Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ရန္ကုန္သတင္းလႊာ စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ာ...

ယခုရန္ကုန္သတင္းလႊာ အမွတ္စဥ္ ၃တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္းက ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေမးအေျဖမ်ားအနက္ စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာ အခြန္အေကာက္မ်ားကို အထူးျပဳ သံုးသပ္ထားသည့္ "အခြန္စနစ္မေၾကညက္ေသာ ဝန္ႀကီးဦးေဆာင္မည့္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရး" ေဆာင္းပါးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အႀကံျပဳလိုသည္မ်ားရွိပါက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လက္ခံလိုပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

ေလးစားလွ်က္
ရန္ကုန္ သတင္းလႊာ အယ္ဒီတာ

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Copy of Newsletter Option 1
Copy of Newsletter Option 1

၂၅.၃.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္၀ယ္ယူရန္ ဘဏ္မ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပး

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၅။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွထုတ္ေရာင္းထားေသာ ေငြတိုက္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို ဗဟုိဘဏ္က အတင္းက်ပ္ဖိအား ေပးေရာင္း ခ်ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ဘဏ္အသိုင္းအဝုိင္းထံမွ သိရသည္။

ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား (Bond) မ်ား၏ အတုိးႏႈန္းမွာ ၁၀.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး သာမန္အပ္ေငြအေပၚေပးရသည့္အတိုးမွာ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာ ထုိေငြေခ်း စာခ်ဳပ္မ်ားကို အရံႈးခံဝယ္ယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔ကေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ဗဟုိဘဏ္အေနျဖင့္ အတုိးႏႈန္းျမွင့္တင္ျခင္းနည္းလမ္းကို အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳ ေလ့ရွိသည္။

“ဒီလိုနည္းနဲ႔ ဘဏ္ေတြက Lending Power (ေငြေခ်းႏိုင္စြမ္း) က်ေအာင္လုပ္ရပါတယ္”ဟု အၿငိမ္းစားေငြေၾကး ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျပည္တြင္းရွိဘဏ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာအတိုးႏႈနး္မ်ားသည္ ျမင့္မားလြန္းေနသည့္အျပင္ ဘဏ္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြကို အမ်ားဆံုးေခ်းယူေနၾကသူုမ်ားမွာ စစ္တပ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သားသမီးမ်ား ပုိင္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘဏ္အတိုး ႏႈန္းျမွင့္တင္ျခင္းနည္းလမ္းကို အသုံးျပဳျခင္း မရွိေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

၎အျပင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ တရားမဝင္ေငြေၾကးႏွင့္ တနည္းနည္းျဖင့္ ပတ္သက္ေနသည့္အတြက္ လက္ဝယ္ရွိ တရားမဝင္ ေငြမ်ားကို ခဝါခ်လိုျခင္းေၾကာင့္လည္း ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ရေရးစတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ခြင့္ရဖုိ႔လည္း ဒီလုိမ်ိဳး ဘြန္း (အစုိးရ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္) ဝယ္ေပးေလ့ရွိတယ္”ဟု ၎ကဆုိသည္။

ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ေရာင္းထားသည့္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္အေရအတြက္ကို မသိရေသာ္လည္း ယင္းအတြက္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အတိုးေငြ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၁၂၀၀ ကို ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္း သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းမ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟန္ေဇာ္ (BHO News)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္မည္

မတ္၂၅။

              ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူးစက္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားမႈမရွိေစရန္ ေရာဂါစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သီးသန္႔ ထားရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ၌ ျပ႒ာန္းထားသည္။

               ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ တင္သြင္းသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာမက ဇုန္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား သယ္ယူ မည့္ပစၥည္းမ်ားကိုပင္ ကူးစက္ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈ မရွိေစရန္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သီးသန္႔ထားမည့္အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

               ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဌာနမ်ားမွလည္း ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္မ်ားအျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သာမက ကူးစက္ေရာဂါ ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈ မရွိႏိုင္ေစရန္ သီးသန္႔ထားရွိျခင္းမ်ိဳးကုိ လုပ္ေဆာင္သြား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပ ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

               ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ စီးပြားေရးဇုန္၊ ယင္း ျပည္တြင္းထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ပစၥည္းကိရိယာ တင္သြင္းျခင္းတို႔အျပင္ တစ္ဆင့္ခံ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကူးစက္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားမႈ မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

               ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ထားရွိမည့္ဇုန္မ်ားမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဆက္သြယ္ေရး ဇုန္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမဇုန္မ်ား၊ ေထာက္ပံ႔ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဇုန္၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးဇုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဇုန္၊ တစ္ဆင့္ခံ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေရး ဇုန္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်းရြာအမ်ားအျပား ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္

မတ္၂၅။

             လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ Italian Thai Public Co.,Ltd မွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ထားဝယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရာ အနီး႐ွိ ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ လြတ္ကင္းမႈမရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားရွိသည့္အတြက္ ရြာလံုးကြ်တ္ ေရႊ႕ေျပာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

               ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ရြာလံုးကြ်တ္ေျပာင္းေပးရမည့္ေက်းရြာမ်ားမွာ ခေမာက္ ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ဝက္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ၊ ဧကနိေက်းရြာ၊ ေဘဇြန္းေက်းရြာ ႏွင့္ ေရျဖဴအေနာက္ဘက္ျခမ္းစည့္ေက်းရြာမ်ားမွာ ရြာလံုးကြ်တ္ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည့္ ေက်းရြာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

               ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း လံုးဝမလြတ္ကင္းသည့္ ေက်းရြာမ်ားရွိသကဲ႔သို႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း မလြတ္သည့္ ေက်းရြာမ်ား လည္းရွိေၾကာင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေနထိုင္၍ရႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ိဳး၌ က်န္ရစ္ခဲ႔သည့္ ရြာမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ယင္းစီမံကိန္း ေဒသတြင္ေနထိုင္သူ တစ္ဦးကလည္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

               ထားဝယ္ေရနက္စီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ေက်းရြာမ်ားမွာ ထားဝယ္ျမစ္အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေက်းရြာမ်ားအပါအဝင္ ေက်းရြာ ၁၉ ရြာရွိ သည္ပာု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအတြက္ BOT စနစ္ျဖင့္ ႒ားရမ္းထားသည့္ ေျမဧက မွာ ၁၆၀၀၀၀ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

               ထို႔ျပင္ Italian Thai ကုမၸဏီမွ လမ္းေဖာက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မလြတ္သည့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည့္ ႏွစ္ရွည္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားမွ ေရာ္ဘာ၊ သီပာိုႏွင့္ ကြမ္းပင္မ်ားအတြက္ သတ္တမ္းအလိုက္ နစ္နားေၾကးမ်ားေပးသြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈ၌ ပါဝင္သည့္ ကြမ္းၿခံ(၈) ဧက အားေလ်ာ္ေၾကး ၁၃ သိန္း စတင္ေပးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားတစ္ပင္ျခင္းသတ္တမ္းအလိုက္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးသြားမည္ပာု သိရေၾကာင္း ပန္းတင္အင္းၿခံ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီအားစုမ်ားညီလာခံသို႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သဝဏ္လႊာေပးပို႔

ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ ေရွ႕ဆက္လက္ျပီး ခုိင္မာစြဲၿမဲစြာ တာန္ယူ ႀကိဳးစားေစလိုေၾကာင္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အင္ဒီယားနား၊ ေဖာ့ဝိန္းၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔မွ ၆ရက္ ေန႔အထိျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားညီလာခံသို႔ ေပးပို႔ ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

“လူတိုင္းလူတိုင္း ျမန္မာ့အေရးကို လုပ္ေဆာင္ဖို ့ဆိုတာ ႀကီးေလးတဲ့တာဝန္ဆိုေပမယ့္ က်မကေတာ့ ခိုင္ၿမဲစြာ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကဖို႔ကို ဘဲ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။ အားလံုးကတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္တယ္ဆိုရာမွာ ကြဲျပားတဲ့ အျမင္မ်ားရွိေနတဲ့ေလာကကို လက္ခံၿပီးညီညြတ္ေရးကို မျဖစ္မေန တြန္းလုပ္ဖို ့လိုေနပါတယ္။ယခုအခ်ိန္မွာ  က်မတို႔ရဲ႕ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ အေရးႀကီးေသာ လမ္းဆံုလမ္းခြသို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟာ ပြင့္လင္းမႈရွိလာၿပီ ဆိုတာကို ယံုၾကည္ေနသူမ်ားရွိေနသလို၊ ဒီျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနဟာလည္း ပြင္းလင္းမႈနဲ ့ မွန္ကန္မႈမရွိသူမ်ားရဲ႕ လွည့္ ျဖားမႈေတြနဲ ့ စစ္မွန္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြအေပၚ တားဆီးဖို႔ဘဲလို ့ ယံုၾကည္ေနသူမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဆိုေတာ့ က်မတို ့အားလံုးဟာ ဒီလိုအေနအထား ေတြ ကို တာဝန္သိသိသတိရွိရွိနဲ ့ အမွန္တရားကို ၾကည့္ရပါ့မယ္။ အမွန္တရားကို ျမင္ဖို႔ဆိုတာ ခုိင္မာတဲ့တာဝန္ယူမႈနဲ