Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ တ႐ုတ္ျပည္ အားသြန္ႀကိဳးပမ္း

(Japan Times သတင္းစာမွ 6 May 2012 ရက္စြဲပါ China working hard to develop drone program ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ားအေပၚ ခရီးသြားခြင့္ ပိတ္ပင္မႈ အေမရိကန္ ေျဖေလွ်ာ့

(Asian Tribune မွ 5 May 3013 ရက္စြဲပါ US eased travel ban on Myanmar Officials သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)


ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ တ႐ုတ္ျပည္ အားသြန္ႀကိဳးပမ္း

(Japan Times သတင္းစာမွ 6 May 2012 ရက္စြဲပါ China working hard to develop drone program ကုိဘာသာျပန္ ဆုိသည္)

Photo Credit by Yahoo

ရာဇဝတ္မႈမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ထားသူ မဲေခါင္မူးယစ္ရာဇာ ေနာ္ခမ္းကုိ ဖမ္းဆီးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းသုတ္သင္ရန္ တ႐ုတ္အစုိးရက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါကမွ် မႀကိဳးစားၾကည့္ခဲ့ဖူးေသာ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ၾကည္ရန္ စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ ယင္းနည္းဗ်ဴဟာမွာ မူးယစ္ရာဇာ ေနာ္ခမ္းပုန္းခုိလႈပ္ရွား လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳကာ ၎အား တုိက္ခုိက္ႏွိမ္နင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္မည့္အစီအစဥ္အား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ဖမ္းဆီးလုိ သည့္ မူးယစ္ရာဇာကုိလည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ဖမ္းမိသြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္ အသုံးျပဳကာ ေနာ္ခမ္းကုိ ဖမ္းဆီးရန္ တ႐ုတ္အာဏာပုိင္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့မႈက တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၏ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ မ်ား ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီးေမာင္းထုိးျပရာေရာက္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ ေမာင္းသူမဲ့ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းဒ႐ုန္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ယူေအဗီဟု လည္းေခၚၾကသည္။ ေလေၾကာင္းျပပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ခ်ီပြဲမ်ားတြင္ ဒ႐ုန္း အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေတြ႕ရတတ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ဒ႐ုန္မ်ားမွာ အေမရိကန္ေလတပ္ႏွင့္ စီအုိင္ေအ တုိ႔ အသုံးျပဳသည့္ Predator ၊ Global Hawk ႏွင့္ Reaper ေမာ္ဒယ္ပုံစံမ်ိဳးကုိ ျပန္လည္တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားအဆုိအရ တ႐ုတ္သည္ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အစၥေရးတုိ႔ကုိ ေနာက္ေယာင္ခံလ်က္ရွိသည့္တုိင္ ၎၏ နည္းပညာမ်ားမွာ အလြန္အမင္း ရင့္က်က္လာလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ တုိက္ခုိက္ေရးစသည္တုိ႔တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသုံးျပဳလာႏုိင္ေတာ့မည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ . . တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ယူေအဗီ ေလယာဥ္ေတြကုိ ပမာဏမ်ားစြာ တပ္ျဖန္႔ ထားႏုိင္ ေအာင္ လုပ္ကုိင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု စစ္လက္နက္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ Ian Easton ကေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တပ္ျဖန္႔ထားလာမႈကုိၾကည့္လွ်င္ တ႐ုတ္စစ္တပ္၏ အင္အားႀကီးထြားလာမႈကုိေတြ႕ျမင္ႏုိင္သလုိ ေဒသတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ ႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရေပမည္။ ထုိ႔ျပင္ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္အပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ပုိင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြား ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားလည္း တုိးျမင့္လာႏုိင္သည္။

ေဘဂ်င္းအစုိးရက ၎၏ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ားသည္ ဗုံးမ်ားႏွင့္ ဒုံးက်ည္မ်ားသယ္ေဆာင္ႏုိင္႐ုံသာမက ကင္းေထာက္ လွမ္းမႈမ်ားကုိလည္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ထုိသုိ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳမႈျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္ တုိက္ခုိက္ မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စုိးရိမ္ပူပန္စရာမ်ား ျဖစ္လာသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆုိလွ်င္ ပါကစၥတန္ႏင့္ အာေရဗီးယားကၽြန္းဆြယ္ေဒသတုိ႔၌ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားႏွိမ္နင္းရန္ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ားကုိ တပ္ျဖန္႔ထားသည္။

“တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လုပ္သလုိ လုိက္လုပ္ေနတာပါပဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕စဥ္းစားပုံ စဥ္းစားနည္း ကေတာ့ . . . တကယ္လို႔ အေမရိကန္ေတြလုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ တ႐ုတ္ျပည္လည္း လုပ္ႏုိင္ရမယ္။ သူတုိ႔လည္းႏုိင္ငံႀကီး တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး လုံၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြရွိသလုိတုိ႔မွာလည္းရွိတယ္ ဆုိတဲ့ အယူအဆမ်ိဳးေပါ့” ဟု Stockholm International Peace Research Institute မွ Siemon Wezseman က ေျပာၾကားသည္။

“တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေနာက္ဆုံးထုတ္လုပ္သည့္ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိအက် မသိရွိရေသးေပ။ အေၾကာင္းမွာ တရုတ္ထုတ္ပစၥည္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စစ္ေျမျပင္တင္ စမ္းသပ္မႈ မျပဳလုပ္ရေသးဘဲ က်န္ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္စစ္တပ္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကလည္း ဒ႐ုန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္မွ်သာ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း CoSIC မွ ဒီဇုိင္းအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ Yang Kaikui က “တ႐ုတ္ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားနည္းပါးလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အေရးႀကီးေသာ ေနရာမ်ား တြင္ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။

“ဒ႐ုန္းဆုိတာဟာ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက စစ္တပ္ေတြ အသုံးျပဳလ်က္ရွိတဲ့ အဆင့္ျမင့္ လက္နက္တစ္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္စစ္တပ္ဟာ အဲဒီဒ႐ုန္းေလယာဥ္ေတြကုိ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိစၥ၊ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးကိစၥနဲ႔ ကမာၻ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိဒ႐ုန္းအသုံးျပဳမႈက ဘယ္ႏုိင္ငံကုိမွ ၿခိမ္းေျခာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။


ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ားအေပၚ ခရီးသြားခြင့္ ပိတ္ပင္မႈ အေမရိကန္ ေျဖေလွ်ာ့

(Asian Tribune မွ 5 May 3013 ရက္စြဲပါ US eased travel ban on Myanmar Officials သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆို သည္)

Photo Credit by Asian Tribune.org

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးရန္အတြက္ ယခင္ျမန္မာ စစ္ဖက္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ၎တို႕၏ စီးပြားဖက္မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားအေပၚ ျပည္ဝင္ဗီဇာပိတ္ပင္ထားမႈကို ၾကာသာပေတး ေန႕က ရုတ္သိမ္းေပးလိုက္ပါသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ စတင္ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ ခရီးသြားခြင့္ပိတ္ပင္မႈကို ရုတ္သိမ္းေပးလိုက္ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း လူ႕အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံထားရသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ ျပည္ဝင္ခြင့္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ တားျမစ္ထားျခင္းကိုမူ ဆက္လက္ ခ်မွတ္ထားသည္ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအရပ္ဖက္အစိုးရသည္ အေရးႀကီးေသာ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး စိုးရိမ္စရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ သိသိသာသာတိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈကို ျပသခဲ့သည္ဟု ၎ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခရီးသြားခြင့္ တားျမစ္မႈကို ရုတ္သိမ္းေပးလိုက္ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္တားျမစ္စာရင္းဝင္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕၏ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရဦးမည္ဟု ေၾကညာခ်က္က ဆိုပါသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအလယ္ပိုင္း ကာလေနာက္ပိုင္း ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး သို႕မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ မလုပ္ရန္ အေမရိကန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားကို တားျမစ္ ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား အေရးေပၚအက္ဥပေဒကို သမၼတ အိုဘားမားက ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္ သက္တမ္း တိုးလိုက္ေသာေန႕တြင္ပင္ ဗီဇာပိတ္ပင္မႈ ရုတ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ရိုက္တာက သတင္း ေဖာ္ျပသည္။

အိုဘားမားက ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္သို႕ ေပးပို႕ေသာစာတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေနာက္ျပန္မလွည့္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲအားထုတ္ေနမႈမ်ားကို အားေကာင္းေအာင္ ေထာက္ခံေပးသြားရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တာဝန္ခံထားသည္။ ထုိအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေလးစားသည့္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရး အေရးေပၚအက္ဥပေဒကို ဆက္လက္ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္”ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢ အီးယူကလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အာဏာရလာျပီးေနာက္ပိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ တုန္႕ျပန္သည့္အေနျဖင့္ လက္နက္အေရာင္း အဝယ္တားျမစ္မႈ မွလြဲ၍ က်န္အေရးယူပိတ္ဆို႕မႈ sanction မ်ား အားလံုးနီးပါးကို ယခင္လက ရုတ္သိမ္း ေပးလိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားထားရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ရင္ဆိုင္ရ

(Al Jazeera မွ 4 May 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar faces call for religious segregation သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္)

  1. ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္အေျဖျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာသာရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးေျပာ

(6 May 2013 ရက္စြဲပါ Arab News မွ JEDDAH: IRFAN MOHAMMED ေရးသားေသာ Solution to Rohingyas lies within Myanmar, says Bangladesh FM ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. တရုတ္က သံလြင္ျမစ္ ျမစ္ဖ်ားခံရာ တိဗက္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္း ျပန္စရန္ စီစဥ္

(6 May 2013 ရက္စြဲပါ Hindustan Times မွ Andrew Jacobs ေရးသားေသာ China revives Tibetan river dam project ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားထားရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ရင္ဆိုင္ရ

(Aljazeera မွ 4 May 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar faces call for religious segregation သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

မူဆလင္ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုႏွင့္ ေပါင္းစည္းေနထိုင္မႈ လက္သင့္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း မူဆလင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္ေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္အေနျဖင့္ အေရး ယူပိတ္ဆို႕မႈမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့မႈကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေနာက္တစ္ႏွစ္ သက္တမ္းတိုးလိုက္ပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ၁၉၉၆ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး အသိအမွတ္ျပဳ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဝါရွင္တန္ဒီစီသို႕ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လာေရာက္မည္ဟု ၾကားသိရေသာ ခရီးစဥ္မတိုင္မီတြင္ ယခင္စစ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထား ခဲ့ေသာ ဗီဇာပိတ္ပင္မႈမ်ားကိုလည္း အိုဘားမားအစိုးရက ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အိုဘားမားတို႕ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာ သာဝင္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစု ရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားေနဆဲ ပဋိပကၡကိစၥလည္း ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဗုဒၶဘာသာ အသိုင္း အဝိုင္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

အယ္လ္ဂ်ားဇီးယားသတင္းေထာက္ ဝိန္းေဟးက စစ္ေတြမွ သတင္းေပးပို႕ျခင္းျဖစ္သည္။


 ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္အေျဖ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာသာ ရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးေျပာ

(6 May 2013 ရက္စြဲပါ Arab News မွ JEDDAH: IRFAN MOHAMMED ေရးသားေသာ Solution to Rohingyas lies within Myanmar, says Bangladesh FM ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႕ ထြက္ေျပးေစခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းသြားေစမည့္အေျဖသည္ ျမန္မာအစိုးရတြင္သာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး Dipu Moni က Arab news သို႕ သီးသန္႕အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ယမန္ေန႕က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၎ကေျပာၾကားရာတြင္ သူသည္ OIC ႏွင့္ UN တြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အေျခအေနကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့ ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ အဆိုပါကိစၥမွာ ျမန္မာတို႕ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပည္တြင္းကိစၥသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ “ျပႆနာျဖစ္တဲ့ေနရာမွာပဲ အေျဖရွိပါတယ္။ အေျဖကို ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာပဲ ရွာေဖြရပါမယ္”ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဘာသာေရးအရ ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနယိုယြင္းေနပါ သည္။ မူဆလင္ဒုကၡသည္ ငါးသိန္းခန္႕တြင္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႕ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၉၀၀၀ ခန္႕ ကသာ တရားဝင္ေနထိုင္ၾကရပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္ေနၿပီး အဆိုပါ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက လူမ်ိဳးေရးအျပတ္ရွင္းမႈအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေငြေၾကးပိုမို ကုန္က် ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ သံုးခုေလာက္ကစျပီး ဝင္ေရာက္လာၾကသည္ဟု Moni က ေျပာသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေန ပါသည္ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

Moni က ေျပာၾကားရာတြင္ သူ၏ႏိုင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကြန္ဗင့္ရွင္းမ်ားကို လက္မွတ္ေရး ထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

“၁၉၇၀ ခုႏွစ္က ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤါလီစကားေျပာတဲ့ ဒုကၡသည္ ၁၀ သန္းခန္႕ အိႏၵိယမွာ ခိုလႈံခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ ေတာ္ေတာ္ခံစားခဲ့ရလို႕ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႕ နာက်င္မႈေတြကို နားလည္ ႏိုင္ပါတယ္” ဟု Moni က ေျပာပါသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ဝင္ေရာက္သည့္ ဝင္ေပါက္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္မႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့ျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရသည္ ေလွ မ်ားအတြက္ ေလာင္စာဆီႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္လက္ ညႇိႏိႈင္းလွ်က္ ရွိပါသည္။

Moni က ေျပာၾကားရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ျပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ကိုင္တြယ္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။


တရုတ္က သံလြင္ျမစ္ ျမစ္ဖ်ားခံရာ တိဗက္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္း ျပန္စရန္ စီစဥ္

(6 May 2013 ရက္စြဲပါ Hindustan Times မွ Andrew Jacobs ေရးသားေသာ China revives Tibetan river dam project ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ႏုျမစ္ (Nu River) သည္ တိဗက္၏ ဟိမဝႏာၱေတာင္တန္း ေရခဲျပင္မ်ားမွ စတင္ျမစ္ဖ်ားခံလာျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းကာ အန္ဒမင္ပင္လယ္သို႕ စီးဝင္ေသာ မိုင္ ၁၇၀၀ ရွည္သည့္ အာရွ၏ ေရစီးသန္ေသာ ျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ႏုျမစ္၏ ေဒသတြင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းခြင့္ ရေနျခင္းမွ)