Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

၅.၃.၂၀၁၁


ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား 


အစိုးရသစ္ဘတ္ဂ်က္ သတင္း ပိတ္ပင္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃။


အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အစိုးရသစ္ တာ၀န္ယူမည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ဘ႑ာေငြ အရသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒ (ဘက္ဂ်က္)ကို ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ္လည္း ဘ႑ာေငြ ပမာဏ အတိအက်နွင့္ က႑အလိုက္္ သံုးစြဲထားသည့္ ရာခုိင္နႈန္း အတိအက်ကို ေဖာ္ျပခြင့္ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

“ဘက္ဂ်က္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဥပေဒထုတ္တာေလာက္ပဲ ေဖာ္ျပခြင့္ရတာ။ ဘက္ဂ်က္က ဘယ္ေလာက္လဲ ဘယ္က႑မွာ ဘယ္ေလာက္ သံုးထားလဲဆိုတာ ေရးေပမဲ့ စိစစ္ေရးက ျဖဳတ္လုိက္တယ္”ဟု ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း သတင္းကုိ အနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပခြင့္ရေသာ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တစ္ခုမွ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ထားေသာ ယင္း ဥပေဒကို ျပည္တြင္း သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားက အေသးစိပ္္ ေရးသားရန္ ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ ပါဝင္ေသာ အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ရက္စြဲတုိ႔ကုိသာ ေဖာ္ျပခြင့္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီလို ျပည္သူအမ်ားကို အသိမေပးခ်င္တာ စစ္ေရးမွာ အမ်ားဆုံးသုံးတာ မသိေစခ်င္လို႔ျဖစ္မယ္”ဟု ျပည္တြင္း သတင္းမီဒီယာတစ္ခုမွ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးကဆုိသည္။

ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ၿပီး ၁ လ ေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ထုိရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းကိုုပင္ မသိရွိေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

“မဖတ္ရေသးေတာ့ မွတ္ခ်က္ေပးလို႔မရဘူး”ဟု ျပည္တြင္း စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။ “အဲဒါ ဘယ္မွာ ဝယ္လို႔ ရႏိုင္လဲ”ဟု သူကထပ္ေမးေသးသည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အစုိးရ၏ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းကို ျပည္သူမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိေပးေလ့ရွိၿပီး စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားက ထုိရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းကုိ ေလ့လာကာ တုိင္းျပည္၏ အလားအလာကုိ ခန္႔မွန္းေလ့ရွိသည္။

ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းကုိ ၁၉၈၇ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး၏ အဆုိအရ သိရသည္။

စစ္အစုိးရသည္ စစ္မႈထမ္းဥပေဒကုိလည္း ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ အတင္းအက်ပ္ အတည္ျပဳထားေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ အတည္မျဖစ္မီ ကတည္းကပင္ တိတ္တဆိတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒကုိလည္း အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ဦးစြာထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးမွ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ပါ အစုိးရ စာအုပ္အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ အစုိးရ ရသုံးမွန္းေခ် ေငြစာရင္း စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၇ ဘီလ်ံခန္႔ရွိၿပီး ကာကြယ္ေရးက႑အတြက္ အမ်ားဆံုးခြဲေဝ အသုံးျပဳထားသည္။ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ၂၁.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပညာေရး က႑အတြက္ ၄.၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑ အတြက္ ၁.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သံုးစြဲရန္ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒအရ သိရသည္။

“အိမ္နီးျခင္း ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ ၾကည့္ရင္ ဒီလုိ ကာကြယ္ေရးကို အမ်ားႀကီး သံုးစြဲထားတာ မေတြ႕ရဘူး။ က်န္းမာ ေရးနဲ႔ ပညာေရးက အဓိကအေရးႀကီးတယ္။ ဒီေနရာေတြမွာ ပိုသံုးရမယ္”ဟု ရန္ကုန္အေျခစုိက္ နာမည္ႀကီး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒနွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ အထူးရန္ပံုေငြ ဥပေဒကိုပါ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ပင္ တစ္ပါတည္း ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ယင္း အထူးရန္ပံုေငြ ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တင္ျပခဲ့လ်င္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကို လက္ရွိဘက္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္မ်ားအျပင္ ထပ္မံလုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အထူးရန္ပံုေငြအေနျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။  
 
အဆိုပါ ရန္ပံုေငြ သံုးစြဲျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္(သို႔မဟုတ္) မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကမွ် ေမးျမန္း ျခင္း၊ တင္ျပေစျခင္း၊ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း ခံယူရန္မလုိဟု စာမ်က္ႏွာ ၂ မ်က္ႏွာသာ ပါရွိေသာ ထုိ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

စႏိုင္း (BHO News)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ဥပေဒ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ဥပေဒေရးရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စတင္ရရွိၿပီပာု အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးေျပာၾကား

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔၌ ဥပေဒႀကမ္း ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီးသည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားမွ ဥပေဒေရးရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စတင္ေပးပို႔အႀကံျပဳခြင့္ ရရွိေတာ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင ္အေရြးခ်ယ္ခံခဲ႔ရသည့္ ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုးမွ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ျပည္သူမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားေရးသားသည့္ ဥပေဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာေရြးခ်ယ္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ ေသခ်ာစြာ ေဆြးေႏြး၍ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာ ျမတ္ဥာဏစိုးက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔၌ ေကာ္မတီ(၄)၇ပ္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ရာ ၎ေကာ္မတီ (၄) ရပ္မွာ-(၁) ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ(၂) ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ေကာက္မတီ (၃) လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္(၄) အစိုးရအာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စီစစ္ေရးေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ပါတီ၌ ပါတီဝင္မ်ား ႏႈတ္ထြက္သြားသည္ပာူေသာ သတင္း မမွန္ကန္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၄။


၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ပါတီ(ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ) ပါတီသည္ ပါတီဝင္ အမ်ားအျပား ႏုတ္ထြက္သြားေၾကာင္း သတင္းေျပးလ်က္ရွိရာ ၎ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲထြန္းမွ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္သည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ားမွာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲထြန္းမွ ပါတီမွႏုတ္ထြက္မည္ဆိုေသာ သူမ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တရားဝင္ထြက္စာ တစ္ ေစာင္မွ တင္ျပျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီ၏မူမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳး ဆက္သစ္ ပါတီ၏ ဥကၠ႒ ဦးရဲထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၈၈မ်ိဳးဆက္ပါတီမွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရခဲ႔ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးသည္လည္း ပါတီသို႔ ထြက္စာ မတင္သည့္အတြက္ ႏႈတ္ထြက္သြားသည္ပာု ဆို၍မရေၾကာင္း၊ ပါတီမွ ၎အားထြက္သြားသည့္အေနအထား၊ ထုတ္ပယ္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး သတ္မွတ္၍မရေၾကာင္း၊ ပါတီမွလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး သာရရွိသည့္အတြက္ ပါတီကိုယ္စားျပဳ အဆို တင္သြင္းျခင္းမ်ား၊ ေထာက္ခံျခင္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ အျခား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ မူဝါဒမ်ိဳး တင္မည္ ဆိုပါက မိမိတို႔ပါတီမွ ေထာက္ခံဆႏၵျပဳေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးမရွိသည့္ မူဝါဒမ်ိဳး တင္သြင္းမည္ ဆိုပါက မိမိတို႔ပါတီမွ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ပါတီမွ ပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲထြန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အဆိုမ်ား တင္သြင္းခြင့္ ရရွိျခင္းသည္ ေကာင္းသည့္ အလား အလာေကာင္းမ်ားျဖစ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တို႔မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားတို႔၏ အဆိုမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ရရွိျခင္းမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ အနာဂါတ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလားအလာေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေခတ္သစ္ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

နည္းဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး စတင္သည့္အခ်ိန္ တစ္နာရီခန္႔တြင္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ား ေမးခြင့္၊ တင္သြင္းခန္႔ရရွိမည္ပာု သိရေၾကာင္း၊ ၎တို႔ တင္သြင္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္သြားႏိုင္သည့္အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေတာ႔မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာလကၡဏာမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ႔သို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ား တင္သြင္းခြင့္ ရရွိျခင္းမွာ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အခြင့္အေရးအား ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ အသံုးခ်သင့္ေၾကာင္း၊ ရသည့္အခြင့္အေရးအား အသံုးမခ်ပဲ ေဘးေျပာေနျခင္းထက္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးရရွိရန္ ေဘာင္အတြင္းမွေန၍ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိ၏ အရည္အခ်င္းအား ပိုမို ျမင့္မားလာေစရန္ ေလ့လာမႈမ်ားပို၍ လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အၿငိမ္းစား တရားသူႀကီးေပာာင္းမွ အႀကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

လြတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၉၊ ၁၂၂ ႏွင့္ ၁၂၃ တို႔၌ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အေျဖ မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားအား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အေျဖမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္း တြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူတို႔၏ အေရးႀကီး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာ၌ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားကို ဥကၠ႒မွ သတ္မွတ္ေပးရမည္ပာု နည္းဥပေဒစာအုပ္၌ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအတြက္ မ်ားစြာပင္ အေရးပါေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီမွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးကလည္း ေျပာၾကားသည္။

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××


သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး Grand Strategy တြင္လည္း မတူကြဲျပားေသာ ႏုိင္ငံမ်ိဳးစံု၊ Stakeholder မ်ိဳးစံု၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ိဳးစံု ပါဝင္ေနမည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းမႈကို မ်က္ျခည္မျပတ္သေရြ႕ မဟာဗ်ဴဟာ သေဘာလမ္းေၾကာင္း မွန္ေနေသာေၾကာင့္ နည္းဗ်ဴဟာ ကြဲျပားျခားနားမႈကို ပံုႀကီးခ်ဲ႕၍ ရန္သူသဖြယ္ သံသယမ်ား ထားရွိျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းကိုသာ ထိခုိင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။

အဓိကက်သည္မွာ မဟာဗ်ဴဟာသေဘာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာသေဘာကိ ဆက္စပ္႐ႈျမင္ႏုိင္ေသာ StateMan ႐ႈေထာင့္ မွ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးကို တက္ၾကည့္ရန္ ေဆာ္ၾသလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Microသေဘာကို အထအနေကာက္လွ်င္ Macro သေဘာကို ျမင္ရန္ခဲယဥ္းပါသည္။

မတ္ ၇ထုတ္ The Voice weekly မွာပါသည့္ မဟာဗ်ဴဟာသေဘာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာသေဘာ မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဒီဇယ္ေစ်းသည္ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီကာလ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ တျခားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေသာ ကာလျဖစ္၍ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ယခုႏွစ္ ေရနံအဓိက ထုတ္ လုပ္ရာေဒသမ်ား မၿငိမ္သက္မႈေၾကာင့္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုထူးကဲဖြယ္ရာ ရွိေၾကာင္းလည္း ဒီဇယ္ တင္သြင္း ေရာင္းခ်သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 ဒီဇယ္ေစ်းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လလယ္ပိုင္းက (ဂါလန္ ၅၀) တစ္ပီပါလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲခန္႔ရွိရာမွ တစ္ပီပါလွ်င္ က်ပ္ခုႏွစ္ေသာင္းခန္႔အထိ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေစ်းတက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဇယ္ေစ်း ထူးကဲမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ကုန္ထုတ္မႈ က႑အသီးသီးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ေၾကာင္းလည္း အေဝးေျပး ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

မတ္လ ၇ ထုတ္ The Voice Weekly မွာပါသည့္ ဒီဇယ္ေစ်း ဆက္လက္ထူးကဲ သတင္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"သတင္းစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသည္ အျမႊာ ျဖစ္သည္" (Journalism and Politic are twin) ဟူေသာ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းေလာက၌ ဆို႐ုိးစကား ရွိသည္။ "ႏိုင္ငံေရး" ကို "ပါတီ" ဖြဲ႕ေထာင္၍ လုပ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ ေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာတုိ႔ကို လူထုအတြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ လုပ္ေဆာင္ ျပသၾကၿပီး လူထုထံမွ ဆႏၵမဲျဖင့္ ေတာင္ခံၾကသည္။ ပံုႏွိပ္မီဒီယာသည္ မည္သူကမွ ခုိင္းေစျခင္း တာဝန္ေပးျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို႔၏ ေစတနာအေလွ်ာက္ (Volunteer) လူထုအတြက္ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရာစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္(၃) ရပ္ျဖစ္တည္ေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾက သည္။ ျခားနားျခင္းမွာ ပံုႏွိပ္သတင္းမီဒီယာသည္ အာဏာ(၃)ရပ္ကို ေတာင္ခံၾကသူမ်ား မဟုတ္ေပ"

မတ္ ၇ ထုတ္ Favourite News weekly မွာပါသည့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ မွန္ကန္ျခင္း ညီမွ်ျခင္းထက္ မွ်တျခင္း(FAIR) မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"လုပ္စရာေတြ ရွိတယ္၊ လုပ္ႏိုင္မယ့္သူေတြရွိတယ္။ လုပ္ေနဖို႔လည္း လုိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေငြေၾကးစိုက္ ထုတ္ေပးမယ့္သူ မရွိလို႔ မလုပ္ႏိုင္ၾကဘူး" လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေငြေၾကး စုိက္ထုတ္မႈတင္သာမကပဲ အျဖစ္မွန္ေတြကို တင္ျပတဲ့ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ဖန္တီးသူတစ္ေယာက္မွာ တျခားေသာ ရင္းႏွီးရတာေတြ ရွိပါေသးတယ္။ "႐ုိက္ကူးတဲ့ ေနရာမွာ အမွန္တရားအေပၚ သစၥာေစာင့္သိဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးပဲ။ အမွန္တရားအေပၚ ကိုယ့္ရဲ႕ခံစားခ်က္ကို ထည့္လုိ႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕အႏုပညာနဲ႔ လူစိတ္ဝင္စားေအာင္ ႐ုိက္ကူးျပရတာ။ ဒီလုိလုပ္ျပဖို႔ေငြေၾကးမ်ားစြာ ကုန္က်ခံရတာ၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲတာလည္းရွိမယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ အသက္နဲ႔ ရင္းရတာေတြေတာင္ရွိ တယ္" လုိ႔ဆိုပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္အေပၚ ပရိသတ္နဲ႔ စိတ္ဝင္စားမႈကလည္း နည္းေနေသး တယ္လို႔ သူ႕ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳတခ်ိဳ႕နဲ႔ ယွဥ္ၿပီး သံုးသပ္ျပပါတယ္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 'အင္းသီး' ကို ၾကည့္ၿပီး အဲဒီအထဲမွာ ပါဝင္တဲ့သူေတြကို သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလို႔ တစ္ခ်ိဳ႕က ထင္ေနတယ္။ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ ႐ုိက္ကူးထားတယ္လို႔ မထင္ ဘူး။ အၿပီးထိ ၾကည့္ၿပီးၾကတာေတာင္ ဒီလို ျပန္ေမးၾကတယ္။

မတ္ ၄ ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္မွာပါသည့္ ဖန္တီးႏုိင္သူေတြရွိေပမယ့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ေစ်းကြက္ေပ်ာက္ သတင္းေဆာင္းပါးမွ မင္းထင္ကိုကိုႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မူကို ျပန္ျပဳျပင္ရမွာေပါ့။ ျပည္သူအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးမျပဳႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ အားလံုးနဲ႔ ညွိႏႈိင္းၿပီး ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵကို ခံယူမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူအေျခခံတဲ့ ႏုိင္ငံေရး လုပ္တာပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္သူအတြက္လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ လုပ္တာပါ"

မတ္ ၇ ထုတ္ The Voice weekly မွာပါသည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ ဦးေစာသန္းျမင့္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရက္မတိုင္မီ တစ္ပတ္ႀကိဳတင္ ရမယ္ဆိုတာက ေက်ာင္းသားရဲ႕ က်မ္းကို ျပင္ပစာစစ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြ အပါအဝင္ ပါေမာကၡႀကီးေတြဆီကို အရင္ပို႔ေပးရတယ္။ ဆရာႀကီးေတြရဲ႕ ပါေမာကၡႀကီးေတြက စစ္ေဆးၿပီး ႏုတ္ေျဖ ေျဖရမယ့္ ရက္ကို စာရင္းထုတ္ ေပးတယ္။ ေက်ာင္းသားက မ်ားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးသြားေအာင္လုိ႔ပါ။ အဓိကကေတာ့ ကေလးေတြ အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခု ရသြားေစခ်င္တယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို ဒီဘာသာနဲ႔ ဘြဲ႕သာရလိုက္တယ္။ တိတိက်က် မသိသြားတာမ်ိဳးေတြ ရွိတက္တယ္။ ဘြဲ႕ယူစာတမ္း ေတြ ျပဳစုခုိင္းတဲ့အတြက္ ကေလးေတြက ကိုယ္ယူတဲ့ ဘာသာရပ္အေပၚ မွာ အထုိက္အေလ်ာက္ေတာ့ သေဘာေပါက္ နားလည္မႈရွိသြားတယ္" ဟု ဒဂုံတကၠသိုလ္မွ ကထိက ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၃ ထုတ္ Popular news မွာပါသည့္ မဟာေက်ာင္းသား ေရေျဖအစား က်မ္းျပဳစုရျခင္းေၾကာင့္ ဘာသာရပ္အေပၚ ပိုမို နားလည္သြား သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

 
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××ေဆာင္းပါးက႑


ဘဏ္မ်ားကို အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ႏုိင္ၿပီေလာ........။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္ ႏိုးၾကားလာသည္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း  ဘဏ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာလဟာလ တစ္စံုတစ္ရာ ထြက္ေပၚတုိင္း ဘဏ္မွာ ေငြအပ္ႏွံထားသူေတြၾကား ဘဏ္နဲ႔ ပတ္သက္သည့္ ေကာလဟာလေတြပါ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု သိရသည္။ "ပထမဦးဆံုး သိဖို႔က ဘဏ္ေတြလုပ္တာ  ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းပဲ လုပ္ေနတာ။ ျပည္သူေတြဆီက အပ္ေငြကို လက္ခံတယ္။ အတုိးေပးတယ္။ ဘဏ္ကေနရင္ ရင္းႏွီး အပ္ႏွံေငြကို ျပန္ၿပီး ေခ်းေငြ ေခ်းေပးတယ္။  သည္လုပ္ငန္းက ေတာ္ေတာ္ေလး ႐ုိးပါးတယ္။  ေနာက္တစ္ခုက အပ္ေငြ လက္ခံခ်င္တိုင္း လက္ခံလို႔မရဘူး။ ဗဟိုဘဏ္ကေနၿပီး Financial ratio လို႔ေခၚတာေပါ့။ Financial Institution တစ္ခု တည္ၿငိမ္ေအာင္  ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေတြရွိတယ္။

တခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြဆို သိန္းတစ္ေထာင္ အပ္ေငြအပ္မယ္ ဆိုရင္ေတာင္ လက္မခံႏုိင္တာ ရွိတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအတိုင္း ဥပမာ တစ္က်ပ္ အရင္အပ္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ လက္မခံႏုိင္တာ ရွိတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ဥပမာ တစ္က်ပ္ အရင္အပ္ထားရင္ တစ္ဆယ္အထိ လက္ခံရမယ္ဆို ၁၀ ျပည့္ေနတဲ့သူက ေနာက္ထပ္ ငါးက်ပ္သြင္းမယ္ဆို လက္ခံလုိ႔မရဘူး။ ဘဏ္ေတြက ထိန္းကြပ္ထားတဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး စနစ္တက် လုပ္ေနတယ္။" အာရွ စိမ္းလန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asian Development Bank) မွ Executi ve Director ဦးသက္လြင္ေရႊက ေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႔အျပင္ ေရြ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေပါင္ ပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ ေငြေခ်းေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ေတာ့ပဲ အေပါင္ပစၥည္းအျပင္ လုပ္ငန္း၏ ခုိင္မာမႈ ျပႏုိင္မွသာလွ်င္ ေငြေခ်း ေပးေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ "ကၽြန္ေတာ္အိမ္နဲ႔ ၿခံကို ကာလတန္ဖိုးေတြ ျမင့္တက္လာတဲ့အတြက္ ေငြျပန္ေပၚခ်င္တဲ့အခါ ဘဏ္မွာ အတိုးနဲ႔ သြားေခ်းတယ္။ ေျမကြက္ကို ေပါင္ၿပီး ကန္ထ႐ုိက္တိုက္ ေဆာက္လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေငြသြားေခ်းေတာ့ ဘဏ္ကမေခ်းလုိက္ပါဘူး။ ဘဏ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကိုလည္း လိုက္ေမးၾကည့္ပါတယ္။ သူတို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိဘူးဆိုၿပီး ေငြမေခ်းဘူး။ ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းလည္း ျပရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ ၿခံပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈသံုးစြဲသူ ေဖာက္သည္မ်ား ေခ်းေငြယူခ်င္သည့္အခါ ေဖာက္သည္လည္း အဆင္ေျပေအာင္ ဘဏ္လည္း အျမတ္က်န္ေအာင္ ေသခ်ာစီစပ္ၿပီးမွ ထုတ္ေခ်းေလ့ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဖာက္သည္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အရွိန္မျပတ္ လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ အရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ " ႏုိင္ငံတကာ တုိင္းျပည္ေတြမွာ ဘဏ္က ေငြေခ်းတယ္ဆိုတာ လုပ္ငန္းရဲ႕ခိုင္မာမႈရွိ၊ မရွိနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္း ရဲ႕ အလားအလာကို ၾကည့္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံအပါအဝင္ အာရွႏုိင္ငံ တခ်ိဳ႕မွာေတာ့ လုပ္ငန္းဆိုတာထက္ အေပါင္ပစၥည္းေပၚမွာ အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေငြေခ်းခဲ့ၾကေလ့ ရွိပါတယ္။ အခုေတာ့ အေပါင္းပစၥည္း အျပင္လုပ္ငန္းရဲ႕ Future ဆိုတာနဲ႔ လုပ္ငန္းေရရွည္ခုိင္မာမႈ ရွိ၊ မရွိဆိုတာကိုပါ ထည့္တြက္လာၾကတဲ့သေဘာပါ။

ဘဏ္တစ္ဘဏ္မွာ ေငြေခ်းရင္ ေငြေခ်းလို႔ရတဲ့သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ဥပမာ-ပစၥည္းကို ရာျဖတ္ၿပီး  လက္ရွိပမာဏရဲ႕ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ အမ်ားဆံုး ေခ်းရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး၊ ဒါေတြအားလံုးဟာ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာပဲ ရွိေနေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းပဲ လုပ္လို႔ရပါတယ္။  တစ္ခ်ိန္ တုန္းကေတာ့ ဘဏ္ေတြအၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ  ရာျဖတ္ေတြ၊ ဘာေတြ မစီစစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၿပီးစလြယ္ေခ်း ၾကတာမ်ိဳး ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုကေတာ့ အတိတ္က သင္ခန္းစာေတြအရ ဗဟိုဘဏ္က ထန္းခ်ဳပ္ထားတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္" ဟု စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

ယခင္အခါက ဘဏ္ေတြ ပိတ္သြားခဲ့သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုမွာ Financial Institution မ်ားကို ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝ မထားရဲၾကေပ။ ဘဏ္မ်ားကို ျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္မႈရရန္ ယခုအစိုးရသစ္ အပါအဝင္ ဗဟိုဘဏ္မွလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အသစ္မ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးဖို႔လိုပါသည္။ သို႔မွသာ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးတဲ့ ဘ႑ေရးက႑ကို ခုိင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္႐ုံမွ်မက ျပည္သူမ်ားမွာ ဘဏ္၊ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို အျပည့္အဝ ယံုၾကည္လာမည္ျဖစ္သည္။ " အရင္က အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာရွိလို႔ ဘဏ္ေတြ ပိတ္သြားေပမဲ့ အပ္ေငြေတြကိုတစ္ျပားမွ မဆံုး႐ႈံးေစဘဲ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း မေပးေပမဲ့ အတိုးနဲ႔အတူ အရစ္က် ျပန္ထုတ္ေပးတာမ်ိဳး လုပ္ ပါတယ္။ ဘဏ္ပိတ္လိုက္တယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သိမ္းလိုက္တယ္ ဆိုေပမဲ့ အတိုးနဲ႔အတူ အရစ္က် ျပန္ထုတ္ေပးတာမ်ိဳး လုပ္ပါတယ္။ ဘဏ္ပိတ္လိုက္တယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုိင္စင္ သိမ္းလိုက္တယ္ဆိုေပမဲ့ ေငြေတြက သြားထုတ္လို႔ရတယ္။ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ထုတ္ေပးတယ္။ ဘဏ္မွာ ေငြအပ္တယ္ဆိုတာ စိတ္ခ်လက္ခ် အပ္လို႔ရတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ မဆံုး႐ႈံးဘူး။ ပ်က္သြားရင္ေတာင္ မဆံုးဘူး။ အပ္ေငြေတြကို တစ္ဖက္မွာ စနစ္တက်သံုးထားတာမို႔ (ဥပမာ) တစ္သိန္း အပ္ထားတာကို တစ္ဖက္မွာ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးထားတာမို႔ တစ္သိန္းလံုး လာျပန္ထုတ္လို႔ မေပးႏုိင္ေပမဲ့ ေငြျပန္ရတာနဲ႔ ေပးႏုိင္တယ္။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ဘဏ္မွာေငြဆံုး႐ႈံး  ဖို႔လမ္းမရွိဘူး။ ဒါကို သိထားဖို႔လိုတယ္။" ဟု အာရွ စိန္းလမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ (Asian Develo pment Bank) မွ Executive Director ဦးသက္လြင္ေရႊက ေျပာၾကားသြားသည္။

ဘဏ္မ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမႈမ်ားလည္း ယခင္ကေလာက္ မရွိေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ယခုေနာက္ပိုင္း ဘဏ္မ်ား အသစ္ေပၚလာသည္မ်ားရွိရာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၏ သဘာဝအရ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ရွိလာမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္ ရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ " အရင္တုန္းကေတာ့ တန္ဖိုးျမင့္ပစၥည္းတစ္ခု ဝယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အရင္ဦးဆံုး Saving account တစ္ခု ဖြင့္လိုက္တယ္။ ေနာက္ ဘဏ္အလုိက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုင္းအတာတစ္ခု ေရာက္ၿပီဆိုရင္ ဘဏ္က တာဝန္ရွိသူနဲ႔ ေတြ႕ၿပီး ပစၥည္းတန္ဖိုးအျပည့္ လိုအပ္တဲ့ေငြကို ဘဏ္ကေန ေခ်းယူလို႔ ရတယ္။ ဆိုလိုတာက ဥပမာ ကြန္ျပဴတာတစ္လံုး ဝယ္မယ္။ တန္ေၾကးက ၁၀ သိန္းရွိတယ္။ ဦးဆံုး ကိုယ္က ေငြႏွစ္သိန္း သြင္းလိုက္တယ္။ ေနာက္ ဘဏ္ တာဝန္ရွိသူနဲ႔ ေတြ႕ၿပီး ဘဏ္ကေန ရွစ္သိန္း ေခ်းတယ္။ ဒီပိုက္ဆံကို အခ်ိဳးက် ျပန္ဆပ္သြားတာမ်ိဳးပါ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဒီလုိေခ်းေပးတာမ်ိဳးကို ဘဏ္ေတြက ဝန္ေဆာင္မႈေပးတယ္။ အခု စံုစမ္းရသေလာက္ေတာ့ ဘဏ္ေတြကေန ဒီလိုဝန္ေဆာင္မႈ ေပးတာမ်ိဳး မရွိေတာ့ဘူးလို႔သိရတယ္" ဟု အၿငိမ္းစား ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ အားယူေနသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ ထားၾကေသာ္လည္း ဘဏ္တစ္ဘဏ္ႏွင့္ တစ္ဘဏ္ ေပးအပ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မတူညီဘဲကြဲလြဲမႈရွိေန ေသးေၾကာင္းၾကား သိရသည္။

Ref:   အမွတ္ ၂၄၉ ေမာ္ဒန္သတင္းဂ်ာနယ္
        အမွတ္ ၄၉ အတြဲ ၃ BiWeekly ELEVEN
Sent to transparency.myanmar@gmail.com: unsubscribe | update profile | forward to a friend
Email Marketing Powered by MailChimp
 

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ဂ်ပန္ အာဏာရ ပါတီ ထိပ္တန္း တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး


(Japan Today မွ 5 March 2011 ရက္စြဲပါ “DPJ’s Okada Speaks by Phone to Suu Kyi” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ၏ အာဏာရ ဒီမို ကရက္တစ္ ပါတီ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမႉးခ်ဳပ္ ကာဆူယာ အိုကာဒါက ၾကာသ ပေတး ေန႔တြင္ ျမန္မာ ဒီမုိ ကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ တယ္လီ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ စကား ေျပာဆို ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ မႏွစ္က ႏိုဝင္ဘာ လက ေနအိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္ အာဏာရ ပါတီ၏ ထိပ္ပိုင္း အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးႏွင့္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြး ျခင္းမွာ ယခု ပထမဆံုး အႀကိမ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ အိုကာဒါတို႔၏ မိနစ္ ၄၀ ၾကာ ေျပာဆိုမႈ အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကား ေရးႏွင့္ Sanctions မ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္ ဟု NLD ပါတီမွ ထိပ္ပိုင္း တာဝန္ ရွိသူ တစ္ဦး၏ အဆိုအရ သိရသည္။

၇ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္း ခံရၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္က လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က “ႏိုင္ငံ တကာ အသိုင္း အဝိုင္းက ျမန္မာ တပ္မေတာ္ အစိုးရ အေပၚ အေရးယူ ခ်မွတ္ ထားေသာ Sanctions မ်ားကို ဆက္လက္ ထားရွိ ေစလိုေၾကာင္း” ေျပာၾကား ထားသည္။
--------------------------------------------------------

ျမန္မာ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ကို ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ အုပ္စု ျပစ္တင္ ေဝဖန္

(Associated Press မွ 4 March 2011 ရက္စြဲပါ Kate McGeoun ေရးသားေသာ “Myanmar Pro-Democracy Group Slams Govt’s Budget” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ အစိုးရက လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့ေသာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ လူမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ က႑မ်ား အတြက္ လံုေလာက္ ေအာင္ မေပးဘဲ တပ္မေတာ္ကိုသာ ေငြမ်ားစြာ သံုးစြဲခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ အုပ္စုက ျပစ္တင္ ေဝဖန္ လိုက္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ “တရားဝင္ ဖ်က္သိမ္းခံ” အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေသာၾကာ ေန႔တြင္ အဆိုပါ ဘတ္ဂ်က္ကို ဖ်က္သိမ္း ကာနီး တပ္မေတာ္ အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ သည္ထက္ အသစ္ တင္ေျမႇာက္ေသာ လႊတ္ေ