Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Washington Post, By Stanley Weiss, 3rd December 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ခန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ စစ္တပ္၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ပိုမို ခိုင္ၿမဲေစမည့္ တရားမွ်တမႈ မ႐ွိသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မၾကာခင္က ျပန္လႊတ္ေပးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ပိုမို ေပၚထြက္လာသည္။ သူမ ေနာက္ထပ္ ဘာေတြ ျဖစ္လာဦးမလဲ။ စစ္အစိုးရကေရာ သူမ၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္ဆံဦးမလား။ အျခား ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကိုေရာ လႊတ္ေပးဦးမလား ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေခါင္းစည္းမ်ားက မေသခ်ာ မေရရာ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း၊ မၾကာေသးမီက စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေခါင္းစည္းမ်ားမွာမူ ထိုသို႔ မဟုတ္ေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္လက သတင္းမ်ားအရ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ (၁၀) ဘီလ်ံ ရင္ႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔က အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ့ ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ ႀကီးမားေသာ စက္မႈဇုန္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဒၚလာ (၁၀) ဘီလ်ံ တန္ဖိုး႐ွိ ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိ္ုခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းကို အာဏာ႐ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ အစိုးရက က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ စီးပြားေရးကို စမ္းသပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးမႈကို ျမင္ဟန္ ႐ွိသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ ႐ု႐ွား၊ အိႏိၵာ အစ ျပင္သစ္ အဆံုး ကုမၸဏီေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တဝွမ္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ ႐ွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လ်က္ ႐ွိသည္။

အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ ႐ွိသည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ လက Reuters သတင္းမ်ားအရ သိရေသာ္လည္း၊ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈက အေမရိကန္၏ ပါဝင္မႈကို ကာကြယ္ထားသည္။

အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ခံစားရသူမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သန္း (၅၀) ေသာ ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ခ်န္လွပ္ စဥ္းစားခဲ့လွ်င္မူ ဝါ႐ွင္တန္၏ ၎တို႔ အေရးယူမႈအေပၚ ကာကြယ္ ေျပာဆိုေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္မ်ားမွာ သေဘာက်ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အထီးက်န္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုခန္႔ ၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ တျဖည္းျဖည္း သိသာ ထင္႐ွားလာေသာ အခ်က္မွာ ယေန႔ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ အထီးက်န္ ျဖစ္လာေသာ ႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဝါ႐ွင္တန္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းသည္ ေခတ္သစ္ စီးပြားေရးကို မည္သို႔ တည္ေဆာက္ရမည္ကို တစ္လံုးမွ နားမလည္ေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အနီးဆံုး ေအာင္ျမင္ေနေသာ တ႐ုတ္၏ ပံုစံကို အတု ခိုးေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးသလို ျဖစ္ေနေပသည္။ မၾကာေသးမီက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက တ႐ုတ္၏ မွတ္သားေလာက္ဖြယ္ ေအာင္ျမင္ေသာ အရင္း႐ွင္စနစ္ တည္ေဆာက္ပံုကို နမူနာ ယူၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွမွ ျပန္လာသူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသူ အေမရိကန္ တစ္ဦးက ကၽြႏု္ပ္အား ေျပာျပရာတြင္ "ႏိုင္ငံ တစ္ခုက အႀကီးတန္း အစိုးရ တာဝန္ ႐ွိသူ တစ္ဦးက ေျပာတယ္။ ငါတို႔ ျပည္သူေတြက မင္းတို႔ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ေတြကိုေတာင္ မဝယ္ေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ အေျခခံ လူတန္းစားရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈပဲ။ ျမန္မာေတြကိုလည္း အေမရိကန္ ဆီကေန တ႐ုတ္ကို ေရာက္ကုန္ၿပီ။ မင္းတို႔ အေမရိကန္ေတြဟာ မင္းတို႔ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ေတြကို အလကား ျဖဳန္းတီးပစ္ေနတာပဲ" ဟု ဆိုသည္။

အထက္ပါ ယူဆခ်က္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ အခ်ိန္ ႐ွိပါေသးသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ "ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တကယ့္ အေရးကိစၥက စီးပြားေရး က႑ေပၚမွာသာ တည္ေနတာ ျဖစ္လို႔၊ ဒီက႑မွာ Yankee (အေမရိကန္) ေတြ သူတို႔ရဲ႕ တီထြင္ ႀကံဆႏိုင္မႈကို ျပသႏုိင္ပါေသးတယ္" ဟု ဆိုသည္။

ယခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္တို႔ လုပ္သင့္ေသာ အခ်က္ ေလးခုမွာ-

ပထမ အခ်က္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ လုပ္သမွ် အေရးယူမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား တ႐ုတ္ထံ ဒူးေထာက္ေစရန္ ျဖစ္ေစသည္။ အေရးယူမႈမ်ား မလုပ္လွ်င္ မျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ ေကာင္းေကာင္း ႐ွိေသာ္လည္း အမ်ားစုက အသိအမွတ္ မျပဳၾကေခ်။ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး သတင္း႒ာန တစ္ခုျဖစ္ေသာ မဇၩိမက ဇူလိုင္လက သတင္း ေပးပို႔ရာတြင္ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၀၉ အေစာပိုင္း အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ (၁၅) ဘီလ်ံ ႐ွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဧရာဝတီ သတင္းဌာန၏ အဆိုအရ စစ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ေဒၚလာ (၁၆) ဘီလ်ံ ေက်ာ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

တ႐ုတ္ အတြက္မူ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ေသာ ႏုိင္ငံ၊ အိႏိၵယ သမုဒၵရာသို႔ ထြက္ေပါက္ ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႐ႈျမင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္သည္ မၾကာမီက ျမန္မာ အစိုးရအား အတိုးႏႈန္း နည္းေသာ ထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ ေခ်းေငြ ေဒၚလာ (၉၀) ဘီလ်ံကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ အေနာက္ေတာင္ဖက္ ကူမင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္လ်က္ ႐ွိရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္အတြက္ တင္သြင္းမႈ၏ ၈၅ % ကို သယ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍သာ အေမရိကန္သည္ ေကာလဟာလမ်ား ထြက္ခဲ့သည့္ အတိုင္း ၿပီးခဲ့သည့္လက ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ေဒၚလာ စာရင္း လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ပိတ္ပင္ခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနရာ ယူေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဒုတိယ အခ်က္ အေနျဖင့္ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားတြင္ အာ႐ုံျပဳ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခံခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံျခား အရန္ေငြ တည္ေထာင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စကား ေျပာျခင္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကး ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝမႈ အစား၊ ၂၀၀၉-၁၀ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပမႈကို ျဖည့္တင္းရန္ ေငြတိုက္ စာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း စသည့္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈမ်ား မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဝါ႐ွင္တန္ အေနျဖင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသားစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ စတင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဘ႑ာေရး က႑ ျပန္လည္ တိုးတက္လာေအာင္  လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ အာဆီယံ ပါဝင္ေရးအတြက္ မက္လံုးမ်ား ႐ွိသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ တစ္ခုအေနျဖင့္ အေမရိကန္-အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာ တူညီခ်က္ ကိစၥႏွင့္ ၂၀၁၅ တြင္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး အစု အဖြဲ႕အတြက္ အာဆီယံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ကိစၥမ်ားတြင္ အဓိက အတားအဆီး ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

တတိယ အခ်က္ အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၇၀ % သည္ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္သည္ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၄၀ % ၅၀ % ႐ွိသည္။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ မတိုင္မီက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး ဆန္တင္ပို႔သူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရမူဝါဒ မွားယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ ေနရာကို ဖယ္ေပးခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၁ ရာစုတြင္ ဆန္စပါး စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာေရး အတြက္ အေမရိကန္သည္ UNDP ၊ အာဆီယံတို႔ႏွင့္ အတူ ဘဏ္ အေျခခံေသာ ေက်းလက္ ေငြေခ်း စနစ္ကို ထူေထာင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။

စတုတၳ အခ်က္ အေနျဖင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးေရးပင္ ျဖစ္သည္။ လက္႐ွိ အားျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ အေရးယူမႈမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးစံမ်ား ျပည့္မီမွသာ ႐ုတ္သိမ္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ မုန္႔ေဝမည့္ အစီအစဥ္သည္ မထိေရာက္သည္ကို လက္ေတြ႕ ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးကို ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္မည့္ ေခ်းေငြစနစ္ ထူေထာင္ျခင္း စသည္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးခဲ့လွ်င္ အလုပ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး စံႏႈန္းမ်ား ျပည့္မီျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း ကိုးရီးယား၊ အင္ဒိုနီး႐ွားႏွင့္ စကာၤပူတို႔တြင္ ျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္သစ္ ႐ွာရန္ စိတ္အား ထက္သန္ေနေသာ အေနာက္ ကုမၸဏီမ်ားအဖို႔ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္က ျမန္မာ စီးပြားေရးမွာ ေဒသတြင္းတြင္ ထိပ္တန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကိုးရီးယား၊ တ႐ုတ္ပင္လွ်င္ စံျပအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ဖူးသည္။ မၾကေသးမီက ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အမွားမ်ားေသာ၊ အားနည္းခ်က္ မ်ားလွေသာ္လည္း အသစ္တဖန္ စတင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႐ွိေန၍ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွတြင္ အေမရိကန္၏ အထီးက်န္မႈကို အဆံုးသတ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံၾကပါစို႔ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.