Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၆.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ဂ်ပန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေတြ႕ျမင္

(5 January 2013 ရက္စြဲပါ China Daily မွ Japan sees chance in Myanmar's emerging economy ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ဂ်ပန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေတြ႕ျမင္

(5 January 2013 ရက္စြဲပါ China Daily မွ Japan sees chance in Myanmar's emerging economy ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေသာၾကာေန႔က စက္မႈဇုန္တစ္ခုသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေငြေၾကးအကူအညီ အသစ္မ်ား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္း အက်ယ္အဝန္းရွိၿပီး စုစုေပါင္း ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၄၀% ရွိေသာ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အမည္ခံအရပ္သားအစိုးရသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ စစ္အစိုးရထံမွ အာဏာလႊဲေျပာင္း ရယူၿပီးကတည္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Taro Aso သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္ ပါသည္။ ၎သည္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုစတင္ တာဝန္ယူၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ပထမဆံုးတရားဝင္ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ သည္။

၎၏ခရီးစဥ္သည္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမွၿပိဳင္ဖက္မ်ား တျဖည္းျဖည္းဝင္ေရာက္ ေနခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြင့္အေရးပိုရေရးအတြက္ လမ္းခင္းေပးသကဲ့သို႔ရွိပါသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကီးမားတဲ့ အလားအလာရွိေနတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ခံစားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပုဂၢလိက-ျပည္သူ ပတ္တနာရွစ္နဲ႔ ပံ့ပိုးဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရည္ရြယ္ထားပါတယ္"ပာု ၎ကေျပာပါသည္။ Aso ကဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ ပာတ္ကာ ၂၄၀၀ က်ယ္ ၿပီးေဒၚလာ ၁၂.၉ ဘီလီယံတန္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎မွာ ဂ်ပန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး၏ ဗပာုိျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ စက္မႈဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ဖက္မွ မစ္ဆုဘစ္ရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ မာ႐ူဘီနီေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ဆူမီတိုမိုေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္အရ ပထမ ၄၀၀ ပာတ္တကာကို ၂၀၁၅ တြင္အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏွင့္ ကမၻာတစ္လႊားမွ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

Aso က၎၏ခရီးစဥ္အတြင္း အတည္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ရာတြင္ တိုက်ိဳသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ရွိေသာေၾကြးၿမီ ၅၀၀ ဘီလီယံ ယန္း(ေဒၚလာ ၅.၇၄ ဘီလီယံ)၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေလ်ာ္ပစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေခ်းေငြသစ္ ၅၀ ဘီလီယံယန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ေခ်းေငြ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို သီလဝါတည္ေဆာက္ေရးအျမန္စတင္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။"ျမန္မာဖက္ကလည္း သူတို႔ေၾကြးၿမီေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေလ်ာ္ ပစ္ေပးေနေတာ့ ေက်းဇူးတင္ေနပါတယ္။ ဒါပာာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရာမွာ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ပာု Aso က ဖသတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ရန္ကုန္တြင္ေျပာပါသည္။

Aso သည္ ဂ်ပန္-ျမန္မာအသင္းႀကီး၏ အႀကီးတန္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ကာ ၎ယခု ရာထူးမရမီကပင္ ယခုခရီးစဥ္ကို စီစဥ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ျပည္တြင္းအစီအစဥ္မ်ား မ်ားျပားေနသည့္ၾကားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားကအံအားသင့္လ်က္ရွိပါသည္။ Shinzo Abe ၏အစိုးရသစ္သည္ Beijing ႏွင့္ဆက္ဆံေရး မေျပလည္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သက္သာေစရန္ အျခားအာရွ     အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ႐ုရွားတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေစရန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက သီလဝါသည္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးေသာ ၎တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရရွိလာႏိုင္မည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ ေသာမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို တည္ၿငိမ္မႈရေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

"ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အကူအညီ၊ နည္းပညာအကူအညီေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈေခတ္သစ္ကိုေရာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ပာု အစုအဖြဲ႕ႀကီး၏ ျမန္မာဖက္မွအႀကီးအကဲ ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္လက္ရွိ ေရးဆြဲထားမႈအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏အႀကီးဆံုး စက္မႈဇုန္ျဖစ္လာမည့္ ထားဝယ္စီးပြားေရးဇုန္တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိပါသည္။

        *******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၆.၁.၂၀၁၃

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈပေပ်ာက္ရန္တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္ခြင့္ကတ္မ်ားထုတ္ေပးမည္
  2. ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဆင္ေျပရန္ ေကာ္မရွင္ကူညီမည္

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

  1. လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈပေပ်ာက္ရန္တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္ခြင့္ကတ္မ်ားထုတ္ေပးမည္

တပိုင္တႏိုင္ကုန္သြယ္လိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဆင္ေျပရန္အတြက္တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္ခြင့္ကတ္(Individual Trading Card) မ်ားကို တမူးနယ္စပ္တြင္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္းကို နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးမွ ေျပားၾကားသည္။

ယခုအခါတြင္ တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္္ခြင့္ကတ္ (Individual Trading Card) မ်ားကို ကုန္သည္ ၄၀ ေက်ာ္ကို ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ရာ ကုန္သည္ ၁၂ ဦးမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ကုန္သြယ္ေရးကတ္၏သက္တမ္းကို တစ္ႏွစ္ သက္မွတ္ ထားေၾကာင္ႏွင့္ ကတ္တစ္ကတ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀ အထိ ကုန္သြယ္ႏိုင္ၿပီး သိန္း ၅၀ ေက်ာ္လြန္သြားပါက ကတ္အသစ္ကိုတစ္ပတ္အတြင္း ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမဝတီႏွင့္ မူဆယ္နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား တြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါတစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မႈကတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္းတို႕ကို မူရင္းေကာမိတၱဴအပါအဝင္ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႔နယ္တို႔၏ အက်င္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံ စာမ်ားကိုပါ ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုပါက တစ္နာရီခန္႔သာ အခ်ိန္ၾကာေၾကာင္း၊ ကုုမၸဏီတစ္ခုခု တြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုမႈ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသြားမည္မဟုတ္ ေၾကာင္းတမူးနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ညႊန္ၾကားေရးမႈ ဦးဝင္းတင္မွ ေျပားၾကားသည္။

ယခင္က ကုန္သြယ္ခြင့္လိုင္စင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပုံတင္ထားသူမ်ား၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ရွိသူမ်ား ကိုသာကုန္သြယ္ခြင့္ေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလမွစတင္ကာ တမူးနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၊ ျမဝတီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းႏွင့္ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္မ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ကုန္သြယ္ခြင့္ကတ္မ်ားထုတ္ေပးကာ ကုန္သြယ္ခြင့္ေပးလွ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။

YC

------------------------------------------------------------------

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဆင္ေျပရန္ ေကာ္မရွင္ကူညီမည္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္အခက္အခဲမ်ားရွိပါက  မ်ားရွိပါက အဆင္ေျပရန္အတြက္ တာဝန္ရွိိသူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပႊြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္        ျဖစ္ေၾကာင္းကို အဆိုပါေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးမွ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပားၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ား ရွိလာပါကညွိႏႈိင္းမႈ မရွိပဲတစ္ဖက္သက္ဆံုးျဖတ္၍ စြတ္စြဲျပစ္တင္ခ်င္းမ်ားျပဳလုပ္မည္အစား သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေဆြး ေႏြးႏိုင္ရန္ ေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔စီစဥ္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအပၚတြင္ ပိုမိုတာဝန္ခံမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက သံုးသပ္ေျပားၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လည္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး၊ ပါတီမ်ား သည္စီး႐ံုးေရးဆင္းသည္အခါ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိရယူရန္မ လိုေၾကာင္း၊ ပါတီအခမ္းအနားျပဳလုပ္လိုေသာေနရာႏွင့္ အေဆာက္အအံုပိုင္ရွင္မ်ားခြင့္ျပဳခ်က္သာ ရယူရန္လိုေၾကာင္းကို ေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌက ေျပားၾကားသြားသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးမႈသည္ ခုနစ္နာရီ ခန္႔ၾကာခဲ့ၿပီး မွတ္ပံတင္ထားေသာႏိုင္ငံေရးပါတီ ၅၄ ပါတီမွဥကၠဌမ်ားကိုဖိတ္ ၾကားထားေသာ္လညး္ ၅၃ ပါတီသာတက္ေရာက္ကာႏိုင္ငံေရးပါတီတခ်ိဳ႕၏ ဥကၠဌမ်ားမတက္ေရာက္ ေၾကာင္းသိရသည္။

YC

***********************************************************************************

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲ

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ပုဒ္မ ၂၄ အရ ႏိုင္ငံေတာ္မွအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ရွာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒသစ္ကုိေရးဆြဲ လွ်က္ရွိ ေၾကာင္းကိုအလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္က ေျပားၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ တကာမွရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ဓာတုေဗဒသံုးစက္႐ံုမ်ားလည္း ပါဝင္လာႏိုင္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒ သစ္ကို ၂၀၁၃ တြင္ေပၚထြက္လာႏိုင္ရန္ေရးဆြဲရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိစက္႐ံု အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္၊လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း ရွင္းေရးမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းသြားရန္ရွိွိေၾကာင္း အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ေရးဆြဲလွ်က္ရွိေၾကာင္းကို အဆိုပါဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးစည္သူေအာင္က ေျပားၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

အလုပ္႐ံုႏွင့္အလုပ္သမား စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန မွစာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္ေသဆံုး သူ ၃၃ ဦးရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပထားသည္။

YC

*************************************************************************************

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား 

တ႐ုတ္ဘက္မွာရွိတဲ့ဒုကၡသည္ေတြကို ၾသဂုတ္လနဲ႔စက္တင္ဘာထဲမွာပဲ တ႐ုတ္ဘက္ကေမာင္းထုတ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ဒုကၡ သည္ေတြကို ျပန္ဝင္မလာႏိုင္ေအာင္ လံုျခံဳေရးေတြ အျပည့္ခ်ထားတယ္။ အခုလို တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ေတာ့ေဒသခံျပည္သူေတြ ေျပးစရာေနရာမရွိေတာ့ မံုးဆန္းေခ်ာင္းထဲမွာရွိတဲ့ ေသာင္ျပင္ေလးေတြေပၚ မွာအသက္ေဘးကလြတ္ေအာင္ျဖစ္သလိုပုန္းခိုေနရတယ္

ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္  flower News ဂ်ာနယ္ပါ အတဲြ (၉) အမွတ္ (၂) တြင္ပါရွိေသာ“စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား ခိုလႈံစရာေနရာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚ” သတင္းမွ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူမ်ားအဖြဲ႔ မွမျဖဴအိသိမ္း ၏ ေျပာၾကား ခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

---------------------------------------------------------------------

ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ဒိမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းသို႔သြားမည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္ခဲ့ၿပီး ယင္းယံုၾကည္ခ်က္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ခဲ့သျဖင့္ မိမိတို႔ မ်ိဳးဆက္ သစ္တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေသြဖယ္သြားမည္မဟုတ္

ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္  massenger ဂ်ာနယ္ပါ အတဲြ (၃) အမွတ္ (၃၃) တြင္ပါရွိေသာ“မ်ိဳးဆက္သစ္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း လက္ရွိေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေသြဖယ္သြားမည္မဟုတ္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေျပားၾကား” သ တင္းမွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လွိဳင္၏ ေျပာၾကား ခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

---------------------------------------------------------------------