Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၂၅.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ကာကြယ္ေရးက႑တြင္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္သင့္ဟု အိႏိၵယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေျပာၾကား

(Bernama News မွ 23 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “India,Myanmar should enhance in defence ties. Says Minister” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းဆဲဟု CSI အစီရင္ခံ

(AFP News မွ 24 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Child Soldiers still recruited in Myanmar:group” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ က႑မွပါဝင္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ကေျပာ

(23 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Xinhua News မွ China plays constructive role in Myanmar conflict :FM ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျမန္မာသို႔ ေငြလဲႊလုပ္ငန္း Seven Bank စတင္ေတာ့မည္

(Daily Yomiuri မွ 25 Jan 2013 ရက္စဲြပါ “Seven Bank to offer remittances to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ကာကြယ္ေရးက႑တြင္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္သင့္ဟု အိႏိၵယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေျပာၾကား

(Bernama News မွ 23 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “India,Myanmar should enhance in defence ties. Says Minister” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

photo credit - internet

အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ကာကြယ္ေရးအပါအဝင္က႑အားလံုး၌ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈကို ဆက္လက္ျမႇင့္တင္ၾကဖို႔လိုေၾကာင္း အိႏိၵယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေအေကအန္တိုနီက ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားအစိုးရႏွင့္ အျခားအလႊာမ်ား လတ္တေလာ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္မႈမ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္သစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သူ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအန္တိုနီက ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈခိုင္မာေစရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုး လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၈ လအတြင္း အိႏၵိယအႀကီးအကဲ ၃ ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ခဲ့ျခင္းသည္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာလိုေသာ အိႏိၵယအစိုးရ၏ ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေနသည္ဟု အန္တိုနီက ဆိုပါသည္။

“ဒီခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ လတ္တေလာကာလ အျပန္အလွန္ခ်စ္ၾကည္ေရးဖလွယ္မႈေတြဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၊ စိုးရိမ္စရာေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ခြန္အား ေတြကို ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္လာေစပါတယ္။” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေျမျပင္၊ ေရျပင္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနၾကေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏွစ္ဖက္စလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ သြားၾကရမည္ဟုလည္း အန္တိုနီက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း “ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွအၾကား ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာပိုင္နက္ကို အိႏိၵယသူပုန္မ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံေျမျပင္၊ေရျပင္ နယ္နမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း” အိႏိၵယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းဆဲဟု CSI အစီရင္ခံ

(AFP News မွ 24 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Child Soldiers still recruited in Myanmar:group” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

photo credit - internet

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္ျငားလည္း ကေလးစစ္သားမ်ားကို သိမ္းသြင္းစုေဆာင္းေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္အားႀကီးျမန္မာစစ္တပ္ကို ေကာင္းစြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကရန္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာက အၿမဲတမ္းအျပစ္တင္စရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈအား အဆံုးသတ္ေရး အစီအစဥ္ကို ကုလသမဂၢႏွင့္ ဇြန္လတြင္ သေဘာတူညီထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ (ျမန္မာစစ္တပ္) က ကေလး ၄၂ ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ လႊတ္ေပးဖြယ္ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သုေတသန မစ္ရွင္ ၃ ဖြဲ႕ ေစလႊတ္ေလ့လာခဲ့ေသာ Child Soldiers International က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရတပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ သူပုန္အုပ္စုမ်ားသည္ ကေလးစစ္သားမ်ားကို အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဆုေၾကးစား စုေဆာင္းသူမ်ားႏွင့္ ရာထူးအဆင့္ တိုးေရး (သို႔) ေစာစီးစြာႏႈတ္ထြက္ေရးစေသာ တပ္တြင္းဖိအားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု လန္ဒန္အေျခစိုက္ အုပ္စုက ဆိုပါသည္။

“တပ္မေတာ္အရာရွိေတြနဲ႔ တရားမဝင္စုေဆာင္းေရး ေအးဂ်င့္ေတြဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အပါအဝင္ တပ္သားသစ္ရရွိဖို႔အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အဓၶမေခၚယူမႈ၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္” ဟု Child Soldiers International အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားသည္။

ဘူတာ႐ုံမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားဂိတ္မ်ားစေသာ လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ား (သို႔) ေက်ာင္းသြား၊ ေက်ာင္းျပန္လမ္းမ်ားေပၚတြင္ လူငယ္မ်ားကို ရွာေဖြေနေသာအရပ္သားမ်ား၊ ရဲမ်ားကလည္း ကေလးမ်ားကို သိမ္းသြင္းေခၚယူေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပႆနာ၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာသဘာဝေၾကာင့္ ကေလးစစ္သားအေရအတြက္ကို အတိအက် ေကာက္ယူရန္ ခက္ခဲသည္ဟု Child Solider International  က ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၁ အတြင္း အသက္မျပည့္သူ ေခၚယူစုေဆာင္းမႈ ၂၄၃ မႈရွိသည္ဟု မႏွစ္က ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၎ကိန္းဂဏန္းသည္ အျဖစ္မွန္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်သာျဖစ္သည္ဟု ၎အုပ္စုက ေထာက္ျပသည္။

ျမန္မာအစုိးရက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမႈ ဖယ္ရွားေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရလဒ္ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Child Soldier International က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ အသက္ကိုစစ္ေဆးေရး၊ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႕အားလံုး၏ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ဗဟိုစင္တာစနစ္ဖန္တီးေရးတို႔အတြက္ နည္းပညာအကူေပးမည္ဟုလည္း CSI အုပ္စုက အႀကံျပဳကမ္းလွမ္းသည္။

ထို႔အျပင္ အသက္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ စုေဆာင္းသူမ်ားကို အေရးယူရန္၊ ကေလး စစ္သားမ်ားရွိႏို္င္ေသာတပ္မ်ားသို႔ ကုလသမဂၢ စစ္ေဆးသူမ်ား သြားေရာက္ေလ့လာရန္၊ ၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူပုန္မ်ားႏွင့္လည္း ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးရန္ အစီရင္ခံစာတြင္ တိုက္တြန္းေဖာ္ျပထားသည္။

နာမည္အပ်က္ဆံုးကေလးစစ္သားအမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ အရပ္ထက္ပိုရွည္ေသာ ေသနတ္မ်ားကိုင္ကာ စီးကရက္ေသာက္ရင္း ဓါတ္ပံုအ႐ိုက္ခံထားေသာ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကရင္သူပုန္တပ္ဖြဲ႕မွ ေဂ်ာ္နီႏွင့္ လူသာထူးတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ေဂ်ာ္နီ ႏွင့္ လူသာထူး တို႔သည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ထိုင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားထံ လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ က႑မွပါဝင္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ေျပာ

(23 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Xinhua News မွ China plays constructive role in Myanmar conflict :FM ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

တ႐ုတ္ႏို္င္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာက႑မွ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Hong Lei က ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို တ႐ုတ္မွ လက္နက္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ေမးခြန္းအေပၚ Hong က ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္သည္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဋိပကၡမ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာေရးကိုသာ အၿမဲတေစ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

၎ကေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခ်က္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ထပ္တလဲလဲ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမး္မႈမ်ားအတြက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ယခုအပတ္အေစာပိုင္းက ၎သည္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ယခု ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကိုစိုးရိပ္ပူပန္မႈမ်ား တိုးပြားေစပါသည္။ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၂၂၀၀ ကီလိုမီတာ ရွည္ေသာ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနပါသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Fu Ying သည္ ရန္ကုန္သို႔ သြားေရာက္၍ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိ္န္းစိန္ႏွင့္ စေနေန႔က ေတြ႕ဆံုအၿပီးတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာသို႔ ေငြလဲႊလုပ္ငန္း Seven Bank စတင္ေတာ့မည္

(Daily Yomiuri မွ 25 Jan 2013 ရက္စဲြပါ “Seven Bank to offer remittances to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေငြလဲႊသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ေတာ့မည္ဟု ဂ်ပန္ဘဏ္ Seven Bank က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ဂ်ပန္ လက္လီလုပ္ငန္းႀကီး Seven & I Holdings Co ၏ ဆက္စပ္ကုမၸဏီ Seven Bank သည္ ကမာၻတစ္လႊားႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသ ၂၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ ေငြလဲႊဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတစ္လႊားတပ္ဆင္ထားေသာ ဘဏ္၏ ATM စက္ ၁၇,၀၀၀ ခန္႔မွတဆင့္ ယန္းေငြ ၅၀၀,၀၀၀ အထိ ေငြလဲႊႏိုင္မည္ဟု Seven Bank တာဝန္ရိွသူမ်ားက ဆိုပါသည္။

Seven Bank ၏ အေမရိကန္စီးပြားဖက္ Western Union ၏ ျမန္မာျပည္တြင္း ေငြထုတ္ရန္ေနရာ ၁၅၅ ေနရာတြင္ လဲႊေငြကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ထုတ္ယူႏိုင္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၈၀၀၀ ခန္႔ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု Seven Bank က ေျပာၾကားသည္။

***************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

*

*

၂၅.၁.၂၀၁၃

သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ဖြဲ႕စည္းပံုကိုၾကည့္ရင္ ျပင္ဆင္ဖို႔တစ္ေပါက္ပဲဖြင့္ေပးထားတယ္။ ဒါကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာပဲ ျပင္ဆင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႕ဒါကို အဆိုအျဖစ္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀% ေထာက္ခံမႈလိုမယ္။ အဆင့္ဆင့္ေဆြးေႏြးၿပီး ၇၅% ပါႏိုင္ရင္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြ လုပ္ဦးမွာ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ဖို႔ လက္ေတြ႕မွာ မလြယ္သလိုျဖစ္ေနတယ္။”

ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၃၄၃) တြင္ ပါရွိေသာ “၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၾကည့္ျခင္း လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ဘယ္လိုျပင္ၾကမလဲ” သတင္းမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွ ဦးတိုးေက်ာ္လႈိင္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“စစ္ပြဲကိုၾကည့္ရင္ အ႐ႈံးႀကီး႐ံႈးတဲ့စစ္ပြဲပဲျဖစ္တယ္။ လူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ သံုးရမယ့္ ေငြေတြအလဟႆျဖစ္ရတယ္။ မေသသင့္တဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ ဘဝေတြနစ္နာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးရတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္သင့္တယ္ဆိုတာ တာဝန္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ ျပန္သံုးသပ္သင့္ၿပီ”

ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၃၄၃) တြင္ ပါရွိေသာ “စစ္ရပ္ဖို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေနာက္ပိုင္း ေကအိုင္ေအ စခန္းႏွစ္ခု အသိမ္းခံရ” သတင္းမွ ေရွ႕ေနဦးေအာင္ထူး ၏ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ကၽြန္မတို႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြဆိုတာ အေျခခံလူထုနဲ႔ တိုက္႐ိုက္အနီးကပ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔အခက္အခဲကို အသိဆံုးပါ။ သူတို႔ဆီကျပန္ၾကားတာက သမၼတႀကီးကတစ္ခုခုအမိန္႔ထုတ္ေပးလိုက္ေပမယ့္ ျပည္သူလူထုဆီေရာက္ေနတာကတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ျပည္သူလူထု လံုးဝမသိလိုက္ဘူး”

ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ News Watch Journal အတြဲ (၇) အမွတ္ (၈၂) တြင္ပါရွိေသာ “သမၼတထုတ္ျပန္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ ေအာက္ေျခေရာက္လွ်င္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္း သမၼတတိုက္႐ိုက္ေျပာၿပီ” သတင္းမွ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ပုဒ္မ (၁၈) ဟာ မတရားဘူးလို႔ယူဆတယ္။ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ခြင့္၊ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္၊ ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေပးမွရတဲ့ အခြင့္အေရးမဟုတ္ဘူး။ လူတိုင္းအတြက္ ဒီေတာင္းဆိုမႈက ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး ျဖစ္တယ္။ ေနာင္လည္း ျပည္သူလူထုအတြက္ လိုအပ္လို႔ရွိရင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မယ္ဆိုရင္ စာတင္ျပသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမူလအခြင့္အေရးေႏွာင့္ယွက္တဲ့ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္တယ္။ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခ်ိန္ စာမတင္ခဲ့ရင္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြက မ်ားတဲ့အတြက္ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ (၁၈) ကိုမရွိေအာင္၊ ႐ုပ္သိမ္းသြားေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။”

ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ မြန္းတည့္ေန ဂ်ာနယ္ အတဲြ (၁) အမွတ္ (၇) တြင္ ပါရွိေသာ “ပုဒ္မ (၁၈) အား အယံုအၾကည္မရွိေသာ ေၾကာင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈေတြအား စာတင္ျပသြားမည္ မဟုတ္” သတင္းမွ ဗကသအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ ကိုေအာင္မႈိင္းဆန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------