Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၅.၁၀.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ေခါင္းေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ရွိ။

(The Daily Star မွ ၁၅ October 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar to choose news leadership new leadership ”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆို သည္)

  1. ျမန္မာ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို အင္တုိက္အားတိုက္ ပံ့ပိုးကူညီရန္လို

(Yomiuri Shinbun မွ ၁၄ Oct 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar reforms need whole hearted support” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆို သည္)

  1. ေငြးေခ်းေသာၿမီရွင္မ်ားကို ျပန္လည္ထိေတြ႔ ဆက္ဆံျခင္းသည္ ျမန္မာအတြက္ အေရးႀကီး

(Reuter သတင္းမွ 13October 2012ရက္စြဲပါ “Vital Myanmar to re-engage with leaders- Brainard” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***********************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ေခါင္းေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ရွိ။

(The Daily Star မွ ၁၅ October 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar to choose news leadership new leadership  ”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

“ျမန္မာသမၼတသစ္သည္ ဒီမုိကေရစီကို ေထာက္ခံအားေပးၿပီး လူနည္းစု အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ ေပးသည္”ဟု အာဏာရပါတီ ညီလာခံ စည္းေဝးပြဲတြင္ အဓိက တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ စတင္က်င္းပေသာ ၃ရက္ၾကာ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာသူ မ်ားထဲတြင္ မႏွစ္က သမၼတျဖစ္ လာသူ ပါတီဥကၠဌေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္လည္း ပါဝင္သည္။

“ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အမ်ားစု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အားလံုးလိုက္နာၾကရမွာ ျဖစ္သလို လူနည္းစုရဲ႕ ဆႏၵကိုလည္း အမ်ားစုက ေလးစားၾကဖို႔ လိုတယ္ဆို တာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္ထဲမွာ စြဲမွတ္ထားၾကမွာ ျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာၾကားသူ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေနရာအတြက္ ေရွ႕မွ ေျပးေနသူဟု BBCက သံုးသပ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ယခုပါတီညီလာခံတြင္ ပါတီေခါင္း ေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အနာဂါတ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ အခြင့္ထူးခံ အေနအထားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အတိုက္အခံ NLD ပါတီ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုိင္ရသြားခ်ိန္ တြင္ ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းသန္းက “အင္အားႀကီး အဓိကပါတီႀကီးတစ္ခုအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ အ ေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။ အေျပာင္းအလဲကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ စည္းရံုးႏုိင္စြမ္း အားေကာင္းတဲ႔ ေခါင္းေဆာင္သစ္တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ကြ်န္ ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္”ဟု BBCသို႔ေျပာၾကားသြားသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို အင္တုိက္အားတိုက္ ပံ့ပိုးကူညီရန္လို

(Yomiuri Shinbun မွ ၁၄ Oct 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar reforms need whole hearted support” သတင္းေဆာင္းပါး ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ သို႔ ဦးတည္ေျပာင္းလဲႀကိဳးပမ္းမွဳမ်ားကို အားေပးရန္ စနစ္ တစ္ခုတည္ေဆာက္ေနသည္႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း ၏ အစီအစဥ္ ကို အားလံုး က ႀကိဳဆို ေထာက္ခံၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယင္း၏ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲႀကိဳးပမ္းမွဳမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ရန္ အတြက္ အကူအညီမ်ားလိုအပ္ေနပါသည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္ ၊ ADB စေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား စုေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀း ကို တုိက်ိဳတြင္ ၾကာသာပေတး ေန႔က က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေပးရန္ အေျခအေနမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ တြင္ အၿပီးသတ္ရွင္းလင္းကာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ ျပတ္ေတာက္ေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြ ျပန္ေပးရန္ ၿမီရွင္ ႏိုင္ငံမ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆုံး ရရန္ရွိေသာ အႀကီးဆံုးေၾကြးၿမီရွင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာတို႔ ေပးရမည္႔ ေႂကြးေဟာင္းဆပ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ က ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ရန္ လိုလားခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း က အင္တုိက္အားတိုက္ ကူညီအားေပးႏုိင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္သြားေအာင္ ယခုလို စတင္အားထုတ္ခဲ့ျခင္း သည္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ညႇင္းပန္းမွဳမ်ားကို တုန္႔ျပန္အေရးယူသည္႔ အေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားက စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ ထားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္း အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ကာ အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေနာက္တြင္အေဝးႀကီး ျပတ္က်န္ ေနရစ္ခဲ့သည္။

ႀကီးႀကီးမားမား အလားအလာ

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၂၀၁၂ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးကာ ၂၀၁၁ ေႏြဦးတြင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရကို ဖ်က္သိမ္း၍ အရပ္ဖက္အစိုးရသစ္ထံ အာဏာတရား၀င္လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပိုင္းတြင္ သမၼတ သစ္ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရက ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးကို အရွိန္ျမႇင့္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔သိသိသာသာေျပာင္းလဲ သြားမွဳကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာ ေခ်းေငြ မ်ားျပန္ရမည္႔ ကတိက၀တ္မ်ားကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့သည္။

လူဦးေရ သန္း၆၀ ႏွင့္ အတူ သယံဇာတ ႂကြယ္၀လြန္းေသာ အာရွ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေစ်းကြက္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမည္ ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တိုးပြားလာသည္။

ADB ဥကၠဌ ဟာရုဟိကို ကိုရိုဒါက “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တုိးတက္မွဳ ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ပါက အျခားအာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားကို ၅ႏွစ္မွ ၁၀ႏွစ္အတြင္း လုိက္မွီႏိုင္သည္” ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာစီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးမွဳ သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ေငြေၾကးအကူအညီ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မွဳမ်ားဒ က်ားကန္ ပံ့ပိုးေပးမွဳျဖင့္ အရွိန္ျမင့္လာဖြယ္ရွိပါသည္။

အေျခခံ အေဆာက္အဦး စနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေသာ့ခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဓိကစိန္ေခၚမွဳမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း ၊ စေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးစနစ္ ဆိုး၀ါးနိမ့္ က်ျခင္း၊ ပညာေရး က်န္းမာေရး ႏွင့္ အျခားလူမွဳ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား မလံုေလာက္ျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာသို႔ ေပးမည္႔ ေခ်းေငြမ်ားကို အေျခခံ အေဆာက္အဦးစနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရးအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ ရုပ္၀တၳဳ ပစၥမ်ား ျဖည္႔ဆည္ေပးရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

ဂ်ပန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီမံကိန္းမ်ား စတင္ေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ႔အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး လာေစရန္ ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျပည္႔အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီ မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထုတ္လုပ္မွဳ အေျခစိုက္ေနရာသစ္ ျဖစ္လာရန္ အလားအလာ ေကာင္းေနသည္။ ထုိ႔အတြက္ လူထုႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳ အားေကာင္းဖို႔လိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယင္း၏ အဓိကစီးပြားဖက္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာမွဳ ရွိေသာ္လည္း ဘီဂ်င္း၏ ၾသဇာျဖန္႔က်က္မွဳကို စိုးရိမ္ပူပန္ ေနပံုရ သည္။

ဤအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ဂ်ပန္တို႔၏ အင္တုိက္အားတိုက္ ကူညီပံ့ပိုးမွဳမ်ားက ေဒသတြင္း ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ တရုတ္ ႏိုင္ငံကို ဘရိတ္အုပ္ ေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း တေစ႔တေစာင္း တင္ျပလုိက္ပါသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေငြးေခ်းေသာၿမီရွင္မ်ားကို ျပန္လည္ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းသည္ ျမန္မာအတြက္ အေရးႀကီး

(Reuter သတင္းမွ 13October 2012ရက္စြဲပါ “Vital Myanmar to re-engage with leaders- Brainard” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနေသာ ျမန္မာႏို္င္ငံက ကမာၻ႔ဘဏ္ ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေခ်းေငြအဖြဲ႔အ စည္းမ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝ ဆက္ဆံေနျခင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းကို ဝါရွင္တန္က အားေပးေထာက္ခံ သြားမည္ဟု အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး အရာရွိ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြေခ်းသည့္ ကိစၥတြင္အေမရိကန္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မျပဳရန္ အိုဘားမားအစိုးရ ေရွာင္လႊဲခြင့္ရွိမည့္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ကြန္ဂရက္က ယခင္လတြင္ အတည္ျပဳေပး ခဲ့သည္။

အိမ္တြင္းပုန္းအာဏာရွင္တပ္ေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္က်ဆင္းသြားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ႀကီးႀကီး မားမားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ တားျမစ္မႈ ႐ုတ္သိမ္းျခင္းကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက စတင္လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီဟု အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာန ႏိုင္ငံတကာေရးရာ အ တြင္းဝန္ လဲဘရိန္နန္က ႐ိုက္တာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ ေ႐ွ႕ဆက္သြား ေနတာနဲ႔အမွ် ကၽြန္မတို႔ လုပ္စရာေတြ ပိုမ်ားလာမွာပါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျပန္လည္ထိေတြ႔ ဆက္ဆံႏိုင္ေရး  ကိစၥဟာ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ADB၊ IMFစတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးအတြက္ အရမ္းအေရးပါတယ္လို႔ ကၽြန္မယူဆပါတယ္”ဟု လဲဘရိန္နန္က ဆိုသည္။

“ယခုလိုႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထိေတြ႔ ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အေၾကြးမ်ားကို ပဲရစ္ကလပ္ မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာ္ေပး မည့္ ၿမီရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ လည္းလမ္းပြင့္သြားသည္။ အေၾကြးေလွ်ာ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မပါဝင္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အေရးႀကီးသည္”ဟု လဲဘရိန္နန္က ေျပာၾကား သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကလည္း ျမန္မာေၾကြးၿမီေဒၚလာ ၆ဘီလီယံခန္႔ကို ဇန္နဝါ၇ီလတြင္ စတင္ေလ်ာ္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ADBတို႔ထံမွ ျမန္မာကို ေငြျပန္ေခ်းရာတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေနေသာ ေၾကြးေဟာင္းမ်ား ရွင္းလင္းသြားေအာင္ ကူညီဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

“လာမယ့္လပိုင္း ေတြမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲကို စိတ္ဝင္စားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ နဲ႔အတူ ကၽြန္မတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား  မွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေငြေခ်းထားသူေတြထဲမွာ အေမရိကန္ မပါပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ေတြလက္ေတြ႔ တုန္႔ျပန္ ဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္ အသိ္ုင္းအဝိုင္းက ပုးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္တယ္လို႔ ကၽြန္မယူဆပါတယ္”ဟု သူမကေျပာသည္။

ဘရိန္နန္က ဆက္လက္၍ “လက္ရွိ အေျပာင္းအလဲတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံသားတုိင္း အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္း ဖို႔လိုေၾကာင္း ၊စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေနေသာ အိႏၵိ ယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ တည္ရွိေနၿပီး ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔၊ ကၽြန္းသစ္ ၊ေက်ာက္မ်က္ၾကြယ္ဝေသာ အာရွေနာက္ဆံုးေပၚ ေစ်း ကြက္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား  အေျပးူအလႊား ဝင္ေနၾကေၾကာင္း ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ လုပ္အားခ ေစ်းခ်ိဳၿပီး ခရီးသြား ဧည့္လုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျပည့္ေနေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား လုပ္သာကိုင္သာရွိမည့္ ပတ္ဝန္း က်င္ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား စိတ္ဝင္စားေနေၾကာင္း” ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

“ပြင့္လင္းျမင္သာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကိစၥေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္အတန္ၾကာဦးမယ့္ လုပ္ ငန္းစဥ္ တစ္ခုရဲ႕ အစပိုင္းမွာပဲ ရိွေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ လည္း ကၽြန္မတို႔ စီးပြားေရအသိုင္းအဝိုင္း ကေတာ့ အားတက္သေရာ ျဖစ္ေနတယ္။ ကမာၻႀကီးရဲ႕ ေဟာဒီ ေနရာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထိေတြ႔ ဆက္ဆံဖို႔ ကၽြန္မတို႔ အရမ္းကို စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြ ေနၾကပါတယ္”ဟု သူမက  ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်င္မီေယာင္ကင္ကလည္း “ဘဏ္သို႔ျမန္မာႏိုင္ငံက ေပးရမည့္ အေၾကြးမ်ားရွင္း လင္းသြားေအာင္ အစိုးရႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း ၊ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္တြင္ ကိုယ့္လိုအပ္ခ်က္ ကိုယ္သိသည့္အစိုးရ၏ စုစည္းပါဝင္မႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း” သီးျခားေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“ေၾကြးၿမီေဟာင္းရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို အျပည့္အဝ နားလည္ေို႔ အာင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတူလုပ္ကိုင္ ေနၾကပါတယ္။ တစ္ျခားအလွဴရွင္ေတြနဲ႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရမ္းစိတ္ဝင္ စားပါတယ္။ ျပည္သူေတြဆီ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈ ေတြေပးဖို႔ အတြက္လည္း အေရးတႀကီး ေဆြးေႏြး ေနပါတယ္။ ဒါမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေနာက္က္ို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္လို႔ရမွပါ”ဟု ဂ်င္ေယာင္ကင္က ေျပာၾကားသည္။

*******************************************************************************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၅.၁၀.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

မုိးျမင့္ၿငိမ္း

အာဏာပိုင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကရက္တိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ျဖစ္၊မျဖစ္ ဆိုျခင္းမွာ အသစ္ေပၚထြန္းလာသည့္ လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ေတာင့္တင္းခုိင္မာမႈေပၚ၌ မ်ားစြာ မူတည္သည္။ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ႏုိင္ငံေရး အတုိက္အခံမ်ား၏ No Vote ဆိုသည့္ မဲမေပးေရး လႈပ္ရွားမႈလိႈင္းႀကီးမွ ေရဆန္ တက္ခဲ့သည့္ ပါတီ ၄၀ ေက်ာ္ေတာင္ ရွိသည္။ ယင္းမွာလည္း ဒီမုိကရက္တစ္အေတြ႕အႀကံဳ မရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးလက္ေတြ႕အရွိတရားအရ သဘာဝ က်စြာ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဒီမုိကေရစီက်င့္သံုးမႈမွာ အဂၤလန္ႏုိင္ငံလုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕ ျငင္းၾက၊ ခုံၾကသည့္ ပါလီမန္စနစ္မ်ိဳးမဟုတ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကြန္ဂရက္လို ေရးေရာ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေစျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာက္ေနာင္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိက ပါတီႀကီးႏွစ္ခုတည္းသာ ဗံုလံုတစ္လွည့္ ငါးပ်ံတစ္လွည့္ အာဏာရယူေစသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဟလာရီကလင္တန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သမုိင္းဝင္ သံခရီးစဥ္ လာေရာက္စဥ္ တုန္းကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္လို ႏွစ္ပါတီတည္းသာ ႀကီးစိုးသည့္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း မ်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစြန္းႏွစ္ဖက္ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေကƟ