Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2010.googlegroups.com

တရားမဝင္ျဖတ္ေက်ာ္သူ ထိုင္းမ်ားအား ဟြန္ဆန္ပစ္မိန္႔ ေပး

ကေမၻာဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ (Hun Sen) သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင္႔ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနေသာ နယ္ျခားေဒသအတြင္းသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည္႔ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားအား ပစ္မိန္႔ကို ၎၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေပးထားေၾကာင္း တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားသည္။ ထိုင္းတို႔၏ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ေတာင္းဆိုျခင္းကို ေဒါသႀကီးစြာျဖင္႔ တုန္႔ျပန္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုင္းဆႏၵျပသူမ်ားက (၁၁) ရာစု ပရီဗီဟာ (Preah Viheur) ဘုရားေက်ာင္းအနီးရွိ အျငင္းပြားနယ္ေျမတြင္ ဆႏၵျပၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ ယခုကဲ႔သို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဒသအတြင္း လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္က စတင္ခဲ႔သည္႔ မေျပမလည္ျဖစ္မႈေၾကာင္႔ စစ္သား (၇) ဦး ေသဆံုးခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
“သူတို႔တပ္ ဝင္လာလွ်င္ ပစ္ပါ”ဟု၎အား ၾသဘာေပးေနေသာ အာဏာပိုင္မ်ားေရွွ႕တြင္ လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ အရပ္သားျဖစ္ေစ၊ စစ္တပ္ျဖစ္ေစ၊ က်ဴးေက်ာ္သူရန္သူမ်ားကို တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ပါက ပစ္ရန္ ပစ္မိန္႔ေပးခဲ႔သည္။
စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင္႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး အမိန္႔ကို နာခံရမည္။ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သူမ်ားကို အကာအရံမ်ားျဖင္႔ ကာကြယ္မည္မဟုတ္ဘဲ က်ည္ဆန္ျဖင္႔ ကာကြယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဒီးယား ကမၻာလွည္႔ခရီးသည္ ဝန္ႀကီးဌာနရံုးသစ္ဖြင္႔ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေတာင္းဆိုထားေသာ Preah Vihear အနီးရွိ ၄.၆ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိသည္႔ နယ္ေျမကိစၥကို ေရွ႕လ အာဆီယံအစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို တစ္ဘက္အျမင္ျဖင္႔ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကသာ တစ္ဖက္သက္ေရးဆြဲထားေသာ ေျမပံု ကၽြႏ္ုပ္ေရွ႕တြင္ ရွိလွ်င္ ဆုတ္ဆဲြပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္ စစ္ကို မလိုလားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိမိပိုင္နက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ေနေသာ ရန္သူမ်ားအား ႏွိမ္နင္းခြင္႔ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပင္းထန္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာပါက ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီသို႔ အဆိုပါကိစၥကို တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ကေမၻာဒီးယားႏွင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ အဆိုပါေဒသအတြင္း အျငင္းပြားမႈမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လြန္ခဲ႔သည္႔ ဇူလိုင္လက ဘုရားေက်ာင္းကို ကုလသမဂၢ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ အမည္စာရင္းဝင္အျဖစ္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ မၿငိမ္မသက္မႈႏွင္႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာ႔တရားရံုးမွ ၁၉၆၂ တြင္ အဆိုပါေဒသကို ကေမၻာဒီးယားက ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါေရွးေဟာင္းဘုရားေက်ာင္း၏ အဝင္ေက်ာက္ဆစ္ေလွကားႏွင္႔ လက္ရာေျမာက္ေက်ာက္ဆစ္ႏွင္႔ ပန္းပုတို႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကေမၻာဒီးယားႏွင္႔ ထိုင္းစစ္သားမ်ားက အဆိုပါေဒသတြင္ ကင္းလွည္႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကၿပီး လြန္ခဲ႔သည္႔ ဧၿပီလတြင္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ လူ ၃ ဦး ေသဆံုးခဲ႔ရသည္။ အဆိုပါေဒသရွိ နယ္ျခားစည္းမ်ဥ္းကို သတ္မွတ္ထားခဲ႔ျခင္း မရွိခဲ႔ဘဲ ယင္းနယ္ေျမအတြင္း ကေမၻာဒီးယားစစ္ပြဲ အတြင္းက ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားသာ က်န္ရွိေနပါသည္။

yangonchronicle2010.googlegroups.com

US struggling to find a strategy on reclusive Myanmar
အထီးက်န္ ဧကစာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ က်င္႔သံုးရမည္႔ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အေမရိကန္ ႀကိဳးစားရွာေဖြေန
ဝါရွင္တန္
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ထားရွိသည္႔ နည္းဗ်ဴဟာသစ္ျဖစ္ေသာ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးေရးႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ အစဦး အားေပးတိုက္တြန္းမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏု္ိင္ခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ အစြန္းေရာက္ ဧကစာက်င္႔သံုးေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအား မည္ကဲ႔သို႔ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မည္နည္း ဟူေသာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ဖြယ္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ အစပ်ိဳးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။
အဂၤါေန႔က အေမရိကန္အစိုးရ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင္႔ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ထိပ္တန္းအဆင္႔ ေတြ႕ဆံုမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးမႈ အသစ္ျပဳလုပ္ရန္ ကတိေပးခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးေရး အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။
ေသာၾကာေန႔ကမူ ျမန္မာတရားရံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံလႊာကို ပယ္ခ်၍ ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဆက္လက္ခ်ထားခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ႔ေသာ ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္မည္႔သူမႏွင္႔ ရွားရွားပါးပါး ေတြ႕ဆံုမႈကိုမူ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေပသည္။
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မူဝါဒျဖင္႔ ကမၻာေက်ာ္သြားခဲ႔ေသာ သမၼတ အိုဘားမား အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမူဝါဒအား လအတန္ၾကာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈကို ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ပန္းပန္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္အစိုးရက အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ရုတ္တရက္ ေျဖေလွ်ာ႔ေပးဦးမည္ မဟုတ္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံသူ အုပ္စုမ်ား စိတ္သက္သာရာ ရေနခ်ိန္တြင္ ၾသဂုတ္လက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ႔သူ ဆီနိတ္တာ ဂ်င္မ္ဝက္ ဦးေဆာင္သည္႔ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးေရး အုပ္စုက အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအသစ္ကို ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။ ေရွ႕ဆက္၍လည္း ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ၏ အေၾကာင္းအခ်က္ ျဖစ္ေနပါဦးမည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံသူ US Campaign for Burma က တစ္ကမၻာလံုးႏွင္႔ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈ မျပဳလုပ္ရန္ ဖိအားေပးေရး အစရွိေသာ အခ်ိဳ႕အေရးယူမႈမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေမရိကန္အစိုးရအား တိုက္တြန္းထားသည္။
တင္းၾကပ္ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ရုတ္သိမ္းေပးေနေၾကာင္း နားလည္သေဘာ ေပါက္သြားလွ်င္ ျမန္မာအစိုးရသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုန္႔ျပန္ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာလိမ္႔မည္ဟု Advocacy Group ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဂ်ရမီး ဝူဒရမ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
လက္နက္ကုန္သြယ္မႈ တားျမစ္ခ်က္သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရအား အညွာကို ကိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈသာ ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပည္သူမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္႔ လက္နက္မ်ားကို တပ္ဆင္မေပးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္္ပါက စစ္သားမ်ားအတြက္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ အလြန္ထိေရာက္တန္ဖိုးရွိေသာ သတင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ထိခိုက္ေစလိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
ဆီနိတ္တာ ဂ်င္မ္ဝက္က ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အထီးက်န္ေစရန္ ေဘးဖယ္ထားေသာ အေမရိကန္၏ မူဝါဒသည္ ေလးစားဂုဏ္ျပဳဖြယ္အသြင္ ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ၎၏အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႀကီးက စစ္ေရးႏွင္႔ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား စစ္အစုိးရကို ေပးၿပီး လက္တံဆန္႔လာခဲ႔ျခင္းသည္ အေမရိကန္ အစုိုးရ၏ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မႈကို အားနည္းေစခဲ႔ေလၿပီ ဟုလည္း သံုးသပ္ခဲ႔သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ရႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အျခားဥပေဒျပဳ အမတ္အမ်ားစုႏွင္႔ သေဘာထားကြဲလြဲခဲ႔သူ စာေရးဆရာ၊ မရင္းတပ္သားေဟာင္း၊ ဆီနိတ္တာ ဂ်င္မ္ဝက္က အကယ္၍ ျမန္မာအစိုးရကသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔လွ်င္ အေမရိကန္ကလည္း အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ႔ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းခဲ႔သည္။
ၾကာသပေတးေန႔က ထုတ္ျပန္သည္႔ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင္႔ အျခား တန္ဖိုးႀကီးေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား တင္သြင္းကုန္သြယ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဥပေဒသည္ အသံုးဝင္ထိေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္းႏွင္႔ အစိုးရကသာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။
အေမရိကန္အစိုးရ စာရင္းကိုင္ဌာနမွ စာရင္းစစ္တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ေက်ာက္မ်က္မ်ားကို အလြန္ႀကီးမားသည္႔ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ရွ္ိေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လြတ္လပ္စြာ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
အထက္ပါ အစီရင္ခံစာတြင္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ ေက်ာက္မ်က္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသံုးသပ္ရန္ အားနည္းခဲ႔ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္။

yangonchronicle2010.googlegroups.com

ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ ဘီလ္ကလင္တန္၏ ေဟတီခရီးစဥ္

အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘီလ္ကလင္တန္သည္ အဖြဲ႕ဝင္ ၅၀၀ ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဦးေဆာင္လ်က္ ေဟတီႏိုင္ငံသို႔ ကုလသမဂၢ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ႔သည္။ ေဟတီႏိုင္ငံ၏ တုိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ သြားျခင္းျဖစ္သည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္ Part-au-Price ရွိ Inter-American Development Bank (IDB) တြင္ ကလင္တန္က “ယခုအခ်ိန္သည္ ေဟတီႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ အိမ္နီးခ်င္း၊ စိတ္ခ်ရေသာ စီးပြားေရးမိတ္ေဆြျဖစ္ေရး၊ ကမၻာလွည္႔ခရီးမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင္႔ အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ ေဟတီလူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း” ေျပာၾကားပါသည္။
သူ၏ ၂ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း UNESCO က ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ Sans Souci Palace ႏွင္႔ ႏိုင္ငံ၏ ကမၻာလွည္႔ခရီးသည္စခန္းမ်ားကို ဦးစားေပးသြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါေဒသမွာ ဆီဒါဒယ္လ္တို႔၏ ေနရာႏွင္႔ ေဟတီ၏ လြတ္လပ္မႈ သမိုင္းအေထာက္အထား ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။
ယမန္ေန႔က ေဟတီသမၼတ Rene Preval ႏွင္႔ စစ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Michele Pierre-Louis ႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေဟတီႏိုင္ငံ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာခဲ႔သည္။ ယခုခရီးစဥ္သည္ ကလင္တန္အတြက္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ခရီးစဥ္ ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ၎အား အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေရာက္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ႏွင္႔အတူ ဒုတိယအထူးကိုယ္စားလွယ္ Paul Farmer လည္း အတူလိုက္ပါလာသည္။ Paul Farmer မွာ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဆရာဝန္လည္း ျဖစ္သည္။
ဇြန္တြင္ စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးသည္႔ အခ်ိန္မွစ၍ ကလင္တန္မွာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ႔ပါသည္။ Labadie ကမ္းေျခအပန္းေျဖစခန္းတြင္ Royal Caribbean Cruise Line မွ ေဒၚလာ ၅၅ သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ အဆိုပါ စခန္းသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာလွည္႔ခရီးသည္ တစ္သန္းလာေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ထားပါသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီမွ ေဒသခံ ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ အစားအစာမ်ားဝယ္ယူျခင္းက ေဒသစီးပြားေရးကို တိုးတက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ဧည္႔ႀကိဳႏွင္႔ ဧည္႔ခံျခင္း အတတ္ပညာ သင္ေက်ာင္းကိုလည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ ဖြင္႔လွစ္သြားရန္ ရွိပါသည္။ Clinton Global Initiative (CGI) မွလည္း လုပ္ငန္း ႏွစ္ဒါဇင္ခန္႔အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၈ သန္း သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ Matt Damon Organization မွလည္း လူ ၅၀၀၀၀ အတြက္ ေရႏွင္႔ မိလႅာသန္႔စင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔သည္။
ယခုလေစာေစာပိုင္းက မစၥတာကလင္တန္က ဤတိုင္းျပည္တြင္ ထူးျခားေသာ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ မွားယြင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ လ်စ္လ်ဴရႈမႈမ်ားႏွင္႔ ရုန္းကန္ေနရမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ ေဟတီ တိုးတက္မႈအတြက္ ဝိုင္းဝန္း ပံ႔ပိုးေပးရန္လိုေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
ေဟတီလူမ်ိဳးတုိ႔ အျမင္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္မႈႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ၏ ကူညီမႈသာ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။
ကလင္တန္က ေဟတီသည္ အတိတ္ကို ေက်ာ္လြန္သြားသည္ႏွင္႔ ထူးျခားေသာ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဟတီသည္ အေနာက္ဘက္ေဒသအတြင္း အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးႏိုင္မည္ဟု ေလးေလးနက္နက္ယံုၾကည္ေၾကာင္း ကလင္တန္က ေျပာၾကားသြားသည္။

Burma Polls 2010 Sans Suu Kyi!

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဘးဖယ္ထားမည္ေလာ!

တပ္မေတာ္အစိုးရက အဆိုျပဳထားေသာ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ႏွင့္အျခားႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပါ၀င္ခြင့္မေပးဘဲ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့လွ်င္ အဓိပၸါယ္ေကာရွိပါေသးရဲ႕ လား! ဟု ေဆာင္းပါးရွင္က ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား သာမက ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုႀကီးမ်ားက လက္ရွိအစုိးရသည္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေဘးဖယ္ထားပါက ႏိုင္ငံတြင္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အလြန္ခက္ခဲ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားပါသည္။

ကႏၵီဂ်ာယမ္တီ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တြင္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သား အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕မ်ားသည္ ထက္ျမက္စူးရွသည့္ အယူအဆမ်ားျဖစ္သည့္ “စုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ပါ၀င္ခြင့္ရရန္ အခ်ိန္မီလႊတ္မေပးပါက လာမည့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့ေနေပလိမ့္မည္။ ၎ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လက္ရွိတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအာဏာကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ခင္းေပးေသာလမ္းသာျဖစ္လိမ့္မည္” အစရွိေသာအခ်က္မ်ားကို ကိုင္စြဲရန္ထြက္ေပၚလာခဲ့ ၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာ၂ရက္ေန႔က နယူးေဒလီတြင္ အိႏၵိယႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဘားမားစင္တာေဒလီက အိႏၵိယႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာကြန္ဂရက္ေကာ္မတီဥကၠဌ ဆိုနီယာဂႏၵီထံ အယူခံလႊာတင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး ၎စာထဲတြင္ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၂၁၀၀ေက်ာ္ကို လႊတ္မေပးပါက မည္သူမဆို ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္တည္မႈလမ္းစဥ္တစ္ခု ပိုလာမည္မဟုတ္သလို လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။

၎စာတြင္ ဆက္လက္၍ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ျပဳေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္အစိုးရအာဏာ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေရးကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆိုပါဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစီဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရး စေသာအခ်က္မ်ား ေထာက္ခံေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ(၂)ရက္သည္ ႏုိင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးေန႔ ျဖစ္ၿပီး မဟတၱမဂႏၵီႀကီး၏ အႀကိမ္၁၄၀ေျမာက္ ေမြးေန႔ျဖစ္ပါသျဖင့္ မဂၤလာရွိေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္လည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္၏သနားၾကင္နာေသာ အေလးဂ႐ုထားမႈႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အမွတ္ရေစျခင္းအလို႔ငွာ ယခုေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆာင္ၾကည္းခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆု အပါအ၀င္ အျခားေသာႏုိင္ငံတကာမွ ဆုမ်ားအေၾကာင္းကို ၎စာထဲတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလကတည္းကပင္ တရားမွ်တေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရေပၚထြန္းေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ျမန္မာဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္အသက္ဆံုး႐ႈံးျခင္း မ်ားကို ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးထားၿပီး ၎တို႔အနက္ အမ်ားစုမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ ေထာင္ဒဏ္၁၀၆ႏွစ္ခန္႔ ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။

“မိမိတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊သူမႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီတို႔သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ႀကိတ္ေျခပစ္ခဲ့ၿပီး သူမအား ၁၄ႏွစ္ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္ကပင္ထိုစဥ္က အိႏိၵိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဂ်စ္ဂႏၵီက ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကိုလည္း လက္ခံ ကာကြယ္ခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိႏၵိယသံ႐ံုးကပင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒီမ်ား အိႏၵိယသို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ ေငြေၾကးကူညီပံ့ပိုးခဲ့ေၾကာင္း နယူးေဒလီအေျခစိုက္ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာဒီမုိကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕သား တစ္ဦးက သတိတရျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အယူခံစာလႊာကို ႏိုင္ငံတကာ NGO ႏွင့္ Advocacy အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၅၈ဖြဲ႕က ေထာက္ခံလက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေပၚထြန္းကားေရးစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ နယူးေဒလီကို တုိက္တြန္းထားသည္။

ယခုေနာက္ဆံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမွ်တမႈေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းကို ညႊန္ျပ႐ံုသာမကဘဲ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူမပါ၀င္ႏိုင္ ျခင္းမရွိေစရန္ တားျမစ္ထားေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေဒလီအေျခစိုက္ ဘားမားစင္တာေဒလီမွ ေဒါက္တာ အလာနာဂိုလ္မီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သူမကဆက္လက္၍ ယခုကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျဖစ္တည္မႈလမ္းစဥ္ တြင္ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ သေဘာထားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို ဖိႏွိပ္ေသာ ၎တို႔၏ စိတ္ရင္းကိုျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းစစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အျမစ္တြယ္ေစမည့္ အတုအေယာင္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အေယာင္ေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံျခင္းမျပဳရန္ အိႏၵိယအစိုးရအား အေလးအနက္တိုက္တြန္းအပ္ပါေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာၾကားကာ သူမ၏ စကားကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။

yangonchronicle2010.googlegroups.com

ဂ်ီနီဗာ - တရုတ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အစ္ိုးရ၏ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ား အတူတကြပူးေပါင္း၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခံထားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကသည္။
အိႏိၵိယႏွင္႔ ရုရွားတုိ႔ကလည္း ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ႏွင္႔အတူ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးလႊတ္ေပးၿပီး လာမည္႔ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ေစေရး ေတာင္းဆိုရန္ သေဘာတူညီခဲ႔ၾကပါသည္။
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စ ီအဖြဲ႕ဝင္ ၄၇ ဦးကလည္း ၿပီးခဲ႔သည္႔ ေသာၾကာေန႔က စစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံဝင္မႈကို ပယ္ခ်ခဲ႔မႈအေပၚ ဂ်ီနီဗာတြင္ တညီတညြတ္ တည္း ဆံုးျဖတ္ ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ခဲ႔ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။
Beijing သည္ သူ၏ ေတာင္ဘက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ အၿမဲတေစ ကာကြယ္ေပးေလ႔ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္အၿပီးတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာဆိုခြင္႔ရပုဂၢိဳလ္ Jiang Yu Jiang က ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ခြင္႔ကို ေလးစားသင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီသည္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရျခင္းထက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိအေရး ယူခံထားရျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္နီးစပ္သူတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာ ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၃ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ၄၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲတြင္ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီတက္ေရာက္ျခင္းမရွိသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚေနမႈအေပၚတြင္ ယင္းသို႔သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းပြဲသို႔ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီတက္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးေမာင္ဦး ႏွင့္ အျခားဒုရဲခ်ဳပ္၊ရဲဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူကိုသစၥာရွိၾကရန္၊သူတစ္ပါးကို အေရးယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆး တရားစြဲရေသာ ဌာနျဖစ္၍ မိမိကိုယ္တိုင္ပံုရိပ္မွန္မွ တပ္ဖြဲ႔၏ဂုဏ္တက္မွာျဖစ္ ေၾကာင္းဝန္ၾကီး ဦးေမာင္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ျပည္သူပိုင္သတင္းမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ ခ်က္အရသိရသည္။

ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီသည္ စက္တင္ဘာလလယ္က လာဘ္စားမႈႏွင့္ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ရဲမွဴးၾကီးဝင္းႏိုင္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မသကၤာမႈျဖင့္ ထိမ္း သိမ္းခံထားရေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက လိုက္လံစစ္ေဆးခဲ့ ေၾကာင္းေအာက္တိုဘာ ၁ရက္ထုတ္ျပည္သူပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ဓါတ္ပံုႏွင့္တကြ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲတြင္ တက္ေရာက္ ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အေပၚ ရာထူးမွဖယ္ရွားခံရသည္ဟု တရားဝင္မဟုတ္ေသာသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ “ မေသခ်ာဘဲ ေကာလာဟာလက ထြက္ေလ့မရွိဘူး၊ဒါေပမယ့္ အေျခအေနကစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတယ္။ ရာထူးကဖယ္ရွားခံရတာထက္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ အေရးယူခံထားရႏိုင္တယ္” ဟု အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သူ တစ္ဦးကေျပာ သည္။

ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီသည္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့သည္။

yangonchronicle2010.googlegroups.com
(Editorial, Bangkokpost) Oct 4, 2009

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Kasit Pirmya က နယူးေယာက္မွ မွတ္ခ်က္ျပဳရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ အာစီယံအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရကို တိုက္တြန္းမည့္အစီအစဥ္အား ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔သည္ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုမို၍ဆက္ဆံသြားရန္သေဘာတူလိုက္ၾကေသာေၾကာင့္ အာစီယံ အေနျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အဆုိပါအစီအစဥ္ကို ရပ္ဆုိင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Mr.Kasit သည္ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က နယူးေယာက္တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ တက္ေရာက္လ်က္ရွိစဥ္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ အတိုက္အခံမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာအစုိးရထံ စာေရးေတာင္းဆိုေပးေရးကို တုိက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

လက္ရွိထိုင္းအစိုးရသည္ ယခင္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚပိုမို၍တြန္းအားေပး၍ ဆက္ဆံေသာ မူ၀ါဒကိုက်င့္သံုးခဲ့ရာ ယခု ကုလသမဂၢတို႔က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အဆက္အဆံျပဳလုပ္ေရးကို ေျပာလာၾကသျဖင့္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏မူ၀ါဒကိုလည္း စြန္႔လႊတ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း Mr.Kasit က ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုလူသားခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ေခါင္းစဥ္ကို ခဏေမ့ထား၍ အျခားေျပာစရာမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၏ ႀကီးမားေသာအက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ႐ိုက္ခတ္ခံရလ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အပါအ၀င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ၊ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ထုိင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေျပာဆိုတိုက္တြန္းႀကိဳးပမ္းခြင့္ ရွိၿပီး တာ၀န္လည္းရွိသည္ဟု ယူဆ ပါသည္။

ယခုထိုင္းဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္ တစ္သိန္းခြဲထက္မနည္းရွိေနၿပီး၊ မေရတြက္ရေသးေသာ လက္ရွိစစ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန