Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Straits Times ,26 Nov 2009

          ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ထံတြင္ ရွိေနသည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ စစ္တပ္၏ တုိက္ခိုက္လာမည္ကို စုိးရိမ္၍ ေငြေဖာ္ရန္ အလုိ႔ငွာ ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိၾကေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္က ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

          တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႕မ်ားသည္ ဗဟုိအစုိးရ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိ ခံေနရၿပီး၊ ၎တုိ႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ၎တုိ႔ ရွင္သန္ေရးႏွင့္ နယ္ေျမ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ႐ုံး (UNODC) မွ ကုိယ္စားလွယ္ Gary Lewis က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အေရွ႕အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အမ္ဖက္တမင္း စိတ္ႂကြေဆး (Amphetamine type stimulants ATS) ႏွင့္ အျခား မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအေၾကာင္း UNODC မွ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရာတြင္ Gary Lewis က ေျပာၾကားရာ၌ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္ကုန္မ်ား နယ္စပ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ပိုမုိ ဝင္ေရာက္ လာေနသည္ကုိ မိမိတုိ႔ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားတြင္ ဘိန္း၊ ေမာ္ဖိန္း ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ATS မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာပါသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ေငြေပၚေစရန္ ပုိမုိ တုိးထုတ္ ေရာင္းဝယ္ေနေၾကာင္း၊ ျဖစ္လာမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ စစ္တပ္ အဆက္အသြယ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ ေရာင္းဝယ္ေနေၾကာင္း၊ ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။

          ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္မီ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ားကုိ ၎တုိ႔ လက္ေအာက္သုိ႔ သြတ္သြင္းေရးအတြက္ အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။

          ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ စစ္အစုိးရသည္ ယခင္က တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕မ်ား မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကုိ မသိေယာင္ ေဆာင္ေနခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ သေဘာမတူသူ အဖဲြ႕မ်ားကုိ မူးယစ္ေဆးဝါး ကိစၥျဖင့္ ဖိအားေပးလာခဲ့ေၾကာင္း ဆုိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ စစ္အစုိးရသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္ေရး အစီအစဥ္ကုိ ေရးဆဲြထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ ၿပီးေနာက္ ဒုတိယ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုး နိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Australia Network, ABC News, 27 Nov 2009

          အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ စိတ္ေရာဂါကု ေဆး႐ုံအတြင္းမွ လွ်ပ္တျပက္ပံုရိပ္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ကင္မရာတစ္လံုးျဖင့္ ႐ုိက္ကူး ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

          အဆုိပါ ေဆး႐ုံအတြင္းမွ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ျမန္မာ ဗီြဒီယုိ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ႐ုိက္ကူးခဲ့ရာတြင္ ရာခ်ီေသာ လူနာမ်ား ရွိေနၿပီး လံုေလာက္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရွိဟု ဆုိပါသည္။

          အဝတ္အစားႏွင့္ ဖိနပ္မ်ား ပုိမုိ လုိအပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု သူနာျပဳ အႀကီးအကဲက ေျပာၾကားပါသည္။

          အလြန္ ဆုိးဝါးေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု သူမက အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၿပီး စိတ္က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။

          အဆုိပါ ေဆး႐ုံအတြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူ အခ်ဳိ႕မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ဗြီဒီယုိသတင္းတုိ႔မွ ေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။

          ဗြီဒီယုိ သတင္းတြင္ ဦးေခါင္း ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ျငင္းဆန္ေနသည့္ၾကားမွ သကၤန္းမ်ား အတင္းအက်ပ္ ခၽြတ္ပစ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

          ျမန္မာအစုိးရ၏ ႐ူးသြပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ ျပင္းထန္ေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ားအား စိတ္ေရာဂါကု ေဆး႐ုံ၌ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသူမ်ားက အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာကပင္ သံသယ ရွိခဲ့ပါသည္။

          Saffron Revolution ဟု လူသိမ်ားသည့္ သံဃာမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး အံုႂကြမႈတြင္ လူေပါင္းမည္မွ်ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သနည္းဟူေသာ အခ်က္ကုိ မသိရွိႏိုင္ေသးပါဟု AAPP in Burma (ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အကူအညီေပးေရး အဖဲြ႕အစည္း) မွ ဘုိကီးက Australia Network သတင္း အစီအစဥ္သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အထက္ပါ ႏုိင္ငံေရး အံုႂကြမႈကုိ စစ္ဖက္အစုိးရက ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာတြင္ ႀကိတ္ေျခပစ္ခဲ့ပါ သည္။ ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ စိတ္ေရာဂါ ကု ေဆး႐ုံသုိ႔ ပ႔ိုေဆာင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          ၎တုိ႔ကုိ တစ္စံုတရာ ႐ူးသြပ္ေနသူမ်ားအျဖစ္ စစ္အစုိးရက သတ္မွတ္ယူဆခဲ့ပါသည္။

အတုိက္အခံမ်ားကုိ ၿငိမ္သက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

          အထက္ စိတ္ေရာဂါေဆး႐ုံရွိ ဘုန္းႀကီးမ်ားအား ႐ုိက္ကူးထားေသာ ဗြီဒီယုိသည္ အတုိက္အခံ အဖဲြ႕မ်ား ယခင္က ရရွိထားခဲ့ေသာ သတင္းမ်ားကို အတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

          မိမိတုိ႔ ထုိေနရာသုိ႔ သြားေရာက္၍ သတင္းယူရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဟု ဘုိကီးက ဆုိပါသည္။

          သုိ႔ေသာ္လည္း သံဃာလႈပ္ရွားမႈ အပါအဝင္ အျခား ဆႏၵျပပဲြမ်ား၌ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ထုိေနရာတြင္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းမွာ ေသခ်ာသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။

          အဆုိပါ နည္းလမ္းသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ေပၚထြက္လာေသာ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ၿငိမ္သက္ေအာင္ အစုိးရက လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳေနသည္ဟု သိရပါသည္။

          ေစတနာအရ လွဴဒါန္းမႈမ်ားမွာလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရသည္ဟု ဆုိပါသည္။

          "ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထပ္မံ ေပၚထြက္လာမည့္ အျခား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ရွိေသးသည္" ဟု မေၾကာက္မရြံ႕ ေအာ္ဟစ္ ေျပာဆုိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကုိလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

          ၎တုိ႔သည္ ေသရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ပံု မရပါ။ ထုိေနရာတြင္ မည္သည့္ ညစ္ေပမႈမ်ား ရွိေနေစကာမူ ထုိညစ္ေပမႈမ်ားကို သန္႔စင္ေပးမည့္သူ ေပၚေပါက္လာမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Xinhua News ,26 Nov 2009

          တ႐ုတ္အစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားေသာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ထုိင္ဝမ္မွ ငါးဖမ္းသမားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဝင္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးရန္ တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ Gin Gang က ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာပါသည္။

          ထိုင္ဝမ္ သတင္းဌာနမ်ား၏ အဆုိအရ ထုိင္ဝမ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာႏွစ္စီးကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

          အဆုိပါကိစၥကုိ ပံုမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ေမးျမန္းရာ၌ Qin Gang က ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အဂၤါေန႔ ညေနက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၎တုိ႔သည္ ႏိုင္ငံျခား ငါးဖမ္းသေဘၤာ ၁၀ စီးတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ၁၂၈ ဦးကုိ တရားမဝင္ ငါးဖမ္းမႈ ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။

          ၎တုိ႔သည္ ထုိင္ဝမ္မွ သေဘၤာသား ၄ ဦး၊ ျပည္မႀကီးမွ သေဘၤာသား တစ္ဦး အပါအဝင္ သေဘၤာသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု ဆုိပါသည္။

          Qin Gang က တ႐ုတ္သံ႐ုံးသည္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ရရန္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားအား ေတာင္းဆုိထားသည္ဟု ဆုိပါသည္။

          တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနႏွင့္ သံ႐ုံးသည္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအား အဆုိပါကိစၥကုိ တရား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေသခ်ာစြာ ကိုင္တြယ္ရန္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဝင္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္ဟု Qin က ေျပာပါသည္။

          တ႐ုတ္အစုိးရသည္ ျပည္မႀကီးမွ ျဖစ္ေစ၊ ေဟာင္ေကာင္မွ ျဖစ္ေစ၊ မကာအုိမွ ျဖစ္ေစ၊ ထုိင္ဝမ္မွ ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး အားလံုး၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဝင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ အၿမဲတမ္း အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း Qin က ေျပာၾကားသြားပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.