Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Mizzima news, 22nd January 2010

          အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒအရ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေပးလိုက္သည္ဟု ဆီနိတ္တာ Jim Webb က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၎ သဘာပတိ ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ၾကားနာမႈတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဝါရွင္တန္၏ အာရွ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆီးနိတ္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး ဆပ္ေကာ္မတီ ၾကားနာမႈတြင္ Jim Webb က မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ရာ၌ အေမရိကန္၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ အျခား မူဝါဒ တင္းၾကပ္မႈမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ တ႐ုတ္၏ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈကို ျမင့္တက္ေစ႐ံု သာမက အေရွ႕ အာရွရွိ အေမရိကန္၏ ၾသဇာကိုပါ က်ဆင္းေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကို ႏွစ္ထပ္ကြမ္း အက်ဳိးရွိေစခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာအရ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ လည္းေကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၾသဇာ က်ဆင္းေနသည့္ ကမာၻႀကီးတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေခါင္းေထာင္ လာသည့္ တစ္ခုထဲေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ဟု Webb က ဆိုပါသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အေရးပါသည့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာ မွန္မွန္ ႀကီးထြားလာခဲ့သည့္ သာဓကကို ျပရမည္ ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိစၥထက္ ထင္ရွားေသာ သာဓက မရွိပါ၊ တ႐ုတ္၏ လက္နက္ ေရာင္းခ်ေပးမႈႏွင့္ စစ္ေရး အေထာက္အပံ့သည္ ေဒၚလာ (၃) ဘီလ်ံ တန္ဖိုး ရွိခဲ့သည္ဟု ဗာဂ်ီးနီးယား လႊတ္ေတာ္အမတ္ Webb က ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။

၂၀၀၉ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္ အရာရွိမ်ားအျပင္ အထိန္းသိမ္းခံ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ Jim Webb သည္ ၁၉၈၈ ကပင္ အာဏာ သိမ္းခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္ဖက္ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေထာက္ခံသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အစိုးရ ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ မရွိေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေနရာ ဝင္ယူခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း အေမရိကန္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သံသယ ပြားေစသည္ အထိ  ျမန္မာအစိုးရ အေပၚ ႀကီးမားစြာ လႊမ္းမိုးခဲ့သည္ဟု Webb က ဆိုပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြထဲက ဥပမာ တစ္ခုေလာက္ဘဲ ျပပါ့မယ္ဟု Webb က ေျပာၾကားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖတ္သန္း သြယ္တန္းမည့္ ပိုက္လုိင္း စီမံကိန္းကို ရည္ညႊန္း လိုက္ပါသည္။ ဘီဂ်င္းသည္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္ (သို႔) မၾကာမီအတြင္း စြမ္းအင္ ရင္းျမစ္ ဆာေလာင္ေနေသာ ၎၏ ေရနံခ်က္ စက္႐ံုမ်ားထံသို႔ ေရနံစိမ္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း ထြက္ရွိလာေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ကီလိုမီတာ (၂၃၈၀) ရွည္ေသာ ပိုက္လိုင္းမွ တဆင့္ အကုန္ သိမ္းႀကံဳး ရယူ သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ဘီလ်ံ (၃၀) တန္ဖိုး ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ထားသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာဆုိပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဆီနိတ္တာ Jim Webb က ေျပာၾကားရာတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲေသာ အစိုးရမ်ားက ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ အဆိုး ျမင္ျခင္း၊ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ သိကၡာမ်ား အေပၚ စြပ္စြဲျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာေစမည့္ မိမိတို႔၏ မူဝါဒ အေျခခံ အခ်ဳိ႕ကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဝါရွင္တန္ အေနျဖင့္ အာရွႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို တသမတ္တည္း ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း သြားသင့္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ၾကာသပေတးေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ၾကားနာမႈတြင္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell ၊ Georgetown University မွ Dr. Robert Sutter ႏွင့္ Freedom House မွ Dr. Robert Herman တို႔၏ ရွင္းလင္း ထြက္ဆိုမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Asiantribune.com, 25th January 2010

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးအတြက္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံသူမ်ား အနက္မွ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူ စာေရးဆရာမ မသီတာက ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္ပါလွ်က္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ၎၏ အေရွ႕ဖက္ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနသည့္ အတြက္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား လိုက္ပါသည္။

          အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ လအတန္ၾကာ ေနခဲ့ရၿပီး ေသလုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့သူ ဆရာဝန္၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ မသီတာက အိႏၵိယ အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈသည္ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းေသာ ကိစၥ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုပါသည္။

စာေပပြဲေတာ္ တက္ေရာက္ရန္ Jaipor တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ သူမက အိႏၵိယထံမွ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ၾကြယ္ဝေသာ သယံဇာတမ်ားသည္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ "ကံဆိုးမႈ" တခု ျဖစ္ေနသည္ကို ဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း၊ အိႏၵိယ အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္အမင္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနေၾကာင္း သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အိႏိၵယ အစိုးရ အျပင္ အိႏၵိယ မီဒီယာမ်ားကလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနေၾကာင္း၊ အနီးဆံုး အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေနသမွ်ကို အိႏၵိယ ျပည္သူမ်ားထံ သတင္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္ ေနေၾကာင္း သူမက ဆက္လက္ ေျပာဆိုပါသည္။

မိမိတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ တူညီေသာ ကိုလုိနီ သမုိင္းေၾကာင္း ရွိခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အိႏၵိယထံမွ မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တြင္ ကမာၻ႔ ပါဝါ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အိႏၵိယသည္ စီးပြားအရ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ လည္းေကာင္း ေဒသတြင္း၌ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လုံးဝ ေပၚထြက္လာျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ ဝမ္းနည္း စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း စာေရးဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း) က ေျပာၾကားပါသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ (၁၉) တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ၿပီး NLD ပါတီတြင္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ယူထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူမ၏ NLD ပါတီက ဆႏၵမဲအားလံုး၏ (၅၉%) ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ (၄၉၂) အနက္ (၃၉၄) ေနရာ၊ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကပင္ စစ္ဖက္ အစိုးရက သူမအား အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ (၂၀) အတြင္း (၁၄) ႏွစ္ခန္႔ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံရသူ သူမသည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုအခါ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံေနရပါသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕ အနီး၌ သူမ၏ ယာဥ္တန္းကို အစိုးရ လက္သပ္ေမြး လူမိုက္မ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး သူမအား ေထာက္ခံသူ (၁၀၀) ေက်ာ္ ေသဆံုး ခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္း သူမကို ထပ္မံ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းသူ တစ္ဦး ျဖစ္၍ ၁၉၉၀ တြင္ Rafto ဆု ႏွင့္ Sakharor ဆု၊ ၁၉၉၁ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုဘယ္ဆု၊ ၁၉၉၂ တြင္ အစိုးရထံမွ ဂ်ဝါဟာလာ ေန႐ူး ဆုတံဆိပ္မ်ား လက္ခံ ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Economist, 25th January 2010

Beijing သည္ မၾကာေသးမီက ၅၉ ႏွစ္အတြင္း အေအးဆံုး အေျခအေနကို ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း စီးပြားေရးမွာမူ ေအးခဲေနျခင္း မ႐ွိပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ က ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ စတုတၳ သံုးလပတ္ အမွန္တကယ္ GDP သည္  ၁၀.၇ %  အထိ တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။

စက္မႈ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ အထိ  ၁၈.၅%  ေရာက္ေအာင္ ခုန္တက္ခဲ့ပါသည္။ လက္လီ ေရာင္းခ်ရမႈတြင္ ၁၇.၅ %  ထိ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ တိုးတက္ရန္ အစိုးရက တစိတ္တပိုင္း က်ခံေပးျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ အိမ္သံုး လ်ွပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူမႈတြင္ အခြန္ မေကာက္ျခင္း စသည္  တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ယမန္ ႏွစ္က လက္လီ ေရာင္းခ်ရမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အတြင္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္က စီးပြားေရး ပညာ႐ွင္မ်ားသည္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ တို႔ကို စိုးရိမ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါ လ်ွင္ျမန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားသည္ လြန္ကဲစြာ အပူခ်ိန္ တက္လာေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ေျပာင္း၍ အာ႐ုံျပဳ လာၾကပါသည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း လူသံုးကုန္ ပစၥည္း ေဖာင္းပြ ျမင့္တက္မႈမွာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၁.၉ % ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လက လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ကထက္ ၁.၈ % နိမ့္က်ေနရာမွ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲ ေဖာင္းပြ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဆိုးဝါးေသာ ေဆာင္းရာသီ၏ အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ အစားအေသာက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ ေစ်းႏႈန္း မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လအတြင္း ႏွစ္ဆမက ထိုးတက္သြားခဲ့ပါသည္။

Goldman Sachs မွ Yu Song တို႔က ျငင္းခ်က္ ထုတ္ရာတြင္ အစားအေသာက္ ေစ်းႏႈန္း တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြ လာရျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးသည္ ကန္႔သတ္သည့္ ျမန္ႏႈန္းကို စတင္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အကယ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကသာ ရင္ဆိုင္ အံတုႏိုင္မည္ ဆိုလ်ွင္ စီးပြားေရးတြင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း မ်ားစြာ ႐ွိေနေသးသျဖင့္ သိပ္စိုးရိမ္စရာ ႐ွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ပစၥည္းမ်ားမ်ား ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္လ်ွင္ ေစ်းႏႈန္းကို ခ်ေပးႏိုင္မည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္ေျပာင္ႀကီး အၿမီးက်မွ တစ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚလာပါသည္။

အခ်ိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး သိုေလွာင္ထား႐ွိမႈ နည္းလာၿပီး လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား မလံုေလာက္မႈမ်ား ႐ွိလာေၾကာင္း သတင္း ေပးပို႔မႈမ်ား ႐ွိလာပါသည္။ အလုပ္သမား ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း တိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ႐ွိ္လာခဲ့ပါသည္။

စီးပြားေရးတြင္ လုပ္စရာ ကိုင္စရာ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးမႈကို အျမန္ ပေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သို႔မဟုတ္ပါက ေငြေၾကးမ်ား ပံုမွန္ မဟုတ္ပဲ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယခင္ႏွစ္က ပိုေငြ ျပမႈမ်ားသည္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ဘဏ္မ်ားတြင္ သြင္းေငြ မ်ားျပားလာမႈသည္ ၃၂ % ထိ တက္လာၿပီး၊ တက္ႏႈန္း ေႏွးေအာင္ လုပ္ထားေသာ္လည္း ျမန္လြန္း ေနပါေသးသည္။ ဗဟိုဘဏ္သည္ ဘဏ္မ်ား၏ အရံေငြ လိုအပ္ခ်က္ကို ျမႇင့္ေပးၿပီး၊ ထုခြဲ လြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေငြအျဖစ္ စီးဝင္ လာေစသည့္ အျပင္၊ ဘဏ္မ်ားကို ေငြေခ်းမႈ ေလ်ွာ့ခ်ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဘဏ္မ်ားသည္ ေငြေဖာင္းပြမႈ ၃ % မေက်ာ္မခ်င္း တရားဝင္ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ လေလာက္ အထိသာ ေတာင့္ခံ ႏိုင္မည္ ဟု ယူဆရပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က အစိုးရသည္ ယြမ္ေငြကို ေဒၚလာႏွင့္ ယွဥ္လ်ွင္ တည္ၿငိမ္မႈ ႐ွိေစရန္ ျပဳလုပ္ထားရျခင္း အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ၃ ခု ေပးပါသည္။ ပို႔ကုန္မ်ား က်ဆင္းရျခင္း၊ GDP တိုးတက္လာမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အႏုတ္ လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ပို႔ကုန္တြင္ေရာ GDP တြင္ပါ ဂဏန္း ႏွစ္လံုး အထိ တိုးတက္လာၿပီး၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ ကလည္း လ်င္ျမန္စြာ တက္လာရာ ဒီတစ္ခါ အေၾကာင္းျပစရာ ႐ွိိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

timesofindia.indiatimes.com, 24th January 2010

ျမန္မာ ပိုင္နက္ အတြင္း႐ွိ အိႏိၵယ အေ႐ွ႕ေျမာက္ ေဒသ သူပုန္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ရန္ အိႏိၵယ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ စစ္ဖက္အစိုးရက စီစဥ္လ်က္ ႐ွိၿပီး ပုန္းေ႐ွာင္ေနသူ ULFA သူပုန္ တပ္မႉး ပါရတ္ဘာ႐ူး ကို ေျခရာခံရာတြင္ ကူညီရန္ ကတိျပဳလိုက္ပါသည္။

ၾကာသပေတးေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ၃ ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အထက္ပါ အတိုင္း နယူးေဒလီ ကို အာမခံ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၂ လ မွ ၃ လ အတြင္း ရည္မွန္းခ်က္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အိႏိၵယ ႏွင့္ ျမန္မာ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္သည္။ စစ္ဆင္ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အစိုးရ၏ ႏွိ္မ္နင္းျခင္း ခံရေသာ သူပုန္မ်ား တဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးျခင္း မျပဳရန္ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန အရာ႐ွိ တစ္ဦး က ေျပာၾကားပါသည္။

အ႐ူနာခ်ာ ပရာဒက္႐ွ္၊ နာဂါလန္၊ မဏိပူ၊ မီဇိုရမ္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေနေသာ ကီလိုမီတာ ၁၆၅၀ ႐ွည္လ်ား အိႏိၵယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ တေလ်ာက္တြင္ NSCN ႏွင့္ ULFA စေသာ အိႏိၵယ အေ႐ွ႕ေျမာက္ ေဒသမွ အဓိက သူပုန္အဖြဲ႕ မ်ားက အေျခစိုက္ စခန္း ၂၀ ခန္႔ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး စခန္းမ်ား ထူေထာင္ ထားပါသည္။

ULFA တပ္မွဴး ပါရတ္ဘာ႐ူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပုန္းေအာင္းေနသည္ ဟု ယံုၾကည္ထားပါသည္။

ပါရတ္ဘာ႐ူး ျမန္မာျပည္ နယ္စပ္တြင္ ပုန္းေအာင္းေနေၾကာင္း ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ထံ မိမိတို႔ သတင္းေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာတို႔ကလည္း ၎တို႔ ပိုင္နက္ အတြင္း ေတြ႕႐ွိပါက ေျခရာခံ ေထာက္လွမ္း ေပးမည္ ဟု ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ အရာ႐ွိက ေျပာၾကားပါသည္။

အိႏိၵယ၊ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ နယ္စပ္တေလ်ာက္  လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေမွာင္ခို ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကပ္ စစ္ေဆးမႈအား တိုးျမႇင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ဟုလည္း သိ႐ွိရပါသည္။

အိႏိၵယ အစိုးရ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး GK Pillai ဦးေဆာင္ေသာ အိႏိၵယ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဖုန္းေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ နယ္စပ္ လံုျခံဳေရး၊ သူပုန္မ်ား၏ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ စီမံကိန္းမ်ား စေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

မိမိတို႔ စိုးရိမ္ေနေသာ လံုျခံဳေရး ကိစၥမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေပမည္ ဟု ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက အာမခံခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ရင္းႏွီး ေဖာ္ေ႐ြေသာ ဆက္ဆံေရးကို ေ႐ွ႕ဆက္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည့္ အတြက္ ယခု အစည္းအေဝးသည္ အလြန္ အက်ိဳး ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း အိႏိၵယ ျပည္ထဲေရး အရာ႐ွိက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

          ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ဒုတိယပတ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္း ေဒသတြင္ ေနထုိင္ေသာ ကရင္ တုိင္းရင္းသား ၂၀၀၀ ခန္႔ အုိးအိမ္ စြန္႔ပစ္ကာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရေၾကာင္း လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ အကူအညီ ေပးေရး အဖြဲ႕ တစ္ခုက ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိလုိက္ပါသည္။

          ျမန္မာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရး အတြင္း ကရင္တုိင္းရင္းသား အမ်ားအျပားကို ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားကုိလည္း မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ကုိမူ အဓမၼ လုပ္သားအျဖစ္ ဖိအားေပး ေစခုိင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ျမန္မာျပည္တြင္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ရသူမ်ားကုိ အကူအညီေပးလ်က္ ရွိသည့္ NGO ျဖစ္ေသာ Free Burma Rangers (FBR) ၏ အဆိုအရ သိရွိရပါသည္။

          အဆိုပါ အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာမွာ မွန္ကန္မႈ ရွိသည္ဟု မဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အျခားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထုိင္းျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ရွိရာသုိ႔ ကရင္တုိင္းရင္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။

"ဒီတစ္ႀကိမ္ တုိက္ခုိက္မႈမွာ ဆုိးဆုိးရြားရြား ျဖစ္တဲ့ ပမာဏ သိပ္မမ်ားေပမယ့္ ကရင္ရြာသား ၂၀၀၀ ေလာက္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး  အခ်ိဳ႕ရြာသားေတြ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ ခံရတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္" ဟု FBR က ဆုိပါသည္။

          ယခုအခါ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီ ေပးေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ ထုိင္းႏွင့္ တရုတ္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္ ဦးေရ တုိးျမင့္လာမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ျမန္မာ စစ္အစုိးရက ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္ ျဖစ္မည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ယခု ႏွစ္အတြင္း က်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိပါသည္။

          စစ္အစုိးရက ၎တုိ႔ စီစဥ္ထားသည့္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕မ်ား အားလုံး ပူးေပါင္း ပါဝင္ၾကရန္ ဆႏၵရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထုိသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ မည္သုိ႔မွ် အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စစ္အစုိးရကိုလည္း ယုံၾကည္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုလ်က္ ရွိပါသည္။

          ထုိ႔ျပင္ စစ္အစုိးရက လက္နက္ကုိင္ သူပုန္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အားလုံးကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ နယ္စပ္ေဒသေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းရန္ ဖိအားေပး စည္းရုံးလ်က္ ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ နယ္စပ္ေဒသေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ မေျပာင္းလဲသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚ ရက္စက္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ႏွိမ္နင္းမည္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိထားသည္။

ျမန္မာ စစ္အစုိးရက ကရင္ အမ်ိဳးသား သမဂၢ (KNU) ကုိ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အဆိုပါ KNU သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရယူခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ စ၍ ကရင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရယူေရးကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ အႀကီးဆုံး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ႀကီး တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

          ေဝဖန္ သုံးသပ္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးပါေသာ ဘ႑ာ ရင္းျမစ္မ်ား သဖြယ္ ျဖစ္ေသာ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး အစရွိသည္တို႔ကုိ ေကာင္းစြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကရင္ အပါအဝင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားကုိ ႏွိပ္ကြပ္ရန္ နည္းလမ္း ရွာလ်က္ ရွိပါသည္။

 Reuters သတင္းဌာန၏ Over 2000 Karens flee Myanmar army raids ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.