Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၆.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. သမုိင္းထဲကဒီမိုကေရစီ ဒီဘိတ္

      ***************************************

ေဆာင္းပါးက႑

သမုိင္းထဲကဒီမိုကေရစီ ဒီဘိတ္

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၇၆ ႏွစ္ခန္႔ ၁၉၃၅ ဧၿပီလထုတ္ ဂႏၱေလာကမဂၢဇင္းတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားကိုသန္႔က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းတြင္တူညီဝတ္စံုဝတ္သင့္သည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ "ေက်ာင္းေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈသည္ အလြန္တရာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္သည္။ လြတ္လပ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္၏ အမွတ္အသား ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းမ်ား၌ ခက္ခဲစြာ ဆန္႔က်င္တိုက္ခုိက္ေနရေသာအခ်က္မွာ လူ႔ဘဝတြင္ ပုံစံကိုက္ျပဳလုပ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းပံုစံကိုက္ ျပဳလုပ္မႈကို ႀကီးထြားခြင့္ျပဳလုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ၊ ၎သည္ လူ႔ေဘာင္ႀကီးကို ဖ်က္ဆီးေခ်ေတာ့မည္"  ဟူ၍ ေရးသားခဲ့ေလသည္။

ကိုသန္႔၏ ေရးသားခ်က္ကို ျပန္လည္ေခ်ပ ေရးသားသည့္ေဆာင္းပါးမွာ ေနာက္လထုတ္ ဂႏၱေလာကမဂၢဇင္းတြင္ ပါလာသည္။ ေရးသူကား ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုေအာင္ဆန္း။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အမိႏုိင္ငံအတြက္ ညီရင္းအကိုကဲ့သို႔ တစ္စိတ္တစ္သေဘာတည္း၊ တညီတညြတ္တည္း ပူးတြဲသစၥာရွိမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္သက္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ အထည္ေတြကိုဝတ္ရမည္။ အေရးပါအရာေရာက္ေအာင္ လုပ္ရမည္။ ဤနည္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးဟူသည္၊ အမ်ိဳးသားပန္းတိုင္ အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ရင္အုပ္မကြာရွိလာမည္။ လြတ္လပ္စြာ ဝတ္စားဆင္ယင္ေရးဟူသည္မွာ လြတ္လပ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္ အရသာထက္၊ ဝါၾကြားမႈ၊ ပလႊားမႈမ်ားအတြက္ အလိုလိုက္မႈ စည္းစိမ္ခံစားမႈမ်ားအတြက္သာ အေထာက္အကူျပဳခ်ိမ့္မည္၊ လူ႕ဘဝ၏ ပံုစံကုိက္ ျပဳလုပ္သူမ်ားသည္၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အၾကြင္းမဲ့ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္နားလည္သည္၊ ပင္နီအက်ီထူလျပစ္ႀကီးမ်ားသည္၊ သက္ေတာင့္သက္သာမရွိဟု ဦးသန္႔က ေစာဒကတက္မည္ေလာ။ ကၽြန္ေတာ္မထင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္သိရသေလာက္ ဦးသန္႔သည္လည္း အမ်ိဳးသားေရးဝါဒသမားပင္ျဖစ္သည္" ဟူ၍ဆိုေလသည္။

သို႔ႏွင့္ ကိုသန္႔၏ ေျဖဆိုခ်က္သည္ ေနာက္လမွာ ပါလာျပန္ေလသည္။ ပညာေရးေလာကႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သခင္ေအာင္ဆန္းကို ေမးခြန္းထုတ္သည္။ "ကိုေအာင္ဆန္းသည္ လူၿပိန္းအျမင္ကို တင္ျပလာသည္။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို လူေတြပညာတတ္ေအာင္ သင္ေပးေနသူ တေယာက္၏ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ျမင္သံုးသပ္သည္" ဟူ၍ ျပန္လည္ေရးသားခဲ့ေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ေရးသား ျငင္းခံုခဲ့သူႏွစ္ဦးမွာ ေနာင္ကမာၻသိ ျမန္မာ့သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္႔တို႔ျဖစ္ၾကသည္ကို စာဖတ္သူအမ်ားသိႏွင့္ၿပီးသား ျဖစ္ေလသည္။

ႏွစ္ဦးစလံုး၏ ေျပဆိုေခ်ပခ်က္မ်ားကို သ႐ုပ္ခြဲစိစစ္ၾကည့္ပါက ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိကစံတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ စုစည္းျခင္းႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားျခင္း(Unity and Diversity) သေဘာတရားကိုေရာင္ျပန္ဟပ္ ေလသည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အဓိကဆိုလိုရင္းမွာ စုစည္းညီညြတ္မႈ(Unity) ျဖစ္သည္။ တူညီဝတ္စံုဝတ္ျခင္းသည္ စိတ္ပညာသေဘာအရ ညီညြတ္မႈရွိျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း လိုက္နာျခင္းကို ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဦးသန္႔ ဆိုလိုသည္မွာကား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အဓိကအသားေပး ေဖာ္ျပဟန္ရွိၿပီး တစ္ျခားသူမ်ား၏ အယူအဆ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ႏွလံုးသြင္းဆင္ေျခကာ သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ျဖစ္ေပၚမႈ မရွိသည့္တုိင္ အၿပိဳင္တည္ရွိခြင့္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ လြတ္လပ္မႈဟူသည္မွာ စည္းကမ္းရွိမွသာပို၍ ပီျပင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္မႈကိုေျပာတုိင္း ၎တာဝန္ယူရမည့္ စည္းကမ္းလည္းတစ္ပါတည္းရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။ ယင္းစုစည္းျခင္းႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈ သေဘာတရားကို လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံေရးအေပၚ တင္ၾကည့္ပါက ထူးျခားႏွစ္ခ်က္ေပၚထြန္းလာပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္သည္။ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရေရာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားေရာ အဓိကလိုခ်င္သည္မွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္သည္။ ယင္းကိုမၾကာမီက ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းပါ အားသံုးအားမွ ႏုိင္ငံေရးအင္အားတြင္ အက်ယ္တဝန္႔ ေဖာ္ျပထားေလသည္။ မိန္႔ခြန္းတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ယခုလုိ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသာမက တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးရဲ႕ အေျခခံျဖစ္တဲ့စစ္မွန္တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ထြန္းကားေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခ်က္ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စုစည္းညီညြတ္မႈ သေဘာကို အဓိကေဖာ္ျပလို ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ဒုတိယတစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေရးတြင္ မတူညီေသာသေဘာထားမ်ားကို လက္ခံနားလည္ႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္သည့္ စိတ္ဓာတ္(liberal- mind set) ျဖစ္သည္။ နည္းလမ္းမ်ားမတူညီသည့္တိုင္ ပန္းတုိင္ တူညီမည္ဆိုပါက ရန္သူအျဖစ္သေဘာမသက္ေရာက္သြားေစဘဲ ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္သာ သေဘာထားမည္ျဖစ္သည္။ အထက္၌ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ကြဲျပားျခားနားမႈသည္ လြတ္လပ္မႈရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္ျဖစ္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အတူ တာဝန္ယူရမည္ စည္းကမ္းလည္းပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသေဘာကို သမၼတမိန္႔ခြန္း၌ "မတူညီတဲ့ သေဘာထားအျမင္ေတြရွိၾကမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တူညီတဲ့ကိစၥေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမယ္၊ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို တရားနည္းလမ္းက်နစြာျဖင့္ ရယူၾကမယ္ဆိုရင္ လူသာဓုေခၚ၊ နတ္သာဓုေခၚၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးဖြင့္ထားၿပီး လက္ကမ္းႀကိဳဆိုေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားအပ္ပါသည္" ဟူေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။ သို႔ဆိုပါ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုးမွ  စုစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈကို ေသခ်ာနားလည္ သေဘာေပါက္ကာ လက္ေတြ႕က်က် က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္သို႔ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေညာင္းေညာင္း ေရာက္ရွိ သြားႏုိင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း....။

************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

.၁၂.၂ဝ၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ဂိတ္မ်ား ျပန္ဖြင့္ၿပီ
  2. အရန္ဆန္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းရွိမွသာ ျပည္ပဆန္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ ရရွိမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္ NLD သို႔ဝင္မည္
  2. အန္အယ္ဒီပါတီ၏ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ အလံကိုပံုစံေျပာင္းလဲ
  3. ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္မတီငါးရပ္ကို NLD ဖြဲ႕စည္း

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

      **********************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ဂိတ္မ်ား ျပန္ဖြင့္ၿပီ

ယခင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ပိတ္ထားခဲ့သည့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ျမဝတီ-မဲေဆာက္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ဂိတ္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရမွ ဖိတ္ၾကားထားၿပီး ၎နယ္စပ္ဂိတ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားလည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကိုလည္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ပိတ္ထားခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥရင္လပ္ရွင္နာဝပ္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ဂိတ္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေရး သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ထိုင္း-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားပိတ္ထားခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ပိုမိုတိုးတက္လာႏိုင္ေစရန္၊ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ဂိတ္ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈကို ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ပိတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

YC

**********************************************************************************

အရန္ဆန္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းရွိမွသာ ျပည္ပဆန္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ ရရွိမည္

ဆန္စပါးအထူးျပဳ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂိုေဒါင္အတြင္း အရန္ဆန္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းရွိမွသာ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔ခြင့္လိုင္စင္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔လိုေသာ ဆန္စပါးကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ အထူးျပဳကုမၸဏီအတြက္ ပို႔ကုန္လိုင္စင္ပမာဏ၏ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Exporter ကုမၸဏီအတြက္ ပို႔ကုန္လိုင္စင္ပမာဏ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ သိုေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္း ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းထြက္ဆန္မ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ ယခုအခါ စစ္ေဆးျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ အရန္ဆန္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆန္သိုေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ ထားရွိသည္ႏွင့္ လိုင္စင္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အရန္ဆန္အျဖစ္ ထားရွိသည့္ ဆန္မ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ ဆန္မပ်က္စီးေစရန္ ကုန္ဖလွယ္သည့္ အေနျဖင့္ လဲလွယ္ခြင့္ရွိၿပီး လဲလွယ္သည့္ ဆန္အသစ္အား သတ္မွတ္ဂိုေဒါင္အတြင္း ထည့္ၿပီးမွသာ ယခင္အရန္ဆန္အျဖစ္ ထားရွိသည့္ ဆန္မ်ားကို ျပန္လည္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္မည္သည့္ ဆန္အမ်ိဳးအစားကုိမဆို တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂိုေဒါင္အတြင္းထားရွိမည့္ အရန္ဆန္အမ်ိဳးအစားကိုမူ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ ၂၅ မွတ္တန္ဆန္မ်ားကိုသာ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YC 

**********************************************************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္ NLD သို႔ဝင္မည္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္၏ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္သည္ ၎၏ ခြဲထြက္ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သို႔ ပါတီဝင္အျဖစ္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လသာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ NLD ပါတီဝင္ေပာာင္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ၿပီး NLD ပါတီဝင္အျဖစ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္သည္ NLD ပါတီမွ ခြဲထြက္၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF) ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ လသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး NDF မွ  ထပ္မံခြဲထြက္ကာ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညႊန္႕ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္၌ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

မိမိအေနျဖင့္ NLD သို႔ ပါတီဝင္အျဖစ္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မည့္အေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီသစ္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူအား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္အား NLD ပါတီမွ ျပန္လည္လက္ခံရန္ဆိုသည္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ NLD ပါတီသည္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ပါတီပံုစံမ်ား မထုတ္ရေသးသည့္အတြက္ မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ရွိေသာ NLD ပါတီ ဗပာိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို ေခၚယူ၍ အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဗပာုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားမွ တစ္ညီတစ္ညႊတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

Ref: Messenger

**********************************************************************************

အန္အယ္ဒီပါတီ၏ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ အလံကိုပံုစံေျပာင္းလဲ  

တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အေၾကာင္းျပန္ျခင္းကို ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ယင္းပါတီ၏ အမွတ္တံဆိပ္အား သတ္မွတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။            

ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္မွာ လက္ရွိသံုးစြဲေနသည့္ အလံတြင္ပါရွိသည့္ ၾကယ္ျဖဴတစ္ပြင့္ႏွင့္ ခြပ္ေဒါင္းရုပ္ပံုေအာက္တြင္ “အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္”စာတန္းေရးထိုးထားေၾကာင္းယင္းပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းကဆိုသည္။

“ဘာမွ မေ&