Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

VOA News, 13th October 2010

မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးကို ဦးတည္ အေထာက္အကူ ျပဳေၾကာင္း အာမခံရန္ ျမန္မာအစုိုးရကို အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ၎၏ လူ႔အခြင့္အေရး ညႇင္းပန္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ အျငင္းပြားေနျခင္းကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆူရင္ပစ္ဆူဝမ္က ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

ကမာၻတြင္ BURMA ဟုသာ သိၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၁၉၉၇ တြင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားက အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သကၤာမကင္းဖြယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕အတြင္းမွာပင္ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလး႐ွား၊ စကာၤပူ စေသာ ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕က စစ္အစိုးရအား ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစရန္ ဖိအားေပးခဲ့ၾကျခင္းကို အျခား အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လာအိုႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားက သေဘာ မတူခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွင္တံျဖင့္ တို႔ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ အခြင့္အေရးကို ကမ္းလွမ္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာက ပစ္ပယ္ထားမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆူရင္ပစ္ဆူဝမ္က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အာဆီယံ အဖြဲ႕အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ဆက္ဆံရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိစၥက အဓိက ျပႆနာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီကိစၥ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနာက္မွာ ႐ွိေနတာကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျမင္ခ်င္တာပါ။ တစ္ခုထဲေသာ လုပ္စရာ နည္းလမ္းကေတာ့ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲက အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္ ဆိုတာကို ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲ ႐ွိပါတယ္" ဟု ဆူရင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျမန္မာ အမ်ားစုက တရားဝင္အျဖစ္ လက္ခံရန္ လုိအပ္သည္ဟုလည္း ဆူရင္က ဘန္ေကာက္၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားကမူ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆက္လက္ ခိုင္ၿမဲေစရန္ ရည္႐ြယ္ ျပဳလုပ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတုဟု ေခၚေခၚ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ေလးပံု တစ္ပံုကို တပ္မေတာ္အတြက္ သီးသန္႔ ႀကိဳတင္ ဖယ္ထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

တင္းၾကပ္လြန္းေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကလည္း အဓိက အတိုက္အခံ အုပ္စု NLD ပါတီ အပါအဝင္ အျခား အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏုိင္ေအာင္ ရည္႐ြယ္ တားဆီးထားသည္။ ၎ဥပေဒမ်ားအရ အထိန္းသိမ္းခံ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အက်ဥ္း က်ခံေနရေသာ ပါတီဝင္ မ်ားစြာကို ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ရမည္ ျဖစ္ရာ၊ NLD က ထိုသို႔ မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း အစိုးရက အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား လက္ေအာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားစြာတြင္ အစိုးရက မဲ႐ုံမ်ား ထား႐ွိမည္ မဟုတ္ပါ။

ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက လက္ခံႏိုင္မည့္ အစိုးရမ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ေပးရန္သာ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ဆူရင္က ပြင့္လင္းစြာ ေျပာၾကားသည္။

"အခုေတာ့ ရက္အတိအက် သတ္မွတ္လိုက္ၿပီ ဆိုေတာ့ လူတိုင္းက စိတ္သက္သာသြားတဲ့ ခံစားမႈနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီ။ ခုေတာ့ လာပါၿပီဗ်ာ။ တကယ္ပါ၊ အတိအက်ပါ" ဟု ၎က ဟာသ စြက္ကာ ေျပာဆိုသည္။ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကို လက္ခံႏိုင္လိမ့္မယ္၊ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္လိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ အသိအမွတ္ ျပဳႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေတြ အားလံုးဟာ မွန္းဆခ်က္ေတြပါ။ တကယ့္ ရလဒ္ကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္႐ုံပဲ ႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဆီယံနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းၾကားမွာ ဆူးတစ္ေခ်ာင္းလို ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥကို ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆံုးသတ္ ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္" ဟု ဆူရင္က ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံမ်ားစြာက ျမန္မာ အစိုးရအေပၚ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားၾကျခင္းမွာ မိမိျပည္သူမ်ားကို ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းသည့္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ စက္ဆုပ္ဖြယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေအာင္ တြန္းအားေပးရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပ သမဂၢႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားစြာက အာဆီယံကို ကာလ႐ွည္ၾကာ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္သာ ႐ွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးထားၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ဆက္လက္ ပိတ္ပင္ တားဆီးထားကာ အဓမၼ ခိုင္းေစေသာ လုပ္သားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို တားျမစ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လ်က္ ႐ွိသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Associated Press, 13th October 2010

ျပည္ေထာင္စု အရံ ေငြေၾကး အဖြဲ႕က လာမည့္လတြင္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိမ့္မည္ ဟု မွန္းဆမႈမ်ား ႀကီးထြားေနသည့္ ၾကားမွ ၾကာသပေတးေန႔က တိုက်ိဳတြင္ ယန္းေငြႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေဒၚလာ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။

တိုက်ိဳ ကုန္သြယ္ေရး ေလာကတြင္ ၾကာသပေတးေန႔ အေစာပိုင္းက တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၈၁.၂၃ ယန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ "ျပည္ေထာင္စု ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕" က ႏို၀င္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးစာခ်ဳပ္ ၀ယ္ယူမႈ အစီအစဥ္ကို ျပဌာန္းလိမ့္မည္ဟု ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက မွန္းဆ ေလာင္းေၾကး ထပ္ေနမႈေၾကာင့္ ေဒၚလာအေပၚ ဖိအားမ်ားစြာ က်ေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးစာခ်ဳပ္ ၀ယ္ယူမႈသည္ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ အျမတ္မ်ား နိမ့္က်လာသည့္တိုင္ တြန္းအားေပး ေမာင္းႏွင္ဖြယ္ ရွိေနၿပီး ေဒၚလာ ေရာင္းခ်မႈကို အားေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ယန္းေငြ တန္ဖိုး တက္ေနျခင္းကို တိုက်ိဳက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဂ်ပန္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးက အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးလ်က္ ရွိသည္။ ယန္းေငြ တန္ဖိုး မာေနမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္သို႔ ျပန္ပို႔သည့္ အျမတ္ေငြ ပမာဏ က်ဆင္းကာ ဂ်ပန္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ထိခိုက္ နစ္နာေစျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယန္းေငြ တန္ဖိုး ခ်ရန္အတြက္ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဂ်ပန္က စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ေငြေၾကး ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ယန္းေငြ ၂.၁၂ ထရီလီယံ သံုးစြဲခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ကနဦးတြင္ အလုပ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတိုင္း ယန္းေငြတန္ဖိုး က်သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သက္ေရာက္မႈ အခ်ိန္ တိုေတာင္းခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

CNN, 12th October 2010

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားအေပၚ စစ္ေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မရွိေၾကာင္း အာဆီယံ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဖိုရမ္တြင္ တ႐ုတ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး Robert Gates သည္ ဗီယက္နမ္တြင္ က်င္းပေသာ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ အဂၤါေန႔က နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ရန္လိုမႈမ်ားကို အနည္းငယ္မွ် ညႊန္းဆို ေျပာၾကား သြားခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ကို တိုက္႐ိုက္ ေ၀ဖန္ျခင္းအား ေရွာင္ရွားသြားခဲ့သည္။

"အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ ကကဲ့သို႔ နယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္း ပြားမႈမ်ားမွာ ဘယ္ဖက္ကမွ ရပ္တည္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥေတြကို သံတမန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ေဘးပေယာဂေတြ မပါပဲ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။ အမ်ားနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရပါမယ္"ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

Beijing က ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္၏ အစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ားအား တ႐ုတ္မွ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သျဖင့္ အျငင္းပြားလ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါ ေရပိုင္နက္ႏွင့္ ကၽြန္းမ်ား အျငင္းပြားမႈတြင္ ယင္းတို႔ရွိ  သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားလည္း ပါ၀င္ရာ အရွ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အခ်ိန္မေရြး ျပင္းထန္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္။

"တ႐ုတ္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရး ေပၚလစီဟာ မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု တ႐ုတ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Liang Guanglie က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "တ႐ုတ္ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားဟာ ဘယ္သူ႔ကုိမွ စိန္ေခၚဖို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ဖို႔ မရည္ရြယ္ပါဘူး ဒါေပမယ့္ မိမိလံုၿခံဳေရးကို ေသခ်ာေစဖို႔ရယ္၊ ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရး တိုးတက္ေစဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

Liang ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ စက္တင္ဘာလက တ႐ုတ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာ ကပၸတိန္အား ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ သံတမန္ေရးအရ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထြက္ေပၚ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ East China Sea ရွိ အျငင္းပြားေနေသာ Diaoyu ကၽြန္းမ်ား အနီးတြင္ အဖမ္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္မွ သံတမန္ေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ၿပီး သံတမန္ေရးအရ စကားေျပာမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ဂ်ပန္သို႔ သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုကၽြန္းမ်ားကို Senkaku ဟု လူသိမ်ားသည္။

ဂ်ပန္က ၿပီးခဲ့သည့္ လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထိုကပၸတိန္အား လႊတ္ေပးခဲ့ရာ တ႐ုတ္က သူရဲေကာင္း တစ္ဦးပမာ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ အျငင္းပြားမႈ အၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္ ဘယ္ဂ်ီယံတြင္ အာရွ ဥေရာပ အစည္းအေ၀း၏ အရန္ ေတြ႕ဆံုမႈအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ေႏြးေထြးသည့္ လကၡဏာ ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တို႔သည္လည္း ယခုအပတ္ ဟႏြိဳင္းရွိ အာဆီယံတြင္ ထိုနည္းအတိုင္း အဆင္ေျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ Beijing သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းကို လက္ခံခဲ့ၿပီး စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက Obama အစိုးရသည္ ထိုင္၀မ္သို႔ လက္နက္ ေရာင္းမည့္ အစီအစဥ္ကို ေၾကညာခဲ့ရာ Beijing သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

အာဆီယံသည္ အဖြဲ႕၀င္ (၁၀) ႏိုင္ငံ ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ ယခု ဗီယက္နမ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္၊ ႐ုရွား၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔ ပါ၀င္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 13th October 2010

ကမာၻ႕ အႀကီးဆံုး ဆန္တင္ပို႔သူ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ ၂၀၁၁ တြင္ အနည္းဆံုး ဆန္တန္ခ်ိန္ ၈.၅ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ဖြယ္ ႐ွိၿပီး ဝယ္လိုအား ဆက္လက္ ႀကီးထြားေနမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ထိုင္း ဆန္တင္ပို႔သူမ်ား အသင္းက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

"တန္ခ်ိန္ ၈.၅ သန္းကို ပစ္မွတ္ထားတာက သမား႐ိုးက် ခန္႔မွန္းခ်က္ တစ္ခုပါ။ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီး႐ွား စတဲ့ အဓိက ဝယ္လက္ေတြက ဆက္ၿပီး ဝယ္ယူ တင္သြင္းၾကမယ္ ဆိုေတာ့ ဝယ္လုိအား ဆက္ၿပီး ႀကီးထြားေနဦးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရလို႔ပါပဲ" ဟု ဆန္တင္ပို႔သူမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ေကာ့ဆြတ္လမ္ဆူရီ က ႐ိုက္တာသို႔ ေျပာၾက