Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ေရနံကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈကို ဆြဲေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္

( Energy Global မွ 9 May 2013 ရက္စြဲပါ “ Myanmar reforms already drawing the interest of Big Oil” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြထုတ္လုပ္ေရး က႑တြင္ လတ္တေလာတိုးတက္မႈမ်ားက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ျပတ္ျပတ္သားသားဆံုးျဖတ္ထားမႈကို ျပသေနသည္ဟု Global Data သုေတသန၊ အတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီ၏ အစီရင္ခံစာသစ္ကဆိုပါသည္။

ဘူမိ႐ုပ္ၾကြင္း ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္လာမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ တိုးပြားမႈတို႔ကို အာမခံခ်က္ေပးေနသည္ဟု ၎အစီရင္ခံစာကေရးသားထားသည္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကေတာ့ သိသာေနပါၿပီ။ ၂၀၁၃ ဧၿပီလ ေလလံမွာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြနဲ႔သေဘာတူညီမႈေတြ အမ်ားႀကီးရခဲ့ပါတယ္။ “ ဟု Global Data မွ ဂ်ိဳနသန္လာေကာ့ခ်ာ က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘူမိ႐ုပ္ၾကြင္း စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားမွာ မ်ားမ်ားစားစားထုတ္ယူျခင္းမျပဳရေသးဘဲ၊ အာရွတိုက္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာ ေစ်းကြက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးကပ္မႈေၾကာင္ ့သိသိသာသာ အလားအလာေကာင္းကို ဖမ္းဆုပ္မိထားသည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ပို႔လႊတ္မည့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္မႈစတင္ေနၿပီးသားျဖစ္ေပသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ ရန္မလိုေတာ့ေသာေၾကာင့္ ေရနက္ပိုင္း ရွာေဖြေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား အထူးသျဖင့္ပြင့္လန္းလာေတာ့မည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။

ေရနံ ဓာတ္ေငြ႔ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၏ လတ္တေလာတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အၿပိဳင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္အရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းႏွင့္ ပိုမိုေပါင္းစည္းအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ဟပ္ေနသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္ကပင္ ဥေရာပသမဂၢ EU က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ ထားမႈမ်ားကို အၿပီးတိုင္႐ုတ္သိမ္းေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သလို၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆက္ဆံမႈ သည္လည္း အလားတူေႏြးေထြးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

“ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔အတူ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို တပါတည္းေဖာ္ေဆာင္ ေနတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ ဟာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ေလွကားထစ္တစ္ခုဆိုတာကို သက္ေသျပေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ အေပၚ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြမရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကိစၥေတြလည္း တိုးတက္လာ ေနပါၿပီ။” ဟု လာေကာ့ခ်ာကဆိုပါသည္။

လက္ရွိအစိုးရမွာ အရပ္ဖက္အစိုးရျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ကိုဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေသာ ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ အာဏာကိုဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးကို ေထာက္ခံအားေပးမည္ဆိုသည့္ကိစၥတြင္ မေရရာမႈတစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခုအခ်ိန္ထိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက စီးပြားေရးက႑အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေနၿပီး၊ သတိထား၍ အေကာင္းျမင္မႈအဆင့္သည္လည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္၏ဆူးေညွာင့္ခလုပ္ႀကီးမ်ားမွာလည္း အရြယ္လြန္ေဆြးေျမ႕ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လမ္းေၾကာင္းမွန္အတိုင္းတိုးတက္သြားရန္ တစ္စထက္တစ္စ နီးကပ္လာၿပီဟု ျမန္မာျပည္သူမ်ားက သံုးသပ္ထားၾကသည္။

 


 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းက်င့္သုံးေနသည့္ ျမန္မာ

 (BNI Online မွ 9 May 2013 ရက္စြဲပါ Burma is slowly adopting free media ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. အင္ဒိုနီးရွား၏ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႕က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ သံသယရွိသူ ၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့

(9 May 2013 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ “Seven dead in Indonesia anti-terror raids”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႕မႈ စံခ်ိန္တင္

(Natural Gas Asia မွ 9 May 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar Gas Exports hit record”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္

(Bangkok Post မွ 10 May 2013 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi predicts charter change”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းက်င့္သုံးေနသည့္ ျမန္မာ

 (BNI Online မွ 9 May 2013 ရက္စြဲပါ Burma is slowly adopting free media ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

Photo Credit by Online

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ဒီမုိကေရစီ စနစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရာတြင္ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ ျမန္မာအစုိးရသည္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ မည့္ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕သုိ႔ႀကိဳတင္တင္ျပရသည့္ စနစ္ကုိဖ်က္သိမ္းလုိက္သလုိ စာေပစိစစ္ႏွင့္မွတ္ပုံတင္ ဌာနဟု ေခၚသည့္ ဆင္ဆာအဖြဲ႕ႀကီးကုိလည္းဖ်က္သိမ္းပစ္လုိက္သည္။

ထုိထက္ပုိ၍ ခြင့္ျပဳေပးလာသည္မွာ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားအဖြဲ႕၊ ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ား ကြန္ယက္ ႏွင့္ ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ား သမဂၢကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။ ယခင္မူလက သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားမီဒီယာမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားဟူသည္မွာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕ကသာ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အဆင့္မ်ားရွိေနသည့္တုိင္ သတင္းစာဆရာမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ဆက္လက္က်န္ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ား အနက္ ပုံႏွိပ္သူႏွင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး အက္ဥပေဒ(၁၉၆၂) ႏွင့္ အျခားေသာ တင္းၾကပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားမွာ ဆက္လက္ က်န္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ေဆာ္ၾသသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ပဲရစ္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕က “ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သတင္း လြတ္လပ္ ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လ်င္ျမန္သည့္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားရွိလာၿပီျဖစ္သည္”ဟု အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနည္းတူ အျပဳ သေဘာေဆာင္သည့္ မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိးတက္မႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားက ဆက္လက္က်န္ရွိ ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

“နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕(RSF) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္မရရွိခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ခန္႔ရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါကာလအတြင္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သူ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ Democratic Voice of Burma ၏ ဗီဒီယုိသတင္းေထာက္မ်ားအား အေဝးမွပင္ ေထာက္ပံ့မႈ ေပးခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျမန္မာအစုိးရက RSF အဖြဲ႕အား အမည္မည္းစာရင္းမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ပယ္ဖ်က္ ေပးလုိက္သည္” ဟု RSF အဖြဲ႕က ေၾကည