Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈတုိးျမင့္လာျခင္းကုိ အေမရိကန္ႀကိဳဆုိ

(India Times မွ 6 Dec 2013 ရက္စြဲပါ US Welcomes India’s engagement with Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိ သည္)

အိႏၵိယႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈသည္ အလုံးစုံေသာအေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အျပဳ သေဘာ ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၿပီး အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကုိ ႀကိဳဆုိလုိက္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနမႈကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က အထူးပင္ ႀကိဳဆုိပါသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ တူညီေသာ ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ျပင္းျပေသာဆႏၵမ်ား ရွိေနခဲ့သည္မွာ အခ်ိန္ၾကာ ျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔(အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္)တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူညီေသာ မူဝါဒေရးရာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္” ဟု ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၊ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အေမရိကန္လက္ေထာက္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Vikram Singh က ယမန္ေန႔ကေျပာၾကားသည္။

“အေရးကိစၥမ်ားအားလုံးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ၏ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈမ်ားသည္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္လိမ့္ မည္ျဖစ္သည္ဟုကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယုံၾကည္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အဆုိပါဆက္စပ္ပတ္သက္မႈသည္ မည္သုိ႔ ေသာ ပုံစံျဖစ္ မည္ ဟူသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေကာင္းရွိလာႏုိင္သည္ဟု ေျပာခ်င္ပါ သည္။ ဥပမာေျပာရ လွ်င္ လက္နက္ႏွင့္ အျခားေသာအရာမ်ားကိစၥျဖစ္လာပါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားရွိလာႏုိင္သည္” ဟု အိႏၵိယ-အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Ami Bera ၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ၎ကေျဖၾကား သည္။

“ရွင္းပါတယ္ဗ်ာ၊ ျမန္မာဟာ အင္မတန္အေရးပါတဲ့ ေနရာမွာေရာက္ရွိေနတယ္ဆုိတာအားလုံးသိၾကပါတယ္၊ အိႏၵိယနဲ႔ တုိးျမင့္လာတဲ့ဆက္ဆံေရးရယ္၊ အေရးႀကီးတဲ့ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြရယ္ဆုိတဲ့ၾကားမွာ အေရးပါတဲ့ အေနအထား မွာရွိေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေရးအျမင္အရၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ အေန အထား မွာရွိေန တယ္ဆုိတာက်ိန္းေသပဲ။ ပုံစံၾကည့္ရတာ တ႐ုတ္ကျမန္မာကုိ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အေထာက္ အပံ့ေပး တဲ့ပုံစံမ်ိဳးပဲ၊ အိႏၵိယ ကလည္းစစ္ေရးအကူအညီေတြကမ္းလွမ္းလာတဲ့သေဘာမွာရွိပါတယ္” ဟု Bera ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယခင္က အစဥ္အလာအရကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ အျခားႏုိင္ငံမွ စစ္တပ္ ႏွင့္ အစိုးရမ်ား ထက္ အျခား ေသာ စစ္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပုိမုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း Singh ကျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိသည္။

“အဲဒီလုိမ်ိဳး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိက္တက္မႈကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႀကိဳဆုိတယ္။ တ႐ုတ္ဟာျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကုိထိန္းသိမ္း သြားလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ဘယ္သူနဲ႔ေပါင္းဖက္ရမလဲ၊ မိတ္ေဆြသစ္ေတြလုပ္ရမလဲဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ အေလးအနက္ စဥ္းစားသြားလိမ့္ မယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media (1)

Snapshot of the item below:
International Media (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

(Shanghai Daily မွ 6 Dec 2013 ရက္စြဲပါ “Laotian President to Visit Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

(7 December 2013 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ IMF chief urges Myanmar to focus on poverty reduction ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)


ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာအိုသမၼတ လာလည္မည္

(Shanghai Daily မွ 6 Dec 2013 ရက္စြဲပါ “Laotian President to Visit Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

လာအိုသမၼတ ေခ်ာင္မာလီဆာရာဆုန္သည္ မၾကာမီ အေတာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တရားဝင္ လာေရာက္လည္ ပတ္မည္ ဟု လာေရာက္မည့္ရက္ အတိအက်ကို မေဖာ္ျပဘဲ ေသာၾကာေန႔က တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မႏွစ္က မတ္လတြင္ ဗီယင္က်န္းသို႔ ျမန္မာသမၼƛ