Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၁၆.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးတာဝန္ အာဆီယံတြင္ရွိဟုဆုိ

(Bernama သတင္းဌာနမွ 16 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Rohingya Issue Requires ASEAN's Human Rights Responsibility ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံအလားအလာ အလြန္ေကာင္းဟု ကမာၻ႕ဘဏ္႐ႈျမင္

(AFP News မွ 16 feb 2013 ရက္စြဲပါ “World Bank see enormous potential in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. တကၠသိုလ္မ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းျခင္းက ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေမြးဖြားေစ

(February 13, 2013 ရက္စြဲပါ VOA News ၏ “Burmese Students Find Hope in University Revival” ေဆာင္းပါးကို ျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ထိုင္း၊ ျမန္မာ နယ္စပ္အနီးတြင္ မီသိုင္းအင္ဖက္တာမင္းေဆးျပား ၁.၉၇ သန္းကို ထိုင္းရဲ ဖမ္းဆီးရမိ

(The Associated Press မွ 15 February 2013 ရက္စြဲပါ “Thai Police seize 1.97 million tablets of methamphetamine near Thai-Myanmar border” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးတာဝန္ အာဆီယံတြင္ရွိဟုဆုိ

(Bernama သတင္းဌာနမွ 16 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Rohingya Issue Requires ASEAN's Human Rights Responsibility ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

                                                        Photo Credit: Online

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တစ္စထက္တစ္စ ႀကီးထြားလာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား အေရးကိစၥအတြက္ ပူးေပါင္း၍အေျဖ ရွာၾကရန္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား အားလုံးတုိက္တြန္းေျပာဆုိျခင္း ခံထားရေၾကာင္း ထုိင္းသတင္းေအဂ်င္စီ(TNA) က ေရးသားေဖာ္ျပပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔၊ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသုိလ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ၊ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္(NHRC)မွ Somchai Homla က "အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏုိင္ငံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ ၾကသူ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကုိ မည္သည့္အခါကမွ် ေကာင္းမြန္စြာအေရးတယူျပဳ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ဦးတည္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေလ့ရွိေသာ ထုိင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားအစရွိသည့္ႏုိင္ငံမ်ားကုိသာ ႀကီးထြားလာသည့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ လႊဲခ်ေလ့ ရွိေၾကာင္း" ေျပာၾကားသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားျဖစ္လာကာ အလုပ္အကုိင္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားလည္း မရရွိႏုိင္ဘဲျဖစ္ေနေၾကာင္း အျခားေသာေဆြးေႏြးသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အဓိကဦးတည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေလ့ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔အတြက္ အေျခခံလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိႏုိင္ရန္ ရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ပုိမုိသက္ဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳလုိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသူမ်ားကဆုိသည္။

မစၥတာ Somchai ႏွင့္ အျခားေသာေဆြးေႏြးသူမ်ား အဆုိအရ အာဆီယံအေနျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မျပဳသည့္မူဝါဒကုိ စြန္႔လႊတ္မွသာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဖိအားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔အတူ လူ႔အခြင့္အေရးကုိအေျခခံကာ ပညာေရးျမွင့္တင္ေပးမႈသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ၎တုိ႔ကဆုိသည္။

                                                 -------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံအလားအလာ အလြန္ေကာင္းဟု ကမာၻ႕ဘဏ္႐ႈျမင္

(AFP News မွ 16 feb 2013 ရက္စြဲပါ “World Bank see enormous potential in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

                                                        Photo Credit: Online

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ အလားအလာႀကီးမားေနၿပီဟု ကမာၻ႕ဘဏ္တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ ကမာၻ႕ဘဏ္ကလည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား လွ်ပ္စစ္မီး ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ စတင္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

၁၉၈၇ ေနာက္ပိုင္းရန္ကုန္တြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္႐ုံးခဲြ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ရန္ ယခုလအတြင္းသြားေရာက္ခဲ့သူ ကမာၻ႕ဘဏ္ အေရွ႕အာရွပစၥဖိတ္ဆိုင္ရာ ဒုတိယဥကၠ႒ အက္ဆယ္ဗန္ထ႐ုိဆင္ဘတ္က “အလြန္႔အလြန္အားတက္မိေၾကာင္းႏွင့္ အေကာင္းျမင္သည့္ ခံစားမႈမ်ားရွိလာေၾကာင္း” ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ပါသည္။        

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ထြက္ေပၚေနတဲ့အတြက္ အလားအလာအရမ္း ေကာင္းေနၿပီလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ သူတို႔ (ျမန္မာေတြ)ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အမ်ားႀကီးလုပ္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာနဲ႔အမွ် ႏိုင္ငံတကာ ရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈကလည္း ခိုင္မာလာပါလိမ့္မယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက အာရွ၏‘ဆန္အိုးႀကီး’ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း စီးပြားေရးၿပိဳလဲသြားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးစားေပးလိုအပ္ခ်က္ (သို႔) အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၂၄၅ သန္း အကူအညီေပးရန္ ကမာၻ႕ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ထ႐ိုဆင္ဘတ္၏ ခရီးစဥ္အတြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စီမံခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈကို ႏွစ္ဆခဲြျမႇင့္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ဓါတ္ေငြ႕တာဘိုင္မ်ား တပ္ဆင္မႈအတြက္ ကမာၻ႕ဘဏ္က ကူညီပံ့ပိုးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ လူဦးေရေလးပုံတစ္ပံုသာ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစဲြႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ထပ္လူဦးေရ ငါးသန္းခန္႔ကို လွ်ပ္စစ္မီး ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု ထ႐ိုဆင္ဘတ္က ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာေၾကြးၿမီမ်ား ရွင္းလင္းရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကကူညီထားေသာ ေပါင္းကူးေခ်းေငြကိုျပန္ဆပ္ရန္ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၄၄၀ ကိုလည္း ကမာၻ႕ဘဏ္က ယခင္ကာလက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္း စတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စီစစ္ လႊတ္ေပးျခင္း၊ မီဒီယာဆင္ဆာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ ပါသည္။

                                       -------------------------------------------------------------------------------------

တကၠသိုလ္မ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းျခင္းက ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေမြးဖြားေစ

(February 13, 2013 ရက္စြဲပါ VOA News ၏ “Burmese Students Find Hope in University Revival” ေဆာင္းပါးကို ျပန္ဆိုပါသည္)

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ တစ္ခါက အေ႐ွ႕အာ႐ွ၏ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သို႕ရာတြင္ ဆိုး႐ြားလွသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ သိမ္းယူမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အလြဲမ်ားေအာက္တြင္ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္သည္ ခ်ည့္နဲ႕သြားခဲ့ရၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အမ်ားအျပားအား ပညာေရးအခြင့္အလမ္းအတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔သာ ထြက္ခြာရမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႕ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေက်ာင္မ်ားကို အတိတ္မွ အေျခအေနေကာင္းဆီသို႕ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးကိစၥအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လာၿပီး ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ား အၾကားတြင္ပါ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္တြင္က်င္းပေသာ အေမရိကန္ေကာလိပ္မ်ား၏ ပညာေရးျပပြဲသို႕ လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အေမရိကားတြင္ သြားေရာက္ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႕ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္း၏ရလဒ္အျဖစ္ ယခုကဲ့သို႕ပြဲမ်ိဳးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သံအမတ္ ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္(လ္) က ၎အေနႏွင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အေမရိကားသို႕သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ပညာေရးကို သင္ယူႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႏိုင္ငံတြင္း၌လည္း ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မစ္ခ်ယ္(လ္)က “အေရးအႀကီးဆံုးက ကၽြန္ေတာ္တို႕ အခုတကၠသိုလ္ေတြအတြက္ ေျပာေနၾကေပမယ့္ တကၠသိုလ္အဆင့္ မတိုင္ခင္မွာ အေျခခံပညာေရးေတြျဖစ္တဲ့ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းပညာေရးေတြကို အရင္ဆံုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕ လိုပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းယူလိုက္စဥ္ကတည္းက အစိုးရသည္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး သမိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံကဲ့သုိ႕ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ကန္႕သတ္တားျမစ္ခဲ့သည္။ ယခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ေနသည့္ကာလတြင္ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ စာသင္ခန္းမ်ား ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ား သမိုင္းကဲ့သို႕ေသာ အကဲဆတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား စတင္ေဆြးေႏြးလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အေမရိကန္စင္တာတြင္ သမိုင္းဘာသာရပ္အတန္းကို တက္ေရာက္ေနသူ ေမၿငိမ္းခ်မ္းက “ကၽြန္မအရင္က ဒီလိုအတန္းမ်ိဳး တက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ မထင္ခဲ့ဘူး။ ဒါမ်ိဳးက တရားမဝင္တဲ့ဟာမ်ိဳးလို ျဖစ္ေနတာကိုး” ဟု ေျပာသည္။ “ဒီလို ေလ့လာေရးခရီးမ်ိဳးလည္း အရင္က တစ္ခါမွ မသြားခဲ့ဖူးဘူး” ဟု သူမ က ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုေက်ာ္ကတည္းက ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ား၏ ဗဟိုခ်က္မျဖစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရက ထိုတကၠသိုလ္မ်ားကို ပိတ္ပစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႕အားအႏၱရာယ္ေပးႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေဝးကိုေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထြက္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းလြင္က ယခုအခါ ေကာ္မတီတစ္ခုဖြဲ႕စည္း၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား အႀကံျပဳတင္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားလွ်က္႐ွိသည္။ သူက “အစိုးရအေနနဲ႕ ပညာေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံသေဘာထားက စတင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ ၎ကျဖည့္စြက္၍ “ဒါေပမယ့္ အရင္အစိုးရဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ႏိုင္ဖို႕ဆိုတာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုေတာ့ ေစာင့္ရ မွာေပါ့”ဟုဆိုသည္။ ယင္းကဆက္လက္၍ “ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေက်ာင္းသားသမဂၢကို လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္ ႐ွိရမယ္၊ ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားထဲမွာ ပါဝင္ခြင့္ရသင့္တယ္”ဟု ဆိုသည္။ ထို႕ျပင္ “တကၠသိုလ္ဆိုတာ တိုင္းျပည္ကိုေဝဖန္ အႀကံျပဳႏိုင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သင့္တယ္” ဟု ၎က ဆိုပါသည္။

သူတို႕၏ ပညာေရးကို ေ႐ွ႕ဆက္တိုးတက္လိုေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိခင္ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြန္႕ခြာလိုဆဲပင္ ျဖစ္လွ်က္ေနေပသည္။

                                                           -------------------------------------------------------------------------

ထိုင္း၊ ျမန္မာ နယ္စပ္အနီးတြင္ မီသိုင္းအင္ဖက္တာမင္းေဆးျပား ၁.၉၇ သန္းကို ထိုင္းရဲ ဖမ္းဆီးရမိ

(The Associated Press မွ 15 February 2013 ရက္စြဲပါ “Thai Police seize 1.97 million tablets of methamphetamine near Thai-Myanmar border” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

                                                        Photo Credit: EPA

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္အနီးတြင္ မူးယစ္ေမွာင္ခိုမ်ားထဲမွ မီသိုင္းအင္ဖက္တမင္းေဆးျပား ၂ သန္းခန္႔ကို ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က သိမ္းဆည္း ရမိျခင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း အႀကီးမားဆံုး မူးယစ္ေဆးဖမ္းဆီးမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ၾကာသာပေတးေန႔ ညပိုင္းက ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး ခ်င္းမိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပစ္ကပ္ကားႏွစ္စီးကို ရဲမ်ားကေျခရာခံလိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မုန္း တိုင္းရင္းသား ၃ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္ဟု ရဲမွဴးႀကီး ပါႏူဒက္ဘြန္ရန္းက ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ပစ္ကပ္ကားတစ္စီးအတြင္း ဖြက္ထားေသာ မီသိုင္းအင္ဖက္တာမင္း ေဆးျပား ၁.၉၇ သန္းႏွင့္ ခရစ္စတယ္မက္ ၂၀ ကီလိုဂရမ္ကို ရဲမ်ားကရွာေဖြ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

ထိုင္းမူးယစ္ေဆးတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီအႀကီးအကဲ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ာလမ္ယူဘမ္ရန္က “ယခုဖမ္းဆီးရမိမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ေျခရာခံရွာေဖြေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာရဲ(အင္တာပို)ကို ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ေတာင္းဆိုသြားမည္”ဟု ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။        

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ ၾကားစခန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမာက္ဖက္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္နယ္စပ္မွတဆင့္ မီသိုင္းအင္ဖက္တမင္းေဆးျပား ၁၅ သန္းခန္႔ ေမွာင္ခိုသြင္းယူ လာခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

*

*

၁၆.၂.၂၀၁၃

သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“အားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခဏခဏေျပာထားတာရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေရွ႕ေနကြန္ယက္က ေလ့လာစံုစမ္းတယ္။ ေတြ႕ရွိခ်က္ ကို ေကာ္မရွင္ကိုပို႔ထားတယ္၊ ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ကို ဘယ္လိုရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔မွ မဟုတ္ဘဲ ရွင္းလင္းျပထားတာျဖစ္တယ္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က NLD အီးေမးလ္ နဲ႔ ပို႔တယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ တရားဝင္စာနဲ႔ ပုိ႔ပါတယ္။”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၃၄၆) တြင္ပါရွိေသာ “ဗံုးခံြ႕စစ္ေဆးခ်က္အေျဖ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ၾကည့္ႏိုင္ဟုဆို” သတင္းမွ ေရွ႕ေနကြန္ယက္မွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

                                                        **************************************************

“ေအာက္ေျခက တပ္မေတာ္သားေတြက ေတာ္ေတာ္ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ကို ထည့္ေဆြးေႏြးတာ တပ္မေတာ္သားေတြကို ႏိုင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္လႊတ္သင့္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေတြပါဝင္ခြင့္နဲ႔ တပ္မေတာ္ကိစၥေတြမွာ ဒီထက္ပိုၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၃၄၆) တြင္ပါရွိေသာ “အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြး” သတင္းမွ ေဒၚဒြဲဘူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

                                                 &nbs