Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. ရွစ္လဆက္တိုက္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြျပေနဟုဂ်ပန္ ေဖာ္ျပ

(BBC News မွ မတ္ ၂၁ တြင္ပါသည့္ Japan posts trade deficit for eighth straight month ကိုဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။)


ရွစ္လဆက္တိုက္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြျပေနဟုဂ်ပန္ ေဖာ္ျပ

(BBC News မွ မတ္ ၂၁ တြင္ပါသည့္ Japan posts trade deficit for eighth straight monthကိုဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။)

Photo Credit by AFP

ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍  စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာဂ်ပန္အစိုးရသစ္ သည္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ရွစ္လဆက္တုိက္ ျပလ်က္ရွိေနေၾကာင္းက ိုျပည္သူမ်ားအားအသိေပးခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းသြင္းကုန္က႑ ျမင့္မားလာၿပီး ပို႔ကုန္က႑မွာ အက်ဘက္သို႔ ေရာက္လ်က္ရွိေန၍ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြ   ယန္း ၇၇၇.၅ ဘီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ ၈.၁ ဘီလီယံ၊ စတာလင္ေပါင္ ၅.၃ ဘီလီယံ) ျပလ်က္ရွိေနသည္။

ဂ်ပန္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေသာပို႔ကုန္က႑မွာၿပီးခဲ့တဲ့ ၈ လအတြင္း ၇ လဆက္တိုက္ က်ဆင္းေနခဲ့သည္။

ပို႔ကုန္က႑သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီးမ်ားမၾကာမီက က်ဆင္းခဲ့သည့္္  ယန္းေငြမွာလည္း စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအေပၚ အေထာက္အကူမျဖစ္ခဲ့ဟု သံုးသပ္သူမ်ားကဆုိသည္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ  ယခင္ႏွစ္ကထက္စာလၽွင္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမွ စတင္ကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ သြင္းကုန္က႑၌ ၁၁.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္မားခဲ့၍ပို႔ကုန္က႑မွာမူ ၂.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပန္လည္နလန္ထူႏုိင္ၿပီေလာ

ႏုိဝင္ဘာလကတည္းကဂ်ပန္္ယန္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ႏိႈင္းစာပါက ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး တန္ဖိုးက်ဆင္း ခဲ့ သည္။ သို႔ႏွင့္ႏုိင္ငံျခားဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုဝယ္ယူလာ ေစမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားမွစတင္၍ ဂ်ပန္၏ အဓိကပုိ႔ကုန္မ်ားကို ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ ရလဒ္အျဖစ္ ဂ်ပန္မွသေဘာၤျဖင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈမ်ား ျမင့္မားျခင္းမရွိခဲ့ဖူးဟု ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ဆုိသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ တ႐ုတ္အစရွိသည့္အဓိကက်သည့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ဂ်ပန္၏ ကုန္စည္မ်ား အေပၚ ဝယ္လုိအားမွာက်ဆင္းလ်က္ရွိေနၿပီး ယန္းေငြေၾကးက်ဆင္းမႈသည္လည္း အဆိုပါ စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာ မ်ားကို အေထာက္အကူမျဖစ္ခဲ့ဟု ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားကဆုိသည္။

ဥေရာပေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာေႂကြးၿမီ အက်ပ္အတည္းမွာ စားသံုးသပ္မ်ား၏ ဝယ္လိုအား  ကိုထိခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန၍ ဥေရာပသမဂၢသို႔ ဂ်ပန္ပို႔ကုန္မ်ားတင္ပို႔မႈသည္လည္း ၁၇ လ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ဂ်ပန္၏ အဓိကကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာနယ္ေျမပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အျငင္းပြား မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္သို႔ ဂ်ပန္၏ သေဘာၤျဖင့္ ကုန္စည္တင္ပို႔မႈမ်ားကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ၉ လအတြင္း ၈ လဆက္တုိက္ က်ဆင္း ခဲ့သည္။

မႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဆုိပါ ေဒါသျဖစ္ဖြယ္ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္  ဂ်ပန္ကုန္စည္ေရာင္းခ်မႈ အေပၚထိခိုက္ေစသည့္ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။

“ယန္းတန္ဖိုးလက္ရွိအေနအထားကေန ဘယ္ေလာက္က်က် ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈဟာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ထြန္းလာဦးမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟုဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ RBS မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Junko Nishioka က ဆုိသည္။

ယြမ္တန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ သြင္းကုန္တန္ဖိုးျမင့္မားလာခ်ိန္၌ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မ်ားမၾကာမီကာလတြင္

ကုန္သြယ္မႈလိုေငြမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္ဟုMsNishioka က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“အဲဒီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားေနဦးမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ လာမည့္လေတြမွာလည္းကုန္သြယ္လိုေငြျပမႈ ပိုမုိမ်ားလာႏုိင္ပါတယ္”

ဟု သူကဆက္လက္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. မႏၱေလးေလဆိပ္ကို မၾကာမီ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္

(23 Mar 2013 ရက္စြဲပါ Bernama မွ Myanmar’s largest airport to be upgrade soon ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မိတၳီလာျမိဳ႕သို႕ ကုလကိုယ္စားလွယ္သြားေရာက္

(AFP News မွ 25 March 2013 ရက္စြဲပါ UN envoy in riot-hit Myanmar Town သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. မစ္ဆူဘီရွီ (MHI) က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ဒီဇယ္ဓာတ္အားေပးစက္ ၁၃ လံုး ေပးပို႕

( Japan Today မွ 25 March 2013 ရက္စြဲပါ MHI ships 13 Diesel engine power generators to Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံပုိင္ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္း Bukit Asam ျမန္မာတြင္ ေဒၚလာသန္း ၈၀ ဖုိးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္

(The Jakarta Globe သတင္းစာမွ 25 March 2013 ရက္စြဲပါ Coal Miner Bukit Asam Invests $80 in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)


မႏၱေလးေလဆိပ္ကို မၾကာမီ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္

(23 Mar 2013 ရက္စြဲပါ Bernama မွ Myanmar’s largest airport to be upgrade soon ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Photo Credit by Online

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးေလယာဥ္ကြင္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ မႏၱေလးေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုအား ကိုးကား၍ တရုတ္ Xinhua သတင္းက စေနေန႕က ေဖာ္ျပ ခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားထံမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ေတာင္းခံထား ေၾကာင္း ပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းဌာနမွ ေျပာဆိုမႈအား ကိုးကားေဖာ္ျပထားပါသည္။

မႏၱေလးႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္၏ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အရွည္ဆံုးျဖစ္ျပီး ႏွစ္စဥ္ ေရာက္ရွိေသာ ဧည့္သည္ႏွင့္ ထြက္ခြာေသာ ဧည့္သည္စုစုေပါင္း သံုးသန္းခန္႕ကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ပါသည္။

မႏၱေလး ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္တြင္ ဘိုးအင္းေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္ႏိုင္ျပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၱေလး၌ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္ ၃ ခုရွိသည့္အျပင္ ေဒသ ဆိုင္ရာေလဆိပ္ ၂၃ ခုလည္း ရွိပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဟံသာဝတီႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ကို ဇူလိုင္လတြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၆ တြင္ ျပီးစီးရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။


အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မိတၳီလာျမိဳ႕သို႕ ကုလကိုယ္စားလွယ္သြားေရာက္

(AFP News မွ 25 March 2013 ရက္စြဲပါ UN envoy in riot-hit Myanmar Town သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

 Photo Credit by RFA

ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမွ အၾကမ္းဖက္အဓိကရုဏ္းေၾကာင့္ မီးေလာင္သြားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ာကို မေန႕က လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ျပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္သြားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ၎အၾကမ္းဖက္အဓိကရုဏ္းအဆံုးသတ္ေရးကို တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခဲ ့ၾကသည္။

မိတၳီလာျမိဳ႕မွ အျပန္အလွန္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အနည္းဆံုး ၃၂ ဦးခန္႕ေသဆံုးကာ ၉၀၀၀ ခန္႕အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ျဖစ္သြားသည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။ ဗလီ ၅ လံုးအပါအဝင္ ေနအိမ္မ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားျပီး အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားရသည္။

ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝိုင္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈျပီးေနာက္ ကုလကိုယ္စားလွယ္ ဗီေဂ်နမ္ဘီယာ က ေသဆံုးမႈမ်ား ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက သူတို႕ဆံုးရႈံးသြားေသာ ဘဝမ်ားကို ျပန္လည္ ထူေထာင္လိုပါေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေေတာ္သတိျပဳမိတာကေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမား ေၾကကြဲစရာျဖစ္ရပ္ေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ အမုန္းတရားကေတာ့ တကယ့္ကို နည္းနည္းေလးပဲရွိတယ္ဆိုတာပါပဲ။ လူေတြက သူတို႕ဘဝေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ထားၾကတယ္။ ေဒသခံေတြကေတာ့ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ေသြးထိုးသူေတြဟာ သူတို႕ မသိတဲ့ အျပင္လူေတြျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာဆို ၾကပါတယ္” ဟု နမ္ဘီယာက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမိဳ႕အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးသြားျပီးေနာက္ ယာယီဒုကၡသည္စခန္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အားကစားကြင္းသို႕ နမ္ဘီယာက သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

“လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕တတ္ႏိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္ကူညီသြားဖို႕ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္” ဟု နမ္ဘီယာက ေျပာၾကားသည္။

အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူစလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျပီး ဥပေဒကို ေလးစားၾကရန္ႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းညီညြတ္မႈကို ေမတၱာ ဂရုဏာတို႕ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

ဟိႏၵဴႏွင့္ ခရစ္ယန္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ Interfaith Friendship Organization ကလည္း မိတၳီလာျမိဳ႕မွ အသိုင္း အဝိုင္းႏွစ္ခုလံုးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းထားသည္။

၃ ရက္အၾကာ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ရဲႏွင့္ စစ္တပ္က ကင္းလွည့္ေစာင့္ၾကပ္လွ်က္ရွိျပီး မေန႕က ဆိုင္အခ်ိဳ႕ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ကာ အနည္းငယ္ေအးခ်မ္းသည့္ လကၡဏာရွိသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသူတစ္ဦးက “အေျခအေနကေတာ့ ဒီေန႕ၿငိမ္သက္သြားပါၿပီ။ လမ္းေပၚကို လူေတြထြက္လာၾကၿပီ။ ဒါေပမယ့္ လံုျခံဳေရးကိုေတာ့ သတိထားေနရတုန္းပဲ။ အထူးသျဖင့္ ညပိုင္းေပါ့။ ေကာလဟာလေတြကလည္း အမ်ားၾကီး ၾကားေနရတယ္။ ေနာက္ထပ္ဘာျဖစ္ဦးမလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ စဥ္းစားလို႕မရပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုျပႆနာသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလြန္ ႏိုင္ငံကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ အရပ္သားအစိုးရအေပၚ က်ေရာက္ေနသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ-မြတ္စလင္ တင္းမာမႈ ပိုမိုဆိုးဝါးလာေနေၾကာင္း ထင္ရွားေသာ လကၡဏာ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ထိုးထုတ္ျပန္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈျပန္ရေအာင္ စစ္တပ္က ပါဝင္ကူညီရန္ စီစဥ္ထားမႈတစ္ခုျဖစ္ျပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏြံထဲမွ ရုန္းထြက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သိသိသာသာ အေရးႀကီးေသာ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားကလည္း ပဋိပကၡျပန္႕ပြားသြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကျပီး ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား စိတ္ေအးေအးထား၍ ညႇိႏိႈင္းၾကရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆို ထားၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ခန္႕ သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ခန္႕မွန္းေျခလူဦးေရ သန္း ၆၀ အနက္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၊ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ား၊ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ခန္႕မွန္းေျခ ေလးသန္းခန္႕ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

မႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ ရိုဟင္ဂ်ာအဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားျပီး ေနာက္ပိုင္း မေလးရွားသို႕ ဦးတည္ကာ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ပင္လယ္ျဖတ္ကူးထြက္ေျပးေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအေရအတြက္ တိုးပြားလာခဲ့သည္။


မစ္ဆူဘီရွီ (MHI) က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ဒီဇယ္ဓာတ္အားေပးစက္ ၁၃ လံုး ေပးပို႕

( Japan Today မွ 25 March 2013 ရက္စြဲပါ MHI ships 13 Diesel engine power generators to Myanmar သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Mitsubishi Heavy Industries က ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ ၁၃ စံုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးမႈ ဘုတ္အဖြဲ႕ YESB သို႕ေပးပို႕လိုက္သည္။

ျမန္မာ၏လတ္တေလာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္မႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးသည့္အေနျဖင့္ ဂ်ပန္အစိုးရထံမွ အေရးေပၚကူညီေပးမႈ အစီအစဥ္အရ အဆိုပါဓာတ္အားေပးစက္မ်ားကို ေပးပို႕ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအစီအစဥ္သည္ ၂၀၁၁ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္စတင္ျပီးေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္က ျမန္မာသို႕ေပးေသာ ၎အကူအညီ အမ်ိဳးအစားမ်ားအနက္ ပမာဏအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ေဖာ္ျပပါ ဒီဇယ္ဓာတ္အားေပးစက္ ၁၃ စံုစလံုးကို သာေကတဓာတ္အားေပးစက္ရံုတြင္ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎ ဒီဇယ္ဓာတ္အားေပးစက္ ၁၃ လံုး၏ စုစုေပါင္း ခန္႕မွန္းေျခ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈပမာဏမွာ ၁၃၀၀၀ ကီလိုဝပ္ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။


အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံပုိင္ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္း Bukit Asam ျမန္မာတြင္ ေဒၚလာသန္း ၈၀ ဖုိးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္

(The Jakarta Globe သတင္းစာမွ 25 March 2013 ရက္စြဲပါ Coal Miner Bukit Asam Invests $80 in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ယခုအခါ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အလ်င္အျမန္ႀကီးထြားလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အစုရွယ္ယာမ်ား ရယူရန္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အလုပ္အယက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံပုိင္ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ေသာ Bukit Asam ကလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးနယ္ပယ္ထဲသုိ႔ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၿပီး ဝင္ေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးစားေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္စက္႐ုံတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းစက္႐ုံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္စက္႐ုံ အမ်ိဳးအစား မ်ားထဲတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Bukit Asam လုပ္ငန္းက ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒီစက္႐ုံစီမံကိန္းႀကီးကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မီဂါဝပ္ ၂x၂၀၀ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ စီမံကိန္းအတြက္ သုေတသနအဖြဲ႕က ႀကိဳတင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြလုပ္ကုိင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု Bukit Asam မွ ပူးတြဲအတြင္းေရးမွဴး Joko Pramono ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးတုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းႀကီး ၁၅ ခုရွိရာတြင္ Bukit Asam လည္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟု စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး Dahlan Iskan ကဆုိသည္။

Bukit Asam သည္ ဘ႑ာေငြရရွိမည့္ ရင္းျမစ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္း၌သာမက ျပည္ပတြင္လည္း လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈေၾကာင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနစဥ္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာက္မီးေသြး ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလ်က္ရွိရာ Bukit Asam ၏ ဝင္ေငြရရွိမႈမွာလည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေလ်ာ့က်လာလ်က္ရွိသည္။

Bukit Asam ကုမဏီ၏ အသားတင္ဝင္ေငြမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း အင္ဒုိနီးရွား႐ူပီးေငြ ၃ ဒႆမ ၀၉ ထရီလီယံ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္အတြင္း ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိက်ဆင္းခဲ့ရာ ၂ ဒႆမ ၉ ထရီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Bukit Asam သည္ လုပ္ငန္းမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဂ်ပန္၊ ထုိင္ဝမ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ အပါအဝင္ ျပည္ပ)