Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၂၇.၇.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ကူညီရန္ ကတိေပးေၾကာင္း ကုလကိုယ္စားလွယ္ထပ္မံအတည္ျပဳ

(UN News Centre မွ 26 July 2012 ရက္စြဲပါ“UN envoy reaffirms commitment to assist Myanmar in reconciliation efforts”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္ပိတ္ပင္ထားေသာ ဥပေဒသက္တမ္းကုန္သြားဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ယာယီသာျဖစ္မည္

(26 July 2012 ရက္စြဲပါ Reuters မွ U.S to let Myanmar import ban expire, at least temporarily ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. JETRO က ရန္ကုန္တြင္ ပံ့ပိုးကူညီေရး ဗပာိုဌာန ဖြင့္မည္

(27 Jun 2012 ရက္စြဲပါ The Japan Times မွ JETRO Plans Yangon support center ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

                 ***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ကူညီရန္ ကတိေပးေၾကာင္း ကုလကိုယ္စားလွယ္ထပ္မံအတည္ျပဳ

(UN News Centre မွ 26 July 2012 ရက္စြဲပါ“UN envoy reaffirms commitment to assist Myanmar in reconciliation efforts”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္လက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အားေပးကူညီရန္ကတိေပးထားျခင္းကို ယေန႔ထပ္မံ အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီယာ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ “ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ စိမ္ေခၚမႈမ်ားရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားမႈတို႔ကို အားေပးကူညီရန္ ကတိျပဳထားသည္။ ၎သေဘာထားအရ လတ္တေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ပဋိပကၡမွ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲဘဲ အကူအညီေပးသြားရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာလက ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆိုးဝါးျပင္းထန္ေသာအဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရက ထိုေဒသတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရသည္။

တိုင္းရင္းသားဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေသာ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆံုးကာ အိမ္ေျခရာေပါင္းမ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရၿပီး လူေပါင္း ၃၀၀၀၀ ခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု သတင္းအစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ကုလသမဂၢသည္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ယင္း၏ဝ န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကို ယာယီေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီယာသည္ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားကူညီေရးအဖြဲ႕ကုိဦးေဆာင္ကာ ဆိုးက်ိဳးဒဏ္အခံရဆံုး ေဒသခံမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး၊ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မစၥတာနမ္ဘီယာက ၎၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ သီးျခား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း ဦးသိန္းစိန္အား တုိက္ခိုက္ရည္ညႊန္းေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာသမၼတ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွအေနအထားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားမႈကို မစၥတာနမ္ဘီယာက အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

“အခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕တုန္႔ျပန္မႈက တိက်မွန္ကန္ၿပီး၊ ျမန္မာသမၼတကလည္း အခုလိုအကဲဆတ္တဲ့ ျပႆနာကို ဂ႐ုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ဒီလိုဆိုးဝါးတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြကို လြတ္လပ္ၿပိး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ဖို႔ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြကို လူသိရွင္ၾကားတစ္မ်ိဳး၊ သီးသန္႔တစ္သြယ္ ကြ်န္ေတာ္ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္”ဟု နမ္ေဂ်ဘီယားက ေျပာၾကားသည္။

“ယင္းသို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကိုအေလးထားကာ တာဝန္ယူမႈကိုေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္အသိုင္းအဝိုင္း၏အေျခအေနကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္းအပါအဝင္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားေစေသာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္”ဟု  ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားသည္။

*******************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္ပိတ္ပင္ထားေသာ ဥပေဒသက္တမ္းကုန္သြားဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ယာယီသာျဖစ္မည္

(26 July 2012 ရက္စြဲပါ Reuters မွ U.S to let Myanmar import ban expire, at least temporarily ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွသြင္းကုန္မ်ားကို အေမရိကန္ကပိတ္ပင္ထားျခင္းမွာ သက္တမ္းကုန္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားပါကလည္း စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ယာယီသာျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာသြင္းကုန္ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ အာဖရိကကုန္သြယ္ေရးဥပေဒကိုတြဲထားရာ၊ အာဖရိကကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ေငြေထာက္ပံ့ျခင္းကိစၥတြင္ အမတ္မ်ား အျငင္းပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒႏွစ္ခုကို တြဲထားျခင္းမွာ အုိဘားမားအစိုးရႏွစ္ခုစလံုးကို ေထာက္ခံထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ၾသဂုတ္လ ရက္ရွည္ရပ္နားျခင္း မျပဳမီ ယခုလကုန္တြင္ အတည္ျပဳႏိုင္မည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈအခ်ိဳ႕ကို ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွသြင္းကုန္ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ဖယ္ရွားရန္ ေထာက္ခံျခင္းမရွိေပ။

ဆီးနိတ္ရီပတ္ဗလစ္ကင္ေခါင္းေဆာင္ Mitch McConnell က အာဖရိကႏွင့္ ျမန္မာကိစၥကို သီးျခားစီခြဲထုတ္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ရာ သို႔မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို သက္တမ္းတိုးႏိုင္မည္ပာုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ဆီးနိတ္ဘ႑ာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒီမိုကရက္အမတ္ Max Baucus က ကန္႔ကြက္ခဲ့ရာ အာဖရိကကုန္သြယ္ေရးကိစၥ အတည္ျပဳေရးတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥသည္ တိုက္ႀကီးအတြက္ အဝတ္အထည္လုပ္ငန္း အလုပ္အကိုင္အတြက္ အေရးႀကီးလွေၾကာင္း အေၾကာင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ ၎က Mc Connell ၏စြပ္စြဲခ်က္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ပါတီစလံုးက အားေကာင္းစြာေထာက္ခံခဲ့ေသာ ျမန္မာကိစၥတြင္ ဒီမိုကရက္မ်ား သေဘာထားေျပာင္းသည္ပာုဆိုသည္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

Baucus ကေျပာၾကားရာတြင္ အိုကလာပာိုးမားမွ ရီပတ္ဗလစ္ကင္ ဆီနိတ္တာ Tom Coburn ႏွင့္ အာဖရိကကုန္သြယ္ေရးတြင္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ ၎၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားေဆြးေႏြးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းဆိုသည္။

အာဖရိကတိုးတက္ႀကီးထြားေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းဥပေဒကို ကြန္ကရက္က ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္က အတည္ျပဳခဲ့ရာ အၾကံဳးဝင္ေသာ ဆာပာာရေအာက္ပိုင္း အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာပစၥည္းမ်ား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြင္းကုန္အခြန္မရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့သည္။

Coburn က အဆိုပါကုန္သြယ္မႈဥပေဒေၾကာင့္ ေဒၚလာ သန္း(၂၀၀)ခန္႔ အေမရိကန္အေကာက္ခြန္ဌာနက ဆံုး႐ံႈးရမႈအတြက္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ေၾကြးၿမီမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္ခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

**************************************************

JETRO က ရန္ကုန္တြင္ ပံ့ပိုးကူညီေရး ဗပာိုဌာန ဖြင့္မည္

(27 Jun 2012 ရက္စြဲပါ The Japan Times မွ JETRO Plans Yangon support center ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Japan Trade Organization(JETRO)က ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ဝင္ေရာက္ရန္စီစဥ္ေနေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားအား ပံ့ပိုးရန္ ရန္ကုန္တြင္ စက္တင္ဘာ(၃)ရက္၌ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပံ့ပိုးမည့္ဗပာိုဌာန ဖြင့္လွစ္မည္ပာု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဗပာိုဌာနသည္ ကာလတို႐ံုးခန္းဌားရမ္းျခင္းအပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ ဂ်ပန္အၾကံေပးအရာရွိမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JETRO က ဗုဒၶပာူးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ံုးခန္းအျဖစ္ ဌားရမ္းရန္(၁၀)စတုရန္းမီတာရွိ အခန္းသံုးခန္းကို ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစားႏွင့္အလယ္အလတ္တန္းစား ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ရက္(၇၀)အတြက္ ႐ံုးခန္းဌားရမ္းခ ယန္း(၃၁၅၀၀)က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ ႐ံုးခန္းဌားရမ္းခ ယန္း(၇၆၅၀၀) က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

JETRO သည္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ဗပာိုဌာနမ်ားကို ထိုင္း၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၇.၇.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာေစ်းကြက္သုိ႔ေျခလွမ္းရန္ GM စိတ္ဝင္စား

(The Wall Street Journals မွ 24 July 2012 ရက္စြဲပါ “GM eager to expand in Myanmar”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ပါကစၥတန္ တာလီဘန္အုပ္စု ၿခိမ္းေျခာက္

(The Peninsula News မွ 22 July 2012 ရက္စြဲပါ “Pakistani Taliban threaten Myanmar over Rohingya” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ား ယခင္ကထက္ လြတ္လပ္မႈပုိမုိရရွိ

(BBC သတင္းဌာနမွ 25 July 2012 ရက္စြဲပါ More Press freedom for Burma's media ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာေစ်းကြက္သုိ႔ေျခလွမ္းရန္ GM စိတ္ဝင္စား

(The Wall Street Journals မွ 24 July 2012 ရက္စြဲပါ “GM eager to expand in Myanmar”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ကမၻာေက်ာ္အေမရိ ကားထုတ္လုပ္သူ General Motors Co သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ရန္ စိတ္ဝင္စားေနေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားလက္ေတြ႕ထားရွိရန္(သို႔) အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ထားရွိရန္ အခ်ိန္ေစာလြန္းေသးသည္ပာု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ တာဝန္ခံအႀကီးအကဲက အဂၤါေန႔တြင္ေျပာၾကားသည္။

Wall Street Journals ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ GM ၏ အေရွ႕ေတာင္ေဒသအႀကီးအကဲ မာတင္အက္ဖဲလ္က ‘ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အဝရွိရဲ႕လား’အစရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အေမရိကန္ Sanctions စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္လုပ္ကိုင္ရလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ သမၼတ အိုဘားမားအစိုးရက အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ၾကေစရန္ လမ္းရွင္းေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘဏ္စနစ္ႏွင့္ ေငြေၾကးစနစ္တို႔တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ေျခလွမ္းျပင္ရင္း ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရသည္ပာု သိရသည္။

******************************************

 

႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ပါကစၥတန္ တာလီဘန္အုပ္စု ၿခိမ္းေျခာက္

(The Peninsula News မွ 22 July 2012 ရက္စြဲပါ “Pakistani Taliban threaten Myanmar over Rohingya” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံမႈအားလံုးကိုရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ အစၥလမ္မာဘတ္ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးကိုပိတ္သိမ္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါက ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္စားေခ်ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုတိုက္ခိုက္မည္ဟု ပါကစၥတန္ တာလီဘန္အဖြဲ႕က မေန႔က ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုသည္။

ပင္လယ္ရပ္ျခား မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွားရွားပါးပါးထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ TTP တာလီဘန္ညြန္႔ေပါင္းအုပ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးသူအျဖစ္ သူ႔ကိုယ္သူပြဲထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားထားသည္။

“ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ေသြးအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လက္စားေခ်မည္”ဟု ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ တာလီဘန္တို႔ ဆိုသည္။

TTP တာလီဘန္အဖြဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အာဆန္ႏူလားအာဆန္က  ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံမႈအားလံုးရပ္ဆိုင္းရန္ အစၥလမ္မာဘတ္ ျမန္မာ့သံ႐ံုးကိုပိတ္ရန္ ပါကစၥတန္အစိုးရအား ေတာင္းဆိုထားသည္။

“ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ေနရာတကာက ျမန္မာအက်ိဳးစီးပြားေရးေတြကို တိုက္ခိုက္႐ံုသာမကပဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပါကစၥတန္မိတ္ေဆြေတြကိုပါ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တိုက္ခိုက္သြားမွာပါ”ဟု ၎ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္အေပၚ အစၥလမ္မာဘတ္ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးက လတ္တေလာ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမျပဳပါ။

TTP အုပ္စုသည္ ပါကစၥတန္တြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို မၾကာခဏတိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ မ်ားစြာေဝးကြာေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသလားဟု သံသယျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ပါကစၥတာအနီး အေမရိကန္ဖိုင္ဆယ္ရွာဟတ္ကို တသက္တစ္ကြ်န္း ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈေၾကာင့္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ နယူးေရာက္ Times Square ရင္ျပင္၌ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ဗံုးခြဲမႈေနာက္ကြယ္၌ ယင္းအုပ္စုပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္ဟု အေမရိကန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလက အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ အေမရိကန္အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုတြင္ ေဂ်ာ္ဒန္လူမ်ိဳး အယ္လေကဒါးေအးဂ်င့္တစ္ဦးက ၎ကိုယ္၎ ဗံုးခြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စီအိုင္ေအေအးဂ်င့္ ၇ ဦးေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး TTP ေခါင္းေဆာင္ ဟာကီမူလားမီရွတ္ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ တရားစြဲဆိုထားသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

၎အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ လူေပါင္းဒါဇင္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားအၾကား အိမ္ေျခရာေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး၊ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

၎အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားေနထိုင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ လူငယ္ေလးမ်ားကို ရာႏွင့္ခ်ီ၍ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ယံုၾကည္ရေသာ သတင္းအစီရင္ခံစာမ်ား ရရွိထားသည္ဟု ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္တြင္ Amnesty International က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ကမၻာ့အဖိႏွိပ္ခံရဆံုးလူမ်ိဳးစုဟု ကုလသမဂၢကသတ္မွတ္ထားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရွ႕ေတာင္ပိုင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ ဘဂၤါလီ စကားေျပာဆိုေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ တရားမဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ကူး ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္၍ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျငင္းဆန္ထားၿပီး၊ စီးပြားေရးနိမ့္က်ကာ လူဦးေရေပါက္ကြဲေနေသာ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုလက္မခံဘဲျငင္းပယ္ ထားသည္။

*****************************************************

ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ား ယခင္ကထက္ လြတ္လပ္မႈပုိမုိရရွိ

(BBC သတင္းဌာနမွ 25 July 2012 ရက္စြဲပါ More Press freedom for Burma's media ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္သတိႀကီးစြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက မီဒီယာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကုိ ယခင္ကထက္ ƛ