Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၂၁.၆.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကားအစီး၃၀ တင္သြင္းခြင့္ရ

ဒုတိယသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ အထူးနီးစပ္သူ ေအရွားေဝါ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေခါင္းစဥ္တပ္ထား ေသာ ကာအစီး ၃၀ တင္သြင္းခြင့္ရထားေၾကာင္း အဆိုပါ ပါမစ္ကို ေတြ႔ျမင့္ခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အားလုံးသိန္း ၃၀၀၀ အထက္ အေပၚကားမ်ားျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဟု ေဖာ္ျပမထားေၾကာင္း ျမန္မာနိင္ငံ၏ အထူးစီမံကိန္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္က ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ယခု ပဲြစားခအေနျဖင့္ ကားတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢဳလ္မွ ဆိုသည္။

ရွစ္လုံးဟု လူသိမ်ားေသာ ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ ဦးေတဇကို မ်က္မုန္းက်ိဳးေနၿပီး ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကို အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဇာ္မွာ ျမန္မာအစစ္ျဖစ္ၿပီး ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္မွာ ဘိန္းဘုရင္ေလာ္ဆစ္ဟန္၏ သားျဖစ္ကာ ေငြမဲ မ်ားကို ခဝါခ်ခြင့္ တရားဝင္ရရွိေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ားစြာကို တည္ေဆာက္ခြင့္ရ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး၏ အဆို အရ သိရသည္။

“မိန္းမကို ဗမာျပည္မွာမထားခ်င္လို႔ စင္ကာပူမွာ သြားထားထားတဲ့ ထြန္းျမင့္ႏိုင္ကို ပစားေပးေနတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြရဲ႕ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္က ေမးခြန္းထုတ္ စရာပဲ”ဟု ၎က ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ကို စနစ္တက် အခြန္ေကာက္ မသုံးစြဲဘဲ ပါမစ္မ်ားခ်ေပးၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနျခင္းသည္ ဆင္ရဲသား ျပည္သူမ်ား၏ အိတ္ထဲမွ ပိုက္ဆံကို မတရားတဖက္လွည့္ ရယူေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မည္သူ မည္သည့္ပါမစ္ရသည္ျဖစ္ေစ အေဝမတည့္လို႔ ေပါက္ ၾကားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာကားေစ်း ႏိုင္ငံတကာေပါက္ေစ်းအတိုင္းျဖစ္မွသာ တိုင္ျပည္စီးပြားေရးတည္ျငိမ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း စီပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

NZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကုန္တင္ေဆာင္ရာ၌ အာဆီယံစံခ်ိန္မီရန္ ထပ္မံသတိေပး

အာဆီယံစံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း ကုန္မ်ားတင္ေဆာင္ရန္ ထပ္မံသတိေပးစာမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ေပးေဝလာေၾကာင္း ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းသမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုေလွ်ာ့၍ ကုန္တင္ေဆာင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွန္ႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ကုန္တင္ေဆာင္ရန္ သတိေပးထားသည့္စာမ်ား ထပ္မံရရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ကတၱားေျပစာမ်ားကို တိုးဂိတ္မ်ား၌ ျပသရမည္ပာု ပါရွိေၾကာင္း၊ ယခုထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ သတိေပး စာမွာ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ေပးေဝျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းသမားတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈမ်ားကို ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္း၊ လမ္းစည္း ကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကတၱားခ်ိန္တြယ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ နားလည္မႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္အတြက္ မၾကာခဏ စကားမ်ားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ကုန္တင္ကားဂိတ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ ယာဥ္ႀကံ႕ခိုင္မႈျပဳလုပ္ၿပီး ပံုမွန္အတိုင္းပင္ ကုန္တင္ေဆာင္သည့္ကားမ်ားကို တန္ဆာခတစ္ေစ်း၊ တန္ပိုတင္ေဆာင္သည့္ ယာဥ္မ်ားအား တန္ဆာခေစ်းတစ္မ်ိဳး ေကာက္ခံေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေစ်းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေကာက္ခံသည့္အတြက္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကားဂိတ္မ်ားမွာ အခက္အခဲ အၿမဲျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာက္ခံရန္ ပံုေသတိက်မႈတစ္ခု ရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(True News၊ အတြဲ-၃၊ အမွတ္-၃၉ ပါ “အာဆီယံစံခ်ိန္စံညႊန္းအတိုင္း ကုန္တင္ေဆာင္ရန္ ထပ္မံသတိေပး” သတင္းအား အက်ဥ္းခ်ဳံး ေဖာ္ျပ သည္)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္တြင္းရွိ NGO လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျပည္တြင္း၌ လုူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္း NGO မ်ားအား တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ခ်ထားေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း NGO တစ္ခုမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ သံုးေလးႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္မွသာ စတင္၍ ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္၍ လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိသည္မွာ ျပည္တြင္း NGO အမ်ားစုရရွိခဲ့သည္ပာု ၾကားသိရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Purposal တင္သည့္အခ်ိန္မ်ား၌ Register ရွိရန္မွ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ လွဴသည့္ အလွဴရွင္မ်ားကလည္း Register ရွိ၊ မရွိကို အၿမဲပင္ ၾကည့္တတ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း NGO တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။

                ယခင္အစိုးရလက္ထက္၌ ျပည္တြင္း NGO အဖြဲ႔မ်ား Purposal တင္ရာတြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္မရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႔မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္သာ တင္ရေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္း၌ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ နားလည္မႈရရွိမွသာ လုပ္ကိုင္ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိတို႔လုပ္ငန္း၌ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးမည္ဆိုပါက ယခင္ကတည္းကပင္ ၎အခ်က္တစ္ခ်က္ထဲႏွင့္ပင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပး၍ရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား အဆင္ေျပလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ရတနာေမတၱာအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးမ်ားကို အေျခခံ၍ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္း NGO မ်ားစြာပင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

(Myanmar Post၊ အတြဲ-၃၊ အမွတ္-၂၃ ပါ “ျပည္တြင္း NGO မ်ားအား တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳ”  သတင္းအားအက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္)

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပဥၥမေျမာက္ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ကုလထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၀။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပဥၥမေျမာက္ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမွ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ေနရွင္းသတင္းစာတြင္ ဇြန္လ (၂၀)ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ဒုကၡသည္ ၄၁၅,၇၀၀ ခန္႔သည္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားမွ စြန္႔ခြာလာျခင္း မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒရွ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း မွီခိုေနရၿပီး၊ ယင္းႏိုင္ငံတြင္ ေန ထိုင္ေနေသာ ဒုကၡသည္ဦးေရမွာ ၂၀၁၀ ႏွစ္ကုန္အထိ ၂သိန္းနီးပါးရွိကာ၊ ကုလသမဂၢ၏ ဒုကၡသည္စာရင္းမဝင္ေသးေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လက္ခံရန္အတြက္  ကုလသမဂၢ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔က သံုးပြင့္ဆိုင္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ကာၿပီး၊ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္ စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟုလည္း  အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္မွ ဆိုသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ဒုကၡသည္အမ်ားဆံုးရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ပါကစၥတန္၊ အီရန္၊ ဆီးရီးယား၊ အီရတ္၊ ဆိုမာလီယာႏွင့္ ကြန္ဂိုတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ေက်ာ္စြာ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e-government စနစ္ ျမန္မာသံုးကြန္ပ်ဴတာစနစ္ တိက်ရန္လိုအပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳမည့္ e-government စနစ္ က်င့္သံုးရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာသံုး ျမန္မာစာစနစ္ တိက်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြန္ပ်ဴတာသံုး ျမန္မာစာစနစ္သည္ မတူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရာ၌ မွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္အျပင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၎ e-government စနစ္က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက ျမန္မာေဖာင့္မ်ားအား စနစ္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း CIO(Chief Information Officer) တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Data Base တစ္ခုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္မ်ား၏ အဆင့္အေပၚယံုၾကည္မႈျဖင့္ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိ ေတာ့သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားလံုးအား စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ e-government စနစ္အား တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး၌ ကြန္ပ်ဴတာျမန္မာစာစနစ္အား သီးသန္႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ေပးရန္ လို အပ္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(Envoy၊ အတြဲ-၂၊ အမွတ္-၉ ပါ “ျပည္သူမ်ားအတြက္ e-government စနစ္အား တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက ျမန္မာသံုး ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ တိက်ရန္လိုအပ္” သတင္းအား အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီမွ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ပိုမိုလုပ္ကိုင္

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သာ အားသြန္ခြန္စိုက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိမိတို႔ပါတီသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားထက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီမွ အဓိကလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မတိမ္ေကာ ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား ထားရွိေပးျခင္းႏွင့္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေပးျခင္းစသည့္ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီသည္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၁ ေနရာ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီး(သို႔) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္သာ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

(True News၊ အတြဲ-၃၊ အမွတ္-၃၉ ပါ “ႏိုင္ငံေရးထက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီ ပိုမိုလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ” သတင္းအား အက်ဥ္း ခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္)

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ခရီးသည္ ခြဲတမ္းကေတာ့ ရွိသေလာက္ အကုန္ေရာင္းေပးတာပဲ။ ဌာနဆိုင္ရာေတြအတြက္ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ ခံုေနရာေတြက  ျပႆနာရွိေနႏိုင္တ့ဲအတြက္ အဲဒီကိစၥကို ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနရတယ္”

Venus News အတြဲ (၂) အမွတ္ (၄၅) တြင္ပါသည့္ "ရထားလက္မွတ္ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈအား တိုင္ၾကားပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြား မည္ဟုဆို  " သတင္းမွ ျမန္မာ့မီးရထားမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ေနာက္ဆံုး စားသံုးသူေတြပဲ ဝန္ပိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ စားသံုးသူ ဝန္မပိေရးကို ၾကည့္ရမွာ၊ ဒီလိုပံုစံနဲ႔  AFTA မေရာက္ခင္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း မရွိမွာကို စိုးရိမ္မိတယ္”

ကုမုျဒာ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၁၆) တြင္ပါသည့္ "အခြန္ေလွ်ာ့ေပးဖို႔ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လိုလား" သတင္းမွ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေပါဟိန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 “အမ်ားျပည္သူေတြနဲ႔ ထိေတြ႕လုပ္ကိုင္ရတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြမွာ တာဝန္ခံမႈ အာမခံ ထားႏိုင္တယ္။ ဒီအာမခံက ကိုယ့္ဆီလာ တ့ဲ Customer ေတြ၊ ျပည္သူေတြ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈေတြအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းကေန ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ အာမခံ ထားရမယ္ဆိုတ့ဲ ပံုေသသတ္မွတ္ႏႈန္းေတြ၊ ပရီမီယံေၾကးေတြ မရွိပါဘူး၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ထားခ်င္တ့ဲပမာဏေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အာမခံလုပ္ငန္းနဲ႔ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ထားရတ့ဲ အာမခံအမ်ိဳးအစားလည္း ျဖစ္ပါတယ္

NEWS WEEK အတြဲ (၂) အမွတ္ (၈၃) တြင္ပါသည့္ "အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိမႈ အာမခံ ထားသင့္ " သတင္းမွ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“အခုဟိုတယ္ေတြက အဆင့္ေတြကို တပ္ခ်င္သလို တပ္ေနၾကတယ္။ အခုျပန္ၿပီး စနစ္တက် အဆင့္ျပန္လည္ သတ္မွတ္ရေတာ့မွာပါ၊ ဟိုတယ္ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္ မႈ ေကာင္း မေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ ရွိ မရွိနဲ႔ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ပံုေတြကို  စနစ္တက်စစ္ေဆးၿပီး ဟိုတယ္ရဲ႕ Star ေတြကို ျပန္လည္သတ္မွတ္မွာပါ”      

Ecovision အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂၈) တြင္ပါသည့္ "ဟိုတယ္အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားကို ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ ျပန္လည္သတ္မွတ္မည္ " သတင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဥကၠ႒၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ေဆာင္းပါးက႑

လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္သန္႔ရွင္းသည့္အစိုးရ

"သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ အဂတိတရားကင္းရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူျခင္းဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေစျခင္းေၾကာင့္ မိမိကုိယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတာဝန္ယူရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအားလည္းေကာင္း ကင္းကင္းရွင္းရွင္းရွိေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က အပ္ႏွင္းထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တလြဲအသံုးခ်ၿပီး မိမိအေပါင္းအသင္း ေရာင္းရင္းေတြျဖစ္လို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုေပးတာေတြ၊ မိမိရဲ႕ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြျဖစ္လို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုၿပီးဖန္တီးေပးေနတာေတြ မလုပ္မိဖို႔ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မွ သန္႔ရွင္းတဲ့အစိုးရအျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္မွ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ မိန္႔ခြန္းနာခံျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳ ျခင္း အခမ္းအနား ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားေလသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မည္သို႔နားလည္ရမည္နည္း။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကင္းတဲ့ အစိုးရကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကၿပီေလာ။ အမွန္စင္စစ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွာ မည္သည့္အစိုးရမွ ကင္းၾကသည္မဟုတ္။ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ ဒီဂရီ အနည္းအမ်ားသာ ကြာျခားခ်င္ကြာျခားသြားမည္။ လံုးလံုးႀကီး ေပ်ာက္ကင္းသြားမည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ စနစ္ေကာင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးထားပါက အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ေတာ့ လုပ္ယူလို႔ရပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီထြန္းကားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို ၾကည့္ပါကလည္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ လံုးလံုးမရွိသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သူ႔အတာႏွင့္သူ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ားေတာ့ ရွိၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာသံုးရပ္ကို ခြဲျခားက်င့္သံုးၿပီး တစ္ခုကိုတစ္ခု အျပန္အလွန္ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္စနစ္ေၾကာင့္ အက်င့္ျပတ္လာဘ္စားမႈကို အေထာက္ အေလ်ာက္ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေလသည္။

အမွန္စင္စစ္ အက်င့္ျပတ္လာဘ္စားျခင္းသည္ လူမႈေရးအရ တည္ေဆာက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဟု ႐ႈျမင္၍လည္း ရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္အခါ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား Campaign လုပ္သည့္ ပိုက္ဆံမွာ အဘယ္ကေနရသနည္း။ အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးမ်ားထံမွ ရသည္သာျဖစ္ေလသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက သူတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားတစ္စံုတစ္ရာမပါဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲအလွဴေငြကို ေပး ေကာင္းေပးႏုိင္ေသာ္လည္း အလြန္ပင္ရွားပါပါလိမ့္မည္။ ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက ေငြေၾကးအင္အား ႀကီးႀကီးမားမား ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အမႈအက်င့္မ်ိဳးကို အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားသည္ဟုဆိုကာ အေရး ယူအျပစ္ေပးျခင္းမ်ိဳးမရွိ။ တခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက Coperation မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေငြေၾကးအင္အားႀကီးႀကီးမားမားျဖင့္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနျခင္းကို Judicial Review ျပဳလုပ္ရန္ သံုးသပ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးၾကသည္မ်ိဳးလည္းရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ လူလတ္တန္းစားတျဖည္းျဖည္းမ်ားလာလွ်င္ စီးပြားေရးသာမက ႏုိင္ငံေရးလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ဟု ႏုိင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဆိုၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါလူလတ္တန္းစားမွာလည္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈကို အေလ့အက်င့္လုပ္ေပးသည့္ လူလတ္တန္းစား မ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္ေနသည္ ဆိုပါကလည္း ယင္းအမူအက်င့္မွာ ေပ်ာက္သြားမည္မဟုတ္ပါ။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အားေကာင္းလာသည့္ အဆိုပါ လူလတ္တန္း စားမွာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈကို အားေပးသည့္ လူတန္းစားမ်ိဳးျဖစ္မလာဘဲ ကိုယ့္က်ိဳးစီးပြားကိုသာ အဓိကအေလးထားသည့္ လူလတ္တန္းစားအတု ျဖစ္ေနပါက စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိ)