Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Earth Times, 26th May 2010

ဥေရာပ သမဂၢႏွင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕တို႕သည္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕၏ စုစည္းေရး အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေထာက္ခံ အားေပးရန္ႏွင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမွ ျပန္လည္ႏိုးထရန္ ရည္႐ြယ္၍ ၎တို႔၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္သြားၾကရန္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးမွ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ တရားဝင္ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္၃၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ မက္ဒရစ္ ညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘ႐ူႏိုင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မိုဟာမက္ ဘိုကီးယား က "ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုး တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေနတာ သိပ္ျမန္ပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ဥေရာပနဲ႔ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ တစ္ဦးကို တစ္ဦး အျပန္အလွန္ လိုအပ္တာက ဒီ့ အရင္ မတိုင္ခင္ ကတည္းကပါ" ဟု ဘိုကီးယားက ဆိုသည္။

ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုး၏ ေဒသတြင္း စုစည္းေရး ျမႇင့္တင္သည့္ အေျပာင္းအလဲ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေသာ အီးယူ၏ လစ္ဘြန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အာဆီယံ၏ ပဋိဥာဥ္ အသစ္ စသည္တို႔ႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းကို ကိုးကား၍ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္ေရး အတားအဆီးမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇဳင့္ေရး၊ ကမာၻ႔ေငြေၾကး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အီးယူကို ကူညီရန္ ဥေရာပသမဂၢ အလွည့္က် ဥကၠ႒ တာဝန္ယူထားသူ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မီဇြယ္ အိမ္ဂ်ယ္ မိုရာတီႏိုက အာဆီယံကို တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ယခု အစည္းအေဝးသို႔ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံ ၇ ႏုိင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဖိလစ္ပိုုင္ႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွားမွ ဝန္ႀကီး အဆင့္ မဟုတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

အီးယူ ၂၇ ႏိုင္ငံ အနက္ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူ အီးယူ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး  Catherine Ashton  တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝး အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရက္မသတ္မွတ္ရေသးေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကိစၥလည္း ပါဝင္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မစ္႐ွင္ အဖြဲ႕ ေစလႊတ္ေရးကို အီးယူက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္ ဟု စပိန္ဝါရင့္ သံတမန္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အကယ္၍ ျမန္မာအစိုးရက ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားကို ေလးစားသည္ ဆိုပါက ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသို႔ အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ား ေစလႊတ္ေပးရန္ အီးယူက ဆႏၵ႐ွိိေနသည္ ဟု ၎က ႐ွင္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အတိုက္အခံ ပါတီကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အေလးအနက္ ေျပာၾကားရန္ Ashton က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ ဟုလည္း သိ႐ွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း အလြယ္တကူ ပစ္ပယ္ထားျခင္းသည္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ရလဒ္သာ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အီးယူက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ထားစဥ္ ကာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈကို အ႐ွိန္ျမႇင့္သြားမည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိ႐ွိရသည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Guido Westerwelle ကေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယား အၾကား တင္းမာမႈ ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ မတ္လ အတြင္းက ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈသည္ မည္သို႔မွ် တရားမွ်တမႈ မ႐ွိသည့္ စစ္ေရး က်ဴးေက်ာ္ ရန္စမႈသာ ျဖစ္သည္ဟု တင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားသည္။

"ေတာင္ကိုးရီးယားဟာ အားလံုးရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို အမွန္တကယ္ ရ႐ွိထားပါတယ္" ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင့္ျမတ္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အ႐ႈပ္အေထြးမွာမူ ထိုင္း၏ ျပည္တြင္းေရး ကိစၥဟု ယူဆသျဖင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ ထည့္သြင္းထားျခင္း မ႐ွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွ အေနအထားကို အီးယူသို႔ အသိေပး တင္ျပရန္ ဘန္ေကာက္ အစိုးရက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ဝန္ႀကီးမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ကိစၥေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ အနက္ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ ပင္လယ္ဓါးျပ ျပႆနာ၊ ႏ်ဴကလီယာ  မျပန္႔ပြားေရး သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အီးယူ၊ အာဆီယံတို႔၏ ဆက္ဆံေရး စေသာ ကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

အာဆီယံႏွင့္ အီးယူသည္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕၏ တတိယ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု မိုရာတီခို တင္ျပေသာ စာရင္းဇယားမ်ား အရ သိ႐ွိရသည္။

အာဆီယံ အဖြဲ႕တြင္ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ျမန္မာ၊ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလး႐ွား၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Asian Tribune, 28th May 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို လႊတ္ေပးေစရန္ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရ အေပၚ ဖိအားေပးေရး အတြက္ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ မူဆလင္ တရားေဟာ ဆရာမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက သီရိလကၤာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခား မစ္ရွင္ ႐ံုးခြဲမ်ားထံ စာျဖင့္ ေရးသား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က ကိုလံဘို ျမန္မာသံ႐ံုး အျပင္ဘက္တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ ဆႏၵျပသူ ၅၀ ခန္႔ ပါဝင္ေသာ အုပ္စု၏ ေတာင္းဆိုမႈမွတဆင့္ ယခု လႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အထိန္းသိမ္းခံ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ၎တို႔က ေႂကြးေၾကာ္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါလီမန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အျမန္ဆံုး ထူေထာင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၀ ေမ ၂၇ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ NLD ပါတီ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ဆႏၵျပပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ရလဒ္မ်ားကို စစ္ဖက္ အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 27th May 2010

ေတာင္ကိုးရီးယား ေရတပ္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမႇဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းမာမႈမ်ား ႀကီးထြားေနသည့္ ၾကားတြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယားက ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ ေရတပ္ မေတာ္တဆ ပဋိပကၡမ်ား တားဆီးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ႐ုတ္သိမ္းမည္ဟု ေၾကညာလိုက္သည္။

မတ္လ အတြင္း ခ်ိဳနန္သေဘၤာကို နစ္ျမႇဳပ္ေစခဲ့ေသာ တိုပီဒို ပစ္ခတ္မႈ အတြက္ ၿပံဳးယမ္းကို အျပစ္တင္ခဲ့ေသာ ဆိုးလ္ကို လက္တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကုိးရီးယား ေရတပ္က ေရငုပ္သေဘၤာ တိုက္ဖ်က္ေရး အဓိက စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခု ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယား တိုပီဒို ေၾကာင့္ ခ်ိဳနန္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းေရး အဖြဲ႕က စစ္ေဆး ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ စြပ္စြဲမႈကို ေျမာက္ကိုးရီးယားက ျငင္းဆုိထားသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယား အစိုးရ သတင္း႒ာနက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ "ပင္လယ္ဝါအတြင္း မလိုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို တားဆီးရန္ ရည္မွန္းထားခဲ့သည့္ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အျပည့္အဝ ႐ုတ္သိမ္းမည္'' ဟု ေျမာက္ကိုးရီးယား စစ္တပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ယခုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ ေရျပင္လိႈင္းကို မီတာသံုး စကားေျပာစက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို လံုးဝရပ္ဆိုင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး အေရးေပၚ အေနအထားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ဖြင့္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး လိုင္းကို ခ်က္ျခင္း ျဖတ္ေတာက္ပစ္မည္'' ဟု ၿပံဳးယမ္းက ဆတ္ဆတ္ထိ မခံ တုန္႔ျပန္လိုက္သည္။

အကယ္၍ ေတာင္ကိုးရီးယား ေရတပ္က  အျငင္းပြား ပင္လယ္ဝါ ေရျပင္ နယ္နိိမိတ္မ်ဥ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါက ခ်က္ျခင္း တိုက္ခိုက္မည္ ဟု သတိေပးခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုးရီးယား ေကေဆာင္႐ွိ ဖက္စပ္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းသို႔ ဝင္ရာ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း လံုးဝ ပိတ္ဆို႔ရန္ စဥ္းစားေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု ေၾကညာခ်က္သည္ တင္းမာမႈ ႀကီးထြားေနေသာ ေျမာက္ကိုးရီးယားထံမွ ေနာက္ထပ္ ထြက္ေပၚလာေသာ " အကြက္ '' တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုးလ္မွ BBC သတင္းေထာက္ John Sudworth က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ အဂၤါေန႔က ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္မည္ဟု ေျမာက္ကိုးရီးယားက ေၾကညာခဲ့ေသးသည္။

ေတာက္ကိုးရီးယား သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္မ်ား ေျမာက္ဖက္ ပိုက္နက္ အတြင္း ျဖတ္သန္းျခင္း မျပဳရန္ တားဆီးထားေသာ ကိစၥကိုလည္း ၾကာသပေတးေန႔က ေၾကညာခ်က္တြင္ ထပ္မံ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ဖက္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္ကိုးရီးယားက ေသခ်ာဆံုးျဖတ္ တုန္႔ျပန္သြားမည္ ဟု ေတာင္ကိုးရီးယား ကာကြယ္ေရး႒ာန အရာ႐ွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ား မပါဝင္ဟု AP သတင္း႒ာနက ဆိုသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ရပ္ဆိုင္းေရး အပါအဝင္ ေဆာင္႐ြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေတာင္ကိုးရီးယားက ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလို ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ တဆင့္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိသည္။

ပင္လယ္ဝါသည္ ၁၉၉၉ႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ မ်ားတြင္ လူအေသအေပ်ာက္ ႐ွိသည့္ ေရတပ္ ပဋိပကၡငယ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ

ေရငုပ္သေဘၤာ တိုိက္ဖ်က္ေရး ေလ့က်င့္မႈသို႔ ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာ ၁၀ စင္း ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီးေနာက္ နာရီပိုင္း အၾကာတြင္ ၿပံဳးယမ္း၏ ၾကာသပေတးေန႔ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား၏ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈသည္ ယခု ျဖစ္ရပ္ကို စစ္ေရးအရ တုန္႔ျပန္မည့္ သေဘာထား ေတာင္ကိုးရီးယားတြင္ ႀကီးထြားလာေနျခင္းကို ျမင္သာသည့္ ပထမဆံုး လကၡဏာ တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု BBC သတင္းေထာက္က ေျပာၾကားသည္။

တင္းမာမႈမ်ား လွ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာျခင္း ႏွင့္ အတူ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သေဘၤာမ်ား အားလံုးကို ပိတ္ဆို႔ အေရးယူသည့္ ေတာင္ကိုးရီးယား၏ ေၾကညာခ်က္ကို ေျမာက္ကိုးရီးယားက စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္း မ႐ွိဘဲ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္က ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ ကိုးရီးယား စစ္ပြဲ အၿပီးတြင္ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံမွာ အၿမဲတမ္းပင္ စစ္ေငြ႕သန္းေနခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Jakarta Post, By U Win Tin, 27th May 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ယခုလို ေန႔မ်ဳိးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္သူလူထုသည္ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အား တခဲနက္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵမွာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံခဲ့ရေပ။

ထိုစဥ္ကတည္းက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီးကတည္းက NLD ကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္စက္ကာ ေဘးသို႔ ဖယ္ထားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကိစၥ အတြက္ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေထာက္အထား တစ္ခုမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ အလြန္ မ်ားျပားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါတီမ်ားတြင္ ေထာင္ထဲရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ပါဝင္ခြင့္ မရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ NLD အတြက္ လုပ္သာကိုင္သာ မူမရွိျခင္း၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ တြင္ အႏိုင္ရခဲ့ၾကေသာ အျခား တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း ထိုသို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

အကယ္၍ စစ္တပ္သည္ အဓိက ပါတီမ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း လက္ခံခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ ပိုမို အျမစ္တြယ္ လာလိမ့္မည္သာ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္က NLD စည္း႐ံုးေရး ဆင္းခဲ့ရာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ တစ္ခုလံုး၌ ေနရာတကာတြင္ ျပည္သူလူထုသည္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ မေက်နပ္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ခံစားေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနလာရရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈကို ဆာေလာင္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါလီမန္၏ ၈၂ % အႏိုင္ ရရွိခဲ့ရာ ျပည္သူလူထုက တိုင္းျပည္တြင္ အေပါင္း လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အေပၚ ျပင္းထန္စြာ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျပသလိုက္သည့္ လကၡဏာ ျဖစ္သည္။

NLD သည္ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲလိုခဲ့ၿပီး၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းမွတဆင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ကို ဖန္တီးလိုခဲ့သည္။ အစိုးရက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္ ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရာ ယေန႔ အစိုးရက တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ မေပးေတာ့သည့္တိုင္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ အားလံုး ပါဝင္ေသာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ စစ္အစိုးရအား အႀကိမ္ႀကိမ္ လက္ကမ္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ ပယ္ခ်ျခင္းသာ ခံခဲ့ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲမႈ အပါအဝင္ လွည့္ဖ်ားထားေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းၫႊန္ေျမပံုတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အသစ္ကို ေၾကညာျခင္း ႏွင့္အတူ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကိုပါ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေျခခံ ဥပေဒကိုယ္၌က ျပည္သူလူထု၏ ျဖစ္လုိေသာ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာ စံမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ထပ္တူက်မႈ မရွိခဲ့ေပ။ နာဂစ္မုန္တိုင္း ကာလအတြင္း အဓမၼ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒတြင္ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား အတြက္ ဆက္လက္ အာမခံ ေပးခဲ့သည္။

NLD ၏ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာ မတူမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရွိ အခ်ဳိ႕လူမ်ားက ယခု ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရွ႕ဆက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အျဖစ္ ႐ႈျမင္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝကို တုိးတက္လာေစလိမ့္မည္ မဟုတ္သည္မွာ ထင္ရွားလွသည္။ ဒီမိုကေရစီ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ တရားဥပေဒမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပါဝင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ။ အဆိုပါ ပိုင္ခြင့္မ်ား အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စေတးထားခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္ အျခား လက္ေတြ႕က်ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ စစ္အစိုးရသည္ တုိင္းျပည္ လူဦးေရ၏ ၃၀% ေက်ာ္ ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္၊ တူညီေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးရန္ ျငင္းဆန္ေနဆဲ ျဖစ္ရာ၊ လက္ရွိ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈ တိုးပြားလာျခင္းမ်ားသည္ ရလဒ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တို႔ ေတာင္းဆိုေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား တူညီေသာ ပိုင္ခြင့္မ်ား မရမျခင္း ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်န္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အျမန္ဆံုး လိုအပ္ခ်က္အား ေထာက္ခံလ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ေက်ာခိုင္း မသြားႏိုင္ေပ။

ယခု ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ား ခံစားေနရေသာ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲ မြဲေတေနမႈအား ေျဖေလ်ာ့ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ စီးပြားေရးသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္ထူးခံ လူတစ္စု၏ လက္ထဲတြင္သာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး၊ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ထက္ ၎တို႔ တစ္ဦးခ်င္း ခ်မ္းသာေရးကိုသာ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

ယခု က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကီးမားေသာ အမွားမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ပါရွိေနေသာ္လည္း အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီးက သိသိသာသာ ၿငိမ္သက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်သည္ ေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးကို သက္ေရာက္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို သေဘာေပါက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံသည္ ၂၀၁၅ တြင္ ပိုမို စုစည္း ညီၫြတ္ေသာ အဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ကို လက္ခံခဲ့လွ်င္၊ အ