Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
Document yangonchronicle 2011 - (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၄.၁၁.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. အိုဘားမား၏သိမ္ေမြ႕ေသာလုပ္ရပ္က အာရွ၏ႏွစ္သက္မႈကို ရရွိေစသည္

(13 Nov 2012 ရက္စဲြပါ The News York Times မွ Lewis M.Simons ေရးသားေသာTo impress Asia, leave the drama home ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ေဒသတြင္းငါးႏုိင္ငံ ပူးတြဲဆန္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တည္ေထာင္ရန္ ထုိင္းအစိုးရသေဘာတူ

(Bangkok Post မွ 13 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Govt okays 5-nation rice prices ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

*****************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

အိုဘားမား၏သိမ္ေမြ႕ေသာလုပ္ရပ္က အာရွ၏ႏွစ္သက္မႈကို ရရွိေစသည္

(13 Nov 2012 ရက္စဲြပါ The News York Times မွ Lewis M.Simons ေရးသားေသာTo impress Asia, leave the drama home ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

သမၼတ Obama သည္တ႐ုတ္က အေရွ႕ေတာင္အာရွကို တင္းက်ပ္စြာခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ႀကိဳးစားမႈကို တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအို ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ယခုအပတ္ႏွင့္ လာမည့္အပတ္တြင္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ထူးဆန္း၍ ရွင္းျပရခက္ေသာ အာရွစတိုင္ဒီပလိုေမစီကို က်င့္သံုး လ်က္ရွိသည္။

Obama သည္ တ႐ုတ္၏ေနာက္ဖက္မွ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)မ်က္ႏွာထားတင္းတင္းႏွင့္မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္သက္စြာဝင္ေရာက္လာရာ အာရွ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ မည္မွ်ေတာ္လိုက္သည့္ ျဖစ္ျခင္းနည္း။  စမတ္က်သည့္ ျဖစ္ျခင္းနည္း။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အာရွကစားပဲြသို႔ ၂၀၁၀ တြင္ဝင္ေရာက္လာရာ Mr.Obama ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္တို႔ အင္ဒိုနီးရွားသို႔သြားေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Mr.Obama သည္ ၎၏ Oval Office တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ အရွိန္ျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးအရခၽြတ္ၿခံဳက်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန္႔ ႏိုင္ငံတကာ၏ အပယ္ခံျဖစ္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၏ အထီးက်န္ေဖာက္သည္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီသို႔ေျခလွမ္းေနရာ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေသာအျမန္ႏႈန္းျဖင့္ တ႐ုတ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေရွာင္ဖယ္လာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၏လမ္းညႊန္မႈကို ေတာင္းဆိုလာခဲ့ပါသည္။

သမၼတသည္ အေမရိကန္၏ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကို ဗဟိုျပဳရာမွဖယ္ခြာ၍ ေတာက္ပသည့္ အနာဂါတ္ရွိေသာ အာရွကိုဗဟိုျပဳရန္အစီအစဥ္ကို ဤခရီးစဥ္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္လာသည္။ ၎သည္ ၁၉၈၀ ႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားကကဲ့သို႔‘က်ား’တစ္ေကာင္အျဖစ္ ေတာက္ပခဲ့ေသာ ေန႕ရက္မ်ားအေျခအေနကို ျပန္လည္မရေသးသည့္တုိင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ အေမရိကန္အတြက္ေငြရွာရန္ေနရာ၊ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ေနရာ၊ မိတ္ေဆြသစ္ဖဲြ႕ရန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေဟာင္းမ်ား ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ေနရာ ျဖစ္ေနပါသည္။

သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္စဥ္ကာလက Mitt Romney ကမတ္လတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သမၼတျဖစ္လာမည့္ Xi Jinping အား ေငြေၾကး ႀကိဳးကိုင္သူတ႐ုတ္အျဖစ္ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးတံဆိပ္ကပ္ကာ ႏႈတ္ဆက္လိုေၾကာင္း အခ်က္ေပးခဲ့သည္။ Mr.Obama ကမူ တ႐ုတ္ႏွင့္တိုက္ရုိက္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ေရးအစား ျပင္ညီကစားကြင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္သာတူညီမွ်ဆက္ဆံေရးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ စမတ္က်ေသာပါဝါကိုသာထုတ္ျပခဲ့ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မရွိခဲ့ေပ။

၎၏ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေျပာင္းလဲမႈကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းအား ေရွး႐ိုးဆန္ေသာအေမရိကန္မ်ားက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏွင့္အျခားအာရွသားမ်ားက အမွတ္ေပးၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔က အသစ္ျပန္လည္အေရြးခံရေသာ အေမရိကန္ သမၼတ သည္ ၎တို႔အေပၚလက္သီးဆုပ္၍ ခ်ဥ္းကပ္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလာျခင္းဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ သမၼတသည္အာရွတိုက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွးမွိန္ေနေသာ အေမရိကန္၏တည္ရွိမႈကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လာၿပီး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ တဖန္ ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္လာပါသည္။

တိုက္ဆိုင္မႈဆိုသည္မွာမရွိႏိုင္ဟု ယံုၾကည္သူမ်ားကမူ Mr.Obama ၏ Thanksgiving မတိုင္မီခရီးစဥ္သည္ ဖႏြမ္ပင္မွ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးဖိုရမ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေနသည္ကို ႀကီးမားေသာကိစၥအျဖစ္ မွတ္ယူလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎ႏွင့္ အျခားထင္ရွားေသာ အေမရိကန္မ်ားသည္ ထိုအစည္းအေဝးမ်ိဳးကို အၿမဲတေစတက္ေရာက္ေလ့ရွိသည္မဟုတ္ေပ။ အာရွေဒသအတြက္ အမွန္တကယ္အေရးႀကီးမႈမွာ Obama သည္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္းလာေရာက္မႈသည္ အာရွေဒသကို အေလးအနက္ထားသည္ ဆိုသည့္ကိစၥအား သက္ေသ ျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈကို ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွသားမ်ားအတြက္မူ တ႐ုတ္၏ မတရားၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရရန္ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္၏ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ဟန္ခ်က္ညီရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုထက္ပို၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအရ စိတ္ပ်က္ဖြယ္အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ လာခ်ိန္တြင္ Mr.Obama သည္ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ အီလစ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုရန္ရွိသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ Mindanao မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မွာၿပီးဆံုးရန္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ အေျခအေနသို ႔ေရာက္ရွိသြားသည္။ ထိုစစ္ပြဲေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။

ထို႔အျပင္ Mr.Obama သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လတ္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုရန္စီစဥ္ထားသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္  အပူမီးႏွစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ကိုးဆယ္တြင္းေရာက္ေနေသာ ထိုင္းဘုရင္ ဖူမီေဘာအဒူယာဒက္သည္ က်န္းမာေရးမေကာင္းသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိပါသည္။ ဘုရင္အား ဆက္ခံမည့္ကိစၥကို ျပည္သူမ်ားၾကားေဆြးေႏြးျခင္းအား ေရွးက်ေသာ ဘုရင္မိသားစုအား ထိပါးေစသည့္ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ မြတ္ဆလင္လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ စစ္ပဲြမွာလည္း အရွိန္ ေလ်ာ့မသြားဘဲ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္းလူ(၅၀၀၀)ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ႏိုင္ငံတကာမွ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ဝင္လာေရးကို လံုးဝမလိုလားၾကေပ။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ထိုစဥ္က Missouri ရီပတ္ဗလစ္ကင္ဆီနိတ္တာ Christopher S.bond ႏွင့္ စာေရးသူတို႔သည္ “The Next Front”ဟူေသာ ေဆာင္းပါး၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ကမာၻေပၚရွိ အျခားေဒသမ်ားမွ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ အေမရိကန္မ်ား ၎တို႔ေဒသတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကို ႀကိဳဆိုၾကသည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ အာရွသို႔ စာေရးသူျပန္အေရာက္တြင္ သိနားလည္လာရသည့္အခ်က္မွာ တ႐ုတ္သည္ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးစားလာမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္း လူဦးေရအစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ကိုေၾကာက္သည့္ ေရာဂါရေနၿပီဆိုသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ျပန္ဝင္လာျခင္းကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သစ္မ်ား ရွင္သန္ေစခဲ့သည္။              

တ႐ုတ္တို႔ ေဒသတြင္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီသာတူညီမွ် ကစားပဲြျဖစ္ရန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ေငြ၊ နည္းပညာ ရွိသူမွာဂ်ပန္မဟုတ္။ ႐ုရွားမဟုတ္။ ဥေရာပမဟုတ္ေပ။ အေမရိကန္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေဒသခံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အစျပဳျဖစ္ေပၚေနေသာ အစၥလာမ္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းရာတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ “ခင္ဗ်ားတို႔ဆီက စီးပြားေရးသမားေတြ ေခၚခဲ့ပါ။ နည္းပညာရွင္ေတြ ေခၚခဲ့ပါ။ ပါေမာကၡေတြ ေခၚခဲ့ပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြ ေခၚခဲ့ပါ”ဟု စာေရးသူအား အေမရိကန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြ ထိုင္းဥပေဒ ပါေမာကၡ တစ္ဦးကအားေပးခဲ့သည္။ “ဒီမွာေစ်းသက္သာပါတယ္။ လြယ္ကူပါတယ္။ စစ္ဖိနပ္ေတြကို တန္းလ်ားမွာ ထားခဲ့ပါ”ဟု ၎ကဆိုပါသည္။

              “ဘယ္ေလာက္ေကာင္းသည့္ သေဘာတူညီမႈ ျဖစ္ပါသနည္း”

                                                       *********************************************

ေဒသတြင္းငါးႏုိင္ငံ ပူးတြဲဆန္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တည္ေထာင္ရန္ ထုိင္းအစိုးရသေဘာတူ

(Bangkok Post မွ 13 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Govt okays 5-nation rice prices ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ႏုိင္ငံတကာဆန္ေဈးႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ဆန္စပါးကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏အစီအစဥ္ကုိ ထုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ႏုိဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူညီလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ Pakdihan Himathongkam ၏အဆုိအရ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏အဆုိျပဳခ်က္တြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆန္စပါးကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဇုန္တစ္ခု ထူေထာင္မည့္အစီအစဥ္ ပါဝင္သည္။ အစီအစဥ္အရ အဆုိပါငါးႏုိင္ငံမွ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားအပါအဝင္  အာရွဆန္စပါး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ၊ အာဆီယံ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး-ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆုိင္ရာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ အစုိးရအခန္းက႑မ်ား အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆန္စပါး ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာဆန္ေဈးကြက္မ်ား တည္ၿငိမ္မႈရရွိမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရသလုိ ေဒသတြင္းစားနပ္ရိကၡာလုံၿခံဳမႈ ကုိလည္း ျမႇင့္တင္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ဆန္စပါးေမွာင္ခုိတင္သြင္း ေရာင္းခ်မႈမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ဆန္စပါးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ကုိ ေမွာင္ခုိသမားမ်ားက အက်ိဳးအျမတ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ ရသည္။

ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ား ထူေထာင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏုိင္မည့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ ထုိင္းအစိုးရ အဖြဲ႕က စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ ေျပာဆုိထားသည္။

ယင္းဝန္ႀကီးဌာန သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ ဆန္စပါးကုန္သြယ္ေရးဇုန္ စီမံကိန္းကုိ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ စတင္လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိင္း- ကေမာၻဒီးယား နယ္စပ္ေဒသမ်ားအတြင္း ဆန္စပါးကုန္သြယ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ကမာၻဒီးယားမွစပါးမ်ားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔တင္ပုိ႔ၿပီး ဆန္ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံကုိယ္စား ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံဆန္စပါးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ထုိင္းဆန္မ်ားႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားဆန္မ်ားေရာေႏွာမသြား ေစရန္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ကေမာၻဒီးယားဆန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ တန္ ၁ သန္းေက်ာ္ရွိရာ ဝယ္လုိအားထက္ ေက်ာ္လြန္လ်က္ရွိသည္။ ကေမာၻဒီးယားက ၎ဆန္အခ်ိဳ႕ကုိ ဗီယက္နမ္သုိ႔ တင္ပုိ႔သည္။ ကေမာၻဒီးယား၏အားနည္းခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတြင္းထြက္ရွိေသာ ဆန္စပါးအမယ္စုံအတြက္ ဆန္စက္ႏွင့္ သုိေလွာင္ ႐ံုမ်ား ေကာင္းမြန္စြာမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ကေမာၻဒီးယားဆန္မ်ားကုိ ကမာၻ႔ေဈးကြက္သုိ႔ေဈးႏွိမ့္ကာ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရသည္။ ထုိင္း အစုိးရကမူ ကေမာၻဒီးယားဆန္စပါးမ်ားကုိ ဆန္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွတစ္ဆင့္ ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

*****************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၄.၁၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းမွ မုန္တိုင္းဆင္မည့္မုန္တိုင္းမ်ား

(International Crisis Group ၏ Myanmar: Storm Clouds on the horizon ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အေကာင္းျမင္လြန္းျခင္းကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အသိေပး

(The Daily Star မွ 14 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “SuuKyi urges caution against over-optimis” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြရန္ေနာ္ေဝကူညီမည္

(Bangkok Post မွ 12 Nov 2012 ရက္စဲြပါ “Norway helps Myanmar reform electricity Law” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***********************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းမွ မုန္တိုင္းဆင္မည့္မုန္တိုင္းမ်ား

(International Crisis Group ၏ Myanmar: Storm Clouds on the horizon ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အႏွစ္ခ်ဳပ္

(Executive summary)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္အတိတ္က အာဏာရွင္စနစ္မ်ိဳးႏွင့္ ျပည္လည္မနီးစပ္ေတာ့ရန္ ႏိုင္ငံေရးအရအျမင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရျပင္းျပေသာ ဆႏၵမ်ားရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ျပသလ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီသို႔သြားရာလမ္း၌ အခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေနာက္ျပန္မလွည့္ေတာ့ဟုေၾကညာခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံႏွင့္လည္း ေရရွည္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ရန္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၿပီးျပည့္စံုရန္ လိုအပ္ေနေသးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ အမည္မည္း စာရင္းမ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္စြာစုေဝးႏုိင္ခြင့္ ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သည္။ မီဒီယာဆင္ဆာမ်ား ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူနည္းစု႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚပစ္မွတ္ထားသည့္ ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ တိမ္မည္း မိုးေနသည့္ ေနသဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းလူမ်ိဳးစုမ်ားၾကားဆက္ဆံေရးတြင္ ေနာက္ထပ္ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား တည္ၿငိမ္ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သည္။ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပိုမိုေပးလာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသအလိုက္ပဋိပကၡမ်ားကို ျပန္ေဖၚလာခြင့္ရခဲ့ၿပီး အျခားေနရာမ်ား တြင္ပါ လူမႈေရးအရတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တတ္လာသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရရွိရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အေျခခံဥပေဒ အရလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္လည္းေကာင္း အာဏာမည္သို႔ခြဲေဝသင့္သည္ဟူေသာ အျမင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကားတြင္ ဝိေရာဓိျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ တင္းမာမႈမ်ားၿငိမ္သက္သြားေရးအတြက္ အမ်ားလက္ခံစံျပဳႏုိင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ယခုအခါ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး၊ အကြဲအၿပဲမ်ားကို ထိပ္တိုက္မေတြ႔ဘဲ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းမႈအသစ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။

သမၼတသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၎၏ကက္ဘိနက္ကို ျပည္လည္အေရြ႕အေျပာင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို စုစည္း ခဲ့သည္။ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေသာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ညံ့သည္ဟုယူဆရေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကိုဖယ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီးအသစ္ အမ်ားအျပား ကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးဝန္ႀကီး ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ သမၼတသည္ သူ၏ အယံုၾကည္ရဆံုးဝန္ႀကီးမ်ားကို သူ၏႐ံုးတြင္ စုစည္းထားၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ စူပါဝန္ႀကီး (super-ministers)အုပ္စုတစ္စုကို ဖန္တီƟ