Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

CNN News, 20th Dec, 2009

          အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိ႔အၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ကုန္သြယ္ေရး အားေပး ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ႐ူပီးေငြ သိန္းေပါင္း ၆၅၀ ကုန္က်မည့္ ဖီဇုိရမ္မွ ျမန္မာနယ္စပ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေသာ ကီလုိမီတာ ၁၀၀ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကုိ အိႏိၵယ အစုိးရက အတည္ျပဳေပးလုိက္ပါသည္။

          အိႏိၵယ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး Brahm Dutt ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ၾသဇာႀကီး ေကာ္မတီက အေဝးေျပးလမ္း တည္ေဆာက္ေရး အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံ ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အေဝးေျပးလမ္းသည္ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ ေလာင္တာလိုင္းမွ စတင္၍ ျမန္မာနယ္စပ္အထိ ေဖာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆိပ္ကမ္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္လည္း ေနာင္တြင္ ဆက္သြယ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု အစုိးရ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          စစ္ေတြတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ ဆိပ္ကမ္းသည္ အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသ တစ္ခုလံုးအတြက္ မီဇုိရမ္ကုိ ျဖတ္သန္းကာ ေရလမ္းေၾကာင္း ထြက္ေပါက္အျဖစ္ အေထာက္အပံ့ ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီက လက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အေဝးေျပးလမ္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း ဝန္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းသည္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္စရိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္း ၿပိဳင္ဆုိင္ႏိုင္မႈကုိ တုိးတက္ေစလိမ့္မည္ဟု အစုိးရ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။

          ယခု လမ္းမႀကီးသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ အေဝးလမ္းႏွင့္ သြားေရာက္ ပူးေပါင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ မိမိတုိ႔ အာဏာပုိင္သည္ နယ္ေျမတြင္း တည္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အစပ်ဳိး ဝင္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈ ရရွိေနေသာ ျမန္မာအစုိးရ၏ ေထာက္ခံ ႀကိဳဆုိမႈကုိ ရရွိရန္အတြက္ ဗဟုိအစုိးရ၏ သံတမန္ဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာန ဝါရင့္အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။

          စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းကုိ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္က အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ မီဇုိရမ္၏ ထြက္ကုန္ ဝါးပင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္ေတာ ထြက္ကုန္မ်ား အတြက္ အဓိက ကုန္သြယ္ေရး ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ အိႏိၵယက ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရလမ္းေၾကာင္း ၂၂၅ ကီလုိမီတာ အျပင္ အဓိက အစီအစဥ္ ျဖစ္ေသာ လမ္းမ ၂ ခုကုိ ေဖာက္လုပ္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ (NH.54) မွ နယ္စပ္အထိ ၁၁၇ ကီလုိမီတာ ရွည္ေသာ လမ္းပုိင္း ႏွင့္ နယ္စပ္မွ ကလြတ္ဝထိ ၅၂ ကီလုိမီတာ ရွည္ေသာ လမ္းပုိင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

          သတင္းမ်ားအရ စစ္ေတြ၊ ကာလကတၱားႏွင့္ ဗီဆာခါ ပါတနမ္တုိ႔အၾကား ပင္လယ္ ေရလမ္းေၾကာင္းကုိလည္း တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဦးမည္ဟု သိရပါသည္။ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသသုိ႔ ထြက္ေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးဝင္မည့္အျပင္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသသုိ႔ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ အဓိက ျဖန္႔ေဝသည့္ ဗဟုိပြိဳင့္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Associated Press, 20th Dec, 2009

          ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီမုိကေရစီမက်ဟု ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္မီ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာမ်ားက တနဂၤေႏြေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့ပါ သည္။ တနဂၤေႏြေန႔က ထုတ္ေဝေသာ New Light of Myanmar ႏွင့္ အျခား သတင္းစာမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါး၌၊ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီအား ၎တုိ႔၏ ေတာင္းဆုိမႈကို ဂ႐ုျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

          အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီသည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အသစ္သည္ မွ်တမႈ မရွိဟုဆုိကာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေခ်။ NLD သည္ စစ္အစုိးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆုိလ်က္ ရွိပါသည္။

          ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ လက္ရွိ အစုိးရ၏ အာေဘာ္အျမင္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေလ့ ရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ အစုိးရက တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကုိ စမ္းသပ္သည့္ အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ အာေဘာ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

          တနဂၤေႏြေန႔က ေဖာ္ျပေသာ သံုးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးတြင္ အစုိးရက ယခင္ကပင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ပါလီမန္တြင္ ၂၅ % ကုိ စစ္တပ္မွ ခဲြတမ္း ယူထားျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ သမၼတသည္ အာဏာကုိ စစ္တပ္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေရးသားထားပါသည္။

အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးမွ တားဆီး ထားေသာ အပုိဒ္တစ္ခု ပါဝင္ပါသည္။

          အဆုိပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအရ ေပၚထြက္လာမည့္ ပါလီမန္အသစ္ကသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          ျမန္မာအစုိးရသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည္ဟု ဆိုေနေသာ္လည္း၊ က်င္းပမည့္ရက္ႏွင့္ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္က အာဏာလဲႊေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။

          ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားျခင္းကုိ လုိက္ေလ်ာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းက်က် အတည္ျပဳထားေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု ဥပေဒကုိ လူတစ္စု တစ္ဖဲြ႕က ျပင္ဆင္ရန္ အခြင့္အေရး မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          ေဆာင္းပါးတြင္ မည္သည့္ လူတစ္စု၊ လူတစ္ဖဲြ႕ ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္ေဖာ္၍ ရည္ညႊန္းထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီႏွင့္ အျခား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒအား အတင္းအက်ပ္ တရားမဝင္ အတည္ျပဳထားေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားၾကသည္။

          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မၾကာေသးမီက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရရန္ ေတာင္းဆုိထားရာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိဘဲ ႏုိင္ငံအက်ဳိးအတြက္ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သူမက ရွင္းျပလုိသည္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          အဆုိပါ ေဆာင္းပါးတြင္ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္သူမ်ားက အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ စစ္သံမႉးမ်ားအား မဲဆႏၵေပးမႈကုိ ၾကည့္႐ႈခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီး ရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ နာဂစ္မုန္တုိင္း အၿပီးတြင္ က်င္းပေသာ ဆႏၵခံယူပဲြတြင္ မဲေပးခြင့္ ရွိသူ၏ ၉၂ % ေက်ာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ရွင္းလင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေနေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ဒုတိယသမၼတ Xi Jinpin သည္ ကေမာၻဒီယားသုိ႔ မထြက္ခြာမီ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္၌ စစ္အစိုးရ၏ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

မစၥတာ Xi Jinping သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၊ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၊ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးတုိ႔ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

စစ္အစိုးရ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ တရုတ္ ဒုတိယသမၼတတုိ႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မူ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ယင္းသုိ႔ ေတြ႕ဆုံမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တရုတ္ ဒုတိယသမၼတသည္ ေနျပည္ေတာ္မွ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၊ ဆီရမ္ရိပ္ဒ္ ၿမိဳ႕သုိ႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာ သြားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ မစၥတာ Xi Jinping သည္ ဆီရမ္ရိပ္ဒ္ရွိ နာမည္ေက်ာ္ အန္ေကာဝပ္ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖႏြမ္ပင္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားကဆုိ သည္။

မစၥတာ Xi Jinping သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံမွ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၎သည္ အာရွ ေလးႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္၏ တတိယ ေျမာက္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ျမန္မာႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အစီအစဥ္အလိုက္ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာ၏ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ မဟာမိတ္ ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္း ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံက ဝယ္ယူလုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ေဝဖန္ ေျပာဆုိလ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္မွ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။

"တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဟာ အနာဂတ္ ကာလမွာ ပုိမုိက်ယ္ ျပန္႔လာမွာပါ" ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး Ye Dabo က ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ ဒုတိယသမၼတ Xi Jinping သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ႏွင့္္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပတုိက္သုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ သံရုံးမွ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အဆုိအရ ဒုတိယသမၼတ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ားစြာ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾက ေၾကာင္းသိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား မသိရွိရေပ။

တရုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စတုတၳအႀကီးဆုံး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖုိးစုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၃ ဘီလီယံ ရွိသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖုိးမွာလည္း ၂ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံ ေဒၚလာ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

Monster Sand Critics ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ Chinese vice president Xi Jinping meets Myanmar Junta chief ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Mizzima News, 19th Dec, 2009

          နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖဲြ႕အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ျပင္းထန္စြာ ဖိအားေပးျခင္းကုိ ခံေနရေသာ ဝ စစ္တပ္ (UWSA) သည္ အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု အကဲခတ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။

          UWSA သည္ ၎၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မွ အၿငိမ္းစား ယူ၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေနေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေခၚယူ၍ တုိက္ပဲြအတြက္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ စစ္သားေဟာင္းမ်ားမွာ အသက္ ၄၀ မွ ၅၀ အတြင္း ရွိသူမ်ား ျဖစ္၍ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) လက္ထက္ကပင္ အၿငိမ္းစား ယူသြားသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနမွ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာ ဦးစိန္ၾကည္က ေျပာၾကာခဲ့ၿပီး ၎သည္ ရွမ္း အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသကုိ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

          UWSA သည္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၃ ေသာင္းခန္႔ ရွိသည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။

          ဝ လူဦးေရ ၇ သိန္းခန္႔ ရွိသည့္အနက္ ၄ သိန္းခန္႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္၍ ၃ သိန္းခန္႔မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ပါသည္။

          UWSA သည္ ေနရာတုိင္းမွ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားကုိ ေခၚယူ စုေဆာင္းေနပါသည္။ ၎တုိ႔ကုိ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုိက္ တာဝန္မ်ား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး တခ်ဳိ႕ကုိ ေလ့က်င့္ေရး တာဝန္၊ အခ်ဳိ႕ကုိ တုိက္ခုိက္ေရး တာဝန္၊ အခ်ဳိ႕ကုိ အျခား စစ္ေဒသမ်ားအၾကား ေထာက္ပံ့ ပုိ႔ေဆာင္ေရး တာဝန္ စသျဖင့္ ေနရာခ်ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္သားသစ္မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ၾကပါလိမ့္မည္။ တပ္သားသစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားျခင္း တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ ၾကပါလိမ့္မည္။ အတြင္းသတင္းမ်ားအရ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္း မ်ားစြာ တဖဲြဖဲြ လာေရာက္ ပူးေပါင္းေနၾကသည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း ဦးစိန္ၾကည္က ေျပာၾကားပါသည္။

          ဝ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္က တန္႔ယန္းတြင္ ေတြ႕ဆံု၍ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖဲြ႕စည္းေရး ကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဝ စစ္တပ္က တင္ျပေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္ကုိ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ တုိးခ်ဲ႕ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

          ျမန္မာအစုိးရထံ ေတာင္းဆုိထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္ ၉ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလွ်ာ့ေပး ညႇိႏႈိင္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဝ စစ္တပ္ သတင္းရပ္ကြက္မွ ၾကားသိရပါသည္။

          အကယ္၍ လုိအပ္လာပါက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ခိုက္ရန္အတြက္ UWSA သည္ ကတုတ္က်င္းမ်ား တူးျခင္း၊ မုိင္းတံု၊ ဟုိပန္၊ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ျခမ္း တန္႔ယန္း အနီးတဝိုက္တြင္ လမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုလည္း ၾကားသိရပါသည္။

          UWSA သည္ ျပည္သူ႔စစ္ အဖဲြ႕မ်ားကုိလည္း အျမင့္ဆံုး တပ္လွန္႔ထားၿပီး တုိက္ပဲြဝင္ရန္ အသင့္ အေနအထား ရွိေနသည္ဟု ဝ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ နီးစပ္သူ တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ အေျခစုိက္ အကဲခတ္ ေလ့လာေရးသမား ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာၾကားပါသည္။

          ယခင္ စစ္သားေဟာင္းမ်ားသည္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ျခင္း အပါအဝင္ အေၾကာင္းေပါင္းစံုျဖင့္ အနားယူခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ တုိက္ပဲြ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားက အၿမဲတမ္း စစ္တပ္ထက္ ပုိ၍ အသံုးဝင္ၿပီး တုိက္ရည္ ခိုက္ရည္ ပုိေကာင္းသည္ဟု အမ်ားစုက ယူဆၾကသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

          ျမန္မာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ခ်န္ဒူးစစ္ေဒသမႉး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အုိက္ဟူးရွင္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ေပါင္းေလာင္း ဧည့္ရိပ္သာတြင္ ျမန္မာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

          တ႐ုတ္ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕သည္ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သန္းထြဋ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း ဒုတိယတုိင္းမႉး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း တုိ႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဝ အေရးကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပံု ရသည္ဟု ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ဆုိပါသည္။

          ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားကုိ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ဖိအားေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ ပူပန္ေနၾကၿပီး တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္ျခားတစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ လက္နက္ႏွင့္ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ား ဝယ္ယူရန္အတြက္ ဘိန္းႏွင့္ အျခား မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ထုတ္လုပ္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ ေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈမွာ ၂၀၀၆ မွ စ၍ ၅၀ % ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇာဝတ္မႈ ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕႐ုံး (UNODC) က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

          အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ား ျဖစ္သည့္ ဝ ႏွင့္ ကခ်င္အဖဲြ႕မ်ားသည္ လက္နက္ ဝယ္ယူရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းခံရျခင္းကုိ ေရွာင္းရွားရန္ ၎တုိ႔၏ သုိေလွာင္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္ဟု ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ ဗီယင္နာ အေျခစုိက္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန အႀကီးအကဲ အန္တုိနီယုိ မာရီယာက ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.