Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကုိ ယခု ေဖေဖာ္ဝါရီ ေနာက္ဆုံးရက္ သတၱပတ္တြင္ ေၾကညာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ စစ္အစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ား၏ သတင္းရပ္ကြက္မွ စုံစမ္း သိရွိရပါသည္။

အမည္ ထုတ္ေဖာ္ရန္ အႏၱရာယ္ ရွိေသာ သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခု၏ အဆုိအရ စစ္အာဏာရွင္ တုိ႔သည္ စစ္တပ္ကုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳလ်က္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားကုိ သာ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ျပဳမည္ဟု သိရပါသည္။

အဆိုပါ ပါတီမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံမည့္သူ အမ်ားစုမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ားကုိ အေျခခံေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ႒ာနဆုိင္ရာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

ထင္ရွားသည့္ အမတ္ေလာင္း (သုိ႔မဟုတ္) လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း (USDA) ဟု အမည္တြင္ေသာ စစ္အစုိးရ၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိထားေသာ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမွပင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

USDA သည္ လူအမ်ားအား မဝင္မေနရ ပုံစံျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ေစရန္ စည္းရုံး သိမ္းသြင္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း သန္း ၂၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု သိရ၏။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံထုတ္ အဆာဟီးရွင္ဘြန္း သတင္းစာ၏ အဆုိအရ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာလတြင္ က်င္းပဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း အတိအက် ေျပာ၍ မရႏုိင္ေသးေပ။

ျမန္မာ့အေရးကုိ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကမူ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ (၁၀-၁၀-၁၀) ကို ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တြက္ခ်က္ လုပ္ကုိင္ေလ့ ရွိေသာ စစ္အာဏာရွင္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ထုံးစံအတုိင္း ေအာင္အတိတ္၊ ေအာင္နိမိတ္ကုိ ယူ၍ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ လကုန္ပုိင္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကသာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးပါက ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလ မတုိင္မီ စည္းရုံး လႈံ႕ေဆာ္ခြင့္ ရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ရက္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္မည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အမွန္တကယ္ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ နီးကပ္ေနမည္ ဆုိပါက စစ္အစိုးရက ဖြဲ႕စည္း ေပးထားေသာ ပါတီကသာ အျခားေသာ ပါတီမ်ားထက္ စည္းရုံးေရးတြင္ ေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္သြား ႏုိင္သည္ဟုလည္း ဆန္းစစ္ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိပါသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ဒီႏွစ္အတြင္း စနစ္တက် လုပ္ေပးႏုိင္ေအာင္ အစီအစဥ္ေတြ ေရးဆြဲ ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး အေနနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္" ဟု ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္၊ လြတ္လပ္ေရးေန႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး အေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခုိင္မာစြာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿဗိတိသွ် ပညာရွင္ တစ္ေယာက္အား လက္ထပ္ခဲ့သူ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရရွိေပ။

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္းရုံးေရး ဆင္းရာတြင္ သူမ၏ မ်က္ႏွာကုိ ျပလုိက္ရုံျဖင့္ သူမ၏ ပါတီႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူ အားလုံးကို လႈ႔ံေဆာ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕တုိ႔က စစ္အစုိးရကုိ မည္သုိ႔ပင္ ေျပာဆုိ ေတာင္းဆုိေစကာမူ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ယခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ လႊတ္ေပးမည္ဟု ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္မွ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ မ်ားအား မၾကာေသးခင္ကပင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္း စုံစမ္း သိရွိရပါသည္။

ေဒၚစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။ ေလာေလာဆယ္ NLD ၏ အေျခအေနသည္ ေရႊဂုံတုိင္ ေၾကညာခ်က္ အေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ ရွိသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒအေပၚ ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးျခင္း၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းႏွင့္ စစ္အစုိးရ အေနျဖင့္ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး NLD က လႈပ္ရွားမည့္ သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ စစ္အစုိးရ၊ NLD ႏွင့္ အျခား အတုိက္အခံ ပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံး ပါဝင္ၿပီး ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းၾကရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား ဦးစားေပး ေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္ တုိက္တြန္းျခင္း မရွိေပ။

အခ်ိဳ႕ကမူ ေဒၚစုၾကည္ အပါအဝင္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္အစုိးရတုိ႔ ေတြ႕ဆုံကာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပါတီ မူဝါဒမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကရန္ တုိက္တြန္းၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ မည္သည့္ ကိစၥ တစ္စုံတစ္ရာကုိမွ် ယေန႔အထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

Simon Roughneen ၏ Election Announcement in February ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Bangkok Post, 5th February 2010

ထိုင္းႏိုင္ငံ တပ္ခ္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ကရင္ ဒုကၡသည္ (၁၆၁) ဦးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔မည့္ ထိုင္းစစ္တပ္၏ အစီအစဥ္ ရပ္ဆိုင္းေစေရး အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ဗဲ့ဂ်ာဂ်ီဝဲ့က ေတာင္းဆိုေပးရန္ အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက လိုလားေနပါသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအား ဇာတိေဒသသို႔ ျပန္ပို႔ပါက ၎တို႔အတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိလိမ့္မည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက ေစာဒက တက္ေနပါသည္။

ထိုင္းစစ္တပ္ကမူ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၎တို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္သာ အိမ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ခုခံ ေျပာၾကားပါသည္။

တပ္ခ္ ျပည္နယ္၊ ေဆာင္ရန္ ခ႐ိုင္မွ ကရင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ အိတ္ဖြင့္ ေပးစာကို ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕ (၄၀) ေက်ာ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ထံ ယမန္ေန႔က ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္ပို႔မည့္ အစီအစဥ္ကို ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၅) ရက္တြင္ စတင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၅) ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

တပ္ခ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ ၎တို႔၏ ဇာတိေျမသည္ နင္းမိုင္းမ်ား ျမႇဳပ္ထားေသာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

အနာဂါတ္တြင္ ျပန္ပို႔မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက ထိုင္းစစ္တပ္ကို ေတာင္းဆိုထားပါေသးသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက အဆိုပါ ျပန္ပို႔မည့္ အစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ရန္ ေဆာင္ရန္ခရိုင္ ရွိ အစိုးရ႐ံုးေရွ႕တြင္ ယေန႔ ခ်ီတက္ ဆႏၵျပၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္၍ ၎တုိ႔၏ ကၽြဲ ႏြားမ်ားကို သြားၾကည့္ေသာ ဒုကၡသည္ (၅) ဦးမွာ ယခင္ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ျမႇဳပ္ထားသည့္ မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ကရင္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းက ေျပာၾကားပါသည္။

ဇန္နဝါရီ (၁၈) ရက္က (၁၃) ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး ေျခေထာက္ျပတ္ သြားခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။

ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ား ေကာင္စီမွ ဆူရာေပါင္ ေထာင္ခ်ဥ္တပ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္ တတိယ အႀကီိးအကဲသည္ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီကို တိုင္ပင္ျခင္း မျပဳပဲ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပို႔ေရး အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ သားေကာင္မ်ား အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္ဟု ၎က မွန္းဆထားပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Newsnow.com, 5th February 2010

       ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ သူပုန္တုိ႔၏ စခန္းေပါင္း ၄၅ - ၅၀ ခန္႔ကို ေဖာ္ထုတ္ ရွင္းလင္းရန္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို အိႏၵိယက ေရးဆြဲေနပါသည္။

အဆုိပါ စခန္းမ်ားအနက္ (၃၀) ခန္႔မွာ အခိုင္အမာ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္၍ ULFA ၏ စခန္း (၃) ခု ပါဝင္ၿပီး စခန္း တစ္ခုလွ်င္ ULFA ေကဒါ (၁၅၀) မွ (၃၀၀) အထိ ေနထိုင္ႏိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။

          ယခင္လက ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု အစီအစဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ စခန္း အမ်ားစုကို နာဂါလန္ အမ်ဳိးသား ဆိုရွယ္လစ္ ေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား ျဖစ္ေသာ ကပ္ပလန္ႏွင့္ အီဆပ္မူဗား အဖြဲ႕မ်ားက ထူေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ UNLF ကဲ့သို႔ေသာ မဏိပူရီ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း နာဂါလန္ ျပည္နယ္ မန္းခ႐ိုင္ ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလို ႏွင့္ ေဟာင္က်ပ္ ေဒသမ်ားတြင္ မ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

ယခင္ႏွစ္က ULFA ဥကၠဌ အာရာဘင္ဒါ ရပ္ခ်္ခိုဝါႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ဒါကာ အစိုးရက ဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၾကားမွပင္ ULFA အပါအဝင္ သူပုန္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအတြင္း အေျခစိုက္ စခန္း ၄၅ မွ ၆၀ ခန္႔အထိ ထူေထာင္ထားၾကပါသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ စခန္းအမ်ားစုမွာ ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာၿပီ ျဖစ္၍ လူေနေက်းရြာမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူပုန္ (၄-၅) ဦး ရွိပါက သူပုန္စခန္းဟု သတ္မွတ္မည္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဒိုင္မာပူတြင္ ႐ံုးစိုက္သည့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး NK Singh က ေျပာၾကားပါသည္။

တပ္မဟာ (၃) ၏ ေငြရတု အခမ္းအနား မက်င္းပမီ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ NK Singh က ေရြးခ်ယ္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ မီဒီယာ သမားမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ နာဂါလန္၊ မဏိပူ၊ မီဇိုရမ္၊ ထရီပူရ ႏွင့္ မီဂါလာယာ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္မႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၄) ရက္ ၁၉၈၅ တြင္ တပ္မဟာ (၃) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းက စခန္းေတြကို ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းဖို႔ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ ညႇိႏႈိင္းမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တာတို႔၊ အစီအစဥ္ ဆြဲတာတို႔ လုပ္ေနတဲ့ အဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က မီးစိမ္းျပတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႕ေတြ ေစာင့္ေနတာပါ" ဟု Singh က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ နယ္စပ္တြင္ ပုန္းေအာင္းေနေသာ ULFA တပ္မွဴး ပါရတ္ဘာဂူး ႏွင့္ အျခား သူပုန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျခရာခံ ေထာက္လွမ္းရာမွ အေျခစိုက္ စခန္းမ်ား၏ စာရင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိမ်ား၏ အဆုိအရ ပါရတ္ဘာဂူးသည္ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား လြန္းျပန္ ကူးသန္းေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး အရွိန္ေလ်ာ့ေနသည့္ ULFA ၏ ဇက္ႀကိဳးကို ထိန္းရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုန္းေအာင္း၍ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေလ့ရွိသူ ဘာဂူးသည္ ခုိင္မာ အားေကာင္း ေနေသးသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း အာသံ ရဲအရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။ ဒက္ကားတြင္ တရား႐ံုးစစ္ေဆးမႈ ခံယူေနရသူ ULFA အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဂိုရတ္ဘာဂူး ေအလီယတ္စ္ ေအနပ္ခ်ီတား ၿပီးလွ်င္ အာဏာအရွိဆံုး ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ULFA ဥကၠဌ အာရာဘင္ဒါ ရပ္ခ်္ခိုဝါ ႏွင့္ လက္ေထာက္တပ္မွဴး ရာဂ်ဴးဘာဂူးတို႔သည္ ယခင္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ တိတ္တဆိတ္ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဝန္ႀကီး ဆာရွာဟာ ေခ်ာင္ဒူရီ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ခ်ီထရာဘြန္ ဟာဇာရီကာ တုိ႔မွာလည္း လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လေက်ာ္က အလားတူ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ အဖမ္းဆီးခံ ရပါသည္။ အျခား ဝါရင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေစာေစာပိုင္းကပင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာလည္း တာဝန္မွ ရပ္နားသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.