Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၀.၁၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေခ်းေငြ ေဒၚလာ (၁၆၅) သန္းေပးမည္

(18 Nov 2012 ရက္စဲြပါ Khaleej Times မွ AFP ၏ Japan to give $ 165 million in loans to Myanmar ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

  1.  အိုဘားမား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္သည္ တည္ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု တ႐ုတ္ေမွ်ာ္လင့္

(20 Nov 2012 ရက္စဲြပါ People’s Daily မွ Xinhua ၏ China hopes Obama’s Myanmar visit conducive to stability ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

  1.  အာရွအေရးပါလာပံုကို အိုဘားမား၏ ခရီးစဥ္ထင္ဟပ္

(People’s Daily မွ 19 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Obama’s trip highlights importance of Asia” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာကအုိဘားမား၏ ခရီးစဥ္အေပၚ သံုးသပ္ထားေသာ အာေဘာ္ျဖစ္သည္)

***********************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေခ်းေငြ ေဒၚလာ (၁၆၅) သန္းေပးမည္

(18 Nov 2012 ရက္စဲြပါ Khaleej Times မွ AFP ၏ Japan to give $ 165 million in loans to Myanmar ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔အစိုးရေခ်းေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ (၆၁၅) သန္းေပးမည္ဟု တနဂၤေႏြေန႔က သတင္းတစ္ရပ္မွ ဆိုပါသည္။ အဆိုပါ သတင္းမွာ အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြင္းကုန္ ပိတ္ပင္ထားမႈ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ခန္႔ရွိ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုၿပီးဆံုးေစခဲ့ၿပီး လ်င္ျမန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူမႈ မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းရန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြရွာႏိုင္မည့္ေစ်းကြက္သို႔ အလ်င္အျမန္ဝင္ေရာက္ရန္ ျဖစ္လာပါသည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Yoshihiko Noda သည္ အဆိုပါေခ်းေငြေၾကညာခ်က္ကို တနလာၤေန႔တြင္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပေသာ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ အရန္ေတြ႕ဆံုမႈျဖင့္ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခါ ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Nikkei စီးပြားေရးေန႔စဥ္က ေျပာပါသည္။

ယခု ဂ်ပန္ကေပးေသာ အတိုးနႈန္းနည္းပါးေသာ ေခ်းေငြသည္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္နီးပါးအခန္႔အတြင္း ပထမဆံုးျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ဝင္ေရာက္ရာတြင္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တိုး၍ ၾသဇာလႊမ္းမိုးလာေသာ တ႐ုတ္ကို ထိန္းညွိႏိုင္ရန္လည္း  ျဖစ္ပါသည္ဟု ၎ကဆိုပါသည္။

ဂ်ပန္သည္ အဆိုပါေခ်းေငြကို ၂၀၁၃ မတ္လကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ေရးႏွစ္တြင္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႕ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ အျခား အဓိက ေငြေခ်းေသာႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကတင္ရွိေနေသာေၾကြးၿမီမ်ားကို ေလွ်ာ္ပစ္မည္ဟု ေၾကညာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ ေၾကာင္း  Nikkei ကေျပာပါသည္။

ယခု ၅၀ ဘီလီယံ ယန္း ေခ်းေငြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္ရွိ ဂ်ပန္တို႔ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးစီမံကိန္းသံုးခုတြင္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သီလဝါစီမံကိန္းအား မစ္ဆူဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဆူမီတိုမိုေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ မာ႐ူဘီနီေကာ္ပိုေရးရွင္း တို႔အပါအဝင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီအစုအဖဲြ႕မွ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း Nikkei ကဆိုပါသည္။

အျခားစီမံကိန္းႏွစ္ခုမွာ ရႏ္ကုန္အနီးရွိ ေရေႏြးေငြ႕သံုးဓါတ္အားေပးစက္႐ံုျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈေလ့်ခ်ရန္ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ ေက်းလက္ေဒသ (၁၄) ခုရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္သည္ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးေသာ စီးပြားေရးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး သယံဇာတေပါေသာ မဲေခါင္ေဒသႀကီးထြားေရးကို အာ႐ံုစိုက္ေနပါသည္။ ထိုေဒသကို လည္း တ႐ုတ္ကလက္ဝါးႀကီးအုပ္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။

ဂ်ပန္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ မတူပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရမွ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားက အဓိကမဟာမိတ္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပတ္တနာတ႐ုတ္ႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္ေအာင္တြန္းလိမ့္မယ္ဟု ဂ်ပန္က သတိေပးေနပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢ၊ ကေနဒါ၊ ၾသစၾတးလ်တို႔သည္ အေရးယူမႈအားလံုးကို ယာယီ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ အေမရိကန္ကလည္း သမၼတ Barack Obama ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္ မတိုင္မီေသာၾကာေန႔က ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ တိုက်ိဳအစိုးရသည္ ယခုႏွစ္ မ်ားအတြင္း အတိုးႏႈန္းနည္းေသာ ကာလရွည္ေခ်းေငြ (ယန္း ေခ်းေငြ) မ်ားကို စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဗီယက္နမ္၊ အိႏိၵယ အပါအဝင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေပးခဲ့ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေပးရန္ရွိေသာ ေၾကြးၿမီဂ်ပန္ယန္း (၅၀၀) ဘီလီယံရွိသည့္အနက္ ဘီလီယံ (၃၀၀) ကို ေလွ်ာ္ပစ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အိုဘားမား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္သည္ တည္ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု တ႐ုတ္ေမွ်ာ္လင့္

(20 Nov 2012 ရက္စဲြပါ People’s Daily မွ Xinhua ၏ China hopes Obama’s Myanmar visit conducive to stability ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ Barack Obama ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္သည္ အေရွ႕အာရွအတြက္ ေအးခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတက္ေရးတို႔ ထြက္ေပၚႏိုင္လိမ့္မည္ဟု တ႐ုတ္ကေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အဆိုပါမွတ္ခ်က္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရအမ်ိဳးသမီး Hua Chunying က တနလာၤေန႔က ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “သမၼတ Obama ရဲ႕လည္ပတ္မႈဟာ အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားက ကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု သူက ျဖည့္စြက္ ေျပာခဲ့ပါသည္။

သူက ထပ္မံေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးမူ ငါးခ်က္ေပၚတြင္အေျခခံ၍ သာတူညီမွ်ေဖးမကူညီေရးစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ႀကီးမားေသာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းဆိုပါသည္။ ၎တို႔သည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာပတ္တနာရွစ္ ကိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါသည္။

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးရဲ႕ျဖစ္ထြန္းမႈဟာ ႏွစ္ဖက္ကို အက်ိဳးရွိေစပါတယ္။ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ သာယာဝေျပာေရးကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး နဲ႔ေလးနက္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္မႈရွိပါတယ္။” ဟု Hua ကေျပာပါသည္။

Obama သည္ ရန္ကုန္သို႔ တနလာၤေန႔ နံနက္ကေရာက္ရွိလာရာ ျမန္မာ-အေမရီကန္ ဆက္ဆံေရးသမိုင္းတြင္ ပထမဆံုး လာရာက္လည္ပတ္ ေသာ လက္ရွိအေမရီကန္ သမၼတတစ္ဦး ျဖစ္လာပါသည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အာရွအေရးပါလာပံုကို အိုဘားမား၏ ခရီးစဥ္ထင္ဟပ္

(People’s Daily မွ 19 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Obama’s trip highlights importance of Asia” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာကအုိဘားမား၏ ခရီးစဥ္အေပၚ သံုးသပ္ထားေသာ အာေဘာ္ျဖစ္သည္)

အေမရိကန္သမၼတဘားရက္အိုဘားမား၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွခရီးစဥ္သည္ အာရွဆီသို႔အေမရိကန္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေ႐ြ႕တြင္ ေျခတစ္လွမ္း တိုးလာျခင္း၊ အာရွသည္ အေမရိကန္တို႔အတြက္ ပိုမို အေရးပါလာျခင္းတို႔ကို ထင္ဟပ္ေနသည္။

ဒုတိယသက္တမ္းေ႐ြးေကာက္ပဲြႏိုင္ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးျပည္ပခရီးထြက္လာေသာ သမၼတအိုဘားမားသည္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္မည့္အျပင္ ကေမာၻဒီးယားတြင္က်င္းပမည့္အျပင္ ကေမာၻဒီးယားတြင္က်င္းပမည့္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးညီလာခံ၌ ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုသံတမန္ ခရီးစဥ္သည္ “ဟာဝိုင္ရီတြင္ေမြးဖြား အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဆံုး ပစၥဖိတ္သမၼတ မစၥတာအိုဘားမား၏ အာရွႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈ သေကၤတ သေဘာကိုေဆာင္သည္။”

ယခင္ကအာဏာလက္ရွိအေမရိကန္သမၼတမွန္သမွ်သည္ ျမန္မာႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မည္သည္အခါကမွ မေရာက္ခဲ့ၾကေပ။ ဗီယက္နမ္စစ္ပဲြေနာက္ပိုင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ  ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပည္ပခရီးထြက္ ျခင္းလည္းမရွိခဲ့ေပ။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ အိုဘားမား၏အာရွအေပၚအထူးစိတ္ဝင္စားမႈသည္ အာရွေဒသ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးပါမႈ ႀကီးထြားလားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ အာရွသည္ ကမာၻတြင္ စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္အေကာင္းဆံုးေဒသ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကမာၻ႕စီးပြားေရး ပမာဏ၏ သံုးပံုတစ္ပံုကို ထုတ္လုပ္ေပးေနၿပီး ကမာၻ႕ဖြ႕ံၿဖိဳးႀကီးထြားမႈ၏သံုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း အဆိုးဆံုးကမာၻ႕ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းကာလအတြင္း၌ ကမာၻ႕စီးပြားေရးပုံမွန္ လမ္းေၾကာင္းအေပၚျပန္ေရာက္ ေအာင္  ႀကိဳးစားရာတြင္လည္း အာရွေဒသသည္ အေရးႀကီးေသာက႑မွပါဝင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု အိုဘာမား၏အေရွ႕ေတာင္အာရွခရီးစဥ္သည္ အာရွသို႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေ႐ြ႕လ်ားမည့္ မူဝါဒကိုဆက္လက္က်င့္သံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။

သို႔ေသာ္ သံတမန္ေရး၊စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈ ပိုမိုရင္းႏွီးေရးသာမကပဲ ေဒသတြင္းစစ္ေရး တည္ရွိမႈ အေနအထား ပိုမိုအားေကာင္းေရးပါ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ မူဝါဒအေ႐ြ႕ေၾကာင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သံသယႏွင့္ အျငင္းပြားစရာမ်ား ထြက္ေပၚလာေစသည္။

ထို႔အျပင္အေမရိကန္မူဝါဒ၏ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳမႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားက ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ၊ ပ်က္ျပားေစမည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ပိုင္နက္ျငင္းခံုမႈကဲ့သို႔ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရႏ္စေသာ အျပဳအမူမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အာရွတြင္အေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိထားျခင္း၊ ကမာၻ႕အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း၌အေရးပါေသာက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာရွတိုက္၏ တင္းမာမႈမ်ားေလွ်ာ့ပါးရန္ႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ အရွိန္မပ်က္ေစရန္ အတြက္ ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ ပိုမိုအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာက႑မွ ပါဝင္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

ယခုအခါ အာရွတိုက္သည္ ပိုမိုတည္ၿငိမ္၍ ဖြ႕ံၿဖိဳးေသာအနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈ လမ္းေဟာင္းကို ေရွာင္ရွားကာ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ လမ္းသစ္ေပၚတြင္ ခရီးစရပါလိမ့္မည္။

အထက္ပါအခ်က္သည္ အာရွတိုက္သားအားလံုးႏွင့္ ဆိုင္ေသာအလိုဆႏၵတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ယင္းအခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုပါသည္။

********************************************

 

                     


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၂၀.၁၁.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. အေမရိကန္သို႔ ျမန္မာ့ အဝတ္အထည္ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔မည္
  2. အာဆီယံလူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးမည္

ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. ႏ်ဴးကလီးယားထိန္းခ်ဳပ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ
  2. ဗီယက္နမ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

  ********************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

အေမရိကန္သို႔ ျမန္မာ့ အဝတ္အထည္ႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔မည္

အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္မတိုင္မီ ႏွစ္ရက္ခန္႔အလိုတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္မွလြဲ၍ က်န္ပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈအားလံုးကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာ့အဝတ္အထည္ႏွင့္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဦးစြာတင္ပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာၾကားသည္။

ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရွိသည့္ ကြ်န္းသစ္မ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔  ထပ္မံတင္ပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္သည့္အျပင္ အီတာလ်ံကုမၸဏီမ်ား၊ ဂ်ာမန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၿဗိတိန္ကုမၸဏီမ်ားအစရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီး မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ျမန္မာပို႔ကုန္မ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ရာတြင္ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တရွိန္ထိုးဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းနိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအားယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

YC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အာဆီယံလူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးမည္

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ Peace Palace အေဆာက္အအံု၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ အာဆီယံလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းက႑မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း အပိုဒ္ ၄၀ ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ သမိုင္းဝင္လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေၾကညာခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားကိုသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ ခြင့္ေပးသကဲ့သုိ႔ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ကုလ&#