Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၉.၁၂.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းဝင္ပါမည္ကို ခ်ီးက်ဴးႀကိဳဆိုပါသည္

                        ***********************************

ေဆာင္းပါးက႑

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းဝင္ပါမည္ကို ခ်ီးက်ဴးႀကိဳဆိုပါသည္

ဦးၾကည္ျမင့္(လသာ)

(ဒီဇင္ဘာ ၉ ထုတ္ Myanmar Post Global အမွတ္ (၃၈) မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္။)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပီး ျပည္သူကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဝင္-မဝင္၊ ဝင္သင့္-မဝင္သင့္ ကိစၥရပ္ကို မီဒီယာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ရပ္သူရြာသားအေတာ္မ်ားမ်ားၾကား ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ထံလည္း ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ဘာမို႔တံုးဟုဆိုလွ်င္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ လသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (National League for Democracy-NLD) ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခဲ့သလုိ ၂၀၁၀ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ရက္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရကာ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္သူျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ ပါသည္။

တန္းတူေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရမည္

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္၏ အမက္ေမာဆံုးေနရာ သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္မွာ ျပည္သူ၏ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရမႈပင္ ျဖစ္ပါမည္။ ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္ဆိုပါလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ ခံယူလိုမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါမည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္းဝင္မည့္အေရးအား မသင့္ေတာ္ဟု ထင္ျမင္သူ မ်ားစြာရွိပါ သည္။ သူမကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အဆင့္ထက္ ျမင့္မားသူအျဖစ္သာ ျမင္လိုျခင္း၊ သတ္မွတ္လိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအဆင့္ရာထူးမ်ားကို သူမအား ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကေပမည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးအထိပင္ ပါဝင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းရာထူးမ်ားသည္ မိမိႏုိင္ငံ ျပည္သူအမ်ား၊ တစ္စုေလာက္ကို ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရရွိမႈ၊ မိမိႏုိင္ငံမဲဆႏၵနယ္ေျမတစ္ခုရွိ နယ္ေျမမ်ားေထာက္ခံရမႈတို႔ေလာက္ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ အတြက္ အရသာမရွိပါ။ အားရေက်နပ္ျခင္းမရွိႏုိင္ပါ။ ထိုရာထူးကို စင္ကာပူႏုိင္ငံဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယူက လက္မခံဘဲ ဝါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး Elder Stateman အျဖစ္သာ ခံယူေနထိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါမည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ကာ လႊတ္ေတာ္တြင္းဝင္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ သူမအား ယေန႔ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ ေနၾကသည့္ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမဟုတ္ေသာ အျခား (အမ်ိဳးသမီး) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတူေနထိုင္၊ သြားလာ၊ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သူမကို ေထာက္ခံသူမ်ားအတြက္ ယင္းသည္ အခံရခက္စရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ သူမ ကိုယ္တိုင္က ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးပီပီ အျခားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တန္းတူေနထိုင္၊ သြားလာ၊ လုပ္ကိုင္မည္ဟု ခံယူျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးျခင္းမွတစ္ပါး အျခားေျပာစရာမရွိႏုိင္ပါ။

P-A ျပႆနာ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျဖစ္ခ်ိန္မွစတင္၍ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က႑၊ ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ယင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရရွိမည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားအသစ္ အေဟာင္းမ်ား၊ ယင္းတို႔အနက္ အႏုိင္ရေရြးေကာက္ခံရမည့္ သူတို႔ အတြက္ အခန္းက႑စသည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေဝဖန္လမ္းျပမည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားစြာ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလာခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္း ပါတီမ်ား ေထာင္ၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္သိထားမိၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု (National Democratic Force) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကိုယ္တုိင္မဝင္ဘဲ ေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ရင့္မာႀကီး ျဖစ္ပါလ်က္ ႐ႈံးမွာကို ေၾကာက္ပံုရသည္။ ဤအေၾကာင္းကို “ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း မယံုၾကည္---- တစ္ဖက္သားလည္း မယံုၾကည္” ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္တြင္ ထိုစဥ္ ကၽြန္ေတာ္ ေရးခဲ့သည္။ ယခုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ထိုသို႔သတၱိနည္းသူမဟုတ္ေပ။

ပါတီတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တို႔ အလြန္ကြာျခားပါသည္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အျဖစ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ မဟုတ္ေပ။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အျဖစ္သည္ မိမိကုိယ္ပိုင္ျဖစ္သည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္သည္ သူ၏ပါတီမွ ျပည္သူကိုယ္စားလွယ္တို႔မွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုထမ္းရြက္ခြင့္ရသည္။ အလုပ္အပ္သူႏွင့္ အလုပ္အပ္ႏွံခံရသူ ျပႆနာ Principal-agent problem ရွိသည္။ သူတို႔ၾကား သတင္းေခါက္ခ်ိဳးညီ ထပ္တူမႈ Symmetric information မရွိတတ္ေပ။

ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ့အေရး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဆုိင္ရာရပ္ကြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ မဲစာရင္းလာေရာက္ တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးသြားေၾကာင္း၊ မဲေပးႏုိင္ေၾကာင္းသတင္းကို ထိုစဥ္က Myanmar Time ဂ်ာနယ္ အဂၤလိပ္ဘာသာထုတ္၌ ဖတ္လိုက္ရသည္။

မဲေပးခြင့္ရွိသူတစ္ေယာက္သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသူ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ယခုလာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းအားျဖင့္ ယခင္က အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံသား တိုင္းရင္းသား မိဘ ႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူ စင္စစ္ျဖစ္ပါလ်က္ ဝိဝါဒကြဲျပားေနခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ကို အၿပီးေျဖရွင္းၿပီးလည္းျဖစ္သြားပါသည္။ ဤ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ဂုဏ္ျပဳပါသည္။

ယခုလာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာလြတ္ ၄၈ ေနရာမွာ အလြန္ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ပါတီတစ္ခု အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အတြက္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ဤမွ်ေနရာလြတ္မေပၚႏုိင္ပါ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၌ အမ်ားစုေနရာ အႏုိင္ရရန္ တစ္ေျပးေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးကို ဦးေဆာင္ႏုိင္ရန္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈျပဳရန္ ယခုအခ်ိန္မွ စ၍ လုိအပ္ေနၿပီ။ ဤအခ်က္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD တို႔အား ယခု လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာျပည့္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အႏုိင္ရ ရွိထားရန္ လိုအပ္ေစပါမည္။

စကားညီေစ

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD မွ ပဲ့ထြက္သြားၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ရွိ ေနႏွင့္ၿပီးသည့္ ပါတီတို႔မွ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္းကို လက္ခံကာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ အင္အားပိုမိုႀကီးမားေစရပါမည္။ ဤတြင္ အဆိုပါ ပါတီတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား ကိုယ္တိုင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ကာ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည္ဆုိပါလွ်င္ မိမိတို႔ ပါတီမ်ားကို ခၽြင္းခ်က္မရွိဖ်က္သိမ္းလ်က္ NLD သို႔ အၾကြင္းမဲ့ (without any terms and conditions) ျပန္ဝင္မည္ ဟု မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူသိေၾကညာထားဖူးၾကပါသည္။

ယင္းေၾကညာမႈကို ယင္းပါတီမ်ား၏ ပါတီေခါင္းေဆာင္ဆိုသူအခ်ိဳ႕က ပါတီခ်င္းေပါင္းစပ္မႈ Party to Party/ block-by-block အျဖစ္ ေတာင္း ဆိုမည္။ သူတို႔အတြက္ စီအီးစီေနရာ ေတာင္းမည္။ တပည့္တပန္းမ်ားအတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီေတာင္းမည္။ ရမွေပါင္းမည္ဟု ေစ်းကိုင္သံမ်ား ၾကားရမည္။ အခ်ိဳ႕က ပါတီခ်င္းမဟာမိတ္ပဲ လုပ္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူတို႔ေနရာဝင္မေရြးရဟု ေတာင္းဆိုမည္ စသည္ျဖင့္ ပုခံုးခ်င္းယွဥ္ေသာ သေဘာမ်ား မီဒီယာမ်ားတြင္ ေျဖၾကားေနသံမ်ားၾကားရသည္။ ယင္း NLD ပဲ့ထြက္ပါတီေခါင္းေဆာင္ဆိုသူတို႔ မည္သို႔ပင္ ဆိုေနၾကေစကာမူ မူလကပင္ NLD ျပန္လာလွ်င္ ပါတီဖ်က္မည္ဟူေသာ လူသိရွင္ၾကားစကားေၾကာင့္ ပါတီဝင္ခဲ့ေသာ ေအာက္ေျခႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုသည္ NLD သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဝးေနခဲ့သည္မွာ ၁၉၆၂ႏွစ္ဦးပိုင္းကပင္ျဖစ္သည္။ လူမ်ားစုလႊတ္ေတာ္ေရာက္ ပါတီႀကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကို ဌာနဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္လည္ပတ္ ထိန္းေက်ာင္းရေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံေရးသည္ မူဝါဒေရးရာျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီကုိ ကၽြမ္းက်င္ႏုိင္နင္းရသည္။ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းက် ေရာက္လာမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD တို႔ ပုခံုးထမ္းရမည့္တာဝန္အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားစြာရရွိရန္ ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မလြဲမေသြ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း…..။

***************************************************************************

 

 

                                                                                                        

              


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၉.၁၂.၂ဝ၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီေတြ႕ဆံု
  2. ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံျပဳလုပ္မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဖြဲ႕စည္းေပး
  2. အိႏၵိယလႊတ္ေတာ္သို႔ ဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ေလ့လာမည္
  1. ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးလႊတ္ေပးျခင္းသည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ မူတည္ဟုဆို

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*********************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ေတြ႕ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးစြမ္းပာုိတယ္၌ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ မံုရြာတို႔မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ယခု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ ႏွစ္ႀကိမ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၌ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပ ေပးခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာတင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးထားခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးေလ့လာေနသူတစ္ဦးက “အခုလို ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးကို မၾကာခဏ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာပါ။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ စီးပြားေရးက႑ေတြနဲ႔အညီ နည္းဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔လဲ လိုပါတယ္” ပာု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                                                                                                                            YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ေျပာင္းလဲလာသည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားႏွင့္အညီ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စိတ္ဝင္တစား ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားအျပား လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ၿပီး လုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ အရည္အခ်င္း ျဖည့္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္ဆိုင္းထားရွိခဲ့ၿပီး ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ ပထမဆံုး လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref း Bi Weekly Eleven

****************************************************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဖြဲ႕စည္းေပး

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ဖ်က္သိမ္းရမည့္ ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ေဆြးေႏြးရာ၌ အေထာက္ကူျပဳေစရန္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၉ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အခုလိုမ်ိဳး တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္မဲ့ ေကာ္မရွင္မ်ားမ်ား တိုင္းျပည္မွာ လိုအပ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ႀကိဳဆိုတယ္” ဟု ပါေမာကၡတစ္ဦးက သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၀၊ နည္းဥပေဒ ၈၁၊ ၈၂ အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးၿပီး ယင္းေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေတြ႕အႀကံဳနည္းေသးေတာ့ အကူညီေပးရင္ ယူမယ္။ အႀကံဥာဏ္ေပးရင္ ယူမယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြ အက်ိဳးရွိမဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြ ကိုေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မေတာင္းခံခင္လည္း အႀကံအဥာဏ္ေပးပို႔လို႔ရတယ္” ဟု ဦးေရြမန္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒တာဝန္ကိုုမူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာကို တာဝန္ေပးထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းေကာ္မရွင္သည္ တည