Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ VOA News မွ Ron Corben ေရးသားေသာ Burma's path to privatization keeps armed Forces in economic control  ကို တိုက္႐ိုက္ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ၏ အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္း မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ အျဖစ္ ဖိအားေပး ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိသည္။ သံုးသပ္သူ အမ်ားစုကမူ ယခု အစီ အစဥ္သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို စစ္တပ္အစိုးရ မဟာမိတ္မ်ား လက္ထဲသို႔ ေျပာင္းေပးသည့္ ျဖစ္စဥ္ ႐ိုး႐ိုးေလးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္က စီးပြားေရးကို ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွတိုက္တြင္ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးကို စစ္တပ္ အစိုးရ ကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ လႊမ္းမိုး ထားသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္း ၉၀ % ကို ေရာင္းခ်ျခင္း အပါအ၀င္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္ရွိ မီဒီယာ သတင္းမ်ားတြင္ ေလဆိပ္မ်ား၊ အေဆာက္ အဦမ်ား၊ ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ားႏွင့္ အဓိက ဆိပ္ကမ္း အနီးရွိ ေျမမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္း (၄၀၀) ေက်ာ္ကို ေရာင္းခ်ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။

ကေမၻာဒီးယား အေျခစိုက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ Leopard Capital မွ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ Douglas Clayton က ေျပာၾကားရာတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရး အတြက္ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

"စီးပြားေရးကို ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈ လက္ထဲ ထည့္လိုက္တာဟာ ပိုေကာင္းတဲ့ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ရွိတဲ့ စီးပြားေရးကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္"ဟု Clayton က ေျပာသည္။ "ျမန္မာျပည္ကို ေခတ္မွီေအာင္ လုပ္တဲ့ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္ပါပဲ။ ဘယ္ပံုနဲ႔ပဲ လုပ္လုပ္ ရလဒ္ကေတာ့ အခုထက္ စာရင္ ပိုေကာင္းလာမွာပါပဲ။ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့ စီးပြားေရးေၾကာင့္ အက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ထြန္းပါလိမ့္မယ္။ အနာဂတ္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ပိုမို ျမန္ဆန္လာႏိုင္ပါတယ္"ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ ျမန္မာ ပညာရွင္မ်ားက ယခု ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ စစ္တပ္က အာဏာ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေရး အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ပစၥည္း အမ်ားစုသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရး သမားမ်ား လက္ထဲသို႔သာ ေရာက္သြားသည္ဟု ယင္းတို႔က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း စစ္တပ္၏ ပါတီမ်ားကသာ ၈၀ % အႏိုင္ရခဲ့သည္။ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ပါလီမန္၏ ၂၅%ေသာေနရာအား စစ္တပ္အတြက္ ေပးထားသည္။ ပါလီမန္သည္ လာမည့္ အပတ္တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္သည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို အျမန္ ေရာင္းခ်တာဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ေတြကို အကူအညီ ေပးတယ္ ဆိုတာ ျပခ်င္လို႔ပါ"ဟု ၾသစေၾတးလ် Macquarie တကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရး ပညာရွင္ Alison Vicary က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ဥပမာ ေလဆိပ္ဆိုရင္ အစိုးရနဲ႔ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ အလုပ္ လုပ္လိုတဲ့ သူကို ေပးခဲ့တယ္။ ရွင္းေနတာပဲ။ အစိုးရမွာ အႀကံ ရွိတယ္ေလ။ ဒီလူေတြဆီက ေထာက္ခံမႈ လိုခ်င္တယ္ေလ။ ဒါေတြကို အနာဂတ္မွာ ဘယ္လို စီမံ ခန္႔ခြဲမယ္ ဆိုတာ ေနာက္တစ္ပိုင္းေပါ့" ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

အခ်ိဳ႕ ျမန္မာ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူၾကသူမ်ားတြင္ စစ္တပ္က ပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း တို႔လည္း ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုသည္။

"အခု ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးမွာ ျပည္သူပိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ ခ႐ိုနီေတြ၊ စစ္အစိုးရရဲ႕ ပါတီျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း အျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္တာ ပါပဲ"ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ ျဖစ္ေသာ Alternative ASEAN Network မွ ေျပာခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီး Debbie Stothardt က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း ေ၀ဖန္သူ စာေရးဆရာ Bertil Lintner ကလည္း ယခု ေရာင္းခ်ျခင္း မ်ားသည္ စီးပြားေရးကို စစ္တပ္ကပင္ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတြက္မူ လမ္းပြင့္သြားေၾကာင္း ယင္းက ဆိုသည္။

"ျပည္သူေတြ ေျပာပါလိမ့္မယ္။ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ၊ ပုဂၢလိက ပိုင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြ အဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ထားတဲ့ စီးပြားေရးေတြ ရွိေနေပမယ့္ ကုမၸဏီေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ထားတဲ့ စီးပြားေရးေတြ ရွိေနေပမယ့္ စီးပြားေရးက အေျခအေန သိပ္ဆိုးေနေတာ့ သူတို႔ တစ္ခုခု ေတာ့ လုပ္ရလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာလိမ့္မယ္"ဟု Linter ကေျပာသည္။

ေဟာင္ေကာင္ရွိ ေငြေၾကး ခ၀ါခ်မႈ ဆန္႔က်င္ေရး အႀကံေပး အဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ Pacific Risk မွ Peter Gallo က သတိေပး ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား အေနျဖင့္ သတိထား ၀င္ေရာက္ၾကရန္ သတိေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္၊ ဥေရာပ သမဂၢႏွင့္ အျခား အစိုးရမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအား ေပးသည့္ အေနျဖင့္ စီးပြားေရး အရ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။

"လက္ေတြ႔က်မယ့္ ကိစၥကေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနပါပဲ။ ဘယ္အစိုးရ မဆို ဒီမိုကေရစီက်က် ေရြးေကာက္ထားတဲ့ အစိုးရ ဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းျပည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို တိုင္းျပည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ေျဗာင္က်က် ျပဳလုပ္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ကန္႔ကြက္ ႐ံႈ႕ခ်မႈေတြ ဆက္လက္ ရွိေနမွာပါပဲ"ဟု Gallo က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ ကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း အခ်ိဳ႕မွာ အေမရိကန္၏ အမည္မည္း စာရင္းသြင္းမႈကို ခံထားရသည္။

ယခု ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ျမန္မာမ်ား၏ လူေနမႈ ဘ၀ကို အနည္းငယ္သာ တိုးတက္မႈ ျပဳလုပ္ ေပးႏိုင္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ Stothardt က ေျပာသည္။

"ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုဟာ သန္႔ရွင္းတဲ့ေရ၊ အေျခခံ လွ်ပ္စစ္မီး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးတို႔ကို မရပါဘူး။ အခု ပုဂၢလိကပိုင္ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မွာ ျပည္သူေတြ ပိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္တာပါပဲ။ သာမန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြ တိုးတက္ မလာေသးပါဘူး"ဟု Stothardt က ေျပာသည္။

ျမန္မာ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ တိုင္းျပည္၏ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံ၏ အေရးယူမႈမ်ားမွာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေသာ ASEAN ကလည္း အေရးယူမႈမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္း ေပးေစလိုၾကသည္။

အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တိုးတက္မႈ ရွိလာေၾကာင္း ျပသျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္း ေပးသင့္ေၾကာင္း အာဆီယံက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အစစ္ မဟုတ္ေသးေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၂၀၀၀) ေက်ာ္ကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး၊ စီးပြားေရးကိုလည္း တင္းၾကပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Associated Press မွ 26 January 2011 ရက္စြဲပါ "China's Premier says Public should criticize Government" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အစုိးရ တာဝန္ ရွိသူမ်ား အေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တိုင္ၾကားခြင့္ ျပဳသည့္ "ျပည္သူ႔ ပန္ၾကားလႊာ ဗ်ဴရို" သုိ႔ မႀကံဳစဖူး သြားေရာက္ လည္ပတ္စဥ္ တရုတ္ ျပည္သူမ်ားအား အစုိးရ အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ၾကရန္ႏွင့္ မတရားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပၾကရန္ တိုက္တြန္း လိုက္သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက သတင္း ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ ဆင္ဟြာ (Xinhua) သတင္း ဌာနက အဂၤါေန႔ ညပိုင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ရာ၌ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တိုင္ၾကား ေလွ်ာက္ထားသူ သာမန္ ျပည္သူမ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေတြ႕ဆံုုျခင္းသည္ ယခု ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

တနလၤာေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေဘဂ်င္းရွိ ပန္ၾကားလႊာ ဗ်ဴရိုမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားအား ဝမ္ၾကားေပါင္က ေျပာၾကားသည့္ အတိုင္း China Central Television ရုပ္သံက တင္ျပရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအား အစိုးရကို ေဝဖန္ခြင့္၊ ၾကပ္မတ္ခြင့္ ေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီး ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပည္သူ အမ်ားစု၏ ျပႆနာႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို တာဝန္ သိသိျဖင့္ ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

တရုတ္ ႏိုင္ငံသည္ အစိုးရအေပၚ ဆန္႔က်င္ အတိုက္အခံ ျပဳမႈကို အစြန္းေရာက္ ပူပန္ လြန္းေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအား ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာ ကိစၥ မွန္သမွ်ကို မီဒီယာႏွင့္ အင္တာနက္တြင္ ပံုမွန္ စိစစ္ တည္းျဖတ္ေလ့ ရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ လူက်ားဘို အပါအဝင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရအေပၚ လူသိ ရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ ေဝဖန္သူမ်ားကိုလည္း မခိုင္လံုေသာ တရား စြဲဆိုခ်က္ မ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးခဲ့သည္။

အဂတိ လိုက္စားမႈ ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈ ျပႆနာရပ္ မ်ားအေပၚ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မႈ၊ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုရန္ ႀကီးမားေသာ လူထု လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝမ္ၾကားေပါင္က ယခင္ကလည္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

          ယခု သတင္း အေပၚ အခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ ေပးရာတြင္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပိုမို၍ တြန္းတြန္း တိုက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵ ရွိေနေသာ္လည္း ခိုင္မာေသာ အစ ပ်ိဳးမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။

          တိုင္ၾကား မႈမ်ားအေပၚ ေခတ္မမီ၊ ထိေရာက္မႈ မရွိ ေျဖရွင္းျခင္းဟု က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ယူဆ ထားၾကသည့္ ျပည္သူ႔ ပန္ၾကားလႊာ စနစ္သည္ ယခု ဗ်ဴရိုသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ဝမ္ၾကားေပါင္၏ နာမည္ႀကီး ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ တိုင္ၾကား ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ပို၍ မ်ားလာမည့္ ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာရန္ အလား အလာ ရွိသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

          လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ သုေတသန ပညာရွင္ Phelim Kine က "တုိင္ၾကားမႈ စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဝမ္ၾကားေပါင္ရဲ႕ လူသိ ရွင္ၾကား တိုက္တြန္းမႈဟာ အဆင့္အတန္း ကြဲေနတဲ့ တရုတ္ ေက်းလက္ လူထုႀကီးကိုသာ ဆဲြေဆာင္ ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္၊ အတိတ္က မတရားမႈေတြကို ေျဖရွင္း ဖို႔ထက္ ပ်က္စီးေနတဲ့ တိုင္ၾကားမႈ စနစ္ကို ျပဳျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္ ဆိုရင္ စနစ္ အသစ္ေတြကို ဆက္တိုက္ ဖန္တီးရမွာပါ" ဟု အီးေမးလ္ ေပးပုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

          တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ နယ္ေျမေဒသမွ တိုင္ၾကားမႈမ်ား မရွိရ ဟူေသာ ဖိအား က်ေရာက္ေနသည္။ ယင္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈ အေပၚ နယ္ေျမ ေဒသခံမ်ားက တိုင္ၾကားျခင္းသည္ မတည္ၿငိမ္မႈ လကၡဏာဟု အစိုးရက ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္ အျဖစ္ တိုင္ၾကား ေလွ်ာက္ထားသူ အခ်ိဳ႕မွာ တစ္ခါတစ္ရံ ၎တို႔၏ တိုင္ၾကားလႊာကို မတင္ျပႏိုင္ခင္မွာပင္ လူမိုက္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရကာ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက တိတ္တိတ္ပုန္း ျပဳလုပ္ထားေသာ တရား မဝင္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားျခင္း ခံၾကရသည္ဟု သိရွိရသည္။

          ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က တရုတ္ အစိုးရ၏ ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ တိုင္ၾကားသူ ၆၂၃ ဦးကို ေရြးထုတ္ ေလ့လာ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၀.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ကသာလွ်င္ တိုင္ၾကားမႈ စနစ္မွ တစ္ဆင့္ ျပႆနာ ေျဖရွင္း ႏိုင္ခဲ့သည္ ဟူေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို Phelim Kine က ရည္ညႊန္း ကိုးကားကာ မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(The Daily star.net မွ 26 January 2011 ရက္စြဲပါ "Move on to buy hydro-power from Myanmar" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဝယ္ယူရန္ အတြက္ ျမန္မာ ကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

"ေဆြးေႏြးမႈကေတာ့ မၿပီးျပတ္ ေသးပါဘူး၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ဝယ္ယူ တင္သြင္းဖို႔ ကိစၥ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္မ ကိုယ္တိုင္ ကုမၸဏီ တာဝန္ ရွိသူ ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္" ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဒစ္ပူးမိုနီက ဒါကာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ မေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ႏွစ္ခုကို လုပ္ကိုင္ရန္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီက ကန္ထရိုက္ ရရွိထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ အနက္ ၈၀ မဂၢါဝပ္ စက္ရံုမွာ ၂၀၁၅ တြင္ စတင္ ထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္၍ ေနာက္ထပ္ ၈၀၀ မဂၢါဝပ္ စီမံကိန္းကိုမူ ၂၀၁၈ တြင္ စတင္ လည္ပတ္ႏိုင္မည္ဟု ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

"ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ က႑ေပါင္းစံု နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕ (BIMSTEC) ရဲ႕ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ဖို႔ သြားတဲ့ ခရီးစဥ္အတြင္း ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ကုမၸဏီ တာဝန္ ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ပါတယ္၊ စီမံကိန္း ၿပီးစီးတာနဲ႔ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ေရာင္းေပးဖို႔ အတြက္ ကုမၸဏီက သေဘာတူပါတယ္" ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား တင္သြင္းရာတြင္ နယ္စပ္၏ တစ္ဖက္စီ၌ ဓာတ္အားခဲြရံုႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား လိုအပ္သည္ဟု သူမက ေျပာၾကားေသာ္လည္း ဓာတ္အား ေစ်းႏႈန္းကို ယခုတိုင္ အၿပီးသတ္ သတ္မွတ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိဟု ဆိုသည္။

ဒစ္ပူးမိုနီက သူမႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတို႔၏ ေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာရာတြင္ မွတ္ပံုတင္ ထားသူ၊ အေထာက္အထား မရွိသူ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ျပန္ပို႔ရန္ ကိစၥႏွင့္ ဗီဇာ လြယ္ကူေရး ကိစၥ အပါအဝင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကိစၥရပ္ ေျမာက္ျမားစြာကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။၏

သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို သူမက ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသား ဒုကၡသည္မ်ားအား  ျပန္ပို႔မည့္ အစီအစဥ္ကို သေဘာတူခဲ့သည္ဟု သူမက ေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာ ဒုကၡသည္ ၂၈၀၀၀၀ ခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာ၊ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ၃ သိန္းမွ ၅ သိန္း အထိ ရွိႏိုင္သည္ဟု ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ဘင္းစတက္(BIMSTEC)၏ အၿမဲတမ္း အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ကို ဒါကာတြင္ ထားရွိမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမက ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု ကိစၥသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ကာ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္း စတင္ လည္ပတ္ ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ရေသာ္လည္း အၿမဲတမ္း အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္းမွာမူ ႏွစ္အနည္းငယ္ ၾကာဦးမည္ဟု ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟတ္ဆီနာ၏ လတ္တေလာ ယူေအအီး ခရီးစဥ္သည္လည္း ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟတ္ဆီနာသည္ ယူေအအီး ေခါင္းေဆာင္ ရွိတ္မိုဟာမက္ ဘင္ရာရွစ္ အယ္လ္ မတ္တြန္၊ ယူေအအီး ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေရနံခ်က္ စက္ရံု တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦး က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ ကူညီေပးရန္ ယူေအအီးက သေဘာ တူခဲ့သည္ဟု ဝန္ႀကီး ဒစ္ပူးမိုနီက ေျပာသည္။

ယူေအအီး ႏုိင္ငံေရာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား စက္ျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္ေသာ ပတ္စပို႔ (MRP) ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူမက ေျပာၾကားရာတြင္ ယူေအအီးက သတ္မွတ္ထားေသာ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္ မတိုင္မီ ေခတ္မီ ပတ္စပို႔မ်ားကို ယူေအအီးရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အဖြဲ႕မ်ားက ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ကာ အကယ္၍ သတ္မွတ္ရက္ ေက်ာ္သြားပါက ကန္႔သတ္ရက္ တိုးေပးရန္ စဥ္းစားမည္ဟု ယူေအအီး အာဏာပိုင္မ်ားက သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိ ယူေအအီးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အလုပ္သမား ၇ သိန္း ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

အပိုင္စီး ခံေနရေသာ MV Jahan Moni သေဘၤာေပၚမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သေဘၤာသားမ်ား၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာ ၎တို႔ အားလံုး က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေနကာ ၎တို႔ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

အာဖဂန္ ဒုစရိုက္သမားမ်ား၏ ျပန္ေပးဆြဲျခင္း ခံရေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အလုပ္သမား ၅ ဦးကို ကယ္ဆယ္ေရး ကိစၥမွာလည္း ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရႏွင့္ အာဖဂန္ အာဏာပိုင္မ်ား ပံုမွန္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိေနသည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(25 January 2011 ရက္စြဲပါ new Kerala.com မွ Myanmar, Indonesian tourists to get visa on arrival ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အိႏၵိယ အစိုးရက အဂၤါေန႔က ေၾကညာရာတြင္ ခရီးသြား က႑ တိုးျမႇင့္ေရး အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတို႔မွ ခရီးသည္မ်ားအား ေလဆိပ္ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာ ေပးရန္ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕လိုက္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာကို ဂ်ပန္၊ စငƟ