Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Asia News Network, 30th September 2010

ကမၻာႀကီး သိရန္ အခ်က္မွာ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ (PRC) သံုးခု ႐ွိသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ပထမ တစ္ခုမွာ ကြန္ျမဴနစ္ အာဏာ႐ွင္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကမၻာေပၚတြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အာဏာ႐ွင္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ျမန္မာ၊ အီရန္ႏွင့္ ဆူဒန္ အစ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေထာက္ပံ့ ကူညီထားသည္။ ၎သည္ တံခါးပိတ္ထားေသာေၾကာင့္ စာအုပ္နီေလး (Little Red Book) က်င့္သံုးေသာ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲသည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ အရပ္သား ေတာ္လွန္ေရး၊ Tiananmen ႏွိမ္နင္းမႈ၊ Great Firewall ၊ ၁ဝဝ ကီလိုမီတာ ႐ွည္လ်ားေသာ ကားပိတ္ဆို႔မႈ၊ Christian Louboutins အတု၊ အဆိပ္ႏို႔မႈန္႔မ်ား ႐ွိေသာ တိုင္းျပည္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယတစ္ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ႏိုးထလာေသာ တ႐ုတ္ျပည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္အတြင္း အင္အားခ်ိနဲ႔ေသာ တိုင္းျပည္အျဖစ္မွ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၎၏ ႀကီးထြားလာေသာ အင္ဂ်င္သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြား ပ်က္ကပ္ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ ဦးတည္ႏိုင္သည္။ Beijing အိုလံပစ္အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရွန္ဟိုင္း ကမၻာ့ကုန္စည္ျပပြဲ အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူႏိုင္ေသးသည္။ New York Times မွ ေကာ္လံစား သတင္းေထာက္ Thomas Friedman ၏ စကားလံုး အတိုင္း ေျပာရလွ်င္ ႀကီးမားေသာ အရာမ်ားကို အာ႐ုံျပဳႏိုင္စြမ္း၊ တရားဝင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း၊ စုစည္းႏိုင္စြမ္း၊ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအတြင္း လုပ္ႏိုင္စြမ္း ႐ွိေနသည္။

ေနာက္ဆံုး တစ္ခုမွာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး ျဖစ္သည္။ ၎သည္ သူ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒမ်ားကို လူအမ်ား လက္ခံလာေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ ဩဇာ ႐ွိလာသည္။ ေဘဂ်င္းသည္ အာဏာကို လိုက္လံ ဝယ္ယူေနမႈအား ပထဝီ ႏိုင္ငံေရး အင္အား အျဖစ္ အမည္ တပ္လိုသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အား ၎ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ ေတာင္းဆိုေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ String of Pearls ကို ထူေထာင္ေနသူ ျဖစ္သည္။ (String of Pearls ဆိုသည္မွာ ေဟာင္ေကာင္မွ ဆူဒန္ ဆိပ္ကမ္းၾကားကို တရုတ္က ၎၏ ပင္လယ္ျပင္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ထူေထာင္လိုျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ထိုလမ္းေၾကာင္းတြင္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာ ေရလက္ၾကားမ်ား၊ ေရတပ္ဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား ပါဝင္သည္) အိႏၵိယ သမုဒၵရာပတ္လည္တြင္ စစ္စခန္းမ်ား ေဆာက္၍ ႏွစ္အတန္ၾကာ အေမရိကန္တို႔၏ ပင္လယ္ျပင္ကို စိုးမိုးထားမႈအား ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ အိႏၵိယ၏ ထြက္ေပၚလာမႈကို တန္ျပန္ရန္ ျပဳလုပ္ေနသည္။ တရုတ္က ေနာက္ဆံုး Tiaoyutai အျငင္းပြားမႈအရ ဖမ္းဆီးထားေသာ တရုတ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာ ကပၸတိန္ကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ပထမဆံုး အမ်ိဳးအစား တရုတ္ကို ကမၻာက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိေပ။ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားကိုမူ သေဘာက် ႏွစ္သက္ၿပီး ၎အေပၚတြင္သာ မူတည္ေနသည္။ တတိယ အမ်ိဳးအစားကိုမူ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။

ယခု ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရ အမ်ားဆံုး တရုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ သံုးမ်ိဳးသည္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိသာ အမွန္ ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ တရုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားမွာ အစြန္းေရာက္ၿပီး တိုင္းျပည္၏ သဘာဝအမွန္ကို မထင္ဟပ္ႏိုင္ေပ။ တရုတ္တို႔၏ ႀကီးက်ယ္မႈမ်ားကို အေနာက္ ကမၻာက သိရွိၿပီး ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာသည့္တိုင္ တရုတ္ ကိုယ္တိုင္က ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္ တံခါး ဖြင့္ေပးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ခန္႔ ၾကာသည့္တိုင္ တရုတ္ျပည္မႀကီးမွာမူ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ားေရာ အႏၱရာယ္မ်ားပါ ေရာႁပြန္းေနသည့္ ထူးျခားေနသည့္ တိုင္းျပည္တစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အာ႐ွ ဘီလူႀကီး၏ သဘာဝ အမွန္ကို နားမလည္ဘဲ မွားယြင္း အကဲျဖတ္မိသည့္ ကမၻာတလႊားမွ တိုင္းျပည္မ်ားသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္၏ အသြင္သ႑ာန္ကို အေကာင္းဆံုး ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခုကဲ့သို႔ လည္ပတ္ေနေသာ တိုင္းျပည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္ ရွင္းလင္းရေသာ္ တိုင္းျပည္ကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားသူမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို အာရံုျပဳႏိုင္ေသာ အထူး ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အာရံု ေနာက္ႏိုင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ တာဝန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မျပဳေပ။ သို႔ေသာ္ ထိုအျမင္ကို ရွိေသာ ေဝဖန္သူမ်ားကသာ အေကာင္းဖက္က ေရးသား ေျပာဆိုႏိုင္ၾကသည္။ တိုင္းျပည္မွာ ကုမၸဏီ တစ္ခုကဲ့သို႔ လည္ပတ္ေနၿပီး ထိုသို႔ မလုပ္မျဖစ္၍ လုပ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက Tiaoyutai ကၽြန္း၊ ဂ်ပန္အေခၚ Senkaku အနီးတြင္ ဂ်ပန္ ကင္းလွည့္ ေရယာဥ္မ်ားအား ဝင္တိုက္ေသာ တရုတ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာမွ ကပၸတိန္ Zhan Qixiong (၄၁ ႏွစ္) အား တိုက်ိဳတြင္ ဖမ္းဆီးထားေသာ အခါ Beijing က ျပန္လည္ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး တိုင္ေပ၊ တိုက်ိဳႏွင့္ တရုတ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

တရုတ္ျပည္မႀကီးသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနကို ပိုမို ဆိုးေစခဲ့သည္။ တရုတ္ သေဘၤာ ကပၸတိန္အား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ဂ်ပန္ သံအမတ္အား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆိုျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အဆင့္ျမင့္ဝန္ႀကီးမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ဂ်ပန္တြင္ ကားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ သံုးေသာ ရွားပါး သတၱဳမ်ား တင္ပို႔ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ စစ္တပ္ ဧရိယာအတြင္း ျဖတ္သန္းသြားသည္ဟု ဆိုကာ တရုတ္ျပည္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဂ်ပန္ ေလးဦးအား ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ အာဏာပိုင္မ်ားက တရုတ္ သေဘၤာ ကပၸတိန္အား ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း တရုတ္က ေရွ႕တုိး၍ ဂ်ပန္ အစိုးရ၏ ေတာင္းပန္မႈကို ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့သည္။

ေဝဖန္သူ အမ်ားက ယခု ကိစၥတြင္ တရုတ္ကို အႏိုင္ရသူ၊ ေျပာသလို ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သူ အျဖစ္ မွတ္ယူေနၾကေသာ္လည္း ၎တို႔ လစ္လ်ဴ႐ႉထားေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ တရုတ္သည္ ၎၏ နယ္နိမိတ္ အတြင္း လူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ရန္ မ်ားစြာ ႀကိဳးစားေနရျခင္းႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ လံုးဝ နီးစပ္မႈ မရွိ ဆိုသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကၽြန္းမ်ားသို႔ စစ္တပ္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ေသးသည္။

ေဘဂ်င္းသည္ ယင္းအေၾကာက္ဆံုး အရာမွာ လူမႈေရး မတည္ၿငိမ္မႈ (Social Instability) ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကိုမူ လွ်ိဳ႕ဝွက္ မထားေပ။ လက္ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖင့္ တရားဝင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး တည္ၿငိမ္မႈ အတြက္ တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနေပသည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ သူ၏ ေထာက္ခံသူမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကို ဆဲြေစ့ထားေသာ အရာမွာ အက်ိဳးစီးပြား ေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ျပည္သူလူထုအေပၚ ေကာင္းေသာ အရာမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သမွ် ေကာင္းေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ၎မွာ တရုတ္ျပည္၏ ေအာင္ျမင္မႈ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ၎၏ သက္ဆိုးရွည္မႈမွာ ထိုအခ်က္ေပၚတြင္ တည္မွီေနသည္။

တရုတ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက Tiaoyutai အျငင္းပြားမႈတြင္ ဂ်ပန္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ျဖစ္ၿပီး အျခား အေၾကာင္းမ်ားသို႔ပါ ကူးစက္ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ဆႏၵျပမႈ အသြင္ ေရာက္ႏိုင္သည္ကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယခု တစ္ေခါက္ သံတမန္ေရးအရ ရပ္တည္မႈမွာ ၎ျပည္သူမ်ား၏ ဂ်ပန္ ဆန္႔က်င္ေရးကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ဂ်ပန္ကို ေၾကာက္လန္႔ေစရံုမွ်သာ ျဖစ္သည္။ တရုတ္သည္ စစ္ေရးအရ ရင္ဆိုင္ရန္ လံုးဝ ဆႏၵမရွိဘဲ ၎၏ ခိုင္မာေသာ သံတမန္ေရးအရ ရပ္တည္မႈမွာ ယင္း၏ ျပည္သူမ်ားအား Tiaoyutai ကၽြန္းမ်ားကို တရုတ္က မပိုင္မခ်င္း မည္သည့္အေၾကာင္းမွ် မထူး ဟူဟည့္ အခ်က္ကို သိေစလိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုကၽြန္းမ်ားကို ဂ်ပန္က ပိုင္ဆိုင္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရွ႕အာရွ သံုးႏိုင္ငံ စလံုးက ရယူလိုၾကသည္။

တစ္နည္း ေျပာရလွ်င္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ အင္အားသည္ အမွန္တကယ္ ယင္း အားနည္းခ်က္မ်ား၏ သေကၤတပင္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမည့္ တိုင္းျပည္မ်ားသည္ ထိုအခ်က္ကို ေခါင္းထဲ ထည့္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.


 Bernama, 1st October 2010

တ႐ုတ္သည္ ၎၏ အေ႐ွ႕ဘက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ နယ္စပ္တြင္ အထီးက်န္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမႇင့္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔က အစိုးရ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ေျပာခဲ့သည္ဟု ကိုးကား၍ Yonhap သတင္း ေအဂ်င္စီက သတင္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။

မန္ခ်ဴးရီးယားဟု လူသိမ်ားေသာ Dongbei ေဒသ႐ွိ ၿမိဳ႕ (၃) ၿမိဳ႕သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ျမႇင့္တင္ရန္ Yalu ျမစ္ စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၾကာသပေတးေန႔က ပူးတြဲ အဆိုျပဳခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကိုရီးယားတြင္ Amnok ျမစ္ဟု ေခၚေသာ Yalu ျမစ္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား နယ္စပ္တြင္ ႐ွိေသာျမစ္ ျဖစ္သည္။

ပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားမွာ Dandong၊ Dalian၊ Tonghua ႏွင့္ Mudanjiang ၿမိဳ႕မ်ား ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ Liaoning ျပည္နယ္၊ Jili ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) Heilongjiang ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ ၎ျပည္နယ္ သံုးခုကို ေပါင္း၍ Dongbei ေဒသဟု ေခၚသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ နယ္စပ္ျမစ္ အနီးတြင္ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးဇုန္ ထူေထာင္မည့္ အစီအစဥ္ကို အေစာပိုင္းကတည္းက သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမစ္ေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္း အေတာ္မ်ားမ်ား ႐ွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည္။

Liaoning ျပည္နယ္႐ွိ Dandong ၿမိဳ႕သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ Sinuiju ၿမိဳ႕ႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ဆက္ေနၿပီး အႀကီးဆံုး ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးကို လုပ္ကိုင္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး၏ ၇ဝ % ရွိသည္။

ေမလလယ္ခန္႔က ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ လာေရာက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္ျခားျမစ္ေပၚတြင္ တံတား ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.