Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၁၇.၈.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ FTTX စနစ္အား စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္သုံးစြဲခြင့္ျပဳမည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ခုတြင္ FTTX စနစ္ျဖင့္ အင္တာနက္သုံးစြဲခြင့္အား ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Elite-Tech ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္သုံးစြဲႏုိင္မည့္ FTTX ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ကုိ ႐ုပ္သံလုိင္း၊ အင္တာနက္၊ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုပထမဆုံး အသုံးျပဳခြင့္ေပးမည့္စနစ္တြင္ ႐ုပ္သံလုိင္းဝန္ေဆာင္မႈအား သုံးစြဲခြင့္ မျပဳေသးဘဲ အင္တာနက္ႏွင့္ ဖုန္းအသုံး ျပဳရန္သာ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ FTTX စနစ္သုံးစြဲႏုိင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ကုမၸဏီ ၁၀ခုမွ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိထားၿပီး စက္တင္ဘာလ တြင္ သုံးစြဲႏုိင္ရန္ Elite-Tech ကုမၸဏီႏွင့္ Fortune International ကုမၸဏီႏွစ္ခုမွသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ကုမၸဏီ ၂ ခုမွ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊ ပန္းဘဲတန္း၊ ေက်ာက္တံတား၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ၾကည့္ျမင္ တုိင္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ အရင္ဆုံးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ FTTX စနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ႐ုပ္သံလုိင္း၊ အင္တာနက္၊ ဖုန္းသုံးမ်ိဳးစလုံးအတြက္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ က်ပ္ ၉ သိန္းႏွင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ ဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ က်ပ္ ၇ သိန္းခြဲ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ FTTX စနစ္ကဲ့ သုိ႔ အင္တာနက္ႏွင့္ ဖုန္းသုံးစြဲႏုိင္မည့္ ADSL အင္တာနက္လုိင္းမ်ားကုိ ယခုလမွစတင္ကာ က်ပ္ ၅ သိန္းျဖင့္ ခ်ေပး ေနေၾကာင္း သိရသည္။

FTTX စနစ္၏ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမ်ားမွာ 512Kbps၊ 1MB၊ 2MB၊ 4MB၊ 8MB ထိရွိၿပီး 4 MBႏွင့္ 8 MB သုံးစြဲ လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ သီးျခားထပ္မံေလွ်ာက္ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

      Ref : Popular News

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ကိုင္မႈ စတင္

သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုိသို႔ ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းကို သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ၾကပ္မတ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြႏွင့္ ေစတနာရွင္ ၿမိဳ႕ေပၚစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ မတည္ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဦးေဆာင္၍ ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား ေငြစုေငြေခ်း ျပဳလုပ္ရာတြင္ အတိုးႏႈန္း သက္သာစြာႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလုပ္ငန္းသည္ ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား ေငြအရင္စုမွသာ ေခ်းေငြရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းရပ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေနျပည္သူမ်ားေခ်းေငြ ရရွိႏိုင္ရန္ေငြစုေငြေခ်း အသင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ၊ ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၅ ေယာက္တစ္အုပ္စုအေနႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ျဖည့္သြင္းေလွ်ာက္ထားရွယ္ယာဝင္၍ ၎ အဖြဲ႔ဝင္ ၅ ေယာက္မွ ေငြေၾကးပမာဏ တူညီစြာျဖင့္ ေခ်းေငြ ရယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားအရ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ တြင္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးဗပာိုေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းႀကီး ၈ ရပ္ႏွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

                                                      Ref: Popular News

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းမည္

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ နယ္စပ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရသစ္အာဏာ တည္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အသက္ ဝင္လာသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ၂၀၀၈ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေတာ့သည့္အတြက္ ၎ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာ္လည္း ေကာ္မတီအေနႏွင့္မူ ဆက္ရွိ ေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ သံုးစြဲရမည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားမွ သံုးလတစ္ႀကိမ္ခန္႔ ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖ်က္သိမ္းလိုက္မည့္ အဖြဲ႕မ်ားေနရာတြင္ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ တိုက္ရိုက္ ၾကပ္မတ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး၌ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးစည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအား ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီဥကၠ႒က တိုက္ရိုက္ ကိုင္တြယ္ခဲ့ၿပီး က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားရွိ စည္ပင္သာယာေရး ဌာနမ်ားကိုမူ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖံ႔ြၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို သမၼတ၏ တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရွိ စည္ပင္သာယာေရး ဌာနမ်ားကို ယင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ား လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္သြားသည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၈ ပုဒ္မခြဲ ၈(က) အရ စည္ပင္သာယာေရးကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑ ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းရည္ညႊန္း ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑တြင္ (က) စည္ပင္သာယာေရး၊ (ခ) ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ (ဂ) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

                                                            Ref: 7day News

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေျမာက္ကိုရီးယားစားနပ္ရိကၡာရွားပါးလာ၍ ျမန္မာ့ဆန္ဝယ္ယူရန္ႀကိဳးပမ္း

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စားနပ္ရိကၡာရွားပါးလာသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမွအရာရွိမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ဆန္အား ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္အတြင္းမွ စတင္၍ ေျမာက္ကိုရီးယား အလံတင္  ကုန္တင္သေဘၤာ (Tamangang) တစ္စီးရပ္နားထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဆိုက္ကပ္ခဲ့သည့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈအပါအဝင္  သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈခံစားေနၾကရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းအတြင္းကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး  ဆန္ဝယ္ယူရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

                                                            Ref: ျပည္သူ႕ေခတ္

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အသနားခံစာတင္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကုိ ႏွစ္ဖက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေမတၱာ က႐ုဏာ ေရွ႕ထားၿပီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၄ ခုမွ  ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စု ကုိယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးတုိ႔မွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသုိ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ေန႔က အသနားခံစာ တစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စု ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တုိင္းလုံမ်ိဳးႏြယ္စုမွ ဦးစုိင္းေမာင္ေရႊ၊ ဦးစုိင္းယီက်န္၊ ဦးစုိင္းထြန္းေဖ၊ ဦးစုိင္းအုိ္က္ပုႏွင့္ ဦးစုိင္းအုိက္၊ တုိင္းခမ္းတီးမ်ိဳးႏြယ္စုမွ ဦးေစာႏြဲ႕ဆားေတာ္ႏွင့္ ဦးေစာေဆြ၊ တုိင္းလုိင္မ်ိဳးႏြယ္စုမွ ဦးျမတ္ခုိင္၊ ဦးခင္ေအာင္ႏွင့္ ဦးစုိင္းစိန္အုန္း၊ တုိင္ဆာမ်ိဳးႏြယ္စုမွ ဦးမာဂမ္၊ တုိင္းေလမ်ိဳးႏြယ္စုမွ ဦးစုိင္ေအာင္စိန္တုိ႔ မွ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂၄) ရက္တြင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ပါရွိသည့္ အသနားခံတင္ျပစာ တစ္ေစာင္အား ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ တင္ျပစာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ပြားလာၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အားနည္းလာသည့္အတြက္ လက္ရွိေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သား အားလုံးသည္ ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး ခ်မ္း ေျမ့မႈ အျပည့္အဝ မခံစားရေတာ့သျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေမတၱာက႐ုဏာ ေရွ႕ထားၿပီး ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ ၾကေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ အထူးအသနားခံ တင္ျပအပ္ပါသည္ ဟုပါရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူတစ္ဦးမွ ယခုကဲ့သုိ႔ ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္း အေပၚ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ေျပာၾကားကာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အေနအထားအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ ဂိ်န္းေဖာ၊ ရဝမ္၊ လီဆူ၊ လာခ်ိတ္၊ ေလာ္ေဝၚ၊ ဇိုင္ဝါး၊ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တုိင္းလုိင္၊ တုိင္းဆာ၊ တုိင္းေလ၊ တုိင္းလုံ၊ တုိင္းခမ္းတီး စသည့္လူမ်ိဳးစုမ်ား အမ်ားစု ေနထုိင္ လ်က္ရွိၿပီး ဗမာႏွင့္ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

                                                                        YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မႏၱေလးဂ်ာနယ္မ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ သတင္းတင္ခြင့္ရ

မႏၱေလးတြင္ အေျခစိုက္ထားေသာ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕အား စာမူမ်ားကို ဂ်ာနယ္တိုက္သို႔ မပို႔မွီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီထံ တင္ ျပရသည္ဟု မႏ ၱေလးမွ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“မႏၱေလးက ဂ်ာနယ္လစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕ဆံု စကားေျပာျခင္းမရွိပါဘူး။ သူတို႔ဟာ တိုက္ကို သတင္းမတင္ခင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို အရင္သံေတာ္ဦးတင္ေနရလို႔ပါ။ ဒီကိစၥကို ကြ်န္ေတာ္ သက္ေသ အေထာက္အထားနဲ႔ တကြ သိထားပါတယ္။ အေျခအေနေပးတဲ့ေန႔က်ရင္ ကြ်န္ေတာ္ ေဖာ္ထုတ္မွာပါ”  ဟု အဆိုပါ အမည္မေဖာ္လိုသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါက အမွန္ပဲေလ။ မႏၱေလးမွာထုတ္တဲ့ ဂ်ာနယ္ေျခာက္ေစာင္လံုး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ရံုးထဲမွာ ရိုက္ရတာကိုး၊ မထူးဆန္းပါဘူး” ဟု ဝါရင့္ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ သတင္းယူရန္ႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား၊ လူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုးခ်ဳပ္၏ အေစာင့္မ်ားက ေမာက္မာစြာ ေမးျမန္းဆက္ဆံေလ့ရွိသည္ဟုလည္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

“မႏၱေလးက ဂ်ာနယ္ေတြ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို အရင္စာမူျပရတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကားတာေတာ့ ၾကာပါၿပီ ၊ ေသခ်ာမသိေသးလို႔ ပါ” ဟု  ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ေနရာအားလံုး အႏိုင္ရရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာသာ ဆုံးရံႈးခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး ထိုစဥ္က ႀကိဳတင္မဲမ်ားမွာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီရိုက္ထားခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

လႊတ္ေတာ္တြင္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒတင္ပါက တစည ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ား ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးပါက တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီမွ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ဆိုုင္ေသာ ဥပေဒ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညႊတ္ေရးပါတီမွ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီကို စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြဲ႔စည္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တစညပါတီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီမွ ဖြဲ႔စည္းမည့္ လႊတ္ေတာ္အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး က႑အလိုက္  ကြ်မ္းက်င္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ ၂၀ ျဖင္ ့ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ ဖြဲ႕စည္းမည့္ လႊတ္ေတာ္ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမွ အဓိကလုပ္ေဆာင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တင္ျပသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚတြင္ ရွဳေထာင့္ေပါင္းစံုမွေန၍ တစည လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တစညပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေမးခြန္းအဆိုျပဳျခင္းမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ၎ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွ ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                                                            Ref : Yangon Time

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာဆိုရင္ မိုက္ခဲေတြက အမ်ားႀကီး။ Status ေလးတစ္ေၾကာင္း တင္လိုက္တာနဲ႔ ဝုိင္းၿပီး ဆြမ္းႀကီး ေလာင္းၾက တာေတြက အမ်ားႀကီး။ သူမ်ား Wall မွာသာလုိက္ေရးေနၾကတာ၊ ကုိယ့္ Wall မွာ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ေရးထားတဲ့ Note ဘာမွ မရွိ႐ုံမက ကိုယ္ဘယ္သူဘယ္ဝါဆိုတာေတာင္ ပီပီျပင္ျပင္ေရးမထားဘူး။ အဲဒီလို ကုိယ့္ ကိုယ္ကို ဘယ္သူဘယ္ဝါ လုိ႔ေတာင္ မေျပာရဲတဲ့သူက စင္ေပၚတက္ၿပီး ကိုယ္နားလည္တာ ကိုယ္ယံုၾကည္တာကို ေျပာရင္ပဲ ဆဲခ်င္ၾက၊ တုတ္နဲ႔ပစ္၊ ခဲနဲ႔ထုခ်င္ၾကတဲ့က အမ်ားႀကီး”

ၾသဂုတ္ ၁၈ ထုတ္ Popular News အတြဲ(၃) အမွတ္ (၃၂) တြင္ပါသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ) ၏ “ပြဲအျပန္” ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတာ ျပႆနာကကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းလည္း ျဖစ္တာမဟုတ္ဘူး။ တစ္ရပ္ကြက္လံုး မီးေလာင္ရင္ ကိုယ္လည္းမလြတ္ဘူး။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတာ အခုကမာၻကိုထြက္ ၾကည့္လိုက္ရင္ တ႐ုတ္လည္း မုန္တုိင္းဒဏ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ခံရတာ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုတာႀကီးကေတာ့ ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္ပဲ။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုတာႀကီး ေကာင္းလာဖုိ႔ကေတာ့ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း ျပင္ရမယ္။ ကိုယ္ျပင္ထားရင္လည္း သူမ်ားကဖ်က္ရင္ ပ်က္တာပဲ။ ဘာလုပ္မလဲဆိုတာေတာ့ ထိခုိက္နစ္နာမႈနည္းႏုိင္သမွ် နည္းေအာင္ ျပင္ဆင္ရမွာေပါ့။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒီေရေတာေတြ စိုက္တာ။ ေရကာတာေတြေဆာက္တာ။ မုန္တုိင္းဒဏ္ ခံႏိုင္တဲ့ ဆုိင္ကလံုး ရွဲလ္တာေတြ ေဆာက္တာ။ ႀကိဳၿပီး စားနပ္ရိကၡာေတြ ျပင္တာ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ ႀကိဳျပင္ဆင္ထားတာ။ ျဖစ္လာေတာ့မွ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူ လုိက္လက္ညႇိဳးထိုးေနလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုဝိုင္းဝန္းၾကမွ ရမယ္ဆိုတာ အဲဒါ ကိုေျပာတာ”

ၾသဂုတ္ ၁၈ ထုတ္ Popular News အတြဲ(၃) အမွတ္ (၃၂) တြင္ပါသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ႏုိင္ငံေရးအၾကံေပး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုလိႈင္ႏွင့္ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 “ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ ေရာက္သြားတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ရွိေနဦးမွာပါ။ အခု ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က သံုးစြဲတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက သံုးလတစ္ႀကိမ္ ခ်ေပးတယ္။ အရင္က ကိုယ့္ ဘတ္ဂ်က္ကိုကိုယ္သံုးခဲ့ၾကတာ”                                              

ၾသဂုတ္ ၁၈ ထုတ္ 7DAY NEWS အတြဲ (၁၀) အမွတ္ (၂၂) တြင္ပါသည့္ “စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းကာ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရေအာက္တြင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းမည္” သတင္းမွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေမး- အရက္စြဲသူေတြမ်ားလာရင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဆုိးက်ိဳးေတြ ဘယ္လိုရွိႏုိင္မလဲဆရာ။

ေျဖ- သူတို႔ေခၚေတာ့ Social Economic and Health Impact ေပါ့။ ဥပမာ၊ လူတစ္ေယာက္ အသည္းေျခာက္လို႔ ေဆး႐ုံ တက္ရရင္ ဒီလူ အလုပ္ပ်က္မယ္။ သူ႔မိန္းမက loss of labour ျဖစ္မယ္။ သူေဆးကုရင္ ဝယ္ရမယ့္ ေဆးေတြက ႏုိင္ငံျခားက ေဆးေတြေလ။ တြက္ၾကည့္လုိက္ရင္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္ အရက္စြဲတာဟာ သူ႔တစ္ေယာက္တည္းအတြက္ ကုန္က်တာကို တြက္လို႔မရဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အမ်ားႀကီး နစ္နာတာေတြ ရွိတယ္။ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ မွီခုိေနတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး ရပ္ဆုိင္းသြားမယ္။ Health Economic ေတြ တြက္ၾကည့္Ɯ