Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၂၅.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ကာကြယ္ေရးက႑တြင္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္သင့္ဟု အိႏိၵယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေျပာၾကား

(Bernama News မွ 23 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “India,Myanmar should enhance in defence ties. Says Minister” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းဆဲဟု CSI အစီရင္ခံ

(AFP News မွ 24 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Child Soldiers still recruited in Myanmar:group” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ က႑မွပါဝင္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ကေျပာ

(23 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Xinhua News မွ China plays constructive role in Myanmar conflict :FM ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျမန္မာသို႔ ေငြလဲႊလုပ္ငန္း Seven Bank စတင္ေတာ့မည္

(Daily Yomiuri မွ 25 Jan 2013 ရက္စဲြပါ “Seven Bank to offer remittances to Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ကာကြယ္ေရးက႑တြင္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္သင့္ဟု အိႏိၵယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေျပာၾကား

(Bernama News မွ 23 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “India,Myanmar should enhance in defence ties. Says Minister” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

photo credit - internet

အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ကာကြယ္ေရးအပါအဝင္က႑အားလံုး၌ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈကို ဆက္လက္ျမႇင့္တင္ၾကဖို႔လိုေၾကာင္း အိႏိၵယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေအေကအန္တိုနီက ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားအစိုးရႏွင့္ အျခားအလႊာမ်ား လတ္တေလာ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္မႈမ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက္ အရွိန္အဟုန္သစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သူ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအန္တိုနီက ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈခိုင္မာေစရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလံုး လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၈ လအတြင္း အိႏၵိယအႀကီးအကဲ ၃ ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ခဲ့ျခင္းသည္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာလိုေသာ အိႏိၵယအစိုးရ၏ ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေနသည္ဟု အန္တိုနီက ဆိုပါသည္။

“ဒီခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ လတ္တေလာကာလ အျပန္အလွန္ခ်စ္ၾကည္ေရးဖလွယ္မႈေတြဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၊ စိုးရိမ္စရာေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ခြန္အား ေတြကို ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္လာေစပါတယ္။” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေျမျပင္၊ ေရျပင္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနၾကေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏွစ္ဖက္စလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ သြားၾကရမည္ဟုလည္း အန္တိုနီက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း “ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွအၾကား ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာပိုင္နက္ကို အိႏိၵယသူပုန္မ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံေျမျပင္၊ေရျပင္ နယ္နမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း” အိႏိၵယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းဆဲဟု CSI အစီရင္ခံ

(AFP News မွ 24 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Child Soldiers still recruited in Myanmar:group” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

photo credit - internet

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္ျငားလည္း ကေလးစစ္သားမ်ားကို သိမ္းသြင္းစုေဆာင္းေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္အားႀကီးျမန္မာစစ္တပ္ကို ေကာင္းစြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကရန္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာက အၿမဲတမ္းအျပစ္တင္စရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈအား အဆံုးသတ္ေရး အစီအစဥ္ကို ကုလသမဂၢႏွင့္ ဇြန္လတြင္ သေဘာတူညီထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ (ျမန္မာစစ္တပ္) က ကေလး ၄၂ ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ လႊတ္ေပးဖြယ္ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သုေတသန မစ္ရွင္ ၃ ဖြဲ႕ ေစလႊတ္ေလ့လာခဲ့ေသာ Child Soldiers International က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရတပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ သူပုန္အုပ္စုမ်ားသည္ ကေလးစစ္သားမ်ားကို အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဆုေၾကးစား စုေဆာင္းသူမ်ားႏွင့္ ရာထူးအဆင့္ တိုးေရး (သို႔) ေစာစီးစြာႏႈတ္ထြက္ေရးစေသာ တပ္တြင္းဖိအားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု လန္ဒန္အေျခစိုက္ အုပ္စုက ဆိုပါသည္။

“တပ္မေတာ္အရာရွိေတြနဲ႔ တရားမဝင္စုေဆာင္းေရး ေအးဂ်င့္ေတြဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အပါအဝင္ တပ္သားသစ္ရရွိဖို႔အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အဓၶမေခၚယူမႈ၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္” ဟု Child Soldiers International အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားသည္။

ဘူတာ႐ုံမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားဂိတ္မ်ားစေသာ လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ား (သို႔) ေက်ာင္းသြား၊ ေက်ာင္းျပန္လမ္းမ်ားေပၚတြင္ လူငယ္မ်ားကို ရွာေဖြေနေသာအရပ္သားမ်ား၊ ရဲမ်ားကလည္း ကေလးမ်ားကို သိမ္းသြင္းေခၚယူေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပႆနာ၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာသဘာဝေၾကာင့္ ကေလးစစ္သားအေရအတြက္ကို အတိအက် ေကာက္ယူရန္ ခက္ခဲသည္ဟု Child Solider International  က ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၁ အတြင္း အသက္မျပည့္သူ ေခၚယူစုေဆာင္းမႈ ၂၄၃ မႈရွိသည္ဟု မႏွစ္က ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၎ကိန္းဂဏန္းသည္ အျဖစ္မွန္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်သာျဖစ္သည္ဟု ၎အုပ္စုက ေထာက္ျပသည္။

ျမန္မာအစုိးရက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမႈ ဖယ္ရွားေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရလဒ္ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Child Soldier International က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ အသက္ကိုစစ္ေဆးေရး၊ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႕အားလံုး၏ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ဗဟိုစင္တာစနစ္ဖန္တီးေရးတို႔အတြက္ နည္းပညာအကူေပးမည္ဟုလည္း CSI အုပ္စုက အႀကံျပဳကမ္း