Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

စာနာမႈကင္းမဲ့မႈကုိ ေဖာ္က်ဴးသည့္ ယာကူဇူနီဂူဗိမာန္

(Bangkok Post မွ 9 Jan 2014 ရက္စြဲပါ ေခါင္းႀကီးပုိင္းျဖစ္ေသာ The Shrine to Insensitivity ကုိဘာသာျပန္ ဆိုသည္)

တခါတရံတြင္ အတိတ္ကာလဆီမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ မျဖစ္မေနကြယ္ေဖ်ာက္ထားပါမွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာေရွ႕ဆက္ ရွင္သန္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတုန္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္တုိက္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ စစ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟူ ေသာကိစၥမွာ မေန႔က(အတိတ္ကာလဆီမွ) ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ယခုတြင္မူ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးအတြက္ ပုိမုိလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ ျမန္မာ ဘုရင္မ်ား သည္လည္း တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ထုိင္းႏုိင္ငံအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ယခုအခါ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔မွာ အတူအကြပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေပမည္။ ထုိသုိ႔ အတိတ္ဆီမွျဖစ္ရပ္ဆုိးမ်ားကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ကာ ပစၥဳပန္ကာလကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္သည္ဟူ သည့္ သေဘာတရားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း ယင္းႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဂ်ပန္ကုိေတာ့ ျခြင္းခ်က္ အျဖစ္ ဖယ္ထားရမလုိျဖစ္ေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး ယာကူဇူနီ စစ္ဂူဗိမာန္သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့မႈသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ လြဲမွားေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ရန္ျပဳစရာမလုိဘဲ ရန္ျပဳလုိက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ဟု ဆုိလွ်င္လည္း မွားမည္မဟုတ္ေပ။

ဂ်ပန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ေသဆုံးခဲ့ရသူမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳရန္အလုိ႔ငွာ တုိက်ိဳရွိ အဆုိပါ ဂူဗိမာန္ သုိ႔သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ မွန္ပါသည္။ ဂူဗိမာန္ထားရွိကာ ဂုဏ္ျပဳခံရေသာ ေသဆုံးသူေပါင္း မ်ားစြာတုိ႔သည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခံစားခဲ့ၾကရသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂူဗိမာန္သုိ႔ သြားေရာက္မႈမွန္သမွ် သည္ အမည္ေပါင္း ၂ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔ျဖင့္ ကဗ်ည္းထုိးျခင္း ခံထားရသူမ်ားကုိ ဂါရဝျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဂူဗိမာန္သည္ တ႐ုတ္တုိ႔ ႀကီးစုိးစဥ္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရမႈကုိ ညႊန္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ဂုဏ္ျပဳခံရ သူမ်ားထဲတြင္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္း လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ စစ္ရာဇဝတ္သား ၁၄ ဦးလည္း ပါဝင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အစ္ဆာႏုိရီအုိႏုိဒီရာ ႏွင့္ အျခားေသာထိပ္တန္း အရာရွိႀကီး မ်ား သည္ အဆုိပါ ဂူဗိမာန္၏ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာသိၾကသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဂူဗိမာန္သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ မစၥတာအာေဘးက ယခုလုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။ “စစ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသူေတြရဲ႕ ဝိဉာဥ္ေတြေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပန္ျပင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ဘာလဲဆုိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ စစ္ထပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး ဆုိတဲ့ ကတိကဝတ္ကုိ အခုိင္အမာေပးဖုိ႔ပါပဲ”

မစၥတာအာေဘး အေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဂူဗိမာန္၌ ေျပာဆုိသည္မွာ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ ထူးဆန္း အံ့ဖြယ္ေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးျပဳလုပ္ျပသည္မွာ ျပႆနာအစပင္ ရွိေသးသည္ဟု ဆုိရမည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး

ဆုိးဆုိးရြားရြား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည့္ အေရးႀကီး ျပႆနာႏွစ္ရပ္ ရွိေနပါေသးသည္။

ပထမတစ္ခုမွာ ယခုကဲ့သုိ႔ နာက်ည္းမႈႏွင့္ အမ်က္ေဒါသတုိ႔ ေပါင္းစပ္ထားမႈက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မ်ားကုိ ထိခုိက္ေစသည္။ တစ္ခ်ိန္က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈဒဏ္ကုိ အမ်ားဆုံးခံခဲ့ရ ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိလွ်င္ မစၥတာရွင္ဇုိအာေဘးကုိ မည္သည့္အခါမွ် ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားၿပီျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တုိ႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈကုိခံခဲ့ရေသာ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံဆုိလွ်င္ မစၥတာ အာေဘး သည္ ဂ်ပန္တုိ႔ စစ္မီးေမႊးကာ ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕မႈျပဳခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားကုိ အလွဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိသည္။

မစၥတာအာေဘး ကမူ ၎၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုိရီးယားျပည္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္ကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစလုိျခင္း မရွိဟု ဆုိသည္။ သူ၏ရွင္းလင္းေျပာဆုိခ်က္မွာ ႐ုိးစင္းမႈမရွိဟုပင္ ဆုိရေပမည္။ မစၥတာအာေဘး တြင္ စစ္ကုိစက္ဆုပ္ရြံမုန္း ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းေပါင္း မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ ရွိပါလိမ့္မည္။ ၎တြင္ မည္သုိ႔ေသာ ဦးတည္ခ်က္ရွိေန သည္ဆုိေစကာမူ အမွန္ေျပာရလွ်င္ မစၥတာအာေဘးသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစ ႐ုံမွ်မက အေျခအေနကိစၥအရပ္ရပ္ကုိလည္း သိရွိထားသူျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ မစၥတာအာေဘးသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ကုိရီးယားတုိ႔၏ တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔မွ် အေလးမထားခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။

ဒုတိယျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ပုိ၍ပင္ ဆုိးသည္ဟု ဆုိရမည္။ မစၥတာအာေဘးက တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုိရီးယားအေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရျခင္းမွာလည္း အဆုိပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တုံ႔ျပန္ထုတ္ေဖာ္ရသည္အထိ လုံးလုံးလ်ားလ်ား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တုိ႔ လက္ထက္က မ်ားစြာဖိႏွိပ္ညွဥ္းဆဲခံခဲ့ရေသာ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ ျပည္သူသန္းေပါင္း မ်ားစြာကုိမူ မစၥတာအာေဘး အေနျဖင့္ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။(ဥပမာ- ဖိလစ္ပုိင္၊ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနား၊ မေလးႏွင့္ စင္ကာပူ၊ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္း)

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး ယာကူဇူနီဂူဗိမာန္သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ဒြိဟ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေန ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္တြင္းလက္ထက္က အသက္မေသဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဆရီထုိင္း သူရဲေကာင္း မ်ားမွာ ဂ်ပန္စစ္ရာဇဝတ္သားမ်ားကုိ ဂါရဝျပဳခဲ့သည့္ မစၥတာအာေဘး၏ အျပဳအမူေၾကာင့္ အလြန္အမင္း တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားခဲ့ၾကသည္။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာရလွ်င္ ဂ်ပန္သည္ အတိတ္ကာလဆီမွ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေျဖရွင္းမႈ မည္သည့္အခါကမွ် မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဂ်ာမနီကဲ့သုိ႔ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ မ်ားကုိ အျပစ္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈလည္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ဆုိရလွ်င္ ယာကူဇူနီဂူဗိမာန္သုိ႔ သြားေရာက္ဂါရဝ ျပဳသည့္ မစၥတာအာေဘး ၏ အျပဳအမူသည္ ကုိယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ ကင္းမဲ့ေသာ သေဘာထားတြင္ အေျခခံၿပီး အေရွ႕ အာရွမွ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ေစာ္ကားမႈျပဳေသာ အျပဳအမူပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။


 

 

 

 

v


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media (1)

Snapshot of the item below:
International Media (1)