Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး က်င္းပမည့္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပ်က္ျပားေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးမည့္ အႏၱရာယ္မွ ဝုိင္းဝန္း ကာကြယ္ၾကရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျမႇင့္တင္ၾကရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္က တုိက္တြန္း ေျပာၾကားေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုိ႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး သမုိင္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ မွတ္တုိင္ တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည့္ စစ္အစုိးရက ဆုိသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရး ဂုဏ္သိကၡာ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ မည့္သူမ်ား အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း" ျမန္မာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ပ်က္ျပားေအာင္ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး အုပ္စုမ်ားက အကြက္ခ် စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာက စြပ္စြဲ ေရးသားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက သတိေပး ေျပာၾကားျခင္းမွာ ယခု အႀကိမ္ ပထမဆုံး ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္က ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ဟူေသာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ စြပ္စြဲ ေျပာဆုိမႈ မျပဳခဲ့ေပ။ ျမန္မာ စစ္အစုိးရကုိ အဓိက စိန္ေခၚ ၿခိမ္းေျခာက္သူဟု ယူဆရသည္မွာ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမ၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ မဟုတ္ဟု ေၾကညာၿပီး သပိတ္ ေမွာက္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ေက်နပ္မႈ မရွိေသာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မဲမေပးဘဲ ေနပုိင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း သူမက ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားသည္။

ႏုိဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစုိးရမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားမႈကုိ ၾကည့္ပါက အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တမႈ ရွိလာႏုိင္စရာ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံး က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ အတုိင္းအတာျဖင့္္ အႏုိင္ ရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ မသိက်ိဳးႏြံ ျပဳလုပ္ၿပီး အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးမႈ မျပဳခဲ့ေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၁ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ၁၅ ႏွစ္တာမွ် ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္က မ်ိဳးခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿပိဳကြဲ မသြားေစရန္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း တုိက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္က ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသရွိ ေဆးရုံတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ယင္းသုိ႔ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္သည္ စစ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးျခင္း ခံထားရေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (USDP) ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ၎ႏွင့္အတူ အျခား အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး ၂၆ ဦးသည္ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလတြင္ စစ္ဘက္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Associated Press, 1st October 2010

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ ေျဖ႐ွင္းမႈႏႈန္းမွာ ၾသဂုတ္လတြင္ တိုးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေငြတန္ဖိုး တက္မႈက တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးကို ခက္ခဲေစသျဖင့္ ၁၈ လ ဆက္တိုက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းခဲ့သည္။

ရာသီအလိုက္ ထိန္းညိႇထားသည့္ အလုပ္ လက္မဲ့ႏႈန္းမွာ ၾသဂုတ္လတြင္ ၅.၁ % သို႔ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု အစိုးရက ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၅.၂ % သို႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခု ဆက္လက္၍ ဒုတိယလ အျဖစ္ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းမႈ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

စုစုေပါင္း အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရမွာ  ၃.၃၇ သန္း ႐ွိရာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၆.၆ % ေလွ်ာ့နည္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ ႐ွိသူမ်ားမွာလည္း ၀.၃ % ေလွ်ာ့ကာ ၆၂.၇၈ သန္း ႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အလုပ္ လက္မဲ့ႏႈန္းသည္ အလုပ္အကိုင္ တက္ၾကြစြာ ႐ွာေဖြ ေနၾကသူမ်ား ကိုသာ ေရတြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ ႐ွာေဖြမႈ လံုးလံုးလ်ားလ်ား စြန္႔လႊတ္ထားသူမ်ား မပါဝင္ပါ။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လတ္ဆတ္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား ပါဝင္ျခင္း မ႐ွိသည့္ အဓိက စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္း ညႊန္းကိန္းမွာလည္း ၾသဂုတ္လတြင္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကထက္ ၁ % က်ဆင္းသြားသည္ဟု ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သီးျခား အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အထက္ပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ က်ိဳဒို သတင္းဌာနက ျပဳလုပ္ေသာ ပွ်မ္းမွ် ေစ်းကြက္ စစ္တမ္းႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈ ႐ွိသည္ဟု သိရသည္။

ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္း ဝယ္လိုအား တက္လာေသာ္လည္း ေငြတန္ဖိုး မာျခင္းသည္ စီးပြားေရး က႑ တစ္ခုလံုးအတြက္ အေထြေထြ ဆုတ္ယုတ္ေစသည္။

ယခု ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းက ဒုကၡေပးခဲ့ဘူးၿပီး ကုမၸဏီ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးသြားျခင္း၊ လစာ ျဖတ္ေတာက္မႈ မီးပြားကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း စားသံုးသူမ်ားက ဝယ္ယူမႈမ်ားကို ဆိုင္းငံ့သြားျခင္း တို႔အျပင္ ေၾကြးၿမီ ဝန္ပိမႈကိုလည္း ျမင့္တက္ေစႏုိင္သည္။

အိမ္သံုး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းေၾကာင္း ကိုလည္း ေတြ႕႐ွိရသည္။

တိုက်ိဳၿမိဳ႕အတြက္ အဓိက စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္း ညႊန္းကိန္း ႀကိဳတင္ အစီရင္ခံစာ၌ စက္တင္ဘာလတြင္ ၁ % က်ဆင္းမႈက ယခုလ အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ထပ္မံ က်ဆင္းမႈသို႔ ဦးတည္လိမ့္မည္ ဟု ညႊန္းဆိုထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Channel News Asia, By Natalie Carney, 29th September 2010

ဗုဒၶဟူးေန႔က နယူးေယာက္႐ွိ (၆၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံေရး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥကုိ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

စကၤာပူ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး George Yeo က အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ အာ႐ွ၌ စီးပြားေရးအရ သာတူ ညီမွ်မႈ မ႐ွိျခင္းကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေၾကာင္း မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့သည္။

"ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ စနစ္မွာ အေျခခံမွစ၍ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ဘဲ၊ ေငြေဖာ္ရ လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား တိုးလာျခင္းဟာ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပူးေပါင္း ေပါက္ကြဲမႈ အသစ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာ႐ွတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ခဲ႔ရၿပီးပါၿပီ။ ဒါကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ဆိုရင္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ စနစ္ဟာ အၿမဲတမ္း တံခါးဖြင့္ ထားရပါမယ္။ ဒါမွသာ ေစ်းကြက္ကုိ ခ်ိန္ညိႇေရးနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အမွန္တကယ္ ႐ွိသင့္တဲ့ အဆင့္မွာ ႐ွိမွာပါ" ဟု Yeo က ေျပာသည္။

အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ား ျဖန္႔ေဝ ေပးေရးကိုလည္း Yeo က အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ေအာင္ျမင္၍ ေရ႐ွည္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈ အတြက္ အဓိက က်မႈကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

"ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇး႐ွင္းႏွင့္ နည္းပညာ၏ အားသာခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကမာၻႀကီးရဲ႕ အေဝးဆံုး အစိတ္အပိုင္းက ေနရာေတြကုိ ပညာေရးေတြ ျဖန္႔ေဝေနႏိုင္ပါၿပီ။ ဒီပညာေရးနဲ႔ပဲ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီကို အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ၊ အာဏာ အလြဲ သံုးစားမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု Yeo က ေျပာသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ႐ွိေရးအတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက တုန္႔ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘယ္လို စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ပါေစ၊ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး တရား မွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ေရးကို အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ ဆိုတာ ကတိျပဳပါတယ္" ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

အင္ဒိုနီး႐ွား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Marty Natalegawa ကလည္း ဒီမုိကေရစီကိုသာ ဦးတည္ ေျပာခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံမ်ား႐ွိ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၾကားတြင္ စိတ္႐ွည္ သည္းခံေရးႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေလးစားေရး တို႔ကို အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အင္ဒိုနီး႐ွားဟာ ကမာၻ႔ တတိယ အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ ျဖစ္တာနဲ႔ အညီ အစၥလာမ္၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ေခတ္မီျခင္းတို႔ကို လက္တြဲ ေဖာ္ေဆာင္ထားတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ မဆံုးႏိုင္တဲ့ ခရီး႐ွည္ႀကီးပါပဲ။ စိန္ေခၚမႈ အသစ္ေတြကို ကိုင္တြယ္ႏုိင္စြမ္းၿပီး တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားရပါ့မယ္" ဟု Marty က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ ေငြေၾကး ျငင္းခံုမႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ဆက္ခံမႈ စတဲ့ အာ႐ွတိုက္၏ ေဒသတြင္း အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကမာၻ႔ ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ ထိပ္တန္းမွ ေနရာယူထားဆဲ ျဖစ္သည္။

အျခား အေလးေပး ေျပာၾကားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အေ႐ွ႕အာ႐ွ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ တက္ေရာက္မည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ သမၼတ Barack Obama ၏ အင္ဒိုနီး႐ွားသို႔ ပထမဦးဆံုး တရားဝင္ ခရီးစဥ္ အေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

VOA News, By Peter Simpson, 30th September 2010

ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပထမဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ႐ွိရာ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ထံမွ အားေကာင္းေသာ ေထာက္ခံ ကူညီမႈကို ရ႐ွိထားသည္။

Beijing သည္ ျမန္မာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား ေထာက္ခံေသာ ႏုိင္ငံ အနည္းငယ္တြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

ယခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ သြားရာလမ္းႏွင့္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ ဗဟိုပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားက ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္မွ အာဏာ ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးကိုသာ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့ၾကသည္။

International Crisis Group ၏ အစီရင္ခံစာ

International Crisis Group ၏ မၾကာေသးမီက အစီရင္ခံစာတြင္ တ႐ုတ္၏ ထိပ္တန္း အေလးေပးမႈမွာ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ကီလိုမီတာ ၂၂၀၀ ႐ွည္လ်ားေသာ နယ္စပ္ လံုၿခံဳေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က ျမန္မာ စစ္တပ္က ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာ ကိုးကန္႔တြင္ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဒုကၡသည္ ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီ၍ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံထဲသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။

Beijing သည္ ၎၏ တပ္မ်ားကို နယ္စပ္တြင္ တည္ၿငိမ္မႈ ႐ွိေရးအတြက္ ေနရာ ခ်ထားခဲ့သည္။

International Crisis Group ၏ အေ႐ွ႕ေျမာက္ အာ႐ွ ပေရာဂ်က္ ဒါ႐ုိက္တာ Stephaine Kleine-Ahlbrandt က Beijing သည္ အငိုက္ မိသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

"Beijing က ျမန္မာ အစိုးရက အဲ့လို စစ္ေရးအရ ေျဖ႐ွင္းလိမ့္မယ္လို႔ မထင္ခဲ့ဘူး။ နယ္စပ္မွာ ႐ွိတဲ့ တ႐ုတ္အစုိးရ တာဝန္ခံေတြကေတာင္ ဘာမွ မသိလိုက္ေတာ့ Beijing က အံ့ၾသသြားတာေပါ့" ဟု သူမက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစဥ္ကတည္းက Beijing သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံလာခဲ့သည္ဟု Ahlbrandt က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ

International Crisis Group၏ အဆိုအရ၊ တ႐ုတ္၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ အမ်ားစု၏ တ႐ုတ္အေပၚ အေကာင္း မျမင္မႈကို ေခ်ဖ်က္ မပစ္ႏိုင္ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ္၏ စြမ္းအင္ က႑တြင္ ႀကီးမားစြာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေနမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မေက်နပ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Beijing သည္ ထိုင္းႏွင့္ စကၤာပူတို႔ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တတိယ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း႐ွိ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မ႐ွိျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာမ်ားကို အေလး မထားျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝမႈမ်ားတြင္ တရား မွ်တမႈ မ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ အမ်ားစုက မေက်နပ္ၾကဟု အစီရင္ခံစာက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက ကခ်င္ျပည္နယ္႐ွိ တ႐ုတ္တို႔ တည္ေဆာက္လ်က္ ႐ွိေသာ ေရေလွာင္တမံတြင္ ဗံုးသံုးလံုး ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။

ဤေပါက္ကြဲမႈသည္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မေက်နပ္မႈေၾကာင့္ဟု တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး ပညာ႐ွင္ အခ်ိဳ႕က ယူဆခဲ့ၾကသည္။

စီပြားေရး အခန္းက႑

Xiamen တကၠသိုလ္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ေလ့လာေရး ဗဟိုဌာန ပါေမာကၡ Zhang Xudong က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား အမ်ားစု မေက်နပ္မႈမ်ားမွာ စီးပြားေရးအရ ကြာဟၿပီး သာတူ ညီမွ်မႈ မ႐ွိျခင္း၏ ရလဒ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ကိုင္လ်က္ ႐ွိရာ ျမန္မာ အမ်ားစုသည္ တရုတ္ ရရွိေသာ ႀကီးမားေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို ခံစားရခဲေသာေၾကာင့္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ တ႐ုတ္ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈကို အကၽြမ္းတဝင္ မ႐ွိမႈသည္လည္း တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း Zhang က ေျပာခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္မ်ားက နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္ဟု ၎က ထင္ျမင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ ထား႐ွိေသာ မူဝါဒမ်ားက ထပ္ဆင့္ လိုက္ေသာအခါ ေတာက္ေလာင္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု Zhang က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီး Jiang Yu က Intervational Crisis Group ၏ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုး ညီတူညီမွ် အက်ိဳးအျမတ္ ရၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ Jiang က ေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္ အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အမိန္႔မ်ားကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ားကို အေလးေပးရန္၊ ေဒသဆိုင္ရာ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေလးစားရန္ အၿမဲ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

Beijing ၏ စီးပြားေရး မူဝါဒကို ေဝဖန္သူမ်ားက တ႐ုတ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္႐ွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၾကားတြင္ တည္ၿငိမ္ေရးေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ဟု တ႐ုတ္က ယံုၾကည္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ အေစာပိုင္းက နယ္စပ္အေရး မေအးေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ပိုေစခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ Beijing သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေျပာင္က်က် ေထာက္ခံၿပီး အႏၲရာယ္ကို ဝယ္ယူေနေၾကာင္း Albrandt  ကေျပာသည္။

"ေနာက္ဆံုးေတာ့ တ႐ုတ္အတြက္ အေျခအေနေတြဟာ အခ်ိန္မေ႐ြး ေျပာင္းသြားႏုိင္ပါတယ္။ တ႐ုတ္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တရားဝင္ေရး အတြက္ပဲ အာ႐ုံထားတာကိုး။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြ မပါဝင္ႏိုင္ေတာ့ တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳဖို႔ ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္" ဟု Albrandt က ေျပာသည္။

ျမန္မာ ပါလီမန္တြင္ ေနရာ ခြဲေဝခ်ထားမႈ

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံ ဥပေဒသစ္အရ ပါလီမန္၏ ၂၅ % ေသာ ေနရာကို စစ္တပ္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ေၾကညာခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရသူမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ရန္ တားဆီးထားၿပီး၊ ေထာင္ထဲတြင္ ႐ွိေနေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ရန္ ပါ႐ွိသည္။

ထိုအထဲတြင္ အဓိက အတိုက္အခံ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လည္း ပါဝင္သည္။ ၎၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္႐ွိတြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရသည္။

NLD သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ရန္ ျငင္းဆန္ၿပီး၊ ပါတီမွာလည္း ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။

ကုလ သမဂၢ၏ ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္ေသာ အုပ္စုသည္ မၾကာေသးမီက  ျမန္မာအစိုးရအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား အားလံုးက လက္ခံေစရန္ အုပ္စု အားလံုး ပါဝင္ေစရန္ ေျပာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္လည္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီး အဆင့္ အုပ္စုတြ