Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

VOA News, By Sandra Nyaria, 19th March 2010

ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ မီဒီယာ ေကာ္မရွင္ အသစ္၏ ၾကာသပေတးေန႔က ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသည္ ပုဂၢလိက သတင္းစာလုိင္စင္မ်ား မၾကာမီ ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူခဲ့သည့္ အတြက္ ဇင္ဘာေဘြ ျပည္သူမ်ားသည္ မၾကာမီ သတင္းစာမ်ား ေရြးခ်ယ္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

          အဆုိပါ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဂလုိဘယ္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ေနာက္မွ တဲြပါလာေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎အေပၚ အပ္ႏွင္းထားေသာ အထူး အခြင့္ အာဏာအရ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆံုးျဖတ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

          အဆုိပါ မီဒီယာ ေကာ္မရွင္အား ဒီဇင္ဘာလက စတင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ယခုမွ က်င္းပႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

          အခ်ဳိ႕ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သတင္းေလာကသုိ႔ ဝင္ေရာက္လုိေသာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေလွ်ာက္လႊာ အေျမာက္အမ်ား လက္ခံရရွိဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။ မီဒီယာ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ Godfrey Majonga က VOA Studio 7 သတင္းေထာက္ Sandra Nyaria သုိ႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ၎၏ အဖဲြ႕သည္ မီဒီယာ ေျဖေလ်ာ့ေပးသည့္ ကိစၥကုိ အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

          ဇင္ဘာေဘြ အပတ္စဥ္ သတင္းစာ ထုတ္ေဝသူ Wilf Mbanga က ေျပာရာတြင္ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ဇင္ဘာေဘြ မီဒီယာ ကြက္လပ္ကုိ ဖြင့္ေပးရန္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

          အျခား ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈမ်ားလည္း ရွိရာ Bulawayo ႏွင့္ Johannesburg ၾကား ခရီးသြားသူမ်ားသည္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ရွိလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတးေန႔က အသစ္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ ေလေၾကာင္းလုိင္း Fly Kumba သည္ ၎၏ ပထမဆံုး ပ်ံသန္းျခင္း ခရီးစဥ္အျဖစ္ အဆုိပါ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကား စတင္ခဲ့ၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ ပ်ံသန္းမည္ ျဖစ္သည္။

          Fly Kumba သည္ Bulawayo မွ Johannesburg သုိ႔ ခရီးစဥ္ တစ္ေၾကာင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ သာ ယူၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္ Air Zimbabwe သည္ ေဒၚလာ ၂၅၀ ယူေနသည္။ Fly Kumba ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Lloyd Muchaka က VOA Studio 7 သတင္းေထာက္ Ntungamili Nkomo အား ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တုိ႔ ေလေၾကာင္းလုိင္း အေနျဖင့္ ဇင္ဘာေဘြတြင္ ခရီးစဥ္မ်ား ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ဟု ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

Irrawaddy News, 20th March 2010

          နာဂစ္စ္ဒဏ္ခံ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေဒသမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ရန္ပံုေငြႏွင့္ စက္ကိရိယာ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ဆန္စပါး ထြက္ရွိမႈ ရလဒ္ကုိ ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္ေစခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

          ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္ ကမ္းေျခ ေရထိန္းတမံ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မႈကို လံုေလာက္စြာ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ စပါးအထြက္ႏႈန္းမွာ နာဂစ္မတုိက္မီ ကာလကထက္ ၅၀ % ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ၎မွာ ပင္လယ္ဒီေရ တက္ခ်ိန္တြင္ လယ္ကြင္းထဲသုိ႔ ဆားငန္ေရမ်ား ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအဖဲြ႕ UN FAO က ေျပာၾကားသည္။

          "ဒါက ျဖစ္ၿပီးသြားခဲ့ပါၿပီဗ်ာ၊ အထြက္ႏႈန္း အရမ္းက်သြားတာ ဒါေၾကာင့္ပါပဲ။ တစ္ဟက္တာကုိ စပါးတင္း ၇၀/၈၀ ေလာက္ ပံုမွန္ထြက္ေနက်ကုိ အခု တင္း ၃၀ ပဲ ထြက္ေတာ့တယ္" ဟု FAO ကုိယ္စားလွယ္ Shin Imai က ကုလ သတင္းဌာန IRIN ကုိ ေျပာၾကားသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆန္စပါး အထြက္ႏႈန္းကုိ ၂၀ ကီလုိဆံ့ တင္းေတာင္းျဖင့္ တုိင္းထြာေလ့ ရွိသည္။

          ေျမသားတမံ အရွည္ ကီလုိမီတာ ၁၀၀၀ ခန္႔ အေရးေပၚ တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီး FAO က ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

          အဆုိပါ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ဂ်ပန္တစ္ႏုိင္ငံထဲက ရန္ပံုေငြ ထည့္ဝင္ခဲ့သည္ဟု IRIN က ထုတ္ျပန္သည္။

          ေနာက္ထပ္ လာမည့္ ဆုိင္ကလံုးမ်ားကုိ ခံႏုိင္ရန္ တမံအျမင့္ကုိ ၄ မီတာ (၁၂ေပ) ခန္႔ တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ တမံအျမင့္ ၂.၄ မီတာ ထက္ ပုိျမင့္ရန္ အစုိးရတြင္ စက္ယႏၱရားမ်ား မရွိဟု ဆုိသည္။

          ေျမသားတမံ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပည္ပ အလွဴေငြမ်ား တားဆီး ခံရျခင္း အတြက္ စစ္အစုိးရအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ Imai က အျပစ္တင္လိုက္သည္။

          "တကယ္လုိ႔ ေနာက္ထပ္ ဆုိင္ကလံုး အႀကီးစားတစ္ခု ဝင္လာမယ္ဆုိရင္ ပ်က္စီးေနတဲ့ တမံေတြေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမႈကုိ တားႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ကမ္းေျခလုိ အနိမ့္ပုိင္းေတြကုိ လႈိင္းေတြ တုိက္ခ်သြားမွာပါ။ အသစ္ ျပန္ေဆာက္ထားတဲ့ လမ္း၊ တံတား၊ အိမ္ေတြကုိ ၿဖိဳခ်သြားမွာပါ" ဟု ၎က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

DVD News, By Larry Jagan, 18th March 2010

          ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္ဖက္အစုိးရသည္ လက္ကုိ တဆံုး ထုတ္ျပေလ့ ရွိသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ ေၾကညာခ်က္ တစ္ခု(သုိ႔) မူဝါဒတစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း အတုိက္အခံမ်ားကုိ ထိန္းထားရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္း၏ မွန္းဆမႈမ်ား အေရးမပါေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ေသာ အစုိးရ အႀကီးအကဲသည္ အတုိက္အခံမ်ား၏ ေျခလွမ္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒကုိ တစ္စၿပီးတစ္စ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။

          သုိ႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ မွ်တမႈ ရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အကုန္မထုတ္ ျပန္ေသးသည့္တုိင္ တစ္စခ်င္း ထုတ္ျပန္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ အကုန္လံုး ဖယ္ခ်ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းက ႀကိဳတင္ မွန္းဆတုန္႔ျပန္ခဲ့ျခင္းမွာ စိတ္မေကာင္းစရာပင္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္သည္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ ေလ့လာျခင္း မျပဳဘဲ တင္းမာေသာ သေဘာထားကုိ ျပသခဲ့ၾကသည္။ ယံုၾကည္ ေလးစားေလာက္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္လာေစရန္ အထိန္းသိမ္းခံ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လႊတ္ေပး၍ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ခြင့္ ျပဳရမည္ ဟူေသာ အခ်က္ တစ္ခုတည္းကုိသာ ၎တုိ႔က ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့ၾကသည္။

          ယခုအခ်ိန္အထိ ေရြးေကာက္ပဲြ၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ (အထူးသျဖင့္ စည္း႐ုံး မဲဆြယ္ျခင္း) ကုိ အမွန္တကယ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အျပည့္အဝ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ရန္ အခ်ိန္မက်ေသးဟု ဆုိရမည္။ ေရြးေကာက္ပဲြကို ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႀကံဆေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားမွ လြဲလွ်င္ အျခားေသာ ေလ့လာသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြ ဥေပေဒကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာရန္၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုရန္ လုိေသးသည္။

          ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ပါတီတစ္ခုမွ ဝါရင့္ပါတီဝင္တစ္ဦးက "ဒီဥပေဒက ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အေတာ္ေလး မွ်တတဲ့ အေျခအေနကုိ ေပးထားပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးအတြက္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ၅ သိန္းက်ပ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပါတီတစ္ခု၏ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ၃ သိန္းက်ပ္မွာ သက္သာသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ႀကိဳတင္မွန္းဆထားေသာ ႏႈန္းမ်ားထက္လည္း ေလ်ာ့နည္းသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားအမ်ားစုက က်ပ္သိန္း ၂၀ မွ က်ပ္သိန္း ၅၀ အထိ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

          ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ေဝဖန္ျခင္းသည္ ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း အစုိးရက သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ အမည္မေဖာ္လုိသူ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ပညာရွင္ တစ္ဦးက "မဲ႐ုံေတြမွာပဲ မဲေရတြက္ၿပီး အဲဒီမွာပဲ ရလဒ္ေတြကုိ ေၾကညာမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္က အေရးႀကီးဆံုးပါပဲ" ဟု သံုးသပ္သည္။ မဲေရတြက္မႈကုိ ေဒသခံ စစ္ေဆးသူမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ပံုမမွန္မႈမ်ား မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ေပးဖြယ္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

          ဤအခ်က္မွာ ၂၀၀၈ ဆႏၵခံယူပဲြကဲ့သုိ႔ ရလဒ္မ်ားကုိ မ႐ုိးမသား ျပဳလုပ္ရန္ အစုိးရအတြက္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္သမားမ်ားက ေျပာဆုိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစုိးရက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားထားသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖဲြ႕မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတြင္း၌ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၿပီးခဲ့ေသာလက ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးတုိ႔က ကုလသမဂၢ လူအခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana အား ႏိုင္ငံတကာ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားကို မလုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပြင့္လင္း ျမင္သာရွိမႈအေပၚ သံသယမ်ားစြာ က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာၾကမည့္ ျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ အစုိးရက လံုးဝ မလုိလားေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

          "ႏုိင္ငံတကာက တျခား ဥပေဒေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ဒီဥပေဒက မမွ်တဘူးလုိ႔ေတာ့ ေကာက္ခ်က္ခ်လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး" ဟု ရန္ကုန္မွ အမည္မေဖာ္လုိသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ သံတမန္တစ္ဦးက DVB သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႀကီးမားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေရးဆဲြသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ စစ္တပ္ကုိ ဦးစားေပးထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ အတုအေယာင္ ဆႏၵခံယူပဲြ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ႏုိင္သူမ်ားကုိ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ ရည္ရြယ္ ႀကံစည္ ဟန္႔တားထားျခင္းတုိ႔သည္ ဆက္စပ္ စဥ္းစားရမည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။

          ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ ေလ့လာသူမ်ား၊ သံတမန္မ်ားႏွင့္ အကဲခတ္သမား အမ်ားစုတုိ႔က အစုိးရအား သံသယ၏ အက်ဳိးကုိ ခံစားရ႐ွိေစရန္ လိုလားေၾကာင္း ပါ႐ွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ အရာအမ်ားစုမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္ အစုိးရက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဖဲြ႕ ျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အေပၚတြင္ အမွန္တကယ္ တည္မီေနသည္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။

          အျခားေနရာမ်ားမွ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္အား လုပ္ပုိင္ခြင့္ ႀကီးႀကီးမားမား ေပးအပ္ထားလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ အေနာက္ သံတမန္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ "ဒီေနရာမွာ ကဲြျပားတာ တစ္ခုက သူတုိ႔ရမယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္က အေပၚယံပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ႕ရဲ႕ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ထုတ္ျပန္ဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထားမွာပါ" ဟု ၎က အတိအလင္း ေျပာၾကားသည္။

          လတ္တေလာ ခန္႔အပ္လုိက္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕ဝင္ ၁၇ ဦးအနက္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစုိးမွ လဲြလွ်င္ က်န္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ မည္သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း မသိၾကေပ။ ဦးသိန္းစုိးသည္ ဗဟုိတရား႐ုံးမွ ဒုတိယ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ၿပီး ယခင္က စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ယခု ယူနီေဖာင္း မဝတ္ေတာ့ေသာ စစ္သားစစ္စစ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အျခား အဖဲြ႕ဝင္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္းမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစား သံအမတ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ပညာရွင္မ်ား၊ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ အစုိးရ၏ ဆုိးဝါးစြာ အႏုိင္က်င့္ ေျခာက္လွန္႔မႈကုိ ႀကံဳေတြ႕ဖူးသူမ်ား ျဖစ္ရာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည့္ပံု မရဘဲ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္လံ ေဆာင္ရြက္မည့္ အလားအလာကသာ မ်ားေနသည္။

          ၁၉၆၂ ေနာက္ပုိင္း အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ ဆံုးျဖတ္သည့္ တရား႐ုံး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚမလာေတာ့ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၎တုိ႔၏ အမူအက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲလိမ့္မည္ဟု ယူဆစရာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား လံုးဝ မရွိပါ။ ယခင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား NLD ပါတီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ကို ပါတီက လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၿပီး သူမကလည္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေသာ ကာလ၌ပင္ ပါတီတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

          ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္မ်ားကုိ ယခု တရားဝင္ ပယ္ဖ်က္လုိက္ေသာ သတင္းသည္ အံ့အားသင့္စရာ မရွိပါ။ အစုိးရက အေျခခံ ဥပေဒသစ္ကုိ ေရးဆဲြကာ ဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ ဇြတ္အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြ အသစ္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ျခင္း အားလံုးသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို အလုိမရွိေၾကာင္းကုိ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ က အႏုိင္ရရန္ ပင္ပင္ပန္းပန္း ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ၊ ဖိအားေပးမႈ၊ အက်ပ္ကိုင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကုိ ခံစားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ NLD ပါတီႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး အတုိက္အခံ အုပ္စုမ်ားအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္စရာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

          ယခုအခ်ိန္၌ အကယ္၍ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လုိသည္ ဆုိပါက ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕သစ္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမႈကုိ လက္ခံျခင္း (သုိ႔) ပယ္ခ်ျခင္း မျပဳမီ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္လုိသူ မည္သူကုိမဆုိ ေကာ္မရွင္က ဖိတ္ေခၚ၍ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း၊