Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
Document yangonchronicle2011 Op-Ed

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၄.၁၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. သတိရွိမႈႏွင့္ ပါးနပ္မႈ

*************************************************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

သတိရွိမႈႏွင့္ ပါးနပ္မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ တုိက္ဆုိက္မႈမ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအဆက္အစပ္တို႔ကို ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ၾကည့္ဖို႔လိုသည္။ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ပင္မႏုိင္ငံေရးေရစီေၾကာင္းႀကီးကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တုိက္ခုိက္ေနသည့္ အင္အားစုႀကီးမွာ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ပင္ရွိေသးသည္ဟု ယခုျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေရးမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။ အေျပာင္းအလဲကို မလိုလားသည့္ အာဏာရွိအသိုင္းအဝုိင္းထဲမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ထိုးႏွက္မႈမ်ားရွိသလို ယခင္အစိုးရႏွင့္ ယခုအစိုးရ အာဏာရွင္ခ်င္းအတူတူဟု ယူဆ၍ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုေနသည့္ ျပည္သူမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးကိစၥကို အစိုးရမွကိုင္တြယ္ပံုမွာ အမွန္ပင္ည့ံဖ်င္းပါသည္ဟုဆိုခ်င္သည္။ ဤသည္မွာလည္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနလို ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၱရား၏ လုပ္ေဆာင္ပံု မွားယြင္းသြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္လား သို႔တည္းမဟုတ္ အေျပာင္းအလဲကို ေႏွးသြားေစလိုသည့္၊ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားေစလိုသည့္အင္အားစုမွ အခ်ိန္ကိုက္ႀကံရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးလားဆုိသည္ကို ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။ ယင္းအေရးခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္အရာမွာကား ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ ပခုကၠဴ ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဘုန္းႀကီးသံဃာမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ီ၍ လူထုလႈပ္ရွားမႈအားေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေလရာ ယခုလုိပြင့္လင္းလာသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား မ်ားျပားလာၾကၿပီး ဆႏၵျပခ်ီတက္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ယင္းမွာ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ယခုကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိကာ လာေရာက္ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္သြားႏုိင္သည္ကို အထူးသတိခ်ပ္သင့္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေနအထား….။ တ႐ုတ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌သာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မႈ ႀကီးႀကီးမားမားရွိသည့္ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္႐ုံမက ယင္း၏ ဗိုလ္က်မႈေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအမ်ားစုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာလ်က္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏွင့္ တင္းမာမႈႀကီးႀကီးမားမားမရွိေသးေခ်။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ကို ႏုိင္ငံေရးအရလက္မခံ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးအရ မည္သို႔မွ်ပစ္ပယ္ထားလို႔မရသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ National Intelligence Council မွ ထုတ္ျပန္သည့္ Global Trend in 2030: Alternative World စာတမ္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ၂၀၃၀ အေရာက္တြင္ အေမရိကန္ကို ေက်ာ္တက္သြားႏုိင္သည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ထားၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို အေျခခံ၍ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ပါးပါးနပ္နပ္ အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း။

***************************************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011 - (2)
Document yangonchronicle 2011 - (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၄.၁၂.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. အီရန္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ HSBC ခ်ိဳးေဖာက္

(MoneyControl မွ 12 Dec 2012 ရက္စြဲပါ HSBC broke sanctions on Iran, othes: US ကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ဆြီဒင္လက္နက္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ေနျခင္းကို ထုေခ်ရွင္းလင္းရန္ အိႏၵိယအား ဆီြဒင္ေတာင္းဆို

(The Daily Star News မွ 13 Dec 2012 ရက္စြဲပါ “Sweden asks India to clarify arms presence in Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

****************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ာ

အီရန္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ HSBC ခ်ိဳးေဖာက္

(MoneyControl မွ 12 Dec 2012 ရက္စြဲပါ HSBC broke sanctions on Iran, othes: US ကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ကမာၻေက်ာ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ HSBC သည္ အီရန္ႏွင့္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားအေပၚသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ အေမရိကန္ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သလုိ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံမွ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်ေငြမ်ားကုိလည္း ေငြေၾကးခဝါခ်ခဲ့ေသာေၾကာင္ ့အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၉၂ ဘီလီယံ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္အစုိးရကဆုိသည္။

ယခုအခါ HSBC ကုိ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ ဖက္ဒရယ္တရားရုံးေတာ္၌ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ႏုိင္ငံျခားခ်ိတ္ဆက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာလုပ္ကုိင္မႈမရွိမႈ စသည္တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္။ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအဆုိအရ HSBC သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကုိ ဆုိးဆုိးရြားရြားခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ မကၠဆိကုိႏုိင္ငံမွ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခုိအဖြဲ႕အုပ္စုမ်ားထံမွ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဘဏ္စာရင္းမ်ားထဲသုိ႔ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းသိရသည္။ HSBC က ဖဒရယ္၏ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ လက္သင့္ခံၿပီး ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သည့္အတြက္တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္း၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိလည္း တာဝန္ယူေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာသည္။

အေမရိကန္တရားေရးဌာနအဆုိအရ HSBC သည္ က်ဴးဘား၊ အီရန္၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆူဒန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔မွ ေဖာက္သည္(Customer)မ်ား ကုိယ္စား တရားမဝင္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားကုိခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈခံထားရေသာႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ "HSBC ဘဏ္ဟာ အလြန္အမင္းအံ့အားသင့္စရာေကာင္းၿပီး ဆုိးရြားလွေသာ မွားယြင္းမႈမ်ားကုိက်ဴးလြန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအမွားေတြေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခုိကူးသမားေတြနဲ႔ တျခားေငြေၾကးခဝါခ်သူေတြရဲ႕ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ သူ႔ရဲ႕လက္ေဝခံလုပ္ငန္းေတြဆီေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူခံထားရတဲ့ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေဒၚလာ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈေတြလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေအာင္လည္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္" ဟု အေမရိကန္တရားေရးဌာန၊ ရာဇဝတ္မႈဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ Lanny Breuer ကေျပာၾကားသည္။

"HSBC အေနနဲ႔ ႏွစ္မ်ားစြာ လြဲမွားလုပ္ကုိင္ခဲ့တဲ့မွတ္တမ္းရွိေနတာဟာ အင္မတန္အံ့အားသင့္စရာေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္ေဆာင္မႈ ေတြအတြက္ HSBC အေနနဲ႔ ဒဏ္ေၾကးေငြ အဆမတန္ေပးေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။ ယေန႔ေခတ္ဥပေဒေၾကာင္းအရ တကယ္လုိ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ ရယူထားတဲ့သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အဲဒီဘဏ္လုပ္ငန္းကုိ တရားစြဲဆုိ ပုိင္ခြင့္အျပည့္အဝရွိပါတယ္" ဟု Breuer ကေျပာၾကားသည္။ HSBC အဆုိအရ အဆုိပါ ဥပေဒသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတုိင္း စုစုေပါင္းဒဏ္ေၾကး ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၉၂၁ ဘီလီယံေပးေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လည္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဆြီဒင္လက္နက္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ေနျခင္းကို ထုေခ်ရွင္းလင္းရန္ အိႏၵိယအား ဆီြဒင္ေတာင္းဆို

(The Daily Star News မွ 13 Dec 2012 ရက္စြဲပါ “Sweden asks India to clarify arms presence in Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသည္ M-3 ကားလ္ဂတ္စတက္ တင့္ကားဖ်က္လက္နက္မ်ားကို အိႏၵိယစစ္တပ္က ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္အၿပီးတြင္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံက အိႏၵိယႏိုင္ငံအား ယင္းလက္နက္မ်ား အီးယူ sanctions ကို ခ်ိဳးေဖာက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိသြားပံုကို ရွင္းလင္းရန္ ၾကာသပေတးေန႔က ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ဆြီဒင္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး အီဝါေဂ်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဆြီဒင္လုပ္လက္နက္မ်ား ေရာက္ရွိေနမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္ဟု ဆြီဒင္ပို႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေအဂ်င္စီက ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ၎ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

၎လက္နက္မ်ား အိႏၵိယႏိုင္ငံမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ လက္နက္မျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေအဂ်င္စီ ISP က သတင္းေပးေၾကာင္း သူမက ပါလီမန္သို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ အိႏိၵယအာဏာပိုင္ေတြဆီကေန ရွင္းလင္း ထုေခ်လႊာေတာင္းဖို႔ ISP ကို ကၽြန္မေတာင္းဆို ထားပါတယ္ဟု သူမက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခုသီတင္းပတ္ ဆြီဒင္သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းေထာက္ ဘာတစ္လင့္တနာ၏ သတင္းေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဆြီဒင္လုပ္ M-3 ဘားလ္ဂတ္စတက္တင့္ဖ်က္လက္နက္ကို ဓါတ္ပံုအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တကြ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၎ဓါတ္ပံုမ်ားထဲမွ တစ္ပံုတြင္ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေသာ နံပါတ္စဥ္အမွတ္အသားကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ရသည္။

၁၉၈၈ တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢ EU က ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍ လက္နက္မေရာင္းရန္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဆြီဒင္လုပ္လက္နက္မ်ား တတိယလူ လက္ထဲေရာက္သြားျခင္းမွာ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ISP ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အမ်ဳိးသမီးက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုသြားသည္။

*****************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၄.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္သန္းခန္႔ ႏွင္ထုတ္ခံရမည့္အေရး ျဖစ္ေပၚေန

(13 Dec 2012 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Daniel Schearf ေရးသားေသာ Thailand Threatens to deport၊ Million illegal migrant workers ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားအား ကယ္ဆယ္လာေသာ သေဘၤာကို စကၤာပူျပန္လႊတ္

(AFP သတင္းမွ 14 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "Rohingya ship turned away by singapore"သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ဂ်ပန္ေလပုိင္နက္ထဲသုိ႔ တရုတ္ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ဟု စြပ္စြဲ

(BBC သတင္းဌာနမွ 14 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Japan accuses China of airspace intrusion over islands ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္သန္းခန္႔ ႏွင္ထုတ္ခံရမည့္အေရး ျဖစ္ေပၚေန

(13 Dec 2012 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Daniel Schearf ေရးသားေသာ Thailand Threatens to deport၊ Million illegal migrant workers ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ(၁၄)ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ လိုအပ္ေသာ မွတ္ပံုတင္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ပါက ႏွင္ထုတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္သန္းေက်ာ္သည္ ႏွင္ထုတ္ခံရမည့္အေရးၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရရာ အမ်ားစုမွာျမန္မာႏိုင္ငံမွျဖစ္ပါသည္။ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားကေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တရားဝင္အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စား သည့္အစိုးရတာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆက္လက္ေခါင္းပံုျဖတ္ႏိုင္ရန္ အျမတ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္ပာုဆိုပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကိစၥႀကီးၾကပ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သားမ်ား စာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္ကိုင္ရွိေစရန္ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္ကို ေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားေရးဌာနမွ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယခုေသာၾကာေန႔ ေနာက္ဆံုးရက္သတ္မွတ္ထားမႈကို ေနာက္ဆုတ္ေပးျခင္းမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္သန္းေက်ာ္ႏွင္ထုတ္ခံရမည့္ သေဘာျဖစ္ေနပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ကိုႀကီးၾကပ္သူ Jackie Pollock ကေျပာၾကားရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ဇန္နဝါရီလမွစ၍ တစ္ရက္လုပ္ခ(၁၀)ေဒၚလာ အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ခဲ့ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ သေဘာထားကို ပို၍တင္းမာေစသည္ပာုဆိုပါသည္။

"ကြ်န္မထင္တယ္ အာဏာပိုင္ေတြက အနည္းဆံုးလုပ္အားချမႇင့္လိုက္ေတာ့၊ အလုပ္သမားေတြကို လာေစခ်င္ပံုမရဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္အားခထက္ ပိုျမင့္ေနေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ အလံုးအရင္းဝင္လာမွာကို ေၾကာက္ပံုရတယ္"ပာု Pollock ကေျပာပါသည္။ "သူတို႔က တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ကိုင္တြယ္ၿပီး၊ အလုပ္သမားေတြ စာရြက္စာတမ္းနဲ႔တရားဝင္ကိုင္ၿပီး ဝင&