Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၃.၁၀.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. လူတစ္ဦး တစ္ရက္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ၂၀၀၀ ထိသာ လက္ခံဝယ္ယူမည္
  2. ကုလားတန္ ဘက္စံုစီမံကိန္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္း
  3. ျမန္မာ့ေပါင္းဆန္ ရုရွားႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆံုး မွာယူ
  4. ေစ်းကြက္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းတရားဝင္သတ္မွတ္မည္

***************************************************************************************

ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ တရုတ္ေျပာ

************************************************************************

ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

  1. မဂၤလာသဝဏ္လႊာႏွင့္ ဆင္ျခင္ယူစရာ

 ************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

လူတစ္ဦး တစ္ရက္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ၂၀၀၀ ထိသာ လက္ခံဝယ္ယူမည္

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး စင္တာတြင္ လူတစ္ဦး တစ္ရက္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ၂၀၀၀ ထိသာ လက္ခံ ဝယ္ယူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ခြင့္ရ ဘဏ္အေရာင္းေကာင္တာမ်ားရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“စဖြင့္ဖြင့္ျခင္း ဝယ္ေရာင္းပါ လုပ္ကိုင္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ ေကာင္တာက အဝယ္ပဲ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတယ္၊ ေကာင္တာက ႏိုင္ငံျခားေငြ ျပန္ေရာင္းတာေတာ့ မလုပ္ေသးဘူး။ တစ္ဦးကို ႏိုင္ငံျခားေငြ ၂၀၀၀ အထိ လက္ခံဝယ္ယူမယ္” ဟု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ “ အတု၊ အစစ္ စစ္ေဆးမယ္၊ ေဟာင္းႏြမ္းတဲ့ ေငြေၾကးေတြကိုလည္း မဝယ္ဘူး၊ အေၾကြကိုလည္း အမ်ားႀကီး လက္မခံဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း အျခားဘဏ္ကို ျပန္သြင္းရတာေၾကာင့္ အခုလို စစ္ေဆးလက္ခံရတာပါ” ဟု ရွင္းျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရးစင္တာတြင္ တရားဝင္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္ပခရီးသြားမည့္သူမ်ား၊ ေဆးကုသခံယူမည့္သူမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားပါမစ္ ဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးေၾကာင္းသိရိွရသည္။

၎အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခား ၾကားခံေငြေၾကးအျဖစ္ သံုးစြဲေနေသာ FEC ကိုလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ေပါက္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း လဲလွယ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း သိမ္းဆည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ သူမ်ားအား သံုးစြဲခြင့္ေျပစာျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒ ဦးသန္းညိန္းက စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဝယ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးေကာင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိေပးမႈေၾကာင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ထိုေကာင္တာမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး ျပန္လည္ဝယ္ယူရာတြင္ အေထာက္အထားမ်ားေတာင္းခံျခင္း၊ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ အခက္ႀကံဳရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: TRUE NEWS

 ************************************************************************

ကုလားတန္ ဘက္စံုစီမံကိန္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔ အၾကား တိုက္ရိုက္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေပၚေပါက္လာေစရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ကုန္က်မည့္ ကုလားတန္ဘက္စံုစီမံကိန္းအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး မစၥတာ အလန္ရွားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ အျပည့္အဝ ပံံ့ပိုးကူညီျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ- အိႏိၵယ နယ္စပ္ေဒသကို ပိုင္းျခားေပးသည့္ ကုလားတန္ျမစ္ဝွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းတြင္ ေရေၾကာင္းဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကုန္းလမ္းဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကုလားတန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ စစ္ေတြမွ စက္ပစ္ျပင္ အၾကား ၂၂၅ ကီလိုမီတာရွိေသာ ေရေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရးလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ စက္ပစ္ျပင္မွ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ရွိ ေလာ္နက္လီၿမိဳ႕သို႔ ၆၂ ကီလိုမီတာ ရွည္ေသာ ကုန္းလမ္း တည္ေဆာက္မႈလည္း ပါဝင္ၿပီး၊ အမွတ္(၅၄) အိႏိၵယ အမ်ိဳးသား အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးႏွင့္ ေပါင္းဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာ- အိႏိၵယႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသ၌ ကုန္းတြင္း အေကာက္ခြန္ဌာနမ်ား ထားရွိရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေကာက္ခြန္စခန္းမ်ားအား အိႏိၵယႏိုင္ငံ မိုေရးၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တမူးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: The Myanmar Post

 ************************************************************************

ျမန္မာ့ေပါင္းဆန္ ရုရွားႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆံုး မွာယူ

ျမန္မာ့ေပါင္းဆန္၏ အရည္အေသြးပိုင္းကို တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရုရွားႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ားအတြက္ တန္ခ်ိန္ ၇၅၀ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး၊ စတင္ တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ၌ ေပါင္းဆန္ FOB တစ္တန္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၀ ျဖင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေပါင္းဆန္တစ္တန္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္ ဝယ္ယူမႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာ့ေပါင္းဆန္ကို ျပည္တြင္း၌ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာႏွင့္ အရည္အေသြး လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ေပါင္းဆန္၏ အရည္အေသြးပိုင္းကို တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ရုရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေပါင္းဆန္သည္ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္မႈရွိသျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈရွိေနသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ထြက္ရွိေသာ ေပါင္းဆန္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ကို FOB စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

Ref: Messenger

 ************************************************************************

ေစ်းကြက္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းတရားဝင္သတ္မွတ္မည္

ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးဝင္းသန္းက ပထမအႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝး ၂၈ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါက ေငြလဲႏႈန္းကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အညီတရားဝင္ သတ္မွတ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

တရားဝင္ေငြလဲႏႈန္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ဗဟိုဘဏ္က လိုအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္မွလည္း ဘဏ္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ခ်မွတ္ကာ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ macro စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈရရွိသည့္ ေငြေၾကးမူဝါဒမ်ားကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရွိေၾကာင္း ၎၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ႏုိင္ငံျခားေငြကို တရားဝင္သတ္မွတ္ဖို႔ဆိုရင္ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးႀကီးတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ ဆိုတာ တိုင္းျပည္ႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕ ေငြေၾကးမူဝါဒကို ခ်မွတ္ရတဲ့ အလြန္ၾသဇာႀကီးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးက အမွီအခိုကင္းရတယ္။ ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရး technocrat ေတြကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ထားဖို႔လိုတယ္။ အခု ဘဏ္မ်ားအားလံုးကို အပ္ေငြအာမခံ စတင္တယ္ ဆိုတဲ့သတင္းၾကားရတယ္။ ဒါက ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အလုပ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္လုိက္တာပဲ” ဟု စီးပြားေရးေလ့လာသူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း  အာဆီယံႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာအစိုးရဘဏ္ခြဲမ်ား ဖြင့္ခြင့္ေပးျခင္း၊  ဘဏ္တိုးႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း၊ ဘဏ္ေျခာက္ခုကို  ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ခြင့္လိုင္စင္ခ်ေပးလုိက္ျခင္း ဗဟိုဘဏ္မွ အငွားဝယ္စနစ္အား မီးစိမ္းျပလိုက္ျခင္းႏွင့္ ဘဏ္မ်ားအားလံုး အပ္ေငြအာမခံ ထားရွိျခင္းအစရွိသည့္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ထြက္ေပၚလာလ်က္ရွိသည္။

YC

************************************************************************

ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ တရုတ္ေျပာ

ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းရပ္တန္႔ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လႊတ္ေတာ္သို႔ စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ေန႔က သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက တနဂၤေႏြေန႔က ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းဟာ ျမန္မာ-တရုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ အႀကီးမားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေသေသခ်ာခ်ာစူးစမ္းေလ့လာၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သင့္ပါတယ္။ ပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို သေဘာတူထားတဲ့ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတိုင္းဟာ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဤကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနကို ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး နည္းလမ္းနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္”ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား အပါအဝင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္သင့္ေၾကာင္း တရုတ္အစိုးရက ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို ျမန္မာအစိုးရက ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ မစၥတာေဟာင္လီက ဝန္ႀကီးဌာနဝက္ဘ္ဆိုက္မွ တဆင့္ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တရုတ္အစိုးရဟာ သူမ်ားလူမ်ိဳးမေျပာနဲ႔ သူ႕လူမ်ိဳးခ်င္းေတာင္ တန္ဖိုးမထားတဲ့ အာဏာရွင္စစ္စစ္ပါ၊ ဒါေတာင္ သူတို႔ႏိုင္ငံက ျမစ္ဆံုသံုးသြယ္စီမံကိန္းကို အမ်ားကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားက လုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါေသးတယ္၊ ဘယ္လိုမွ မတတ္သာလို႔ လက္ေလ်ာ့ၿပီး ျမန္မာဘက္ကို အာရံုက်လာတာျဖစ္ပါတယ္၊ သမၼတႀကီးက အခုလို ဆံုးျဖတ္တဲ့အတြက္ တရုတ္က ျမန္မာျပည္မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားတဲ့အျခားကိစၥေတြမွာ သက္ေရာက္မႈ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ၿခိ္မ္းေျခာက္တဲ့ စကားကလည္း ရယ္စရာပါပဲ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရဟာ အရင္က တရုတ္ကို အေဖေခၚေနရတဲ့ အာဏာရွင္အစိုးရ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ျပန္လည္ခ်ဥ္းကပ္ လာေနပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ တရုတ္ရွိမွ လုပ္စားရမယ့္ အေျခအေနမဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအရ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ႏိုင္ငံေတြဆီက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြေတာင္ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရေနပါၿပီ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္အထင္ႀကီးလြန္းေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့အေရးကို စိတ္ဝင္စားသူ လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။