Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၃၀.၈.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနဆဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္တံခါးဖြင့္မႈ

(29 August 2012ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Steven Finch ေရးသားေသာ “Burma’s economic reboot marcheson” ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျမန္မာပိုင္နက္ကို ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ အိႏၵိယသူပုန္မ်ား အသံုးျပဳေန

(Daily Newsမွ 28 August 2012 ရက္စြဲတြင္ ပါရွိသည့္ “NE insurgent group using Myanmar as safe sanctuary; Govt” သတင္းကို ဘာသာျပန္သည္။)

  1. ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုတုိ႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိး

(Reuters သတင္းဌာနမွ 27 August 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Signs industrial zone pact with japan consortium”ကုိ ဘာသာျပန္ ဆုိသည္။)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနဆဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္တံခါးဖြင့္မႈ

(29 August 2012ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Steven Finch ေရးသားေသာ “Burma’s economic reboot marcheson” ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ သည္ေခတ္မီ၍ တည္ၿငိမ္ေသာ စီးပြားေရး ဖန္တီးေပးရန္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းပို၍ နီးကပ္သြားမည္ ေလာ။

အတိတ္က ျမန္မာအစိုးရတြင္ မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အစီအစဥ္ မွ်မရွိပဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ရွိေနသည္ ဆိုသည္ကို ဗဟိုဘဏ္ အေဆာက္အအံု ရွိေနျခင္းေၾကာင့္သာ ရွိေနေသးသည္ဟု လက္ခံႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းေငြေၾကးဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းသည္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ ထက္ပင္ ထူးဆန္းေသာ ဂႏၱဝင္ေျမာက္ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းသည္ ၁၉၈၅ႏွင့္ ၁၉၈၇တို႔တြင္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္တြင္းေငြေၾကးကို တရားမဝင္ေၾကညာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား ေငြေၾကးအမ်ားအျပား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။

၎တို႔လက္ထက္တြင္ ၁၉၆၄ကလည္း ေငြတရားမဝင္ေၾကညာမႈ တစ္ႀကိမ္ရွိခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္တာဝန္ယူလာ ေသာ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာရာ လာမည့္ႏွစ္တြင္ FEC ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းေရး အပါအဝင္ ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းမ်ားစြာ ရွိေနမႈကို စုစည္းျခင္း အစီအစဥ္သည္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာ ရွိေနမႈကို စုစည္းျခင္း၊ အစီအစဥ္သည္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

“တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြလုပ္ငန္းနဲ႕ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္မႈ စာရင္းေျပာင္းမႈေတြ ဘဏ္မ်ားမွာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ၿပီး တည္ၿငိမ္ေနမယ္ဆိုရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ FECကို ေစ်းကြက္ကေန ျပန္႐ုတ္သိမ္းႏိုင္မွာပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

FEC ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ(သို႔မဟုတ္) ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ လဲလွယ္ေပးရန္ အခ်ိန္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

အခ်ိန္ကာလ ေျခာက္လခန္႔ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုကာလအတြင္း ျပည္သူမ်ားသည္ FEC ကိုလဲလွယ္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္လက္သံုးစြဲခြင့္လည္း ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ထိုကာလၿပီးလွ်င္ FECကိုဆက္လက္ ထုတ္ေဝေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ၊ျပည္သူမ်ားကမူ ဗဟိုဘဏ္တြင္ လာေရာက္၍ လဲလွယ္ႏိုင္ၿပီး ငါးႏွစ္ခန္႔လဲလွယ္ရန္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

“တစ္စံုတစ္ဦးက ျမန္မာက်ပ္နဲ႔ လဲလွယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေန႔စဥ္ႏႈန္းထား အေပၚမွာ မူတည္လို႔လဲ လဲေပးႏိုင္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုလုပ္ေဆာင္မႈမွာ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔ (IMF) ႏွင့္ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ထားေသာ ရွည္လ်ားလွသည့္ ျမန္မာေငြေၾကး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္း စဥ္၏ ပထမဆံုး အဓိကက်ေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ စီမံထားသည့္အတိုင္း ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ျဖစ္သြားခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တိုင္းျပည္၏ လွည့္ပတ္ေငြအတြင္းမွ အေရးပါေသာ ေငြစကၠဴတစ္မ်ိဳး ၏ ႀကီးမားေသာ ပမာဏ ကိုပရမ္းပတာ မျဖစ္ပဲ ျပန္သိမ္းႏိုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႔ျပင္ေဒသတြင္း သဘာဝမက်ေသာ ေငြေၾကးတစ္မ်ိဳး၏ နိဂံုးမွာလည္း အေရးပါသည္။

FECကို ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ႏို္င္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံျခားေငြ ကိုင္ေဆာင္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားေသာ ႏို္င္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ က်ပ္ ေငြအၾကားတြင္ ဆက္စပ္ေပးေသာ ေငြေၾကးတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးယူမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ အားနည္းလာမည့္ အရိ္ပ္ အေယာင္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ပိုေကာင္း လာေရး အတြက္လည္းျဖစ္သည္။

               အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားစြာလိုအပ္ၿပီး ရွာေဖြရန္နည္းလမ္း ကုန္ေနေသာ အစိုးရ တစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားသည္ ပထမဆံုး ေဒၚလာ၂၀၀ကို FECႏွင့္ လဲရန္လိုအပ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္လည္း FECကို အသံုးျပဳရန္ အတင္းလုပ္ေဆာင္ထားသည္။ ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္လဲလွယ္မႈႏႈန္းတြင္ FEC၏ႏႈန္းမွာ သိသာစြာနည္းသည္။

လမ္းေဘးတြင္ ေဒၚလာမွ က်ပ္ေငြသို႔ လဲလွယ္ျခင္းမွာတရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ႏႈန္းထားနည္းပါးသည္။ တရားဝင္လဲ လွယ္ သူမ်ားထံတြင္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးကို အေသသတ္မွတ္ထားၿပီး ႀကီးမားစြာ တန္ဖိုးျမွင့္ထားသည္။

ႏို္င္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အၿပိဳင္ေငြတစ္မ်ိဳး စမ္းသပ္သည့္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ရာ အထူးသျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး ျပႆနာမ်ားဖန္ တီးေပးခဲ့ေၾကာင္း FECမူဝါဒခ်မွတ္စဥ္က ပါဝင္ခဲ့သူ ကေမာၻဇဘဏ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

FECကို ႏွစ္အနည္းငယ္ပဲ ထုတ္ေဝသင့္တယ္ လို႔ထင္ပါတယ္၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ပါကစၥတန္မွာ လိုေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ သိတဲ့ အတိုင္းပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေႏွးေကြးေနေတာ့ FECက အၿမဲတမ္း ေငြေၾကးျဖစ္လာတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုလတြင္ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့ေသာ ႏို္င္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈ ဥပေဒသစ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သည္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္မွစ၍ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားေငြကို ခြင့္ျပဳခ်က္မလိုပဲ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေနာက္အဓိက က်ေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခုမွာ ကမာၻ႔ ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ATMကတ္မ်ား ျပန္ လည္ မိတ္ဆက္ေပးလာျခင္းျဖစ္သည္။ VISA ႏွင့္Master Cardတို႔လည္း ၂၀၁၃တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

ဗဟိုဘဏ္သည္ FEC ကိုအခက္အခဲအနည္းဆံုးျဖင့္ ႐ုတ္သိမ္းေတာ့မည္ကို သိသျဖင့္ တန္ဖိုးက် သြားမည့္ အေရးကို ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း အေပၚတြင္ ႀကီးစြာမူတည္ေနသည္။

ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ FECသည္ ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္လဲလွယ္ရာတြင္ တန္ဖိုးထက္မ်ားစြာ က်ဆင္းေနတတ္ျခင္း ေၾကာင့္ FECျဖင့္လခရသူမ်ား မနစ္နာေစရန္ ေစ်းႏႈန္းကြာဟမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရသည္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာကပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရက ေငြေၾကးလွည့္ပတ္မႈမွ FECကိုတိတ္တဆိတ္ စတင္႐ုတ္သိမ္းေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း FECေစ်းႏႈန္းကို ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လွည့္ပတ္သံုးစြဲေနေသာ FECပမာဏကို ၎ကေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။ ေစ်းကစားမည့္သူမ်ားအား အခြင့္အေရးေပးသလို ျဖစ္မည္ျဖစ္၍ ပမာဏ ကိုေျပာၾကားျခင္း မရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ FECအသစ္မ်ား ႐ိုက္ႏိွပ္မထုတ္ေဝသည္မွာ ႏွစ္အတန္ၾကာရွိခဲ့ၿပီဟု ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

“ဗဟိုဘဏ္မွာ FECအလံုအေလာက္ ရွိပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။ FECကို ႐ုတ္သိမ္းၿပီးပါက အဓိက က်ေသာ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုမွာ  ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ စီမံထားေသာ ႏႈန္းရွင္စီးေမ်ာမႈေနာက္ပိုင္း ၇ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု Bloomberg News ကဆို သည္။ ထိုသို႔က်ဆင္းမႈမွာ ေဒသတြင္း အျခားေငြေၾကးမ်ား က်ဆင္းမႈထက္ ပိုသည္ဟုဆိုသည္။

စင္ကာပူ Maybank မွ FX သုေတသန အႀကီးအကဲ Sakatiandi Supaat ကေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚလာ ႏွင့္ လဲလွယ္မႈတြင္ ‘က်ပ္’တန္ဖိုးဆက္ လက္ က်ဆင္းေနဦးမည္  ဟုဆိုသည္။

“ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပို႔ကုန္တင္ပို႔သူမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ ရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးရမယ့္ ေမခြန္းကေတာ့ ေငြေၾကးကို ပိုၿပီးလြတ္လပ္စြာ ခြင့္ျပဳ ထားဖို႔ႏိုင္ငံျခား အရံေငြေဒၚလာ ၈ဘီလီယံအေပၚမွာ မွီထားတာ လံုေလာက္ၿပီလား ဆိုတာပါပဲ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာပိုင္နက္ကို ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ အိႏၵိယသူပုန္မ်ား အသံုးျပဳေန

(Daily Newsမွ 28 August 2012 ရက္စြဲတြင္ ပါရွိသည့္ “NE insurgent group using Myanmar as safe sanctuary; Govt” သတင္းကို ဘာသာျပန္သည္။)

အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ထိခို္ေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာပိုင္နက္ကို အသံုးျပဳခြင့္မေပၚပါဟု ျမန္မာႏိုင္ငံက အဘက္က အႀကိမ္ႀကိမ္ အာမခံထား ေသာ္ျငားလည္း ULFA ႏွင့္ NSCN-K ကဲ့သို႔ေသာ  သူပုန္အုပ္စုမ်ားသည္ ျမန္မာပိုင္နက္ကို ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ အေျခစိုက္ စခန္းမ်ား ထူ ေထာင္ထား ၾကသည္ဟု အိႏိၵယအစိုးရက ယေနတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

People Liberal Army, United liberation Front,People’s Revolutionary Party of Kangleipak အစရွိေသာ မဏိပူရအေျခစိုက္ မီတီသူပုန္ အုပ္စုမ်ား၊ NSSK-K,ULFA,NDFBစေသာ နာဂသူပုန္ စခန္းမ်ား ရွိျခင္းသည္ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အၾကားႏွစ္ႏိုင္ငံ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္တိုင္း တစ္ခု တည္းေသာ အေရးႀကီးဆံုး လံုၿခံဳေရး ျပႆနာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။  

ဒီသူပုန္အုပ္စုေတြ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမယ့္ လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ ပိုင္ နက္ ကို အသံုးျပဳခြင့္မေပးဘူးလို႔ ျမန္မာႏို္င္ငံက မၿမဲတမ္းအာမခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီသူပုန္အုပ္စုေတြက ျမန္မာပိုင္နက္ကို ဆက္လက္အသံုးျပဳေနၾကတဲ့ ကိစၥဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕အႀကိမ္ ႀကိမ္ အာမခံခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈ မရွိပါဘူး”ဟု အိႏၵိယ ျပည္ထဲေရးဌာနက ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ အာသံျပည္နယ္ အႏွံ႔အျပားတြင္ ULFA (anti talk faction)က ဖြဲ႔စည္းပုံဆိုင္ရာႏွင့္ စစ္ေရးစြမ္းရည္ ခိုင္မာေအာင္ တည္ဆာက္ေန သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းေသာအခါ ဝန္ႀကီးက “ULFA ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြကို တပ္လွန္႔ထားဖို႔ ျပည္နယ္အစိုးရကို အႀကံျပဳထားပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုတုိ႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိး

(Reuters သတင္းဌာနမွ 27 August 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Signs industrial zone pact with japan consortium” ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္အနီးတစ္ဝုိက္တြင္ရွိေသာ သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန တည္ေဆာက္သြားရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္စက္မႈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အုပ္စုႀကီးတုိ႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိး လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ဂ်ပန္မွနာမည္ေက်ာ္ Mitsubishi Corp၊ Marubeni Corp ႏွင့္ Sumitomo Corp တုိ႔သည္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းရွိ ၂၄၀၀ ဟက္တာ (၅၉၀၀ ဧက) က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမေနရာ၌ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းကာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားရရွိေရးဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း၌ ျပည္တြင္းမွပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႀကီးမ်ား ပါဝင္လုပ္ကုိင္ လာေအာင္လည္း ဖိတ္ၾကားသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ဂ်ပန္တုိ႔ကမူ စီမံကိန္းတြင္ အစုရွယ္ယာ ၄၉ရာခုိင္ႏႈန္း ရယူမည္ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာဘက္က အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အစုစပ္လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု ထူေထာင္သြားမွာပါ၊ ဒါမွအမ်ားျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ အဲဒီစီမံကိန္းထဲမွာ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္မွာပါ" ဟု UMFCCI ဥကၠဌ ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာပါသည္။ စက္ရုံမ်ား၊ အလုပ္ရုံမ်ားႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရုံတစ္ရုံပါဝင္မည့္ ယင္းသီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဂ်ပန္အစုိးရက ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းေအာင္က ဆုိသည္။ “ဂ်ပန္အစုိးရရဲ႕ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ေပးမႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ ေဖာ္မယ့္သူေတြ အေနနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြ အင္မတန္ ေလ်ာ့နည္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ၎ကေျပာဆုိသည္။

ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည့္ စီးပြားေရးဇုန္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလာေလာဆယ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဂ်ပန္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ေစာလ်င္စြာ ဝင္ေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသလုိ ထုိင္း စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း စတင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလကတည္းက လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ဝင္ေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လုိ ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထုတ္ေဖာ္အသိေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဂ်ပန္ကုိ ေပးရန္ရွိသည့္ ေၾကြးၿမီ ယန္းေငြ ၃၀၃ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၇၂ ဘီလီယံ) ကုိလည္း ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္အသိေပးခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ Sumitomo Mitsui Banking ေကာ္ပုိေရးရွင္းက ျမန္မာျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကေမာၻဇဘဏ္သုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္လည္း သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဂ်ပန္သည္ သီလဝါ သာမက ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ ထားဝယ္ကဲ့သုိ႔ အျခားေသာ စီးပြားေရးဇုန္ႀကီးမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ဟု လည္းေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ လတ္တေလာ အေနအထားတြင္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းႀကီးကုိ ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံ Italian-Thai Development Pclကုမၸဏီက စီမံကိန္းသုိ႔ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စည္းရုံးလ်က္ရွိသည္။

******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၃၀.၈.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရခိုင္အစိုးရက ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္းညွိႏႈိင္းေရး အစီအစဥ္ကို တင္ျပမည္

(Bangkok Post မွ 29 August 2012 ရက္စြဲပါ “Govt to submit coordination blueprint for Dawei Project” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာသမၼတ၏ ခရီးစဥ္အတြက္ ျမန္မာသမၼတ လမ္းရွင္းထား

(Channel News Asia မွ 30n August 2012 ရက္စြဲပါ “US paves way for Myanmar President visit” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ထားဝယ္သို႔ နယ္စပ္ျဖတ္ကူး ကားလမ္း၊ရထားလမ္း၊ ေဖာက္လုပ္ရန္ ထိုင္းကိုADB တို&