Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္မည့္ အေဝးေျပးလမ္း ADB ကူညီမည္

(10 June 2013 ရက္စြဲပါ The Economic Times မွ Yashodhara Dasgupta ေရးသားေသာ ADB to fund NE-Myanmar Linking highway project ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ေႏြဦးကာလ ျမဴထခ်ိန္တြင္ အသီးအပြင့္မ်ား အေျခအေနေကာင္းပံုရ

(Express News မွ 10 June 2013 ရက္စြဲပါ “Growth looks good in Burmese Spring”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အိႏၵိယအေျခစိုက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအား ျမန္မာ ပ်ံသန္းခြင့္ျပဳ

(The Gulf Today မွ 10 June 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar allows India-based carriers to operate flights”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာ့ တယ္လီကြန္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္မည္

(Bangkok Post မွ 8 June 2013 ရက္စြဲပါ Telecom reform ahead for Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)


အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္မည့္ အေဝးေျပးလမ္း ADB ကူညီမည္

(10 June 2013 ရက္စြဲပါ The Economic Times မွ Yashodhara Dasgupta ေရးသားေသာ ADB to fund NE-Myanmar Linking highway project ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဆက္သြယ္သည့္ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီး စီမံကိန္းကို ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္ အသင့္ရွိေနပါသည္။ Agartala ၊ Silchar ၊ အင္ဖာ၊ မုိေရး ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဆက္သြယ္ေပးမည့္ အဆိုျပဳထားသည့္ ကြန္ရက္သည္ အိႏၵိယ၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္ဝါဒႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး၊ တရုတ္၏ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးလာမႈအေပၚ ကန္႔သတ္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာ အေရြ႕၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး Anand Sharma သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သံုးရက္တာခရီးစဥ္အတြင္း အဆိုပါ အေဝးေျပးလမ္းစီမံကိန္းကို အေရးပါသည္ဟု ရႈျမင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၅ တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရး ေဒၚလာ (၃) ဘီလီယမ္ ေရာက္ ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈသည္ ေဒၚလာ ၁.၈၇ ဘီလီ ယမ္ ရွိခဲ့ပါသည္။ လမ္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ မၾကာခင္ မဏိပူရရွိ မိုေရးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ ဘတ္စ္ကားေျပးဆဲြမႈ စတင္ ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လြယ္ကူေစရန္ စုစည္းထားေသာ စစ္ေဆးေရး စခန္းတစ္ခုကို မိုေရး တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရနံသဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ အထည္အလိပ္က႑တို႔တြင္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ စိတ္ဝင္စား ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္ပေရးရာဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ျမန္မာဖက္ျခမ္းမွ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးတြင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ကူညီရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိေၾကာင္း အေျခအေနကို သိရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ADB မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီက မဏိပူရသို႔ သြားေရာက္ၿပီး နည္းပညာဆိုင္ရာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး၊ လမ္းဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အႀကိဳအကူအညီေပးေရး စာခၽြန္လႊာကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ လမ္းဝန္ႀကီးဌာန သည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အျခားနည္းပညာဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး၊ ထို႔ေနာက္မွ စီမံကိန္းကို အတည္ျပဳကာ စီးပြားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (DEA) သို႔ ဆက္လက္တင္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အေနနဲ႔ ဒီေဒသဟာ ေတာင္ထူတပ္တဲ့ ဧရိယာျဖစ္လို႔ လမ္းက ဟန္ခ်က္ညီ မညီ စဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။” ဟု ဆိုပါသည္။

“သူတို႔ကေတာ့ ေလးလမ္းသြား လမ္းမႀကီးအျဖစ္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ဖို႔ စိတ္ဝင္စားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကားအသြားအလာကို ၾကည့္ၿပီးမွ ဒီေဒသမွ ဘယ္လိုလမ္းမ်ိဳးနဲ႔ သင့္ေတာ္မလဲဆိုတာ စဥ္စားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။” ဟု လမ္းဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

“ဒီလမ္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေတာင္းဆိုၿပီးရင္ ေဆြးေႏြးမႈဆက္လုပ္ပါမယ္” ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာပါသည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး P Chidambaram က အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ အတြက္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘတ္ဂ်တ္လ်ာထားမႈ တင္ျပခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံစံုဘဏ္မ်ားထံမွ အကူအညီမ်ား ရွာေဖြခဲ့ပါသည္။ “ႏိုင္ငံစံုဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ ေတြဟာ ေဒသတြင္းဆက္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို အကူအညီေပးဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ ၾကပါတယ္။ အေရွ႕ေမွ်ာ္ မူဝါဒနဲ႔ အေရွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ကမာၻ႕ဘဏ္နဲ႔ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ဘဏ္တို႔က အကူအညီရဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားသည္ အိႏၵိယအတြက္သာမက ပို၍ဆင္းရဲေသာ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ တန္ျပန္ထိန္းညွိရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အေရးပါေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။

“တရုတ္ကေတာ့အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ေနရာတကာပါပဲ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမေပါက္တဲ့ အခ်က္က တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြက တရုတ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈသိပ္မရွိၾကဘူး။ အိႏၵိယက ပိုမိုအေရးပါတဲ့က႑က ပါဝင္လာမလားလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ၾကပါတယ္။” ဟု ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ သုေတသနႏွင့္ အခ်က္အလက္စနစ္ (RIS) မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ Biswajit Dhar က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အိႏိၵယသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကီလုိ (၁၆၀) ရွည္ေသာ တမူး-ကေလး-ဝ- ကေလးၿမိဳ႕ ကားလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ ျခင္းတြင္ အကူအညီေပးရန္ အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္။ စစ္ေတြမွ မီဇိုရမ္ထိ ျမစ္တြင္းသြားေရေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းမ်ား အပါအဝင္ ကုလားတန္ ဘက္စံုသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ ကီလို (၁၃၆၀) ရွည္လ်ားေသာ သံုးႏုိင္ငံ အေဝးေျပးလမ္းမစီမံခ်က္တြင္ မိုေရး (မဏိပူရ) မွ မဲေဆာက္ (ထိုင္းႏုိင္ငံ) သို႔ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို ေဖာက္လုပ္ေနပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အိႏိၵယ၏ ကုန္းတြင္းပိတ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသအတြက္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း သက္ေသျပလိမ့္မည္ဟု ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး Anand Sharma ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


ေႏြဦးကာလ ျမဴထခ်ိန္တြင္ အသီးအပြင့္မ်ား အေျခအေနေကာင္းပံုရ

(Express News မွ 10 June 2013 ရက္စြဲပါ “Growth looks good in Burmese Spring”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ့ေႏြဦး၏ အားသာခ်က္ကို ဖမ္းဆုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ၏ အစီအစဥ္မ်ား ယခုအခါ အမွန္တကယ္ အသက္ဝင္လာၿပီျဖစ္သည္။

Myanmar investment International သည္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႕ အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ စတင္ခ်ိန္တြင္ ေပါင္စတာလင္ ၆.၄ သန္းသို႕ တိုးျမႇင့္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိသည္။

Allenby Capital လုပ္ငန္းက အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူထားေသာ ယင္းကုမၸဏီကို ဂရန္႕သြန္တန္က အၾကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအလြန္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္၊ ထိုႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ MIT ကုမၸဏီက စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေႏြဦးဟု အမည္တြင္ေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈ Sanction မ်ားကို အီးယူႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် တို႕က ရုတ္သိမ္းေပးေနၾကၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးလွ်က္ရွိသည္။

Myanmar Investment ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း၊ လက္လီအေရာင္းလုပ္ငန္း၊ တယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ သဘာဝသယံဇာတ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကို ပစ္မွတ္ ထား ဦးတည္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

Myanmar Investment International ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႕အဆင့္ကို ကိုယ္စားျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီကို ယခင္ Far East Banking ဥကၠ႒ေဟာင္း ဝီလီယံႏိုက္က ဦးေဆာင္သြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားကို အမွီလိုက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္ ကာလတြင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္သည္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

လူဦးေရ သန္း ၆၀ တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲႏိုင္ေသာ၊ လူ ၁၀၀ လွ်င္ တစ္ဦးသာ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုး ႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပြင့္လန္းလာေတာ့မည့္ ေစ်းကြက္သစ္အတြက္ Unilever ႏွင့္ Coca Cola အစရွိေသာ ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ားက စက္ရံုသစ္မ်ားပင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ လူဦးေရ၊ စိုက္ပ်ိဴးေျမ၊ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ သယံဇာတႏွင့္ ခရီးသြား တိုးရစ္ဇင္လုပ္ငန္းတို႔ ေၾကာင့္ ၾကြယ္ဝေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္လာေတာ့မည္ဟု Unilerer ကုမၸဏီက ယံုၾကည္ေနသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီသို႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေနမႈသည္ ယိုင္နဲ႕နဲ႕ျဖစ္ေနဆဲဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက သတိေပးေနၾကသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ လက္နက္ႏွင့္အာဏာ အားကိုးျဖင့္ ဗိုလ္က် စိုးမိုးျခင္း၊ အဂတိလိုက္စား ျခင္းတို႔သည္ သိကၡာမဲ့၍ ရွက္စရာေကာင္းေၾကာင္း ျမန္မာတို႕နားလည္သြားေသာ တစ္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုးတကေျပာင္းလဲ သြားလိမ့္မည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္မ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။


အိႏၵိယအေျခစိုက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအား ျမန္မာ ပ်ံသန္းခြင့္ျပဳ

(The Gulf Today မွ 10 June 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar allows India-based carriers to operate flights”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံက အိႏၵိယအေျခစိုက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးကာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေလေၾကာင္းခရီး ဆက္သြယ္မႈကို လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ အိႏၵိယေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား စတင္ပ်ံသန္းႏိုင္ေတာ့ မည္ဟု သိရွိရသည္။

“ဟုတ္ပါတယ္။ အဓိကလိုက္ေလ်ာမႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္း လြတ္လပ္မႈဆိုင္ရာ fifth freedom rights ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ အိႏၵိယေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ ရရွိသြားပါၿပီ”ဟု အိႏၵိယကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး အာနန္ရွားမား က ေျပာၾကားသည္။

Fifth freedom rights ဆိုသည္မွာ ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ မိခင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ပ်ံသန္းေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ပါ အခေၾကးေငြျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ခရီးစဥ္ကိုသာမကပဲ အျခားႏိုင္ငံ မ်ားသို႕ ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းေျပးဆြဲခြင့္ ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာအၾကား တိုက္ရိုက္ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ မရွိေသးေပ။ အိႏၵိယ ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလိုင္း Spice Jet က ေဒလီ - ဒကၠား ခရီးစဥ္ကို ရန္ကုန္သို႕ ဆက္လက္ပ်ံသန္းရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

“Fifth Freedom rights အရ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို ပ်ံသန္းဖို႕ Spice Jet ေလေၾကာင္းက ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႕ ေစာင့္ဆိုင္းေနပါတယ္”ဟု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။


ျမန္မာ့ တယ္လီကြန္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္မည္

(Bangkok Post မွ 8 June 2013 ရက္စြဲပါ Telecom reform ahead for Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရး အခန္းက႑ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈက စြန္႔ဦးတည္ထြင္သူမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာေအာင္ ဖန္တီးေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အျပဳသေဘာ ႐ႈျမင္လ်က္ရွိၾကသည္။

Bharti Enterprise Ltd ၏ ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Sunil Bharti Mittal က ျမန္မာအစိုးရသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာစြမ္းအားကုိ အသုံးျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ထားရာ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ေကာင္းေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းကုိ စတင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

"အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မုိဘုိင္းလ္ ဘဏ္စာရင္း၊ မုိဘုိင္းလ္ပညာေရး စတာေတြကုိ ရရွိႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အေျခအေနထဲမွာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က အေရွ႕အာရွ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖုိရမ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တယ္လီဖုန္းေျပာဆုိခမွာ တစ္မိနစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ၆ ဆင့္ခန္