Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈကုိ မွတ္ေက်ာက္တုိက္

(ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သတင္းစာ The Daily Star မွ 22 April 2013 ရက္စြဲပါ Unrest tests iconic status of Suu Kyi ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. အိုင္တီႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ျမန္မာကို အိႏၵိယကူညီမည္

(Hindustan Times မွ 22 April 2013 ရက္စြဲပါ “India to help Myanmar in IT and farm sector”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိပ္ခံ ၁၄ ခု ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာစီစဥ္

(Bernama News မွ 22 April 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar to build 14 more jetties at Yangon Port သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈကုိ မွတ္ေက်ာက္တုိက္

(ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သတင္းစာ The Daily Star မွ 22 April 2013 ရက္စြဲပါ Unrest tests iconic status of Suu Kyi ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲေနျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား ၎၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈေမွးမွိန္လာေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွ မဲေပးေထာက္ခံလ်က္ရွိသူမ်ားအၾကား ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စုံတရာမရွိေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး တစ္လခန္႔အၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မြတ္စလင္မ်ားကုိ စာနာေထာက္ထားေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာသည္။ ယင္းမိတၳီလာ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ မြတ္စလင္မ်ားမွာ အဓိကပစ္မွတ္ထားခံခဲ့ရၿပီး ဗလီမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားလည္း မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာရွိေသာ မြတ္စလင္မ်ားအား တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမျပဳခဲ့ေပ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအၾကား ဆူပူအၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး လူေပါင္း ၁၈၀ ခန္႔ေသဆုံးခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရားဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာ ရမည္ဟုသာ သြယ္ဝုိက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“သူတုိ႔ဟာ တစ္ေနရာရာနဲ႔ သက္ဆုိင္မႈရွိတယ္ဆုိတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳးမရွိၾကဘူး။ သူတုိ႔ဟာ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံနဲ႔ သက္ဆုိင္မႈ မရွိဘူးဆုိတာမ်ိဳးအလုပ္ခံရေတာ့ ရွင္တုိ႔လည္းသူတုိ႔အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကတာေပါ့။ ျပည္သူေတြက သူတုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိဘူးဆုိရင္ ကၽြန္မစိတ္မေကာင္းပါဘူး” ဟု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရး အတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သူ ႏုိဗယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

မြတ္စလင္မ်ား ဖိႏွိပ္တုိက္ခုိက္ခံရမႈအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးေဆာ္ၾသသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စိတ္တုိင္းမက်ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူမသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ပြဲဝင္လာခဲ့သူ ဒီမုိကေရစီခ်န္ပီယံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္း လ်က္ရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမူ ျမန္မာလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ မသိက်ိဳးႏြံျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိၾကသည္။

႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အပၸဒူတာေဟးက ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္သည့္ကိစၥတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ သူမသည္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သလုိ ဒီမုိကေရစီျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ေန၍ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမျပဳလုပ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ သူမသည္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိလိမ့္မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ခံထားရေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတျဖစ္လာမည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။


အိုင္တီႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ျမန္မာကို အိႏၵိယကူညီမည္

(Hindustan Times မွ 22 April 2013 ရက္စြဲပါ “India to help Myanmar in IT and farm sector”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ၎၏ တစ္ခုတည္းေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွအိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း (Capacity Building) လုပ္ငန္းတြင္ အစြမ္းကုန္ ပါဝင္ၾကိဳးပမ္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သတင္းနည္းပညာ IT ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ တိုးတက္ေရးႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံက ဦးစားေပးရည္မွန္းထားေသာ ေသာ့ခ်က္နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည္။

အိႏိၵယ၏ အားထုတ္မႈမ်ားမွာ Myanmar Institute of Information Technology (MIIT) တည္ေထာင္ရာတြင္လည္း ပါဝင္လွ်က္ရွိသည္။

အလားတူပါဝင္ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ တိုးတက္ေရးျဖစ္ျပီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း၏ အၾကံေပး အမ္အက္စ္စြမ္မီနာသန္က ဦးေဆာင္ေနသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေနာက္ထပ္က႑တစ္ခုမွာ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသတြင္ Cardamom ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံအမတ္ၾကီး ေဂါဒန္မူခိုပါဒေရသည္ capacity building စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ အျခားသူမ်ားထက္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

မူခိုပါဒေရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးၾကီးေသာ တာဝန္ခန္႕အပ္ျခင္းမခံရမီ အာဖဂန္နစၥတန္ တြင္ အလြန္ေအာင္ျမင္ေသာ မွတ္တမ္းရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမ္ုကေရစီသို႕ ဦးတည္ကာ လမ္းေလွ်ာက္သင္စေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြ႕ေနျပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံက မ်ားမ်ားစားစား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေနသည့္ ယခုလိုအေရးပါေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မူခိုပါဒေရက အေရးၾကီးေသာ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးသည္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးၾကီးေသာေနရာ၌ ပါဝင္ေနသည္။

ယခုအခါ India-Myanmar Industrial Training Center ကို ပခုကၠဴျမိဳ႕တြင္ ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားျပီး ျမင္းျခံျမိဳ႕တြင္ ဒုတိယစင္တာဖြင့္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

အိႏၵိယက စတင္အကူအညီေပးေနေသာ အျခားက႑ အစီအစဥ္မ်ားမွာ Myanmar-India Center of English Language (MICELT)၊ Myanmar-India Entrepreneurship Development Center (MIEDC)၊ India-Myanmar Center for Enhancement of IT Skills (IMCEITS) တို႕ျဖစ္သည္။


ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိပ္ခံ ၁၄ ခု ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာစီစဥ္

(Bernama News မွ 22 April 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar to build 14 more jetties at Yangon Port သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

photo credit by online

ျမန္မာဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕သည္ ကုန္စည္ဝန္ေဆာင္မႈကို ႏွစ္ဆတိုးျမွင့္ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ လက္ရွိ ဆိပ္ခံတံတား ၁၈ ခု အျပင္ ေနာက္ထပ္ ဆိပ္ခံတံတား ၁၄ ခု ထပ္မံတည္ေဆာက္ေတာ့မည္ဟု တရားဝင္သတင္းမ်ားကို ကိုးကား၍ Xinhua က ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရ၏ ဆိပ္ကမ္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းအရ တည္ေဆာက္မည့္ ဆိပ္ခံ ၁၄ ခုအနက္ ၇ ခုကို ဖက္စပ္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ျဖစ္ေစ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီး ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင္ ့ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းတို႕ စတင္လည္ပတ္ျပီးေနာက္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ ျမန္မာဆိပ္ကမ္းမ်ား ပိုမိုအေရးပါလာလိမ့္မည္ဟု ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္က ဆိုပါသည္။

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္း၏ ၈၅ % ကို ကိုင္တြယ္လွ်က္ရွိရာ ဆိပ္ခံ တည္ေဆာက္မႈ ၂၅ % ကို အစိုးရက တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ျပီး က်န္ ၇၅ % ကို ပုဂလိက ကုမဏီမ်ားက တာဝန္ယူၾကမည္ဟု သိရွိရသည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ ဆိပ္ခံတံတားမ်ားအား မၾကာေသးမီက ပုဂလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လိမိတက္သို႕ က်ပ္ေငြ ၃၀ ဘီလီယံ ( ေဒၚလာ ၃၄.၈၉ သန္း) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ထား ျပီးျဖစ္သည္။

ပုဂလိကပိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ကမ္းသည္ ၄.၇၃ ဟက္တာ က်ယ္ဝန္းျပီး စားအုန္းဆီႏွင့္ အေထြေထြကုန္စည္ ကြန္တိန္နာမ်ား ကိုင္တြယ္လွ်က္ရွိေသာ အဓိကဆိပ္ခံ ၅ ခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

(ဥေရာပသမဂၢေကာင္စီ၏ ၂၀၁၃ ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန႕က လူဇင္ဘတ္တြင္ က်င္းပေသာ ၃၂၃၆ ေျမာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ အစည္းအေဝးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ဥေရာပသမဂၢေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

၃၂၃၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာင္စီ အစည္းအေဝး

လူဇင္ဘတ္၊ ၂၀၁၃ ဧျပီ ၂၂ ရက္

ေကာင္စီသည္ ေအာက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္-

၁။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ခံ၍ ေစာင့္ၾကည့္ ေနခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အားေကာင္းေသာ လႊတ္ေတာ္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ အစိုးရ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ က်န္ရွိေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ၾကိဳဆိုပါသည္။

၂။ အီးယူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးက႑သစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ဆႏၵရွိသည့္အေလ်ာက္ အျမဲတမ္း ပါတနာရွစ္အတြက္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚျပီးေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ေကာင္စီသည္ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္မႈကို နဂိုအတိုင္း ဆက္လက္ပိတ္ပင္ထားသည္မွ လြဲ၍ အေရးယူပိတ္ဆို႕မႈအားလံုးကို ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

၃။ အီးယူသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေဖာ္ထုတ္ကိုင္တြယ္ရန္ အေရးၾကီးေသာ စိတ္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသးသည္ ဆိုသည္ကို သိနားလည္ပါသည္။ အီးယူသည္ အစိုးရႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားရာ သက္ဆိုင္ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအပါအဝင္ႏွင့္ ပံုမွန္ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း ပါဝင္ပါသည္-

-       ကာလၾကာရွည္ မတူကြဲျပားေနမႈမ်ားကို အားလံုးပါဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ကိုင္တြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္၊ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရန္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

-       လက္ရွိဒီမိုကရက္တစ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစျပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပည့္ျပည့္ဝဝျဖစ္ရန္ ေရွ႕သို႕ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ထိုေနရာတြင္ အီးယူသည္ ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ လတ္တေလာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေဝရန္ အသင့္ရွိေနပါမည္။

- ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းအပါအဝင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ၊ အတိအက်ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို အကာအကြယ္ ေပးေရးေသခ်ာေစရန္ ထိုကိစၥျပီးေျမာက္ေစရန္ အီးယူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပံုမွန္ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျမွင့္တင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

-        လူ႕အခြင့္အေရး၊ ေျမျမွဴပ္မိုင္း၊ ႏ်ဴကလီးယားမျပန္႕ပြားေရးႏွင့္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တက္ၾကြျပီး ေလးစားဖြယ္ေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ အတိအက်ဆိုရေသာ္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးရန္ျဖစ္ပါသည္။

-       ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရးတို႕ကို ျမႇင့္တင္ရင္း တာဝန္ယူသည့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အားေပးရန္၊ ထို႕ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ GSP (Generalized Scheme of Preferences) အျမန္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းသည္လည္း စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပ့ံပိုးမည့္ အီးယူ၏ မူဝါဒအေပၚ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တဆင့္လွမ္းသည့္အေနျဖင့္ အီးယူသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။

-       ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ အစိုးရ၏ စီမံခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အားလံုးပါဝင္ေစေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ လက္ရွိလုပ္ငန္းတာဝန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို သာမန္ျပည္သူမ်ား ခံစားရေရး ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ အီးယူသည္ အျခားအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီမ်ား၏ အဆင့္တိုးလာမႈကို ထိန္းသိမ္း ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ အီးယူသည္ ေအာက္ပါရႈပ္ေထြးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ၎၏သက္ဆိုင္မႈမ်ားအား အေလးေပး၍ ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္-

-       က်န္ရွိေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရးလိုအပ္ခ်က္၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးယႏၱရားဖန္တီးမႈ ေက်နပ္မႈရေရးႏွင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္း ေစာႏုိင္သမွ်ေစာ၍ ျပီးစီးရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားေရးကို မွတ္သားထားပါသည္။

-       ျပည္တြင္းလူမ်ိဳးေရးအရ ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ အီးယူသည္ ဦးသိန္းစိန္၏ အဓိကရုဏ္း က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူမည့္ ကတိေပးခ်က္ျဖစ္ရပ္၊ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း အပါအဝင္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွင့္ ကိုးကြယ္မႈေပါင္းစံုအတြက္ ကတိမ်ားကို ၾကိဳဆိုပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ အီးယူသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ကူညီႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာေနပါသည္။

-        ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရေသာ လူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ား အျမန္ဆံုး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ခ်က္၊ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေနအထားကို ကိုင္တြယ္ျခင္းအပါအဝင္ တင္းမာမႈျဖစ္ရေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ ပ်က္ယြင္းမသြားႏို္င္သည့္အေျဖ ရွာ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆ&