Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Irrawady News, 26 Dec 2009

          ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ကမ္းလြန္ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ျဖစ္ေသာ ေရႊသဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း၏ အဓိက ပင္မ လုပ္ကုိင္သူ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံမွ ေဒဝူး အင္တာေနရွင္နယ္ကုိ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ ေနပါသည္။

          ေဒဝူး၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသူမွာ ေတာင္ကုိရီးယား အစုိးရပုိင္ ဘ႑ေရးအဖဲြ႕ ျဖစ္ပါ သည္။

          အစုိးရက ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေဒဝူး အင္တာေနရွင္နယ္၏ ရွယ္ယာ ၆၈% မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၈၇ ဘီလ်ံခန္႔ တန္ဘုိး ရွိပါသည္။

          ကုိရီးယား အစုိးရက ၎ပိုင္ဆုိင္ေသာ ရွယ္ယာအမ်ားစုကုိ ၂၀၁၀ အေစာပုိင္းတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ႏုိင္ငံပုိင္ Korea Asset Management Corporation က ေျပာၾကား ပါသည္။

          အနည္းဆံုး ဓာတ္ေငြ႕ကုဗမီတာ ၂၀၀ ဘီလ်ံခန္႔ ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ ေရႊစီမံကိန္းရွိ ဓာတ္ေငြ႕သုိက္ ၂ ခုကုိ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေဒဝူး၏ ဦးေဆာင္ က႑ကုိ အထက္ပါ ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်မည့္ ကိစၥက မည္သုိ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာမည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ မသိႏုိင္ေသးပါ။

          ေဒးဝူးကမူ ယခု သီတင္းပတ္တြင္ မွတ္ခ်က္ မေပးေသးပါ။ ေတာင္ကုိရီးယား၏ အႀကီးဆံုး သံမဏိ လုပ္ငန္းရွင္ POSCO က ေဒဝူး၏ ရွယ္ယာမ်ားကုိ ဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္ ဟု ေတာင္ကုိရီးယား သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပပါသည္။

          ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ေဒဝူးက ေဒၚလာ ၁.၄ ဘီလ်ံ တန္ဘုိးရွိ ေရႊစီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထ႐ုိက္ လုပ္ငန္းကုိ ေတာင္ကုိရီးယား၏ ဟြန္ဒုိင္း အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းသုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

          အျပန္အလွန္ ရွယ္ယာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဟြန္ဒုိင္းႏွင့္ POSCO တုိ႔ ဆက္သြယ္မႈ ရွိလာ ပါလိမ့္မည္။

          ဟြန္ဒိုင္းႏွင့္ ျပင္သစ္ အင္ဂ်င္နီယာ ကုမၼဏီ ေဒၚရစ္စ္ တုိ႔သည္ တန္ခ်ိန္ ၄ ေသာင္းရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕တြင္း ပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ ပိုက္လုိင္းမ်ားႏွင့္ ေရႊစီမံကိန္း၏ ပုိ႔တာမင္နယ္တုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ တပ္ဆင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ ဓာတ္ေငြ႕ စတင္ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ ထားပါသည္။

          ထြက္ရွိလာေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အကုန္လံုးနီးပါးကုိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာ တူထားၿပီး ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္သန္း တည္ေဆာက္ေနေသာ ပုိက္လုိင္းမွတဆင့္ တင္ပုိ႔မည္ ျဖစ္သည္။

          ေရႊစီမံကိန္း၏ ရွယ္ယာ ၅၁%ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ေဒဝူးႏွင့္ ရွယ္ယာ ပါတနာမ်ားမွာ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ ေတာင္ကုိရီးယား အစုိးရပုိင္ Korea Gas ႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံပုိင္ ONGC တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Washington Post,26 Dec 2009

          စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္း ဆင္းရဲလွေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သံေခ်းတက္ေနေသာ သံဇကာ စည္း႐ုိး ပါးပါးေလးတစ္ခ်ပ္သာ ျခားသည့္ စီးပြားေရးႂကြယ္ဝေသာ တ႐ုတ္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ယူနန္ ျပည္နယ္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေလးသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း တားဆီး နိမ္နင္းေနၾကသည့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၏ ေရွ႕တန္း စစ္မ်က္ႏွာအသစ္ အျဖစ္ ေပၚထြက္လာပါသည္။

          ေန႔တစ္ေန႔ မကုန္ဆံုးမီ ညေန ေႏွာင္းပုိင္းမ်ားတြင္ ၆ ေပျမင့္ေသာ နယ္စပ္စည္း႐ုိးကုိ ကုိက္တစ္ရာခန္႔ အကြာမွ တ႐ုတ္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား မျမင္ေအာင္ ေက်ာ္တက္ေနေသာ လူမ်ားကုိ ပံုမွန္ ေတြ႕ရေလ့ရွိပါသည္။ ေန႔စားအလုပ္ရွာေဖြမည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ား၊ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္း ေသာ တ႐ုတ္ေစ်းမ်ားတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ လာေသာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကားတြင္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ အႏၱရာယ္က မေသးလွပါ။

          အတင္းအက်ပ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ေအာင္သြယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ၎တုိ႔ဆႏၵ အေလွ်ာက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဖက္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ယူေဆာင္သြားၾကပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ တ႐ုတ္ကုန္းတြင္းပုိင္း ေဒသမ်ားမွ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာမူ ဆန္႔က်င္ဘက္လားရာသုိ႔ ဦးတည္ထြက္ခြာၾကၿပီး အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသ လိင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။

          လူကုန္ကူးမႈ အေမွာင္ေလာက အေၾကာင္းကုိ အစုိးရ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပ ေထာက္ပံ့ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အႀကံေပးမ်ားက ေျပာျပရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ မူလျမစ္ဖ်ားခံရာ ႏုိင္ငံ၊ ခရီးလမ္းဆံုးႏုိင္ငံ၊ ခရီး တစ္ေထာက္နားရာႏုိင္ငံ စသည့္ က႑ အားလံုးတြင္ အက်ံဳးဝင္ ပတ္သက္ေနသည္ဟု ဆုိပါသည္။

          အခ်ဳိ႕ေသာ ယူနန္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း ရမည္ဟု ယူဆ ေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသူမွာ ဘီဂ်င္းရွိ United Nation's International Labour Office မွ နည္းပညာအႀကံေပးအႀကီးအကဲ Kathleen Speake ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသုိ႔ ျမန္မာမ်ား တဖဲြဖဲြ ဝင္လာလ်က္ရွိသည့္ ေမြးစားမည့္ ကေလးမ်ားအား ေမွာင္ခုိသြင္းလာျခင္းလား၊ လက္ထပ္မည့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ေမွာင္ခုိသြင္းလာျခင္းလား ဆုိသည္ကုိ မိမိတုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု သူမကဆုိ ပါသည္။

          တရားမဝင္ လူကုန္ကူးမႈ အတုိင္းအတာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ရရွိရန္ မလြယ္ကူပါ။ ဘီဂ်င္း အေျခစုိက္ ယူနီဆက္ UNICEF စီမံကိန္းအရာရွိ Kirsten Di Martino ၏ ေျပာ ၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လံုၿခံဳေရးဗ်ဴ႐ုိသည္ လူကုန္ကူး အမႈေပါင္း ၄၄၀၀၀ ခန္႔ကုိ စံုစမ္း စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလး တစ္သိန္းသံုးေသာင္းခန္႔ကုိ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ အဆုိပါ အေရအတြက္သည္ အဖ်ားအနား ေလာက္သာရွိသည္ဟု သူမကဆုိပါသည္။

          တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အလြန္ႀကီးလြန္းသည့္ နယ္ျခားေဒသမ်ားကလည္း အမ်ားႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာေတြကလည္း တၿပံဳႀကီး ရွိေနသည္ဟုလည္း သူမကေျပာပါသည္။

          ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ရာဇဝတ္ဂုိဏ္း ၂ ခုကုိ ၿဖိဳခဲြခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီး ၁၄ ဦးကို ယခုႏွစ္ဦး ပုိင္းတြင္ ကယ္တင္ခဲ့သည္ဟု အသစ္ဖဲြ႕စည္းလုိက္ေသာ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရးဆုိင္ရာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႕မွ မင္ရီလ်န္က ေျပာၾကားပါသည္။

ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းေနေသာ ေအာင္သြယ္ေတာင္လုပ္ငန္း

          ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ရြာမ်ားတြင္ ေအာင္သြယ္ေတာ္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား ရွိေနသည္။ ၎တုိ႔အနက္ တရားမဝင္ လူကုန္ကူးသူမ်ား ပါဝင္ေနသည္။ မည္သူက ေအာင္သြယ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၿပီး မည္သူက လူကုန္ကူးသမားမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ ခဲြျခား၍ေျပာရန္ မလြယ္ကူလွပါဟု သူမကဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။

          ဥပေဒအရ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ေဒသတြင္းရွိ ေအာင္သြယ္ေတာ္ လုပ္ငန္းသည္ တ႐ုတ္႐ုိးရာ ဓေလ့မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္၍ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား လက္ထပ္ရန္ ေငြေၾကးျဖင့္ အလဲအလွယ္ လုပ္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

          အဆုိပါ နယ္စပ္တြင္ ေအာင္သြယ္ေတာ္မ်ားအတြက္ အလုပ္ရွာေဖြရန္ မခက္လွပါ၊ ေရႊလီမွလာ ေသာ ေက်ာက္ခင္းလမ္းသည္ အေနာက္ဖက္သုိ႔ ဦးတည္လာၿပီး ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ ေရွးေဒအိရြာသားမ်ား ၏စပါးခင္းမ်ားကုိ အၿပိဳင္ ျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္ထားပါသည္။ မူဆယ္မွ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ ေအာင္သြယ္လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ အဆုိအရ သူမသည္ ယင္းလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ ၈ ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္၍ တ႐ုတ္ ဝယ္လက္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ား စံုတဲြ ၂၀ ခန္႔ကုိ ေအာင္ ျမင္စြာ ေအာင္သြယ္ ေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

          ဥပေဒအရ ၿငိစြန္းေနေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းေၾကာင့္ နာမည္ကုိ မထုတ္ေဖာ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ အထက္ပါ ေအာင္သြယ္ေတာ္အမ်ဳိးသမီး၏ အဆုိအရ ေဒသခံ တ႐ုတ္ မိန္းကေလး တစ္ဦး၏ တန္ဘုိးမွာ ယြမ္ ၅၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၇၃၀၀)ခန္႔ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ မိန္းကေလး တစ္ဦး၏ တန္ဖုိးမွာမူ ယြမ္ ၂၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၃၀၀၀)မွ်သာ ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaady, 26 Dec 2009

          ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္သန္း၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ ကမ္း႐ုိးတမ္းမွ တ႐ုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ တည္ေဆာက္မည့္ ကီလုိမီတာ ၈၀၀ ရွည္ေသာ ေရနံပုိက္လုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၀၀ ရာႏႈန္းျပည့္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြေရး လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း CNPC က ေျပာၾကားပါသည္။

          အဆုိပါ ပိုက္လုိင္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရက အာမခံရမည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ CNPC က ယခုသီတင္းပတ္၌ ၎၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

          ပုိက္လုိင္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ၎ေၾကျငာခ်က္က ဆုိလုိပံု ရပါသည္။

          အဆုိပါ ပုိက္လုိင္း တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ အဓမၼခုိင္းေစမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႕မ်ားက စုိးရိမ္ပူပန္ေနပါ သည္။

          ရခုိင္ျပည္နယ္ မေဒးကၽြန္း ေက်ာက္ျဖဴမွ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေရႊလီသုိ႔ ဆက္သြယ္မည့္ ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလ်ံ တန္ဖုိးရွိေသာ ပုိက္လုိင္းသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ား အနီးမွ ျဖတ္သန္း သြားမည္ျဖစ္သည္။

          အဆုိပါ ေရနံပုိက္လုိင္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရနံစိမ္း တန္ေပါင္း ၁၂ သန္း (သုိ႔) တေန႔လွ်င္ ေရနံစည္ေပါင္း ၂၄၀၀၀၀ ခန္႔ သယ္ပုိ႔ ေပးႏုိင္မည္ဟု Xinhua သတင္း ေအဂ်င္စီ၏ အဆုိအရ သိရပါ သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တ႐ုတ္ သတင္းမ်ားကမူ ထုိပမာဏထက္ မ်ားစြာ ပုိလိမ့္မည္ဟု ဆုိပါသည္။

          တ႐ုတ္တုိ႔သည္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အာဖရိကမွ လာေသာ ေရနံတင္သေဘၤာမ်ား ဆုိက္ကပ္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကုိ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ရွိၿပီး မလကၠာ ေရလက္ၾကားႏွင့္ စင္ကာပူကုိ ျဖတ္သန္း၍ အသံုးျပဳေနက် ေရလမ္းေၾကာင္းကုိ ေရေၾကာ ႐ႈံ႕ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

          ၿပီးခဲ့ေသာ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ေရနံပုိက္လုိင္း တည္ေဆာက္မည့္ မေဒးကၽြန္းေပၚမွ လယ္ယာမ်ား ကုိ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးပဲ ျမန္မာစစ္တပ္က သိမ္းယူခဲ့သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႕မ်ားက အစီရင္ခံခဲ့ပါ သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

          အိႏိၵယ-ျမန္မာ ၂ ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ကုိ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ကုလားတန္ျမစ္ကုိေရာက္ရွိမည့္ ေဒၚလာသန္း ၁၄၀ တန္ဘုိးရွိ အေဝးေျပးလမ္းကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံက ၎၏အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ ေဖာက္လုပ္ေနပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံကမ္း႐ုိးတန္း စစ္ေတြသုိ႔ စုန္ဆင္းသြားေသာ ကုလားတန္ျမစ္၏ ကီလုိမီတာ ၂၀၀ ရွည္ေသာ ေရေၾကာင္းလမ္းကုိ တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ တန္ ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအား သီးျခားေဆာင္ရြက္ရန္ အိႏိၵယက ေဆြးေဆြးညႇိႏႈိင္းေနပါသည္။

          ယခုတည္ေဆာက္ေနေသာ ကီလုိမီတာ ၁၀၀ ရွည္သည့္ အေဝးေျပး လမ္းသစ္သည္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ မီဇုိ ရမ္ျပည္နယ္ကုိ ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာင္ ကမ္းေျခသုိ႔ ဆက္သြယ္မည့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္း ေၾကာင္းအတြက္ အိႏိၵယႏုိင္ငံက တြန္းအားေပးလ်က္ရွိၿပီး အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ေဒသႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ တုိ႔ၾကားတြင္ ကုန္သြယ္မႈ တုိးတက္လာေစမည့္ အေျခခံတူညီမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

          အိႏိၵယ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားက ယုိယြင္းေနေသာ စစ္ေတြ ဆိပ္ကမ္းကုိလည္း ျပဳျပင္မြန္းမံရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကပါသည္။

          မီဇုိရမ္ႏွင့္ စစ္ေတြအၾကား ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ ဖြင့္လွစ္လုိက္သည္ႏွင့္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ တန္ဘုိးရွိေသာ ကုန္သြယ္ေရး အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ခ်က္ျခင္း ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးလိမ့္မည)