Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C

 

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးဆိုတာကို ဘယ္သူက သုေတသန လုပ္ထားတာလဲ။ ဒီ အေၾကာင္းအရာကို အစိုးရက တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔လိုတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြကို ဖိတ္ၾကားၿပီး မ်ိဳးႏြယ္စု တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အတည္ျပဳဖို ႔ေကာင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးဆိုတာ လက္မခံပါဘူး”

ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “၂၀၁၄ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးဟု ထည့္သြင္းျခင္း တိုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား လက္မခံ” သတင္းမွ ဇိုမီဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးဂင္ကမ္းလ်န္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ေငြသြင္း ေငြလဲႊ ေငြထုတ္ ဒီစနစ္ပဲရွိတဲ့ ဘဏ္ေတြက ဒီအဆင့္ကေန အဆင့္ထပ္ျမွင့္ၾကဖို႔လည္း ပါပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ ျပည္ပဘဏ္ေတြလာရင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ၾကဖို႔ ျပင္ဆင္ထားၾကတာလည္း ပါပါတယ္”

ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News Journal အတြဲ (၅) အမွတ္ (၅၀) တြင္ပါရွိေသာ “ပုဂၢလိက ဘဏ္အားလံုး ေခတ္မီဘဏ္စနစ္ က်င့္သံုးရန္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန တိုက္တြန္း” သတင္းမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“အခု လက္ရွိအေျပာင္းအလဲကလည္း အာဏာရယူထားတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕က သူ႔ စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေန တယ္။ စစ္အစိုးရက ကမကထလုပ္ၿပီး ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ခ်မွတ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္”

ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ တြင္ပါရွိေသာ “ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္း အလဲတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ တန္းတူညိမွ်ရရွိေရးသည္ အေရးႀကီးဟု ဦးကိုကိုႀကီး ေျပာ” သတင္းမွ ဦးကိုကိုႀကီး ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဒီ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံေတြကို လူမႈေရးနဲ႔ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေတြမွာ ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္တဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေတြရွိပါတယ္။ အခုထိရွိေနတဲ့ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အထူးစိုးရိမ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရနဲ႔ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ အဲဒီလိုလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို စီမံကိန္းမစမီ လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”

ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္ သတင္းစာ တြင္ပါရွိေသာ “ထားဝယ္စီမံကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား အေျခမက်မီ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမွ ေရွာင္ရန္ DDA မွ ေတာင္းဆို” သတင္းမွ ထားဝယ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးသန္႔ဇင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖဲြ႕ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါမွာ လူမ်ိဳးႀကီးမူဝါဒေတြ အမိန္႔အာဏာေတြ ညႊန္ၾကား ခ်က္ေတြက အဓိကမဟုတ္ပါဘူး။ လက္ဦးမႈ ရယူမႈနဲ႔ ရွင္းရတဲ့သေဘာပါ။ ေတာထဲမွာ သူလည္းေသနတ္နဲ႔ ကိုယ္လည္းေသနတ္နဲ႔ တစ္ဖြဲ႕ နဲ႔တစ္ဖြဲ႕ စိတ္မခ်ရဘူး။ ဒီေတာ့ ပစ္ခတ္ၾကတယ္။ ဒါ သဘာဝက်ပါတယ္။ Idealogy နဲ႔ စဥ္းစားတာနဲ႔ ေျမျပင္အေျခအေနနဲ႔ မတူပါဘူး”

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ လူထုပံုရိပ္ ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၂) တြင္ပါရွိေသာ “စစ္အာဏာရွင္ စနစ္၏ ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ႀကာရွည္ေနရဟု သံုးသပ္” သတင္းမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာျပည္၏ မင္ဒဲလား အဘယ့္ေၾကာင့္မျဖစ္ရသနည္း

(Foreign Policy မွ 9 Dec 2013 ရက္စြဲပါ Why Suu Kyi is not Myanmar’s Mandela ကုိဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက အာဏာရွင္စနစ္ လက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္း ဒီမုိကေရစီ စနစ္ေပၚထြန္းရန္ ေရွ႕ဆုံးမွေန၍ တြန္းအားေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္၏ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားဟု မၾကာခဏဆုိသလုိ ေခၚဆုိျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ယခု နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား ကြယ္လြန္သြားခ်ိန္တြင္ ထူးျခားအံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းသည့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရည္အခ်င္းမွာ လတ္တေလာ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပုိ၍ပင္ သိသာထင္ရွားလာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားတုိ႔၏ ဘဝႏွစ္ခုၾကားမွ တူညီမႈမ်ားမွာ လြန္စြာ ရင္သပ္႐ႈေမာ ဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားသည္ ေတာ္ဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ (ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဦးစလုံး ဒီမုိကေရစီ လႈ