Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ IRIN သတင္းဌာန မွ Burmese refugees in Thailand face ration cuts  ေဆာင္းပါးကို တိုက္႐ိုက္ ဘာသာ ျပန္သည္)

စားနပ္ရိကၡာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ ၁၃၉၀၀၀ ေက်ာ္ အတြက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း ၁၂ ခု ပူးေပါင္း ထားေသာ Thailand Burma Border Consortium TBBC အေနျဖင့္ ဆန္ ေဝပံုက် ရာရွင္ ေပးေ၀မႈကို ၂၀% အထိ ျဖတ္ေတာက္ လိုက္ရသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဆက္လက္ ျဖတ္ေတာက္မည့္ ရိကၡာမ်ားမွာ ဆား၊ သၾကား၊ ဆီ ႏွင့္ င႐ုတ္သီး ရာရွင္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

"စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္း ျမႇင့္တက္မႈနဲ႔ ေငြလဲႏႈန္း ျမင့္မားမႈေတြေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ ၀ယ္ယူရာမွာ ပိုမို အခက္ အခဲ ေတြ႔ေနရပါတယ္"ဟု TBBC ၏ ဒုတိယ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ Sally Thompson က IRIN သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔၏ အဓိက အစားအစာ ျဖစ္ေသာ ဆန္ ရာရွင္ ေပးေ၀မႈကို အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ႏို႔တိုက္ မိခင္မ်ား စေသာ ထိလြယ္ ခိုက္လြယ္ အုပ္စုမ်ား အတြက္ ယခင္ အတိုင္း ေပးေ၀မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ထိလြယ္ ခိုက္လြယ္ အုပ္စုကို ယခုတိုင္ အကာ အကြယ္ ေပးထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး အေနအထားကို ေလ့လာရန္ အတြက္ ႏွစ္စဥ္ အာဟာရ စစ္တမ္း ေကာက္ယူရန္ TBBC က စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္ဟု  Thompson က ေျပာၾကား သည္။

ကုလ သမဂၢ ဒုကၡသည္ ဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီ UNHCR ၏ အဆိုအရ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ ၉၆၈၀၀ ႏွင့္ မွတ္ပံု တင္ျခင္း မရွိေသာ ဒုကၡသည္ ၅၃၀၀၀ ခန္႔ကို လက္ခံ ထားကာ အဆိုပါ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၁၄ ကီလိုမီတာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ထိုင္းအစိုးရ ဖြင့္လွစ္ ေပးထားေသာ စခန္း ၉ ခုတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(ဇန္န၀ါရီလ၂၄ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ Associated Press မွ China's new stealth fighter may use US technology  ကို တိုက္႐ိုက္ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေလေၾကာင္း အသာစီး ရမႈကို သိသိ သာသာ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသံုး စတဲ့လ္ တိုက္ေလယာဥ္သစ္ကို တ႐ုတ္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက မၾကာ ေသးမီကပင္ ေဖာ္ထုတ္ ျပသခဲ့ၿပီး အဆိုပါ နည္းပညာ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေလယာဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထံမွ ရရွိသြားျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဆားဘီးယားတြင္ ပစ္ခ်ခံရသည့္ အေမရိကန္ F117 Nighthawk ေလယာဥ္မွ နည္းပညာ အခ်က္ အလက္ အခ်ိဳ႕ကို တ႐ုတ္တို႔က ႀကိဳးစား ပမ္းစား ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေဘာ္လကန္ ေဒသမွ စစ္ဘက္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျခား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက Associated Press သို႔ ေျပာၾကားသည္။

Nighthawk တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ေရဒါျဖင့္ ေထာက္လွမ္းရန္ ခက္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ ပထမဆံုး စတဲ့လ္ နည္းပညာသံုး ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္က ကိုဆိုဗို စစ္ပြဲတြင္ ေနတိုး ေလတပ္က ဆားဘီးယားကို ဗံုးႀကဲစဥ္ Nighthawk ေလယာဥ္ တစ္စင္းကို ဆားဘီးယားတို႔က ေလယာဥ္ပစ္ ဒံုးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခ်ခဲ့ၿပီး ခုန္ထြက္ လႊတ္ေျမာက္သြား ေသာ ေလယာဥ္မွဴးကို ကယ္တင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ တန္ဖိုးႀကီး ကုိယ္ေပ်ာက္ ေလယာဥ္မ်ား အနက္မွ တစ္စင္းကို ပထမဆံုး ပစ္ခတ္ ထိမွန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ကံစြပ္မႈတို႔ တိုက္ဆိုင္ သြားျခင္းေၾကာင့္ ဆိုဗီယက္ ႐ုရွားလုပ္ SA-3 ဒံုးက်ည္က တိုက္ေလယာဥ္ကို ထိမွန္သြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ပင္တာဂြန္က ယံုၾကည္ ထားသည္။

ေလယာဥ္ပ်က္ အပိုင္းအစ မ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ယာခင္းျပင္ အႏွံ႔အျပား ျပန္႔က်ဲ သြားခဲ့ရာတြင္ အရပ္သား မ်ားက အမွတ္တရ အျဖစ္ အစိတ္အပိုင္း အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ယူ သိမ္းဆည္း ခဲ့ၾကၿပီး  အခ်ိဳ႕ အစိတ္ အပိုင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ကား တစ္စီး ပမာဏခန္႔ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

"အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက F117 ေလယာဥ္ ပ်က္က်တဲ့ ေနရာကို တ႐ုတ္ ေအးဂ်င့္ေတြ ေရာက္လာၿပီး ေဒသခံ လယ္သမားေတြ ဆီက ေလယာဥ္ပ်က္ အပိုင္းအစေတြကို ၀ယ္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာေတြမွာ တင္ျပ ထားပါတယ္။ တ႐ုတ္ေတြက လွ်ိဳ႕၀ွက္ စတဲ့လ္ နည္းပညာကို ရဖို႔နဲ႔ ပံုတူ ကူးဖို႔အတြက္ ဒီပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳခဲ့တယ္လို႔ ယံုၾကည္ရပါတယ္" ဟု ကိုဆိုဗို စစ္ပြဲအတြင္းက ခ႐ုိေအးရွား စစ္ဖက္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Daver Domazet-Loso က တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(AFP သတင္းဌာနမွ 24 Jan 2011 ရက္စြဲပါ "Thai police to deport 91 Rohingya to Myanmar" သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ဖက္ ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ ကမ္းကပ္လာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေလွစီး ခရီးသည္ ၉၁ ဦးကို ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးကာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု တနလၤာေန႔တြင္ ထိုင္းရဲ တပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဘဂၤါလီ စကားေျပာ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ ျမန္မာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ကမာၻ႕ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခံရဆံုး လူမ်ိဳးစု တစ္စု ျဖစ္သည္ဟု ကုလ သမဂၢက ထုတ္ေဖာ္ တင္ျပထားသည္။

အသက္ အ႐ြယ္ မ်ိဳးစံု ေယာက်္ားမ်ားသာ ပါဝင္ေသာ အဆိုပါ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အုပ္စုသည္ စေနေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ စက္ေလွ အင္ဂ်င္ ျပႆနာေၾကာင့္ ကမ္းသို႔ ကပ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဖရန္ျပည္နယ္ ကန္တန္ခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ ဗီဆစ္တန္ပြန္း၏ အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။

"ဒီအုပ္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေန မေလး႐ွားကို သြားၾကတဲ့ သူေတြလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္၊ ေရနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာ အပါအဝင္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အေျခခံ အကူအညီေတြ သူတို႔ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က တရားမဝင္  ဝင္ေရာက္ လာသူေတြပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ႐ွိပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

၎တို႔ကို ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေသာ ေဆာင္ခလာ ျပည္နယ္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနမွ ရဲမွဴးႀကီး ပူသီေပါင္မူဆီကာက တစ္ရက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရက္ အတြင္း ယင္းတို႔ကို ျပန္ပို႔မည္ဟု ေျပာသည္။

ဗုဒၶဘာသာ အဓိက ကိုးကြယ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ ၎တို႔အေပၚ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပမ္းမႈႏွင့္ မတရား ဆက္ဆံမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာကာ အမ်ားစုမွာ တိုင္းျပည္မွ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးကာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္႐ွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ႐ွိၾကသည္။

ယခင္ကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေလွစီး ဒုကၡသည္မ်ားကို ထိုင္းေရတပ္က ပင္လယ္ျပင္သို႔ ျပန္ေမွ်ာလိုက္သျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားက ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ ျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(24 Jan 2011 ရက္စြဲပါ AFP ၏ Watchdog slams UN, EU's  human rights "cowardice" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ကုလ သမဂၢႏွင့္ အီးယူ တို႔သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဥဇဘက္ ကစၥတန္ ကဲ့သို႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို အသံ မထြက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အတြက္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သရဲေဘာ ေၾကာင္သူမ်ားဟု Humnam Rights Watch(HRW) က တနလၤာေန႔က တင္သြင္းေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

HRW က ကမာၻေပၚတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အတြက္ အစီရင္ခံစာကို ဘရပ္ဆဲတြင္ ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ေန႔မွာ အီးယူက အျငင္းပြားဖြယ္ ဥဇဘက္ သမၼတ Islam Karimov အား ဘရပ္ဆဲတြင္ လက္ခံ ေတြ႕ဆံုသည့္ ေန႔၌ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ဥဇဘက္ သမၼတအား လက္ခံခဲ့သျဖင့္ ဆႏၵျပမႈ အခ်ိဳ႕ ႐ွိခဲ့သည္။

နယူးေယာက္ အေျခစိုက္ NGO ျဖစ္ေသာ HRW ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ Kenneth Roth က စာမ်က္ႏွာ ၆၀၀ ပါ အစီရင္ခံစာ နိဒါန္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ား အေပၚ တုံ႕ျပန္ျခင္း မျပဳေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ ေပးသူမ်ား အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ထားသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ႏုိင္ငံအစိုးရ ၁၀၀ ေက်ာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

၎၏ အျမင္တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ အျခား ဦးေဆာင္ လႈပ္႐ွားသူမ်ားသည္ ေရငံု ႏႈတ္ပိတ္ ေနျခင္းတည္း ဟူသည့္အေျခခံ က်ေသာ အမွားကို  က်ဳးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ မည္သို႔မွ် မေျပာေသာေၾကာင့္ အျခား အက်ိဳး စီးပြားမ်ားပါ ဆံုး႐ႈံးရေၾကာင္း ေျပာသည္။

အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ႐ွိေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကိုမူ အာ႐ွ ႏုိင္ငံမ်ားက အနည္းငယ္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ႐ွိသည္ဟု ျမင္ေၾကာင္း Roth က ဆိုသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အျခား ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္ လႊတ္ေပးေရး အတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ႐ွိဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလာေလာဆယ္ အားျဖင့္ ကုလ သမဂၢသည္ သိရီလကၤာ သမၼတ Mahinda Rajapaksk ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ သို႔မဟုတ္ ဆူဒန္ ေခါင္းေဆာင္ Omar al-Bashir  တုိ႔အေပၚ ေလးစားေသာ သေဘာထား က်င့္သံုးသည့္ အတြက္ ေဝဖန္ ခံေနရသည္။ ဘန္ကီမြန္းကမူ ၎၏ corridor diplomacy ေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ရလဒ္မ်ား ရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

အီးယူ ထိပ္တန္း သံတမန္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ၿဗိတိန္ မ်က္ႏွာဖံုး Catherine Ashton မွာ အေဝဖန္ ခံရဆံုး ျဖစ္ၿပီး ဥဇဘက္ ကစၥတန္ႏွင့္ တာမင့္ နစၥတန္တို႔တြင္ စြမ္းအင္ အက်ိဳးစီးပြားေၾကာင့္ ၎တို႔အား မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရ လုပ္ေနရေၾကာင္း ေဝဖန္ၾကသည္။

တစ္ကမာၻလံုး နီးပါးက သရဲေဘာ ေၾကာင္လ်က္ ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္က အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ပိုမို၍ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရန္ အခက္အခဲ ႐ွိလ်က္ ရွိသည္။ တခ်ိန္တည္း မွာပင္ တ႐ုတ္ကလည္း အာဖရိက သဘာဝ ရင္းျမစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ အေမရိကန္ႏွင့္ ယူ႐ိုဇံု႐ွိ လူအမ်ား ေၾကြးၿမီ ကိစၥမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ ႀကီးမားစြာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ တိတ္တိတ္ ေနျခင္းကပင္ ပိုေကာင္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ျဖစ္ေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ဘရပ္ဆဲတြင္ အီးယူႏွင့္ တ႐ုတ္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပိတ္ပင္ထားေသာ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆန္သျဖင့္  အီးယူက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

အိုဘားမား အစိုးရသည္ အေမရိကန္- တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးကို တင္းမာမႈ ျဖစ္ေစမည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေရး မႀကီးသကဲ့သို႔ သေဘာ ထားသည္ဟု အစီရင္ခံစာ၌ တင္ျပထားသည္။

Aston ၏ တိတ္တဆိတ္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ အႀကံေပးခ်က္မွာ သေဘာတူ သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး ဦးေဆာင္သူမ်ားမွ ညီညြတ္ရမည့္ အစား မသိက်ိဳးကၽြံ ျပဳေနေၾကာင္း Roth က International Herald Tribune တြင္ တနလၤာေန႔ အစီရင္ခံစာ မထုတ္မီ အႀကိဳ ေရးသားခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔သည္လည္း တ႐ုတ္ စိတ္မၿငိဳျငင္ေအာင္ လုပ္ေနၾကသည္ဟု ေတြ႕ျမင္ရသည္ဟု အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာလ အထိ အျဖစ္ အပ်က္ မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ယခုလ တူနီး႐ွား၏ Jasmine ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပင္သစ္၏ သံတမန္ေရး အရ ရပ္တည္မႈကို ေဖာ္ျပထားႏုိင္ျခင္း မ႐ွိေပ။

HRW က ေျပာၾကားရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ဆူဒန္ႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရ တစ္ခု၏ အျပဳအမူသည္ အလြန္တရာ ဆုိး႐ြားမွသာ အျခား အက်ိဳး စီးပြားမ်ားထက္  သတိျပဳမိၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရး အတြက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေဝဖန္ မခံရေအာင္ သတိျပဳ လုပ္ေဆာင္ရသည္ မ်ားလည္း ႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Roth  က မီးေမာင္း ထိုးျပေသာ အခ်က္ တစ္ခုမွာ အေမရိကန္ သမၼတ Barak Obama ၏ ခ်က္၊ ဆူဒန္၊ ယီမင္ႏွင့္ ကြန္ဂို ကဲ့သို႔ေသာ ကေလး စစ္သားမ်ား အသံုးျပဳသည့္ စစ္တပ္မ်ားကို မွားယြင္းစြာ ယံုစားမႈႏွင့္ ၎တို႔အား စစ္တပ္ အတြက္ အကူ အညီမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ေပးခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

လူေပါင္း ၂ သိန္းခန္႔ကို မေတြးဝံ့စရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ဟု ေျပာၾကေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား အက်ဥ္း စခန္းမ်ားမွသည္ မုဒိန္း ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို  အျပစ္ မေပးေသာ စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ေနေသာ ကြန္ဂို ႏုိင္ငံ အထိ ကမာၻတစ္လႊားမွ ညႇင္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို HRW က အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္သစ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ ႐ွိေသာ ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို ပိုမို ပြင့္လင္းေၾကာင္း ျပသခဲ့ေသာ္လည္း ေယဘူယ် အေျခခံ အခြင့္အေရး နယ္ပယ္တြင္ နက္နက္ ႐ိႈင္း႐ႈိင္း အႏႈတ္ လကၡဏာ ျပေနေသာ ႐ု႐ွား ႏုိင္ငံတို႔ကိုလည္း  HRW က ေလ့လာကာ အစီရင္ခံထားသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္လည္း (အစီရင္ခံစာ ေရးသည့္ အခ်ိန္တြင္) ဥပေဒ အသိ မၾကြယ္ေသးသူ ၂၅၇၄ ဦးခန္႔ တစ္သက္ တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရျခင္းေၾကာင့္ သံသယ ျဖစ္စရာ ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ကမာၻ႕ မွတ္တမ္း ဝင္သြားသည္။

ထို႔ျပင္ ဥေရာပတိုက္၏ အႀကီးဆံုး မ်ိဳးႏြယ္စု ေရာမ လူမ်ိဳးမ်ား သည္လည္း အစြန္းေရာက္ မြဲေတမႈ အပါအဝင္ မတရား ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံ ခံရျခင္းတုိ႔ကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ယခင္ႏွစ္က ရိုေမးနီးယား၊ ေရာမႏွင့္ ဘူလ္ေဂးရီးယား ေရာမမ်ား ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ အတင္း ေမာင္းထုတ္ ခံရျခင္းကို  ကိုးကား ရည္ညႊန္းကာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.