Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၅.၁၂.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း (၂)

  1. ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေနာက္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္

(VOA News မွ 14 Dec 2011 ရက္စြဲပါ “Burmese Refugees Hopeful After Reforms” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. အိႏၵိယေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း က်ေသာ္လည္း ၉% အထက္တြင္ရွိေနဆဲ

(14 Dec 2011 ရက္စြဲပါ BBC News မွ India’s inflation rate falls but remains above 9% ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

*******************************************************************************************

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေနာက္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္

(VOA News မွ 14 Dec 2011 ရက္စြဲပါ “Burmese Refugees Hopeful After Reforms” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

               ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္တို႔အၾကား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္ဟု ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကူညီေရးအုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

               သို႔ေသာ္ ဒုကၡသည္အမ်ားစု အိမ္အျပန္ခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ျပႆနာမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနေသးသည္ဟု ကယ္ဆယ္ေရး အုပ္စုမ်ားက သတိေပးေျပာၾကားသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔အထိ ေနထိုင္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာတပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ား အၾကားမွ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆင္းရဲငတ္မြတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာၾကေသာ လူသစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

               သို႔ေသာ္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ လတ္တေလာႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ႀကီးထြားလာျခင္းတို႔က ဒုကၡသည္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။

               “ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာမရွိခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ” ဟု ေျပာၾကားေသာ မဲေဆာက္မွ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေရာဘတ္ေထြးက “ဟီလာရီကလင္တန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ အျပဳသေဘာ႐ႈျမင္မႈမ်ား သိသိသာသာမ်ားျပားလာခဲ့သည္” ဟု ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

               “ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအေျခအေနကို ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ေနတုန္းပါ။ ဟီလာရီကလင္တန္ေတာင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားခဲ့တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း သြားရမွာေပါ့။ ဒုကၡသည္ အရပ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ အစိုးရက ျပန္လည္ျပဳျပင္လို႔ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီဆိုရင္ လူတိုင္းကဇာတိေျမကို ျပန္ခ်င္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။” ဟု ယင္းကေျပာၾကားသည္။

               ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ၇ ခုတြင္ အေရအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဒုကၡသည္ အသိုင္းအဝိုင္းကို လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသလို ဘန္ေကာက္ကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ဆင္ေျခဖံုးအနီးတဝိုက္ စက္႐ံုမ်ားတြင္လည္း သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

               ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လက္ရွိတိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားႏွင့္ အိမ္ျပန္ႏိုင္မည့္အလားအလာတို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကသည္ ဟု ေျပာၾကားသူမွာ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွမယ္ေတာ္ေဆးခန္း ဦးေဆာင္သူ စင္သီယာေမာင္ျဖစ္သည္။

               “အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္မႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ စတာေတြကို ခံစားခဲ့ၾကရတဲ့ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္းေတြ (သို႔) ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ အခုေတာ့ တကယ္ကိုစိတ္လႈပ္ရွားေနၾကပါတယ္။ လူတိုင္းက သူတို႔ရဲ႕အိမ္ကို ေဘးကင္းရန္ကင္း ျပန္ခ်င္ၾကတယ္။ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ၊ သိကၡာရွိရွိေပါ့ရွင္” ဟု သူမက ဆိုသည္။

               သို႔ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္ ကူညီမႈအဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၏ မၾကာေသးမီက အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားမွာ တိုက္ပြဲမ်ား ၾကာျမင့္စြာျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ယုိယြင္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

               ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ Refugees International မွ Lynn Yoshikawa က အဆိုပါစစ္ပြဲ၏ဆိုးေမြမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ျပန္မည့္ကိစၥမွာ ေဆြးေႏြးမႈမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္လာေသာ္လည္း ေဘးကင္းရန္ကင္းရွင္းစြာ ျပန္ႏိုင္မည့္အခ်ိန္ကို ေသခ်ာမေျပာႏိုင္ေသးပါ ဟု သူမက ဆိုသည္။

               “ဒီကိစၥကို စတင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီဆိုေတာ့ သိပ္ကိုေကာင္းတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံထဲက ဒုကၡသည္ေတြ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပိုင္းကို ျပန္ႏိုင္ဖို႔အလားအလာကေတာ့ အလွမ္းေဝးေနတုန္းပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို အသာထားၿပီး အဲဒီကေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြရဲ႕ အတိုင္းအတာကို ေျပာမယ္ ဆိုရင္ မယံုႏိုင္စရာပါပဲ။ ဒီမိုင္းေတြ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ျမႇဳပ္ထားတယ္ဆိုတာကို ဘယ္သူမွ တကယ္မသိႏိုင္ပါဘူး” ဟု သူမကေျပာၾကားသည္။

               Yoshikawa က ဆက္လက္၍ “ရန္ကုန္မွ အရပ္ဖက္အသိုင္းအဝိုင္း၏ အေကာင္းျမင္လာမႈႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္မွ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ လက္ေတြ႕အမွန္တရားတို႔အၾကားတြင္ ႀကီးႀကီးမားမား အခ်ိန္အဆက္ ကြာဟေနဆဲျဖစ္သည္” ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

************************************************************************************************

အိႏၵိယေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း က်ေသာ္လည္း ၉% အထက္တြင္ရွိေနဆဲ

(14 Dec 2011 ရက္စြဲပါ BBC News မွ India’s inflation rate falls but remains above 9% ကိုဘာသာျပန္သည္)

အိႏၵိယ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးေသာ္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။

လက္ကားေရာင္းခ်မႈ ေစ်းႏႈန္းညႊန္းကိန္းမ်ားအရ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ၉.၇% တက္ခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ၉.၁% က်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းတက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွာ ႐ူပီးေငြေစ်းက်ျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္မ်ားေစ်းႀကီးလာမႈ ျဖစ္သည္။ ႐ူပီး၏ ေဒၚလာေငြႏွင့္ လဲလွယ္မႈႏႈန္းမွာ ဗုဒၶပာူးေန႔က စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့ရာ ဇူလိုင္လမွစ၍ ၁.၈%ေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမွာ ယခင္လက ၁၄.၈% ရွိခဲ့ရာမွ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ၁၅.၅% ရွိခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ေဖာင္းပြမႈမွာလည္း ၇.၆%မွ ၁.၇ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တက္ခဲ့ရာ အလုပ္သမားလစာမ်ား တက္လာျခင္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းစရိတ္ ပိုမိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို လက္ကားေစ်းႏႈန္းညႊန္းကိန္းျဖင့္ တိုင္းတာရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၂ လအတြင္း လ(၂၀) ခန္႔မွာ ၉% အထက္တြင္ ရွိသည္။

အာရွ၏ တတိယအႀကီးဆံုးစီးပြားေရးျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးအားနည္းမႈရွိခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုလည္း တိုက္ဖ်က္လ်က္ ရွိသည္။ စက္မႈထုတ္လုပ္မႈသည္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ကထက္ ၅.၁% က်ံဳ႕ဝင္သြားခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ပထမအႀကိမ္ က်ဆင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး Pranab Mukherjee ကေျပာၾကားရာတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းမည့္အစား စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ပာု ဆိုသည္။

“ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက အဆက္မျပတ္ျမင့္ေနေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကတည္းက အဓိကစိတ္ပူရတဲ့ မူဝါဒတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္၊ အခုေတာ့ စၿပီးသက္သာေနပါၿပီ” ပာု ၎ကေျပာသည္။

အိႏၵိယဗပာိုဘဏ္က ၂၀၁၀ မတ္လက စ၍ ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္မႈကို ထိန္းႏိုင္ရန္ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို (၁၃)ႀကိမ္ ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တိုးတက္မႈႏႈန္း အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ငွားရမ္းမႈစရိတ္မ်ားမတိုးရန္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။

***********************************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၅.၁၂.၂ဝ၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အသြင္းကူးေျပာင္းေရးအခ်ိဳးအေကြ႕

***************************************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အသြင္းကူးေျပာင္းေရးအခ်ိဳးအေကြ႕

အာဏာပိုင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ အသြင္းကူးေျပာင္းလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ အခ်ိဳးအေကြ႕မ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္ႏွင့္အမွ် ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္းငွာစြမ္းႏုိင္သည့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ႏုိင္ေသာ အေျပာင္းအလဲ မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ အာဏာပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ျဖစ္တန္ရာေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအလားအလာမ်ားကို ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္း၍ မရႏုိင္ပါ။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေဘာင္သြင္းထားသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (Institution alized democratic regime) ကို ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက်င္းပ၍ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ပါတီအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္သြားၾကေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔မွာ အနည္းစုသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ အင္အားအႀကီးဆံုးပါတီမွာ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ျဖစ္သည့္အတြက္ (one-party dominated system) ျဖစ္သည္ ဟူ၍ပင္ ဆို၍ရႏုိင္ပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ (Liberal democracy) စနစ္မဟုတ္ဘဲ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ (restricted democracy) ပင္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ စစ္တပ္အစိုးရမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလူတန္းစားမွ လူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ယခု ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီဝင္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ အစိုးရသစ္၏ အဆင့္ျမင့္ဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးမ်ားကို ျပန္လည္ရယူထားျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မူေျပာင္းေသာ္လည္း လူေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳး ပင္ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ အဖြင့္ က်ားကြက္ကို ဖြင့္လိုက္သည့္ ကစားသမားမွာယခင္ အာဏာပိုင္စနစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလူတန္းစား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အကူးအေျပာင္းပံုသ႑န္မွာေအာက္မွ အထက္သို႔ တြန္းတိုက္ေျပာင္းလဲသည့္ လမ္းေၾကာင္းထက္ (bottom-up method) ထက္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ အစီအစဥ္ခ်ေျပာင္းလဲသည့္ လမ္းေၾကာင္း (Top-down method) ျဖစ္ေနသည္။

အာဏာပို္င္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာအသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါကအမ်ိဳးသားအဆင့္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းထားႏုိင္ျခင္း၊ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကို ပင္မေရစီေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ေရးသားခြင့္စသည့္ ႏုိင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို တစ္ဆင့္ျခင္း ေျဖေလ်ာ့ေပးႏုိင္ျခင္း အစရွိ သည္တို႔ကို အခ်ိန္ကိုက္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေပးအပ္သြားႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ထိုအတြက္ေၾကာင့္ လူမႈေရးတင္းမာမႈမ်ား အစြန္း ေရာက္ေအာင္ ျဖစ္ ပြားမသြားေစဘဲ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၊ ခ်ီလီ၊ မကၠဆီကို၊ တိုင္ဝမ္အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ တစ္ပါတီႀကီးစိုးသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ (မကၠဆီကိုႏွင့္ တိုင္ဝမ္)၊ တပ္မေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အာဏာပိုင္စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးမွ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆီသို႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကူးေျပာင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ တနည္း ဆိုရလွ်င္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားက်င့္သံုးခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ အာဏာပိုင္စနစ္ဟု ဆုိ၍ရႏိုင္ေသာ္လည္း အာဏာခြဲေဝမႈႏွင့္ စီးပြားေရးရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားကသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ျခယ္လွယ္ထားႏုိင္ျခင္း မရွ)