Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Op-Ed
Document Op-Ed

Snapshot of the item below:
Op-Ed

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ေမွ်ာ္တုိင္းနီးေစခ်င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေတြ႕ျမင္ရသည္ႏွင့္အမွ် သူ၏လုပ္ရပ္ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္း၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမွာလည္း (ICG မွ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ေပးအပ္ျခင္း) အခုိင္အမာရရွိခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခုတေလာ၌လည္း ႏုိင္ငံေရး အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း ဖယ္ဒရယ္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားမွ ယင္းအေရးအေပၚ ၎တို႔၏ ေလ့လာထားမႈမ်ားကို လာေရာက္ေဟာေျပာျခင္းမ်ိဳး ခပ္စိတ္စိတ္ေတြ႕ျမင္လာရသည္။ ယင္းသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံု၏ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အား ႐ုပ္လံုေပၚလာဖို႔ လိုအပ္သည့္ အစပ်ိဳးအေျခအေနမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္လုိလားသည့္ အရာ၊ ျပည္သူအားလံုး အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစမည့္အေရး။ သုိ႔ေသာ္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိသည္မွာ လိုတုိင္းတရႏုိင္သည့္ ပန္းခင္းလမ္းမဟုတ္၊ မာန္၊ အာဃာတတရားမ်ားကို အဆံုးအစြန္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ရမည့္ ရႏုိင္ခဲသည့္ ဆူးခင္းလမ္းျဖစ္သည္။ ဆူးခင္းလမ္း၏ ျပယုဂ္အပိုင္းအစအခ်ိဳ႕ကုိ ယခုတေလာ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔၏ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရွိႏိုင္သည္။ အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အစိုးရတပ္မွ တပ္အင္အားမ်ားတိုးခ်ဲ႕ၿပီး တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထိေတြ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို  အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အတိုင္းသာ အမွန္ျဖစ္ေနလွ်င္ သမၼတႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈၾကား၌ ကြာဟမႈရွိေနၿပီဟု ယူဆ၍ရႏုိင္သည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ရာ ေဒသတြင္ အပစ္အခတ္မ်ားရပ္စဲထားေသာ္ျငားလည္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိသည့္ ထိေတြ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ အပစ္ခတ္မ်ားရွိေနႏုိင္ျခင္းႏွင့္ တပ္စုမွဴးသည္ ၎၏တပ္စုကို ကာကြယ္ဖို႔ရန္ တာဝန္ရွိျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္တပ္၏ ပစ္ခတ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ပစ္ခတ္ရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၏ သံုးသပ္ေျပာဆုိမႈမွာလည္း အေလးထား စဥ္းစားစရာပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ မူႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈၾကားကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္သည့္ သမၼတအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့သြားႏုိင္သည့္အျပင္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ (တပ္မေတာ္၏ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈ အေပၚ)ကို သို႔ေလာ..သို႔ေလာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ သံသယပြား လာမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈမွာ ထိလြယ္ရွလြယ္ ရွိလွသည့္အတြက္ အမွားမခံသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို သတိႀကီးႀကီးကိုင္တြယ္မွသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္တုိင္းနီး၍လာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္ျဖစ္လာမည္ကို ယံုၾကည္ေစခ်င္သည္။


              

              

              


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေမရိကန္စဥ္းစားေနျခင္းသည္ မေစာလြန္းသေလာ

(26 April 2013 ရက္စဲြပါ Christian Science Monitor မွ Joseph J Schatz ေရးသားေသာ US Considers end to tariffs in Myanmar: too soon ? သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ျပင္ဆင္မည္

(Bernama News မွ 27 April 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar Union Election Commission to amend electoral laws, by laws” ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းအၿပီး မိတၳီလာကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေတာ့မည္

(The Nation မွ 28 April 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar city to be rehabilitated after sectarian rioting” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)


ျမန္မာထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ အေကာက္ခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေမရိကန္စဥ္းစားေနျခင္းသည္ မေစာလြန္းသေလာ

(26 April 2013 ရက္စဲြပါ Christian Science Monitor မွ Joseph J Schatz ေရးသားေသာ US Considers end to tariffs in Myanmar: too soon ? သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းအဓိက႐ုဏ္းမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ကိုင္တြယ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေဝဖန္ခံရၿပီး ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အၾကာတြင္ သမၼတ Barack Obama ၏ ကုန္သြယ္မႈညွိႏႈိင္းေရး အႀကီးအကဲ Demetrios Marantis သည္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိေစ်းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သတင္းစကားတစ္ခုေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္လွပတဲ့ ယြန္းထည္ေတြေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ အျခား ဒီကထြက္တဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ထုတ္ကုန္ေတြ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတြကို အေမရိကန္ေတြဝယ္လိမ့္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိတယ္” ဟု Marantis က အေမရိကန္စင္တာတြင္ ျမန္မာ ပရိသတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အေကာက္ခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိရာျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေမရိကန္၏ အံ့ၾသဖြယ္လ်င္ျမန္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား၏ ထင္ဟပ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္မေျပေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လက မိတၳီလာတြင္ျဖစ္ပြားေသာ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးတင္းမာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ား၏ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္စံုစမ္း ၾကည့္႐ႈမႈကို ခံေနရပါသည္။

ယခုအပတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးအရေအာင္ပြဲတစ္ခုရရွိခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ ပိတ္ပင္ထားမႈမွလဲြ၍ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ Human Rights Watch ကမူ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးတုန္းေအာင္ သတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ စြပ္စြဲထားပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သမၼတ Obama သြားေရာက္စဥ္က ေပးခဲ့ေသာႏိုင္ငံေရးအရ ကတိ ကဝတ္မ်ားကို အလံုးစံုပါဝင္ေသာ ဆက္ဆံေရးအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ သေဘာမတူမႈမ်ားလည္း ေရာျပြမ္းပါဝင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ နားလည္ေပးမႈမ်ားသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထိုးေဖာက္ရာတြင္ ခက္ခဲေသာႏုိင္ငံေရးအရ အေျခအေနမ်ားကို ျဖတ္သန္းရပါသည္။ ယခုအခါ Marantis သည္လည္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မူ အသစ္မ်ားအတြက္ ညွိႏႈိင္းလ်က္ရွိရာ အေမရိကန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေသာ အထီးက်န္ဘဝမွ ကမာၻ႕စီးပြားေရးတြင္ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာသည့္ သန္း (၆၀) ေသာ ႏိုင္ငံအား ၎တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသူအမ်ားစုကမူ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ဆုလဒ္မ်ားလ်င္ျမန္စြာ ေဖာေဖာသီသီေပးျခင္းမွာ ျမန္လြန္းေၾကာင္း၊ မ်ားလြန္းေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ထိုသို႔ေသာ ကုန္သြယ္ေရးအရ အခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီျခင္းသည္ အျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အားေပးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံအမတ္ ႀကီး Derek Mitchell က ျငင္းခ်က္ထုတ္ပါသည္။

“အမွန္တကယ္ေတာ့ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြ ျဖည့္ဆီးေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ားဟာ စီးပြားေရးအတြက္သာမက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လူမႈေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြပါပဲ” ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မည့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း၊ ယာယီ႐ုတ္သိမ္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ Burma ဟု ညႊန္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (ႏိုဝင္ဘာလကမူ Obama သည္ Burma ေရာ Myanmar ပါသံုးခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္ အစိုးရတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကမူ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ‘You’ ‘Your Country’ ဟု အဆင္မေျပစြာ သံုးႏႈန္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္)

အကယ္၍ အေမရိကန္သည္ GSP အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရးမ်ား ေပးခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစား (၅၀၀၀) ခန္႔ အေပၚ အေကာက္ခြန္မ်ားေလ်ာ့ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Marantis က ေျပာပါသည္။​ ၎သည္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းက Ron Kirk ႏုတ္ထြက္ သြားေသာ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ေခတၱ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

အေမရိကန္အစိုးရသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ေပးထားေသာ GSP အခြင့္အေရးမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ Marantis သည္ ကြန္ဂရက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံမွ ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းမ်ားေပၚထြက္လာမည့္အေရးကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကိစၥသည္ ၎ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအဆင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရာ၌ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာထုတ္ကုန္မ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္း၍ရေသာ အက်ိဳးအျမတ္သည္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္၍ရေသာ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ယွဥ္ပါက မ်ားစြာနည္းပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားပိုမိုလႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ စီးပြားေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ျမန္ဆန္လ်က္ရွိပါသည္။ အစိုးရသည္ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရး လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို စဥ္းစားလ်က္ရွိၿပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္မ်ားအတြက္လည္း ႏိုင္ငံျခားမွပါဝင္မႈကို စဥ္းစားလ်က္ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔တိုး၍လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ႕ လ်က္ရွိပါသည္။

“ပထဝီႏိုင္ငံေရးကလည္း အဓိကေနရာက ပါပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာရွမွာ လမ္းဆံုလမ္းခြေနရာမွာ ရွိေနျခင္း ကလည္း အေမရိကန္ကို ပတ္တနာျဖစ္လာေစဖို႔ ဆဲြေဆာင္ေနတဲ့အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Marantis က အေမရိကန္ စင္တာတြင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ျပင္ဆင္မည္

(Bernama News မွ 27 April 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar Union Election Commission to amend electoral laws, by laws” ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

Photo Credit by Hein Latt Aung

၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား လြတ္လပ္၊မွ်တ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေတာ့မည္ဟု တရားဝင္သတင္းမ်ားကို ကိုးကား၍ Xinhua က ထုတ္ျပန္သည္။

ေသာၾကာေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေ&