Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Current News
Document

Snapshot of the item below:
Current News

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဂ်ပန္အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အကူအညီ မ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လာေရာက္ေလ့လာသည့္ ဂ်ပန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Ms.Eriko Yamatani ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တရားဝင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီအျဖစ္ ODA ေခ်းေငြ အသစ္အျဖစ္ ေဒၚလာ ငါးဘီလီယံအား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုစဥ္စဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ အျခားေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားစြာက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္ေရေပးေဝေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလး ရထားလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင့္ေရးလုပ္ငန္း၊ တံတားဦးေလဆိပ္၊ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းတို႔တြင္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္စဥ္ကလည္း ျမန္မာ၏ အေၾကြး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၄ ဘီလီယံကို ေလွ်ာ္ပစ္လိုက္ကာ အကူအညီသစ္မ်ား ထပ္ေပးသြားမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္လည္း ဂ်ပန္္္္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အကူအညီ အမ်ားဆံုးေပးေနသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC


ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူ ညီခ်က္ ၅ ခုထုတ္ျပန္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္) အၿပီးတြင္ တစ္ႏိုင္ငံ လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အပါအဝင္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ၅ ခုကို အဆိုပါပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း ေဆြးေႏြးပဲြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၁ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၇ ဖြဲ႔၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း သံုးဖြဲ႔ႏွင့္ လာေရာက္ေလ့လာသူ (Observer) အျဖစ္ အဖြဲ႔အစည္း ၃၁ ခုတို႔မွ သံုရက္အၾကာေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ မတရားအသင္းအက္ ဥပေဒအပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားအားလံုး ႐ုတ္သိမ္းေပးေရး၊ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံေသာညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပေရး ၊ သာတူညီမွ်ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရး (သို႔မဟုတ္) အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္လမ္းစဥ္မ်ားအတိ္ုင္း ေရွ႕ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာလြင္က ေဆြးေႏြးပဲြ အၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ (NDF) မွလည္း အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္သည့္ေနရာ တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအျပင္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ မရွိေရး၊ စစ္မွန္သည့္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓါတ္မ်ားျဖင့္ တန္းတူညီမွ်သည့္ ျပည္ေထာင္စုဘဝတြင္ ျပည့္ဝေသာ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ “ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားအမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓါတ္”ကို ေမြးျမဴႏိုင္ေရး၊ အသစ္တည္ေထာင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတြင္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းမွ ႀကီးစိုးထားသည္ဆိုသည့္ အျမင္မ်ား မရွိေစေရးႏွင့္ လူမႈႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မ်ားအတြင္း နာက်ည္းမုန္းတီးမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ၿပီး  ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး စသည္တို႔ ပါရွိသည္။

YC


ပဲရစ္ကလပ္၏ ေၾကြးၿမီ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ရန္ SME က႑ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Paris Club အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ေခ်းယူထားေသာ ေၾကြးၿမီမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ္ပစ္ႏိုင္ေရး အတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ SME (အေသးစား၊ အလတ္စား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား) က႑ တည္ၿငိမ္မႈရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦး ဝင္းရွိန္က ေျပာသည္။

“ပဲရစ္ကလပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြဆီက ယူထားတဲ့ေၾကြးၿပီ ရွင္းလင္းေရးအတြက္ ေမလ ၂၄ ရက္က ပဲရစ္ကလပ္ အစည္းအေဝးမွာ ညိွႏႈိင္းေတာ့ အေၾကြးအားလံုးရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို cancel လုပ္ေပးမယ္၊ ေနာက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေတာ့ rescheduling အေနနဲ႕သြားဖို႔ ရွင္းလင္းခဲ့တယ္၊ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေၾကြးေလွ်ာ္ေရး ကိစၥကေတာ့ IMF က SME ပရိုဂရမ္ကို ႏွစ္ႏွစ္ေစာင့္ၾကည့္ခံရမဲ့ အတိုင္းအတာမွာ ရွိတယ္” ဟု ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦး ဝင္းရွိန္က ေနျပည္ေတာ္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ပဲရစ္ကလပ္ အဖြဲ႕ထံမွ ေခ်းယူခဲ့ေသာ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၇၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ျပန္ဆပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၉ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေနာက္က်ေၾကးမ်ားႏွင့္ အတိုးမ်ား တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ျပန္ဆက္ဆံရတယ္။ အရင္ရွိၿပီးသား ႏိုင္ငံတကာ မွာတင္ရွိေနတဲ့ ေၾကြးၿမီေတြ ရွင္းလင္းမွ ေနာက္တစ္ဆင့္ သြားလို႕ရမွာ၊ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ထပ္ေခ်းေငြသစ္ေတြ၊ အေထာက္အပံ့ေတြ၊ သက္သာတဲ့ ေခ်းေငြေတြရမွာ” ဟု၎က ေျပာသည္။

ေၾကြးၿမီရွင္းလင္းေရးကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အပိုင္းသံုးပိုင္း ခြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမအပိုင္းတြင္ ပဲရစ္ကလပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေၾကြးၿမီ ရွင္းလင္းေရးကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယပိုင္းတြင္ ကမၻာ႔ဘဏ္ႏွင့္ ADB ဘဏ္တို႔၏ ေၾကြးၿမီရွင္းလင္းေရး ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ တတိယပိုင္းတြင္ ပဲရစ္ကလပ္အဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေၾကြးၿမီကိစၥကို ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပံုမွန္အတိုင္း ေၾကြးရွင္းတာက သံုးနည္းရွိတာ၊ ဒါေပမဲ့ ကမၻာ႔ဘဏ္နဲ႕ ရွင္းတာက ေလးနည္းနဲ႕ပါ၊ အဲဒီေလးနည္းထဲက ကမၻာ႔ဘဏ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္ေတြရယ္၊ ဘယ္နည္းလမ္းသံုးတာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ ထဲက ေပါင္းကူးေခ်းေငြယူၿပီးေျဖရွင္းတဲ&#