Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013 (2)
Document yangonchronicle 2013 (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013 (2)

*

*

၂၂.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

  1. ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းလာ

(The Straits Times မွ 23 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar Peace Process Gathers Pace ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းလာ

(The Straits Times မွ 23 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar Peace Process Gathers Pace ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

Photo Credit by Online

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕(ေကအုိင္အုိ) အၾကားေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ပင္ ျပန္လည္က်င္းပႏုိင္ဖြယ္ရွိရာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းထံမွ ရရွိေသာ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳျခင္းခံရေသာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္စဥ္သည္ ယခုအခါ တုိးတက္မႈအရွိန္အေတာ္ပင္ရရွိလာၿပီဟု ဆုိရပါမည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ယခုလုိ အရွိန္ရလာျခင္းျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္ရန္ စိတ္ဆႏၵထက္သန္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အရွိန္အဟုန္ရလာျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္မွာမွန္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အတုိက္အခံအျဖစ္မရႈျမင္ဘဲ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ရႈျမင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းက အဓိကအခရာက်ေၾကာင္း ခ်င္းမုိင္တကၠသုိလ္၊ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားေလ့လာေရးစင္တာမွ သုေတသီ Mr Paul Keenan ကေျပာၾကားသည္။

“(အစိုးရရဲ႕) အဲဒီသေဘာထားက ကစားကြင္းကုိေျပာင္းလဲပစ္လုိက္တာ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္တုန္းကဆုိလွ်င္ ဒါမ်ိဳးတစ္ခါမွ မၾကားဖူးခဲ့ပါဘူး” ဟု ၎က ဆုိသည္။

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) က ထုတ္ျပန္ေသာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္အရ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ ၂ ႏွစ္လအတြင္းက်င္းပရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္

UNFC ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတုိ႔အဖြဲ႕အၾကား ေလးရက္တာတရားဝင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္း ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ အဖြဲ႕သည္ လက္နက္ကုိင္အင္အား ၆၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ ABSDF အဖြဲ႕အပါအဝင္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ေကအုိင္အုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း အနည္းဆုံး ၁၄ ခုႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာအစုိးရဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲကိစၥျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း အနည္းဆုံး ၁၂ ဖြဲ႕ေက်ာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ရယူထားႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ေကအုိင္အုိမွ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရး သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈေအာက္ရွိ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းေပၚတြင္ ရွိေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

ပထမပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ဘက္က ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ျမန္မာအစုိးရက ပယ္ခ်လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ တရုတ္ဘက္က ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေစလုိေသာ “အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး” ဟူသည့္အသုံးအႏႈန္းကုိ ထည့္သြင္းအသုံးမျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရက ကခ်င္တုိ႔ကုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးခဲ့သည္။

“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး” ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းကုိ အသုံးမျပဳဘဲေနရန္ သေဘာတူညီၾကျခင္းမွာ ေကအုိင္ေအ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ အျပဳအမူေကာင္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္ကုိ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ” အျဖစ္ေဖာ္ျပမည္ဆုိပါက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္အေနျဖင့္ ကခ်င္တုိ႔ဘက္တြင္ မ်က္ႏွာပ်က္ရဖြယ္ရွိသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္သည္ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး တုိးတက္ေရးဝါဒီ တစ္ဦးအျဖစ္ ရႈျမင္ခံထားရၿပီး ျမန္မာအစုိးရက ၎ႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လုိသည္။

“လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ” ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ အသုံးမျပဳရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္က အဆုိျပဳခဲ့သည့္တုိင္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

စာသားအသုံးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရမႈကုိၾကည့္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ၏ ရႈပ္ေထြး နက္နဲေသာ သေဘာတရားမ်ားကုိေတြ႕ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာအစုိးရက ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အေရးတႀကီး ျဖစ္ေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတုိင္မီအထိ အဆုိပါၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကုိင္ရန္ အခ်ိန္ရွိပါေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕မဟုတ္သည့္ Myanmar Egress ၏ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။ Myanmar Egress သည္ ယမန္ႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(Myanmar Peace Center) ႏွင့္လက္တြဲလုပ္ကုိင္ေနသည့္  အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သမၼတရာထူးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားအဆုိအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိမႈသည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ေပၚ ထြန္းေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားအဖြဲ႕က ေက်ာ္ေထာက္ေနာက္ခံေပး ပံ့ပုိးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအလွဴရွင္မ်ားအဖြဲ႕တြင္ ေနာ္ေဝ၊ ကုလသမဂၢ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ပန္နီပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

 

******************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၂၅.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာဓါတ္ေငြ႕ယာယီျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္၍ ထိုင္းတြင္ေရအားလွ်ပ္စစ္ပို႔ထုတ္ရန္ စီစဥ္

(Bernama News မွ 23 February 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s gas supply cut prompts more hydropower production in Thailand ” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)

  1. ျမန္မာနယ္စပ္အနီး တ႐ုတ္တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားေလ့က်င့္

(New York Times မွ 22 February 2013 ရက္စြဲပါ “Chinese army units train by Burma border” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)

  1.  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အသြားႏွစ္ဖက္ပါေသာဓါးျဖစ္သည္

(24 February 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ ေခါင္းႀကီးပိုင္းျဖစ္ေသာ Foreign investment a double-edged sword ကိုဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

                                   ***********************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာဓါတ္ေငြ႕ယာယီျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္၍ ထိုင္းတြင္ေရအားလွ်ပ္စစ္ပို႔ထုတ္ရန္ စီစဥ္

(Bernama News မွ 23 February 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s gas supply cut prompts more hydropower production in Thailand ” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)

Photo Credit by Online

ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္မွ ဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမ်ား၏ ထုတ္လပ္တင္ပို႔မႈ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္ ဧၿပီ ၅ မွ ၁၄ အထိဓါတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈရပ္ဆိုင္းရန္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဓါတ္ေငြ႕ေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္မႈကို ခံသာေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္လံုၿခံဳမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ထိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ EGAT က ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ေရေလွာင္တမံမ်ားမွ ေရပိုလႊတ္ေပးေတာ့မည္ဟု ထိုင္း TNA သတင္းဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ဧၿပီ ၅ မွ ၁၄ အထိ ၁၀ ရက္တာ ေရအားလွ်ပ္စစ္တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ဗာဂ်ီရာေလာင္ကြန္း ေရေလွာင္တမံမွ တစ္ရက္လွ်င္ ေရကုဗမီတာ ၃၅ သန္းထုတ္လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ရာ၊ ပံုမွန္အေျခအေန ေန႔စဥ္ ဆည္ေရလႊတ္မႈပမာဏထက္ ကုဗမီတာ ၆ သန္းပိုမ်ားလာလိမ့္မည္ဟု EGAT ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကစ္တီတန္ခ်ေရာင္က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

EGAT လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက “လက္ရွိတြင္ စုစုေပါင္းသိုေလွာင္ႏိုင္စြမ္း ပမာဏ၏ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ရွိေနေသာ ေရေလွာင္တမံအတြက္ ယခုအစီအစဥ္ေၾကာင့္ မည္သည့္ျပႆနာမွ မရွိေၾကာင္း ဆည္ေရကို ေျဖးေျဖးမွန္မွန္လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆည္ေရလႊတ္လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေရတိုက္စားမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သတိထားကာကြယ္ရန္အတြက္ အနိမ့္ပိုင္းရွိေနထိုင္သူမ်ား၊ အိမ္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို အျမင့္ပိုင္းသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထားၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း” သတိေပးေျပာၾကား ထားသည္။

  ***********************************************************************

ျမန္မာနယ္စပ္အနီး တ႐ုတ္တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားေလ့က်င့္

(New York Times မွ 22 February 2013 ရက္စြဲပါ “Chinese army units train by Burma border” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)

တ႐ုတ္ျပည္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္ျပန္႔ပြားလာႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္အနီးတြင္ တ႐ုတ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား အျပင္းအထန္ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္း တရားဝင္တ႐ုတ္မီဒီယာက ေသာၾကာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

တ႐ုတ္စစ္တပ္ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ေနေသာ ေနရာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္စပ္ျခင္းထိစပ္ေနေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ျဖစ္ၿပီး၊ နယ္စပ္တစ္ဖက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္သူပုန္မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

၎တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ အရွိန္ျမင့္ျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ အေျမာက္ဆံမ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကဲြခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ားက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာအမ်ားစု ကိုးကြယ္ေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား သည္လည္း ယူနန္ ျပည္နယ္ဖက္ရွိ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားသို႔ စတင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ လ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာလအတြင္း ျမန္မာအစိုးရက ေကအိုင္ေအႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အပစ္ရပ္စဲ ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေနာက္ပိုုင္းရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေန သည္ဟု ၎နယ္ေျမေရာက္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက သတင္းေပးပို႔သည္။

              ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ တ႐ုတ္တပ္မေတာ္တပ္ဖဲြ႕မ်ား တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေအာင္ပြဲရရန္ ျဖစ္သည္ဟုႏိုင္ငံပိုင္ Xinhua သတင္းဌာနက ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ သတင္းထုတ