Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(BBC News မွ ၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ "Thailand and Cambodia to accept monitors for border row" သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

         

          ထိုင္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လူအေသအေပ်ာက္ရွိသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔သည့္ အျငင္းပြား နယ္ေျမကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ အင္ဒိုနီးရွား အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ား ထားရွိခြင့္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္အား ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုးက သေဘာတူညီခဲ႔သည္ပာု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပၾကားပါသည္။

            ဂ်ာကာတာတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အာဆီယံအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးတြင္ ထိုသို႔သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္၏ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ လက္နက္မကိုင္ေဆာင္ရသည့္ အကဲခတ္ေလ႔လာသူမ်ား ထားရွိမည္ပာု အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မာတီနာတာလီ ဂါဂါ ကေျပာၾကားသည္။

            ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မွ ၁၁ ရာစု ပာိႏၷဴလက္ရာ ပရာဗီပာာ ဘုရားေက်ာင္းအနီးတြင္ ယခုလအေစာပိုင္းက အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ႔ရာ အနည္းဆံုး () ဦးေသဆံုးခဲ႔ရသည္။

            ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ျခားမ်ဥ္းအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိေနသည့္ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွ ပရာဗီပာာဘုရားေက်ာင္းကို ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံက ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ကာတရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ႔ပါသည္။

            သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားေက်ာင္းအနီးတစ္ဝိုက္နယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ႏွစ္ဖက္အေျခအတင္ျငင္းခုန္လွ်က္ရွိၾကၿပီး လက္ရွိႏွစ္မ်ားအတြင္းထိုေနရာ၌ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနခဲ႔သည္။

            ေနာက္ပိတ္ဆံုး ပဋိပကၡမွာမူ ေဖေဖာ္ဝါရီလအေစာပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္ကာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အခ်ဳပ္အခ်ာ ပိုင္နက္ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း အျပန္အလွန္စြပ္စြဲခဲ႔ၾကသည္။

            ဂ်ာကာတာမွ ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ အဆိုပါနယ္စပ္သို႔ စစ္ဖက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္ အကဲခတ္ေလ႔လာသူ ၄၀ ဦးထိပို႔လႊတ္မည္ပာု သိရွိရသည္။

            "ဒါပာာ အကဲခတ္ေလ႔လာေရးအဖြဲ႔ပါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မပာုတ္ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔သည္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မည္မပာုတ္ပါ" ပာု အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး နတာလီဂါဝါ ကေျပာၾကားခ႔ဲသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(22 ေဖေဖာ္ဝါရီ 2011 ရက္စဲြပါ The Christian Science Monitor မွ Simon Montlake ေရးသားေသာ Why Aung San Suu Kyi wants to keep sanctions on Burma ကုိဘာသာျပန္ပါသည္။

            ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎၏ အာရွတုိက္မွ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ Sanction ေထာက္ခံေသာ မဟာဗ်ဴဟာသည္ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ ႏုိင္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက သတိေပးခဲ့ပါသည္။

            ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး သံုးလအၾကာတြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံ Sanction မ်ားအေပၚေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျမင္ကြင္းေအာက္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာ ပါသည္။ အဆုိပါ ရပ္တည္ခ်က္သည္ သူမ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ စစ္အစုိးရၾကားတင္းမာမႈမ်ားပုိမုိလာေစပါသည္။

            ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္လူထုအံုႂကြမႈမွစတင္ေပါက္ဖြားလာေသာ ဒီမုိကေရစီေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက သူမအား ဆူးတစ္ေခ်ာင္းသဖြယ္႐ႈျမင္ခဲ့ ၾကပါသည္။

            ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားၿမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ရက္ရက္စက္စက္ႏွိမ္ႏွင္းျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည္ အပတ္က ကေနဒါ၏ Globe and Mail ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ အီဂ်စ္တပ္မေတာ္က လူထုအားပစ္ခတ္ရန္ ျငင္းဆုိျခင္းအတြက္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ အီဂ်စ္မွာ ကဲ့သုိ႔ ျပည္သူမ်ားလမ္းေပၚမထြက္ ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မိမိ၏ စစ္တပ္က ျပည္သူမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သူမကဆုိပါသည္။

            "ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္ဟာ အၿမဲတမ္းလူေတြကုိ ပစ္မယ္လုိ႔ေတာ့ တထစ္ခ်ေျပာမရပါဘူး" ဟု သူမက Globe and Mail သုိ႔ေျပာပါသည္။

            ျမန္မာ့မီဒီယာသည္ အီဂ်စ္ႏွင့္ အျခားေတာ္လွန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ အေမွာင္ခ် ထားေၾကာင္း ေဝဖန္သူမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားက ေျပာဆုိၾကပါသည္။

            ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိဝင္ဘာလသူမလြတ္ေျမာက္ၿပီးကတည္းက သူမ၏ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရ စီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူထုသုိ႔ မိန္႔ခြန္းေျပာမႈအနည္းငယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သူမ သည္ လက္လွမ္းမီထိေတြ႕ႏုိင္ေရးအတြက္ မီဒီယာအသစ္တစ္မ်ဳိးအသံုးျပဳလုိေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။

            ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဆယ္စုႏွစ္မ်ာစြာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ အေျခခံဥပေဒအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုိ႔ ေျခလွမ္းလွမ္းလာ ခ်ိန္တြင္ Sanction ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာပါသည္။ ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ယခုအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္မွသာအာဏာဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ အျခားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကမူ အာဏာ၏ ဗဟုိခ်က္အသစ္ထြက္ ေပၚၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းစတင္အလုပ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

            အေမရိကန္အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး Sanction မ်ားခ်မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္သည္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ကုိလည္းဦးစားေပးပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢ၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔သည္လည္း ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ားကုိ တင္းၾကပ္စြာပိတ္ပင္ထားပါသည္။

            ၿပီးခဲ့သည့္ လက ပါလီမန္မွ အတုိက္အခံပါတီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးအရ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေနမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေစရန္ Sanction မ်ား႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ အာရွတုိက္တြင္ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံမ်ားပါဝင္ၿပီး၊ လာအုိႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတုိ႔ရရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီမ်ား၏