Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

ငါသိငါတတ္ ဆရာႀကီးလုပ္လာသည့္ တ႐ုတ္ အာရွမွအနီးကပ္မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ဆုံး႐ႈံးေနရ

(The Daily Star မွ 17 Feb 2014 ရက္စြဲပါ An increasingly assertive China is losing its closest friends in Asia ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက နယ္နမိတ္ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ငါသိငါတတ္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အာရွေဒသတြင္းႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာေနခ်ိန္တြင္ တစ္ခ်ိန္က အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တင္းၾကပ္စြာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏုိင္မႈ မွာလည္း ေလ်ာ့တိ ေလ်ာရဲျဖစ္လာသလုိ လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးလည္း ဆုိးရြားလာရာ အာရွဆူပါပါဝါ တ႐ုတ္မွာ စစ္မွန္သည့္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမရွိေတာ့သည့္ အေနအထား မ်ိဳးသုိ႔ ေရာက္ရွိ ေနပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွသည့္ ေမးခြန္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားေသာ ပါဝါႏုိင္ငံႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အေရွ႕ေျမာက္အာရွေဒသ၏ ဝ႐ုန္းသုန္းကားႏုိင္ လွေသာ ပထဝီႏုိင္ငံေရးကို အသြင္ေျပာင္းရာတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္မည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး တံခါးဖြင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဆုိပါ အေနအထားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း ရွိ၊မရွိဟူေသာ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေနျပည္ေတာ္အစုိးရက တ႐ုတ္ဘက္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ တန္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ခ်ိန္မွ စ၍ ဆုိးရြားသြားခဲ့သည္။ အဆုိပါဆုံးျဖတ္ခ်က္က ျမန္မာအေပၚ ကာလၾကာရွည္စြာ ေဖာက္သည္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသဖြယ္ ဆက္ဆံလာခဲ့သည့္ တ႐ုတ္အစိုးရကုိ တုန္လႈပ္သြားေစခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ကာလကုိၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္လည္း ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရ အၾကား သေဘာထားကြာဟမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ၏ ရဲရင့္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္က ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ ထိခုိက္ေကာင္းထိခုိက္ ေစႏုိင္ခဲ့သည့္တုိင္ ျမန္မာႏွင့္ အျခားကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားဆက္ဆံေရးအတြက္မူ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သည့္ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ရာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္ အထီးက်န္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ၎တုိ႔၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးသည္အထိျဖစ္လာပါသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား၏ လူငယ္အာဏာရွင္ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္လည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ခပ္ႀကဲႀကဲ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အေနာက္ကမာၻမွ ပါဝါႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ျမန္မာ့လမ္းစဥ္အတုိင္းျပဳလုပ္သြားရန္ ဆႏၵရွိေန ေၾကာင္း ေကာင္းစြာအခ်က္ျပႏုိင္ပါသည္။ မွန္ပါသည္၊ အကယ္၍ ကင္ဂ်ံဳအန္သာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေျပျပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဆုိပါက သူ႔အေနျဖင့္ ခရီးရွည္ႀကီးကုိေလွ်ာက္လွမ္းရဦးမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ဘတ္စကတ္ေဘာ ကစားသမားေဟာင္း ဒင္းနစ္ေရာ့ဒ္မန္းကုိ ေႏြးေထြးစြာ လက္ခံႀကဳိဆုိခဲ့ျခင္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အျငင္းပြားစရာမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေတာင္ကုိရီးယား သတင္းစာ တစ္