Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com


ကရင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ကရင္ ေျပာက္က်ား သူပုန္မ်ား အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ရာသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရင္း ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ အနီးရွိ မ်ိဳျမစ္ကမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခုိလႈံခဲ့ၾကရပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ နယ္စပ္ ေဒသတြင္ ဒုကၡ ေရာက္ေနေသာ ကရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ ျပည္ေျပးမ်ားသည္ အျခားႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ သင့္ထားသည့္ အေနအထားမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး အမိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခြင့္လည္း မရရွိဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကရင္ ဒုကၡသည္မ်ား လုံၿခံဳေရး အတြက္ ထုိင္းအစုိးရႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိသည္။

ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး (UNHCR) ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အုပ္စုမ်ား (Civic Group) မ်ားႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္တုိ႔၏ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္း မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရရွိၾကေသးသည့္ ကရင္ ဒုကၡသည္ ၁၇၀၀ အား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႔က ထုိင္း စစ္တပ္သည္ အဆုိပါ ကရင္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေမာင္းထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသးသည္။ အဆိုပါ ကရင္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ကရင္သူပုန္မ်ား အၾကား တုိက္ပြဲ ျဖစ္ရာမွ ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရပါက ဒုကၡသည္စခန္းမွ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ထုိင္းအစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ လူမႈေရး လႈပ္ရွားသူ စုိးေအာင္က ေျပာၾကားပါသည္။

"ထုိင္း အစုိးရရဲ႕ တရားဝင္ မူဝါဒကေတာ့ အေျခအေန မတည္ၿငိမ္ေသးခင္မွာ ဘယ္ဒုကၡသည္ ကုိမွ ႏွင္ထုတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူမွ ဒုကၡေတြ၊ အသက္ အႏၱရာယ္ေတြ ႀကံဳေတြ႕ရဖုိ႔ မရွိပါဘူး။ အႏၱရာယ္ ဆုိတာ ေျမျမႇဳပ္မုိင္း အႏၱရာယ္ကုိ ဆုိလုိတာပါ။ အစုိးရ ကုိယ္စား ၾကား ကုိယ္စားလွယ္ အေနနဲ႔လည္း ပူးေပါင္း ညႇိႏႈိင္းၿပီး အေျဖရွာ ေပးႏုိင္ပါတယ္" ဟု စုိးေအာင္က ဆက္လက္ ေျပာဆုိပါသည္။

ကရင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပန္ပုိ႔မည့္ ကိစၥသည္ ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမွ စစ္ေဒသ တုိင္းမွဴးမ်ား၏ အဆုံးအျဖတ္ေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ေရာက္သြားေသာ ကရင္ တုိင္းရင္းသား တစ္ဦးကလည္း အဆုိပါ ေဆြးေႏြးမည့္ ကိစၥကုိ လက္သင့္ခံေၾကာင္း ထုိင္း အစိုးရ၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Panitan Wattanayagorn က ေျပာပါသည္။

ကရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျပန္လည္ ထြက္ခြာရန္ ယခုလပုိင္း ကာလတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာ စစ္တပ္ဘက္မွ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အတားအဆီး ျဖစ္ေနေၾကာင္း အာဆီယံ ကြန္ရက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Debbie Stothardt ဆုိသူက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစရန္ တြန္းအား ေပးေနသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ "ကၽြန္မတို႔အတြက္ ေျပာစရာ ျပႆနာ တစ္ခုက ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္းမွာ လူ တစ္သိန္းေက်ာ္ အိမ္ပစ္ ယာပစ္နဲ႔ ေရာက္လာတဲ့ ကိစၥပါ။ ဒီအေရအတြက္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္းမွာ အေျခအေနေတြ ပုိမုိ ဆုိးရြားလာတာကုိ သိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလူေတြ ကုိယ့္ေဒသ ကုိယ္ျပန္သြားမယ္ဆုိရင္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းဗုံး အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မယ္။ ပုိဆုိးတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ေတြ႕ရႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံတကာ မူဝါဒေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး သိပ္ကုိ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားလွပါတယ္" ဟု သူမက ေျပာသည္။

ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ေခ်မႈန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားေသာ ကုိညီညီေအာင္ကို မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အတုျပဳလုပ္မႈ၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သယ္ေဆာင္မႈ စသည့္ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ အင္းစိန္ တရားရုံးက အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။  အဆုိပါ ကုိညီညီေအာင္၏ အမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

Voa News မွ Thai Government, UN, Civic Groups Look to Protect Burma Refugees ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ ကရင္ တုိင္းရင္းသား အရပ္သားမ်ားအေပၚ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ အရွိန္ျမႇင့္၍ လုပ္ေဆာင္လာေၾကာင္း၊ ေနအိမ္မ်ားကုိ မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးပစ္ၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ားကုိလည္း ဖိအားေပးကာ ပိတ္ပင္ခုိင္းေၾကာင္း၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ကရင္ ရြာသားေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔မွာ ေတာတြင္းသုိ႔ ထြက္ေျပးကာ ပုန္းခုိေနရေၾကာင္း ကရင္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆုိအရ သိရသည္။

ပဲခူးတုိင္း ေညာင္ေလးပင္ ခရုိင္၊ ေက်ာက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာမ်ားရွိ အိမ္ေျခ ၇၀ ခန္႔ကုိ ျမန္မာ စစ္တပ္က မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့သလုိ ေရႊ႕ေျပာင္း ေဆးခန္း တစ္ခုကုိပါ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္ ဟု
ကရင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Committee for Internally Displaced Karen People (CIDKP) က ေျပာၾကားသည္။

စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၁ ေက်ာင္းကုိလည္း ဖိအားေပးကာ ပိတ္ခုိင္းထားၿပီး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္မ်ားသည္ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာတြင္းေနရာတြင္ ပုန္းေအာင္း ေနရပါသည္ဟု CIDKP က ဆုိသည္။

"အဲဒီ ေနရာေတြမွာ အစိုးရတပ္ေတြ ဆက္ၿပီး လႈပ္ရွား ေနေသးသေရြ႕ေတာ့ ကေလးေတြ အေနနဲ႕ ေတာထဲမွာပဲ ဆက္ၿပီး ပုန္းေအာင္းေနၾကရမွာပါ" ဟု CIDKP မွ ေစာစတိဗ္က ဧရာဝတီ သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာဆုိသည္။

အစုိးရ တပ္မ်ားမွာ အမွတ္ ၃၆၂ - ၃၆၇ ေျခလ်င္ တပ္ရင္းတုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ဗ်ဴဟာ စစ္ဆင္ေရး အမွတ္ ၃ ၏ လက္ေအာက္မွ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု အခ်ိန္အထိ အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ ကင္းလွည့္ ေနလ်က္ပင္ ရွိေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အဆုိပါ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အုပ္စုခြဲကာ ေက်းရြာေပါင္း ၆ ရြာသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး တုိးထ ေဒသမွ အိမ္ေျခ ၄၆ အိမ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ကာဒီမူဒါေဒသမွ အိမ္ေျခ ၂၈  အိမ္ကို လည္းေကာင္း မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ဟု CIDKP ၏ အဆိုအရ သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေစာေလာေရးထူး ဆုိသူ ရြာသား တစ္ဦးမွာ သံလြင္ျမစ္ အနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ပစ္ခတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎မွာ နယ္စပ္ေဒသရွိ မယ္လဦး ဒုကၡသည္ စခန္းရွိ ေဆးရုံတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေနာက္ပုိင္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ အဆိုပါ ေဒသရွိ ေက်းရြာသားမ်ားကုိ အဓိက ပစ္မွတ္ထားလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေညာင္ေလးပင္ ခရုိင္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀ ခုကုိ စစ္အစုိးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဝင္ေရာက္ စီးနင္း တုိက္ခုိက္ရာ ရြာသား ေလးဦး ေသဆုံးၿပီး ၂၀၀၀ ခန္႔ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကရေၾကာင္း USCampaign for Burma မွ အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာ ေအာင္ဒင္က ေျပာသည္။

"ကုလသမဂၢ အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္က စစ္ ရာဇဝတ္မႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရပ္တန္႔ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ အခု တုိက္ခုိက္မႈေတြဟာ သက္ေသ သာဓကေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ ေရြ႕လ်ား ေဆးကုခန္းမ်ားကုိ အဓိက ပစ္မွတ္ထားကာ တုိက္ခုိက္ လာေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ အဆုိပါ ေဆးကုခန္းမ်ားသည္ ကရင္ႏွင့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ားကုိ အသက္ ကယ္ဆယ္မႈ ေပးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း US Campaign for Burma က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ယခု ျဖစ္ရပ္သည္ ဂ်နီဗာ ကြန္ဗင္းရွင္း သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘက္လုိက္မႈ မရွိ ေဆးဝါး ကုသခြင့္ ဆုိင္ရာ မူဝါဒကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

Irrawaddy သတင္းဌာနမွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

အခ်ိန္ ကာလ ၾကာရွည္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ၾကရေသာ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မၾကာမီ အခ်ိန္ကာလတြင္ က်င္းပေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ အသိေပး ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ က်င္းပမည္ ဟူသည္ကုိ အတိအက် ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသးေပ။

ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း ကတည္းက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုအတြင္း ပထမဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ က်င္းပေပးမည့္ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကုိ စစ္အစိုးရက ယခုအခ်ိန္အထိ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မျပဳေသးေပ။

"မၾကာမီ ကာလမွာ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တမႈ ရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ျပည္ေထာင္စုေန႔အတြက္ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ၎၏ သဝဏ္လႊာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္း ေျပာဆုိသည္။

"တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ တုိ႔ကုိ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အသီးသီးတုိ႔အား ေရြးေကာက္ႏုိင္ရန္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္" ဟု ယခုအခါ အသက္ ၇၇ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ သဝဏ္လႊာကုိ အစုိးရပိုင္ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ အႏုိင္ ရရွိခဲ့သည့္တုိင္ အဆုိပါ ပါတီအား အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ယခုအခါ NLD ပါတီက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိစၥအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ရေသးေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒသည္  မွ်တမႈ မရွိဘဲ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ သက္ဆုိးရွည္ေအာင္သာ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု NLD အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာမွ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက တူညီစြာ သတ္မွတ္ ေျပာဆုိ ထားသည္။ အဆုိပါ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေအာင္ တားျမစ္ထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည့္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ကာလတြင္ ၁၄ ႏွစ္ ခန္႔ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ယခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနားကုိလည္း NLD ပါတီက အဆိုပါ ေန႔တြင္ပင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

EECHO မွ Junta leader promises elections soon ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.


ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ တုိ႔အၾကား မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွ စ၍ တစ္ပတ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္တိတိ တုိက္ရိုက္ ခရီးစဥ္ ေျပးဆြဲ ပ်ံသန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံပုိင္ ေလေၾကာင္း လုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Vietnam Airlines က သတင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ လုိက္သည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ Fokker 70 အမ်ိဳးအစား ေလယာဥ္ျဖင့္ ေျပးဆြဲ ပ်ံသန္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပတ္စဥ္ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီ ၁၀ ၌ စတင္ ထြက္ခြာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔  ညေန ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ဆုိက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္မွ ညေန ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္ဟု Vietnam Airlines က ဆုိပါသည္။

Vietnam Airlines ၏ အဆုိအရ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး ကာလ ျဖစ္ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္-ဟႏြိဳင္း တုိက္ရုိက္ ခရီးစဥ္အတြက္ လက္မွတ္  တစ္ေစာင္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု သိရပါသည္။ အဆိုပါ Vietnam Airlines သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အေရးပါေသာ ေလေၾကာင္းလုိင္း တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ထားသူ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလည္း ေဒသတြင္း အလားအလာရွိေသာ မားကတ္တစ္ခု အျဖစ္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားပါသည္။

ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ထုိင္းႏွင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံ၊ ယူနန္ ျပည္နယ္တုိ႔သည္ မဟာမဲေခါင္ ေဒသတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Vietnam Net Bridge မွ သတင္းဝက္ဘ္ဆုိက္ Vietnam Airlines to start Myanmar service in March ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Associated Press, 11th February 2010

          ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမွ လက္နက္မ်ားကို ေလယာဥ္ျဖင့္ တရားမဝင္ သယ္ေဆာင္လာသည့္ ေလယာဥ္ အမႈထမ္း ၅ ဦး အား တရား စြဲဆိုထားမႈကို ႐ုတ္သိမ္းေပးလိုက္သည္။ ထိုင္း အမႈလိုက္ အရာရွိမ်ားက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားရာ၌ တရားခံမ်ားသည္ အျပစ္ရွိသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္သာ ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

          ဘယ္လာ႐ုစ္ ႏွင့္ ကာဇက္စတန္ အစိုးရမ်ားက ထိုင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္၍ ေလယာဥ္ အမႈထမ္းမ်ားအား ၎တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အတြက္ လႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထုိင္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွ ေျပာၾကားပါသည္။

          ၎တို႔အား ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အျပစ္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း၏ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ သာနပ္ဖစ္ မိုလာဖရြတ္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၎တို႔အား တရားစြဲဆိုထားျခင္းကို ႐ုတ္သိမ္း၍ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးမည္ဟု ဆိုပါသည္။

          "ကၽြန္ေတာ္တို႔က သံတမန္ နည္းလမ္း ေပါင္းစံု သံုးၿပီး အဆုိျပဳ ခဲ့တာပါ။ အခု ျမင္တဲ့အတိုင္း ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာတာပါ" ဟု ေျပာၾကားသူမွာ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာခြင့္ မရွိသျဖင့္ နာမည္ မေဖာ္လိုသူ ကာဇက္စတန္ သံ႐ံုး အရာရွိ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

          သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံကမူ ယခု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတြက္ ေဝဖန္ ျပစ္တင္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိပါသည္။ တင္းမာေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရ အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ကုလသမဂၢ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေပါ့ေလ်ာ့ေစသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

          လက္နက္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးလားရာကို မွန္းဆေနၾကဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အီရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဆိုဗီယက္ ေခတ္ေဟာင္းထုတ္ ေလယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဘာတင္တင္၊ ဘယ္သြားသြား၊ ပိုက္ဆံသာေပး ဆိုသည့္ ေလေၾကာင္း ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆုိဗီယက္ ေခတ္ေဟာင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ အာဏာပိုင္မ်ားက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ေနၾကျခင္းကို စိုးရိမ္ ပူပန္ေနမိသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

          စေတာ့ဟုမ္း International Peace Research Institute မွ သုေတသန ပညာရွင္ Hugh Griffiths က အဆုိပါ ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ားကို ခါဇက္စတန္တြင္ အေရးယူမည့္ပံု မရွိဟု ခန္႔မွန္းသည္။

ၿပံဳးယမ္းမွ ပ်ံသန္းလာေသာ အီလ်ဴးရွင္း ၇၆ ကုန္တင္ ေလယာဥ္သည္ ဘန္ေကာက္သို႔ ဆင္းသက္စဥ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေလယာဥ္ အမႈထမ္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ သတင္းေပးမႈအရ ရွာေဖြရာတြင္ တရားမဝင္ တင္ေဆာင္လာေသာ လက္နက္ပစၥည္း ၃၅ တန္ကို ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ကုလသမဂၢ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဒီအမႈကိစၥမွာ သူတို႔ကို အေရးယူတဲ့ အတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွာ အက်ဳိးမရွိပါဘူး" ဟု သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ သာနပ္ဖစ္က "သူတို႔က ထိုင္းမွာ ဆီဝင္ျဖည့္ဖို႔ တစ္ေထာက္ နားတာပါ။ လက္နက္ေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံထဲ သြင္းလာဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိပါဘူး" ဟု ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

အေမရိကန္ သံ႐ံုး အေနျဖင့္ လတ္တေလာ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ မရွိဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ Cynthia Brown က ေျပာၾကားသည္။

ကာဇက္စတန္ ၄ ဦးႏွင့္ ဘယ္လာ႐ုစ္ ၁ ဦး ပါဝင္ေသာ ေလယာဥ္ အမႈထမ္း အဖြဲ႕ကို ၎တို႔အား ဖမ္းဆီးထားသည့္ ေထာင္မွ ၾကာသပေတးေန႔ ညေနတြင္ လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီး ၎တို႔ ထြက္ခြာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည့္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး႐ံုး အဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္သည္ဟု ေရွ႕ေန ဆုမ္ဆပ္ဆိုင္သုမ္က ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံက ႏ်ဴကလီးယား ႏွင့္ ဒံုးပ်ံ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္လတြင္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံႏွင့္ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို ကုလသမဂၢက ပိတ္ပင္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အီရန္၊ ဆီးရီးယား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ဒံုးက်ည္မ်ား၊ ဒံုးက်ည္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အျခားလက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း မ်ားစြာ ဝင္ေငြ ရရွိေနသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ား၊ ဒံုးက&#