခဲ့ကာ စာခ်ဳပ္ပါ နည္းဥပေဒမ်ား၏ တစ္ဖက္တြင္လည္း ခရီးစဥ္ ျဖတ္သန္း သြားမည့္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏွင့္ဘန္ေကာက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္လည္း ခရီးသြားမ်ားအားပို၍ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစၿပီး ပိုႀကီးမားေသာ ေစ်းကြက္အား ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလဲ ေပးခဲ့သည္။

Qatar ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ ဒိုဟာႏွင့္ဘန္ေကာက္သို႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ေလးႀကိမ္ရပ္နားမႈမရွိဘဲ ေျပးဆဲြပ်ံသန္းလ်က္ရွိၿပီး Quatari ၿမိဳ႕မွ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ဖူးခက္ သို႔လည္း ေန႔စဥ္ေျပးဆဲြပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ Qatar ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ဒိုဟာမွ ဖႏြမ္းပင္ႏွင့္ရန္ကုန္သို႔ပါ ေန႔စဥ္တာဝန္ယူ ေျပးဆဲြလ်က္ရွိပါသည္။


ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္မည္

(19 May 2013 ရက္စြဲပါ Japan Times မွ Abe to cook up business in Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုမိုခိုင္ျမဲေစရန္ လာမည့္ေသာၾကာေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ သံုးရက္တာ ခရီးစဥ္သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရသတင္းတစ္ရပ္က စေနေန႕က ေျပာၾကားသည္။

၎ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ သံုးဆယ္ေက်ာ္မွ ထိပ္တန္းအမႈေဆာင္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ တိုးတက္မႈအေပၚ ေဆြးေႏြးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အာေဘးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ကူညီမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ မတ္လက တိုက်ိဳသည္ ၂၆ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ယန္းေငြျဖင့္ ေခ်းေငြေပးရန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ မူဝါဒကို တိုင္းတာျခင္း

(19 May 2013 ရက္စြဲပါ Washington Post မွ Calibrating U.S policy on Burma ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ခန္႕အတြင္း ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ တနလၤာေန႕တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတအိုဘားမား၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏လူဦးေရ သန္း ၅၀ ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သို႕ အရာရာလ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲသြားသည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ျပသသည့္ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးစဥ္သည္ တုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ ေအာင္ပြဲခံျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အာေပးျခင္း ျဖစ္သင့္ပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ကမာၻေပၚတြင္ အဖိႏွိပ္ဆံုးႏွင့္ အထီးက်န္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း အၾကီးအက်ယ္ တံခါးဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အိမ္ေရွ႕တံခါးလာေခါက္ေနၾကျပီး ရန္ကုန္တြင္ ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားလည္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဝလာၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနၾကျပီျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ မည္မွ်အထိ လြတ္လပ္မည္နည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာ ေလးပံုတစ္ပံုရရွိထားျပီး အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚတြင္ ဗီတိုအာဏာ ရွိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတေရြးခံရျခင္းအတြက္ တားျမစ္ျခင္းခံထားရပါသည္။ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အစုိးရက အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ဖမ္းဆီးႏိုင္ခြင့္ ရွိေနပါေသးသည္။ လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္လ သမၼတအိုဘားမား လာေရာက္စဥ္က ကတိမ်ားအပါအဝင္ အစိုးရက ေပးခဲ့ေသာ ကတိမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာရံုး ဖြင့္ခြင့္ေပးရန္ကိစၥ၊ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေသာေနရာမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိေရးကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္အတူ မူဆလင္လူမ်ိဳးစုအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္လာသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၏ အဆုိအရ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳမႈမ်ား ပါဝင္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ အေကာင္းအဆိုးေရာေနေသာ အေျခအေနအေပၚ မည္သို႕တုန္႕ျပန္မည္နည္း။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖန္ခြက္ထဲတြင္ ရွိေသာ ေရတစ္ဝက္ကိုသာ အာရံုျပဳေနသည့္ သေဘာရွိပါသည္။ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ျပီး အေျခအေနတခ်ိဳ႕တြင္ ျမန္မာအစိုးရသေဘာက်ေသာ ‘Myanmar’ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို အသံုးျပဳလာပါသည္။ အေမရိကန္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုျမန္မာသမၼတခရီးစဥ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္ မည္သို႕ထိန္းသိမ္းမည္ဆိုသည္ကို ကုန္သြယ္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျပီး အားေပးရန္ အာရံုျပဳမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ျမန္မာမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ျမင့္မားေနျပီး ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အကယ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေႏွးေကြးေစလိုသူ သို႕မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးလိုသူ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားအား ႏွီမ္နင္းျပီးဆိုပါက ရလဒ္မ်ားကို ျပသရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာပါသည္။

ကြန္ဂရက္သည္ ပို၍ သံသယၾကီးေနျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံတံခါးအဖြင့္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေႏွးေကြးေစမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ကို စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ရပ္တန္႕သြားျခင္းအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း မရွိပါက ဦးသိန္းစိန္သည္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားကိုသာ နားခ်ရမည္ျဖစ္၍ ေနာက္ထပ္အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေပၚတြင္ ရပ္တန္႕သြားႏိုင္ျပီး တရုတ္ပံုစံ ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ရုရွားပံုစံေရြးေကာက္ပြဲအတုမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္သြားႏိုင္ပါသည္။

အေမရိကန္၏ မူဝါဒသည္ လိုအပ္သည့္ရလဒ္ထြက္ေပၚရန္ ၾသဇာရွိသည္ဆိုပါက တိုးတက္မႈအစစ္အမွန္ကို သေဘာေပါက္ႏိုင္မည့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီသို႕ ခရီးရွည္ၾကီး သြားရဦးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။


 ရွင္ဇုိအာေအး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေသာ ဂ်ပန္စီးပြားေရး

(www.BBCNews.com မွ Japan's economy shows recovery signs in boost for Abe သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ကမၻာေပၚတြင္ တတိယအႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး တစ္ႏွစ္အတြင္း လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းသည္စီးပြားေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္းလာမႈ လကၡဏာ တစ္ရပ္ကို ျပသေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အသားတင္ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ သည္ ၿပီးခဲ့လမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မတ္လအထိသံုးလတြင္းတြင္ ၀.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ကုန္ရာခုိင္ႏႈန္း ၃.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္အနက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာျခင္းကို ေဖာ္ျပရာလည္း ေရာက္ေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးတိုးတက္လာျခင္းသည္ ရွင္ဇုိအာေဘး၏အစိုးရအဖြဲ႕အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ မွတ္တမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာဖုိ႕ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွာ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ” ဟု ဂ်ပန္သုေတသနတကၠသိုလ္မွ Hideki Matsumura ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎က တစ္ဦးခ်င္းအသံုးစရိတ္ တိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္စေတာ့ရွယ္ယာ ျမင့္မား)