Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. အေမရိကန္က ျမန္မာအား ေခတ္သစ္တစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္တြန္းအားေပး

(25 may 2013 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ US Push on Myanmar enters new phase ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ထားဝယ္ႏွင့္ရထားလမ္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို  ယင္လပ္စည္း႐ံုး

(The Nation မွ 23 May 2013 ရက္စြဲပါ “Yingluck drums up Japanese Investment for Dawei, rail projects” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚတြန္းအားေပးရန္ ဂ်ပန္ကိုတိုက္တြန္း

(UPI သတင္းမွ 24 May 2013 ရက္စြဲပါ “Japan told to lean on Myanmar”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆို သည္)


အေမရိကန္က ျမန္မာအား ေခတ္သစ္တစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္တြန္းအားေပး

(25 may 2013 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ US Push on Myanmar enters new phase ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Photo Credit By AFP/ Soe Than Win

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္၏ သမိုင္းမွတ္တိုင္ျဖစ္မည့္ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အားေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဆင့္သစ္တစ္ခုသို႔ ရည္မွန္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ သည္၎၏ ေလးရက္တာ အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြင္းသမၼတ Barack Obama ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္မအတြင္းက စိတ္ကူးယဥ္၍ပင္ ရႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ဆက္ဆံေရးပံုမွန္ျဖစ္သည့္ လကၡဏာမ်ားႀကီးထြားလာခ်ိန္တြင္ ဆီးနိတ္ရီပတ္ဗလစ္ကင္ေခါင္းေဆာင္ Mitch Mc Connell က ၎သည္အေရးယူမႈမ်ားကို ဆက္လက္ရွိေနရန္ ခြင့္မျပဳလိုေတာ့ေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္အေရးယူမႈကို သက္တမ္းတိုးျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုလားသူ၏မ်က္ႏွာကို လက္ႏွင့္႐ိုက္သည့္သဖြယ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုပါ သည္။ ၎သည္ျမန္မာႏုိင္ငံကို အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ သံတမန္ဆက္ဆံေရးနည္းက်င့္သံုးခဲ့ေသာ အိုဗားမားအစိုးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးအတြက္ ဆုလဒ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတြက္ ဆုေပးသည့္ အစီအစဥ္အရ အေရးယူမႈအေတာ္ မ်ားမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ ေထာက္ခံကူညီတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြကို ပိုမိုဖန္တီးေပး ၿပီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ပံုေဖာ္ေပးတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုလည္း အားေကာင္းလာေစပါတယ္။” ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Patrick Ventrell က Mc Connell ၏ ေၾကညာခ်က္အၿပီးတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားေရာ၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကပါ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ဆက္လက္ပိတ္ပင္ရန္ ေထာက္ခံ ၾကပါသည္။ ၎တို႔က ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားသည္ စစ္တပ္အတြက္ အဓိကေငြဝင္လာသည့္ အရင္းအျမစ္ဟု ႐ႈျမင္ၾကပါ သည္။

အေမရိကန္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကဲ့သို႔ေသာ လူနည္းစု၏ ဆိုး႐ြားေသာ အေျခအေန မ်ားတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအပါအဝင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ မၾကာေသးမီက အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား၌ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အားေပးအားေျမႇာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ၂၀၁၅ မတိုင္မီအထိ ေစလြန္းေသးေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္၌ စစ္တပ္က၎၏အာဏာ အမွန္တကယ္ ျပန္ယူ၊ မယူ စဥ္းစားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသူ အေမရိကန္အစိုးရ အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက အစိုးရအေနျဖင့္  လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းကို တုန္႔ျပန္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျပာကိုေလ်ာ့၍ မူဝါဒခ်မွတ္ကာ တိုင္းတာသည့္ စနစ္ကို လုပ္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လုပ္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတြက္ တုန္႔ျပန္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သီးျခားလမ္းျပေျမပံု မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဖက္က လိုအပ္တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ဆက္ဆံေရး လံုးဝပံုမွန္မျဖစ္ ေသးမီွမွာေနာက္ထပ္တိုးတက္မႈေတြ ေတြရဖို႔ အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။” ဟု ၎က AFP သို႔ ေျပာပါသည္။

ဆက္ဆံေရးေႏြးေထြးလာျခင္းႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလက Obama ၏ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ စစ္တပ္ခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အမွန္တကယ္တိုးခ်ဲ႕ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ မရွိေသးဆိုသည္ကို မွတ္သားမိပါသည္။

“အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မူဝါဒဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မစ္ရွင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ဆိုလို တာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၎ကဆိုပါသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အလြန္ခက္ခဲၿပီ၊ စိန္ေခၚမႈေတြေရွ႕မွာရွိေနပါတယ္။ အခုမွအစပဲရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေနအထားမွာရွိေနပါတယ္။ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈ မ်ိဳးနဲ႔ပါ။” ဟု ၎ ကဆိုပါသည္။

အေရးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ထားရွိုျခင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔ ေနာက္သို႔ေရာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ အီးယူႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်သည္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း Mc Connell က စိုးရိမ္သည့္ေလသံပစ္ခဲ့ပါသည္။ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာကတည္း က ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။

ေမလ (၂၃) ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ေနသည့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတည္ျပဳခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ General Electric  မွသည္ ေဟာ္တယ္ အုပ္စု Best Western၊ အခ်ိဳရည္ အုပ္စု ကိုကာကိုလာအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႀကီးစြာေသာ အစိမ္းသက္သက္ရွိေနေသးေသာ ေစ်းကြက္ အျဖစ္႐ႈျမင္ၾကပါသည္။

Human Rights Watch မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သတိထားၾကရန္ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္တို႔၏ အစီရင္ ခံစာတင္သြင္းရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၌ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ မရွိျခင္း ႏွင့္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းမာမႈမ်ားအပါအဝင္ အေရးႀကီးေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားျခင္းမရွိဟု ေျပာဆိုထားပါသည္။


ထားဝယ္ႏွင့္ရထားလမ္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို  ယင္လပ္စည္း႐ံုး

(The Nation မွ 23 May 2013 ရက္စြဲပါ “Yingluck drums up Japanese Investment for Dawei, rail projects” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားက ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ ၿဂိဳလ္တုႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းစီမံကိန္းမ်ားကို တင္ဒါဆြဲရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္က ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္ဟု ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးက ၾကာသာပေတးေန႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္သည္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေတြ႕ဆံုကာႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးပူုးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဆူရာနန္ဗီရာဂ်ီဗား ကေျပာၾကားသည္။

“ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္က ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ျမစ္ေရလွ်ံမႈတားဆီးေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ဘတ္ေငြ ၂ ထရီလီယံတန္ ပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံစနစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အလားအလာရွိေသာ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္” ဟု ဆူရာနန္ ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ အထက္ပါ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အားေပးဖို႔ဂ်ပန္အစိုးရက စဥ္းစားသံုးသပ္ႏုိင္ေစရန္ အတြက္ စီမံ ကိန္းမ်ားႏွင့္