Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013 (2)
Document yangonchronicle 2013 (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013 (2)

*

*

၇.၃.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းတြင္ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား အရွိန္ျမင့္

( The News မွ ၆ Mar 2013 ရက္စြဲပါ “ Ceasefire fuels land – grab in Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. တစ္ႏွစ္စာ ဘတ္ဂ်က္ ေဒၚလာ ၂.၄ ဘီလ်ံခန္႔တပ္မေတာ္ရရွိ

( AFP News မွ 6 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar military handed US$ 2.4b budget” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းတြင္ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား အရွိန္ျမင့္

( The News မွ ၆ Mar 2013 ရက္စြဲပါ “ Ceasefire fuels land – grab in Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

Photo Credit by Ayeyawady

ကရင္လက္နက္ကိုင္ အုပ္စု KNU ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈေၾကာင့္ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ ၎ေဒသသို႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဝင္ရန္ လမ္းပြင့္သြားၿပီးေနာက္တြင္ အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ေဒသတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား အရွိန္ျမႇင့္လာခဲ့သည္ဟု လူ႕ အခြင့္ေရးအုပ္စုမ်ားက အဂါၤေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

၎ေဒသမွ ေျမယာမ်ားကို တရုတ္၊ ထိုင္း အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား အားခြဲေဝေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ေတာသူ ေတာင္သားမ်ားမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကို ခံေနရၿပီး၊ ေလွ်ာ္ေၾကး အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ အတင္းအၾကပ္ ေမာင္းထုတ္ ခံေနရ သည္ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္ေရးအုပ္စု Karan Human Right Group ကစြပ္စြဲေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္အစီရင္ခံစာအတြက္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားကို ေတြ႕ဆံုးေမးျမန္းခဲ့ေသာ KHRG အဖြဲ႕မွ ခူးခူးဂၽြန္ “ တိုက္ပြဲေတြ မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ အရင္ကမေရာက္ႏိုင္ေတာ့တဲ့နယ္ေျမေတြမွာ စီးပြားေရးသမားေတြ အခြင့္အလမ္းေလ့လာဖို႕ လမ္းပြင့္သြားပါၿပီ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အပစ္ရပ္စဲမႈေၾကာင့္ ကမၻာ့သက္တမ္းရွည္ ျပည္တြင္းစစ္တစ္ပြဲ ထာဝရၿပီးဆံုးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ ထိုနယ္ေျမတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚထြက္လာေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိ ေသးေပ။

ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ထိုင္းနယ္စပ္အနီး အေရွ႕ပိုင္းေတာေတာင္မ်ားထဲတြင္ ၁၉၄၉ မွစ၍ ျမန္မာအစိုးရကို ေတာ္လွန္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါေဒသခံရြာသားမ်ားမွာ ကရင္သူပုန္ႏွင့္ အစိုးရႏွစ္ဖက္စလံုး၏ လူ႕အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ေနၾက သည္။

         ***********************************************************************

တစ္ႏွစ္စာ ဘတ္ဂ်က္ ေဒၚလာ ၂.၄ ဘီလ်ံခန္႔တပ္မေတာ္ရရွိ

( AFP News မွ 6 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar military handed US$ 2.4b budget” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပႆနာစြဲကပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္(စပ္တပ္)သည္ စုစုေပါင္းအစိုးရ အသံုးစရိတ္၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ခန္႕ ရွိေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၄ ဘီလ်ံခန္႕ကို တစ္ႏွစ္စာ ဘတ္ဂ်က္ရရွိသြားသည္ဟု AFP က ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ေသာ ပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ခန္႕ေလ်ာ့သြားေသာ္လည္း လူဦးေရး သန္း ၆၀ ရွိေသာ ႏိုင္ငံမွ ၿပိဳလဲေနသည့္ ပညာေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑မ်ားအတြက္ သံုးစြဲခြင့္ရေသာ ေငြပမာဏာမွာမူ နည္းပါးေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ယခင္က အဆိုပါႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္ကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ျခင္း (သို႔) စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈခံယူျခင္းမရွိပါ။

တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ေငြမ်ား အထူးသျဖင့္ ေရနံဓါတ္ေငြ႕ေရာင္းရေငြ အမ်ားစုကို တပ္မေတာ္အတြက္သာ သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူ မ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

သို႕ေသာ္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာမႈ၏ လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉.၄၉ ဘီလ်ံကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဟာမိတ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမတ္မ်ား ရွိထားေသာ တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) ကိုေပးမည့္ ဘက္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ကိုပင္ ေမးျမန္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ ၂၀၁၃ - ၁၄ အတြက္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး ဘက္ဂ်က္ဟာ မႏွစ္ကထက္ နည္းနည္းေလ်ာ့သြားပါတယ္။ ေလယာဥ္ နဲ႕လက္နက္ေတြဝယ္ဖို႕အတြက္ ေဒၚလာ ၁.၂၅ လီလ်ံေလာက္သံုးစြဲၾကမွာပါ” ဟု ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီပါတီမွ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအးေမာင္က AFP သို႕ေျပာၾကားခဲ့သည္။

*******************************************************************

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Yangon Chronicle 2013 (1)
Document Yangon Chronicle 2013 (1)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle 2013 (1)

၇.၃.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အကူအညီလိုဟု အီးယူေျပာ

(5 March 2013 ရက္စြဲပါ UPI မွ Myanmar needs help with reform, EU says ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ျမန္မာ့ေရနံဓါတ္ေငြ႕က႑တြင္ ပြင့္လင္းမႈအသစ္ က်င့္သံုးေတာ့မည္

(AFP News မွ 6 March 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar vows new openness in oil deals” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. အီးယူႏွင့္အာဆီယံတို႕ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ကိစၥေဆြးေႏြးၾကမည္

( New Europe News မွ 6 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “ EU – ASEAN discuss trade and investment” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ )

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အကူအညီလိုဟု အီးယူေျပာ

(5 March 2013 ရက္စြဲပါ UPI မွ Myanmar needs help with reform, EU says ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

Photo Credit by Public Service Europe

ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေၾကာင့္ အားရွိစရာျဖစ္ရေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္လုပ္စရာမ်ား လိုအပ္ေန ေသးေၾကာင္း  ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ Jose Barroso ကေျပာပါသည္။

Barroso သည္ အဂၤါေန႔က ဘရပ္စဲတြင္ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားအၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ခ်ီးက်ဴးၾကပါသည္။ Barroso ကေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနမႈအေပၚအားတက္ေၾကာင္း ကမာၻေပၚမွ ထင္ရွားေသာ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယားျပႆနာမ်ားကို ဥပမာေပး၍ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Barroso ကေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားမွ တဆင့္ထြက္ေပၚလာေသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈရွိပါက ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး မ်ား ပိုမိုအားေကာင္း လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာပါသည္။

“လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႏွစ္သက္အားတက္မႈရွိေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးက မၿပီးေသးပါဘူး” ဟု Barroso ကေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရသူမ်ားအား ကူညီရန္ ေငြေဒၚလာ (၇) သန္း ေထာက္ပံ့ လ်က္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေဒၚလာ (၁၉၅) သန္း ေက်ာ္ ေနာက္ထပ္ေပးမည္ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

“ဥေရာပသမဂၢအေနနဲပ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စိန္ေခၚမႈေတြရင္ဆိုင္ရာမွာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ေထာက္ခံ ပံ့ပိုးမႈ လိုတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

*************************************************************************

ျမန္မာ့ေရနံဓါတ္ေငြ႕က႑တြင္ ပြင့္လင္းမႈအသစ္ က်င့္သံုးေတာ့မည္

(AFP News မွ 6 March 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar vows new openness in oil deals” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

Photo Credit by Myanmar upstream

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးသံုးစဲြခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ဖံုးဖိ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္၊ ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလ အၿပီးတြင္ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေခတ္သစ္တစ္ ခုကို တနလာၤေန႔က အစျပဳလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရနံကုမၸဏီႀကီးမ်ားစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ညီလာခံတြင္ ျမန္မာစြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက “အလားအလာေကာင္းေသာ စြမ္းအင္႐ုပ္ၾကြင္း ေရနံဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္အတြက္ ေလလံပစ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို က်င့္သံုး သြားမည္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထူးက “အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔ပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။ “ဒါ့ေၾကာင့္လည္း  အစိုးရက ETTI လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဝင္ခဲ့တာပါ” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ETTI () Extractive Industries Transparency Initiative သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းမွ သာမန္ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ အာမခံခ်က္ေပးရေသာ ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယအၾကားညွပ္ေနၿပီး သယံဇာတၾကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအစိုးရက ဒီမိုကေရစီဦးတည္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္းကို အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳကာ Sanctions ေျဖေလွ်ာ့ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႕စြမ္းအင္ ကုမၸဏီႀကီး မ်ားက ျမန္မာ့ေရနံ ဓါတ္ေငြ႕နယ္ပယ္ကို ေျခခ်ရန္ စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျပည္ဖံုုးကားခ်ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈႏြ႕ံထဲသို႔ ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ ျပန္လည္သက္ဆင္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ ရွိၾကသည္။

ETTI သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီွဖို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ သယံဇာတထုတ္ယူမႈသည္ ျပည္သူလူထုထံ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရမည့္အျပင္ ထိုသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထို႔အျပင္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္အရ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား စစ္ေဆးခံရန္ လိုအပ္သည္။

ယခင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္က ဓါတ္ေငြ႕ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္အရ ရရွိေသာဝင္ေငြမ်ား စာရင္း မရွိ၊ အင္းမရွိ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္ ဟူ ေသာ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ အႀကီးအကဲေဟာင္း၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္လံုၿခံဳေရးကို အာမခံတာဝန္ယူထားရေသာ လက္ရွိ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုကိစၥကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ကမကထ စပြန္စာ Total ႏွင့္ Cherron တို႔အပါအဝင္ ကမာၻ႕စြမ္းအင္ကုမၸဏီ အေျမာက္အမ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ အခမ္းအနားတြင္  ဦးေအာင္ေက်ာ္ထူးက “လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရသည္ ေရနံ၊ဓါတ္ေငြ႕သာမကပဲ သစ္ေတာ၊ စက္မႈ၊ သတၱဳတြင္း က႑မ်ားပါ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုရွိေအာင္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကာလၾကာေျခကုပ္ၿမဲခဲ့ေသာ အေနာက္အုပ္စုကုမၸဏီႏွစ္ခုမွာ Sanctions မပိတ္မွီ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ Total ႏွင့္ Chevron တို႔ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္အစိုးရ၏ အက်ိဳးကိုသယ္ပိုးခဲ့ျခင္း အဓမၼလုပ္သားကိစၥ ကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံခဲ့ၾကရသည္။

ဇန္နဝါရီလက ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၈ ခုအတြက္ ေလလံေခၚယူရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ လာမည့္ ဧၿပီလဝန္းက်င္တြင္ ေနာက္ထပ္ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၅၀ ခန္႔ကို ေလလံဖြင့္ေပးဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

              ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ႏွစ္ရက္ၾကာညီလာခံအဖြင့္တြင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးသန္းေ႒းက “သယံဇာတ မွန္ကန္ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခဲြမႈကေန ျပည္သူလူထုကို တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာပါ” ဟု အာမခံေျပာၾကာသြားသည္။

************************************************************

အီးယူႏွင့္အာဆီယံတို႕ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ကိစၥေဆြးေႏြးၾကမည္

( New Europe News မွ 6 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “ EU – ASEAN discuss trade and investment” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ )

Photo Credit by Online

အီးယူကုန္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္နာ ကာရယ္ ဒီေဂါ့ခ်္ သည္ ထိုင္းကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဘြန္ဆြန္၊ ျမန္မာသမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း တို႔ႏွင့္ ဘရပ္ဆဲလ္ တြင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ မတ္လ ၇ - ၈ ၌ အာဆီယံကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဗီယင္နာႏုိင္ငံ ဟႏိြဳင္း သို႕ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထိပ္တန္းေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမွာ ကုန္သြယ္မႈ ၊ ရင္းႏွွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုသည့္ ကိစၥတြင္ပင္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးနယ္ပယ္ အခ်င္းခ်င္းအပါအဝင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက အၾကား ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပ သည့္ အီးယူ - အာဆီယံ စီးပြားေရးညီလာခံသို႕ မတ္လ ၉ ရက္တြင္ ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး ကာရယ္ဒီေဂါ့ ဆက္လက္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ညီလာခံသို႔ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အျခား က႑ေပါင္းစံု ကိုယ္စားျပဳ ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၅၀၀ ခန္႔အထိ တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အီးယူသည္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာတြင္ စင္ကာပူႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသေဘာတူညီခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႕ႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အီးယူသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အီးယူ - အာဆီယံေဒသခ်င္း ကုန္သြယ္မႈသေဘာတူုညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရည္မွန္းကာ အာဆီယံေဒသတြင္းအျခားစီးပြားဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ညိႇႏႈိုင္းမႈမ်ား စတင္ႏိုင္ ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

အီးယူ၏ ဥေရာပအျပင္ဖက္ ကုန္သြယ္မႈႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အေမရိကန္ႏွင့္ တရုတ္ၿပီးလ်င္ တတိယအႀကီးဆံုးကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္သူ အာဆီယံ အုပ္စုသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး ယူရို ၂၀၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ခန္႔ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ အီးယူ သည္ အာဆီယံ၏ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္အျဖစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္တြင္ရပ္တည္ေနၿပီး အာဆီယံကုန္သြယ္မႈနယ္ပယ္တြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ေနပါ သည္။ ထိုမွ်သာမကေသးဘဲ ဥေရာပသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အႀကီးဆံုးရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ယူရို ၉.၁ ဘီလ်ံခန္႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ လွ်က္ရွိ သည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံအနက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနာက္ဆံုးေခါင္းျပဳလာေသာ ေရပန္းစားေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားေသာ အလား အလာႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနေသ)